Hotărârea nr. 17/1998

HOTARIREA NR. 17 privind avizarea acordarii denumirii ’’TRANSILVANIA’’ Salii Polivalente din Sibiu
98h16
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

 

HOTARÂREA NR. 17
privind avizarea acordarii denumirii ’’TRANSILVANIA’’ Salii Polivalente din Sibiu
 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara din data de 26.02.1998,

Analizând propunerea consilierului Alexandru Ioan - Olteanu,

În conformitate cu prevederile art. 20, alin.(2), lit."m1' din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

H O T AR A S T E:

 

Articol unic: Se avizeaza acordarea denumirii ’’Transilvania’’ Salii Polivalente din Sibiu.

 

Adoptata în Sibiu, la data de 26 februarie 1998

 

PRESEDINTE,

GHEORGHE TULUC