Hotărârea nr. 16/1998

HOTARIREA NR. 16 privind adoptarea AGENDEI CULTURALE 1998 a Consiliului Local - Primariei Municipiului Sibiu
98h16
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARÂREA NR.16
privind adoptarea AGENDEI CULTURALE 1998 a Consiliului Local - Primariei Municipiului Sibiu
 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, în sedinta ordinara din data de 26.02. 1998,

Analizând propunerea facuta de consilierul Alexandru Ioan Olteanu,

Vãzând avizul Comisiei pentru activitãti stiintifice, învãtãmânt, sãnãtate, culturã, protectie

socialã, sportive si de agrement.

În conformitate cu prevederile art.20, litera ’’o’’ din Legea nr. 69/1991, si ale Hotarârii Guvernului României nr.65/1998,

În temeiul prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr.22/1997,

 

HOTARASTE:
 

Art.1.: Se aproba ’’Agenda culturala 1998’’ a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, prezentata în anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre, urmând ca sumele necesare desfasurarii activitatilor cuprinse în aceasta agenda, sa fie aprobate ulterior în functie de existenta sursei de finantare.

Art.2.: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinteaza Serviciul Relatii publice, interne si internationale, Directia Economica si Casa de Cultura a municipiului Sibiu.

Consilierii locali vor sprijini din punct de vedere organizatoric, realizarea prezentei hotarâri.

 

Adoptata în Sibiu, la 26 februarie 1998.
 
 
 

PRESEDINTE,

GHEORGHE TULUC

 


 
                                                                                                                                                                            Anexa nr. 1

                                                                                                                               la Hotarârea nr.16/1998

 

 
AGENDA CULTURALA 1998
Manifestari culturale la care Consiliul Local - Primaria Municipiului Sibiu
participa în calitate de coorganizator

 

 
 

Nr. crt. Denumirea manifestarii Caracterul  Data Locul desfasurarii Estimari costuri Coorganizatori
1. Colocviul national ’’Octavian Goga’’ national martie Biblioteca Astra, Universitate Rasinari Sponsorizari Consiliul Judetean

Univesitatea ’’Lucian Blaga’’

2. Festivalul studentesc de teatru national aprilie Teatrul ’’Radu Stanca’’,

Univesitate

250.000 Ministerul Culturii

Consiliul Judetean 

Ministerul Tineretului si Sportului

Directia Jud. Tineret si Sport

Universitatea’’Lucian Blaga’’

Teatrul ’’Radu Stanca’’

3.  Zilele ’’Lucian Blaga’’ national 7-12 mai Universitatea Biblioteca ’’ASTRA’’ Sponsorizare Univesitatea ’’Lucian Blaga’’

Consiliul Judetean

Biblioteca ASTRA

Inspectoratul pentru cultura 

4. Ziua nationala a INIMII national 4 mai Sibiu

- centru

- Sub Arini

10.000 Consiliul de sanatate comunitara

Centrul de sanatate publica

Fundatia pentru inimi sanatoase 

Directia Jud. Tineret si Sport

5. Ziua EUROPEI national 9 mai 1998 Piata Mare   Prefectura

Dir. Judeteana pentru Tineret si Sport 

Consiliul Local

6 150 de ani de la Revolutia Româna de la 1848 - simpozion si expozitiei national 15 -17 mai Biblioteca ASTRA

Primarie

Univesitate

-
Univesitatea ’’Lucian Blaga’’

Biblioteca ASTRA

Muzeul de Istorie

Arhivele Statului

Inspectoratul pentru cultura

7 Colocviul ’’Emil Cioran’’ international mai Universitate

Biblioteca ASTRA

Consiliul Cultural Rasinari

17.400 Universitatea ’’Lucian Blaga’’

Consiliul Judetean

Biblioteca ASTRA

Despartamântul ASTRA Rasinari

Inspectoratul pentru cultura

8 Festivalul international de teatru editia a -V- a international 27 mai - 7 iunie Teatrul ’’Radu Stanca’’

Teatrul de vara

Casa de cultura a studentilor

  Consiliul Judetean

Univesitatea ’’Lucian Blaga’’

Fundatia ’’Democratie prin cultura’’

Inspectoratul pentru cultura

9. Zilele ’’Adolescentei’’ local 4 - 6 iunie Casa de cultura a 

sindicatelor

5.000 Consiliul Judetean 

Clubul Adolescentilor sibieni

Evenimentul sibian

Radio- Eveniment

Inspectoratul pentru cultura 

10 Festivalul international de arta neconventionala ’’

La strada’’ editia a-III-a

international iunie Teatrul ’’Gong’’

Teatrul de vara

Piete publice din Sibiu

145.480 Consiliul Judetean

Teatrul ’’Gong’’

Inspectoratul pentru cultura

11. Festivalul dansului popular german local iunie F.D.G.R

Tetrul de vara

Piata Mare

3.000 F.D.G.R.

Consiliul Judetean

Inspectoratul pentru cultura

12. Simpozion international ’’Conservarea si restaurarea patrimoniului cultural din România - urgente 

si perspectiva’’

international iulie Primaria 

Muzeul Brukenthal

50.000 ATRECO

Ministerul Culturii

Muzeul Brukenthal

Inspectoratul pentru cultura

13.  Festivalul international de folclor ’’Cântecele muntilor’’ international 24 iulie-

2 august

Teatrul de vara

Muzeul în aer liber

(Casa de cultura a sindicatelor).

180.000 Ministerul Culturii

Centrul Judetean al Creatiei Populare

Fundatia ’’Democratia prin cultura’’

Inspectoratul pentru cultura

Casa de cultura a municipiului

14 Festivalul ’’Oraselor Înfratite’’ 

Klagenfurt-Thorigne Fouillard-(Xantis)

international 24 iulie-

2 august

Primaria

Teatrul de vara

cuprinse în pct.12
-//-
15.  Campionat mondial de aeromodele -zbor liber - pentru juniori si Cupa Mondiala, Sibiu.  international 15 august-

23 august.

Sibiu   Federatia Româna de modelism.

Asociatia Sportiva ’’TOTAL’’ Sibiu.

16. Târgul ’’Olarilor’’ national septembrie Piata Mare  10.000 Consiliul Judetean

Centrul Judetean al Creatiei Populare

Inspectoratul pentru cultura

Casa de cultura a municipiului

17. Salonul international de arta fotografica - Sibiu - editia a VIII -a international

sub înaltul patronaj al Presedintelui 

României.

septembrie Primaria

Cercul Militar

Casa artelor

84.000 Ministerul culturii 

Consiliul Judetean

Clubul ’’Orizont’’

Cercul Militar

Inspectoratul pentru cultura

18 Festivalul minoritatilor national octombrie Teatrul ’’Radu Stanca’’ 50.000 Consiliul Judetean

Teatrul ’’Radu Stanca’’

Inspectoratul pentru cultura

19. Festivalul de muzica blues, soul, reggae si folk ’’Toamna sibiana’’ international octombrie Casa de cultura a sindicatelor (Teatrul de vara). 50.000 Consiliul Judetean

TINSIB

Inspectoratul pentru cultura

Casa de cultura a municipiului

20. Festivalul international de Jazz- Sibiu- editia a 27-a international 23-25 octombrie Casa de cultura a sindicatelor 250.000 Ministerul Culturii 

Consiliul Judetean

Asociatia culturala pentru Jazz

Inspectoratul pentru cultura

Filarmonica Sibiu

Casa de cultura a municipiului

21. Festivalul artei lirice 

Sibiu - editia a II-a

national noiembrie

(3 zile)

Cercul militar

Casa de cultura a sindicatelor

Filarmonica

70.000 Ministerul Culturii

Consiliul Judetean

Filarmonica Sibiu

Cercul militar

Inspectoratul pentru cultura

22. Simpozion ’’80 de ani de la Marea Unire’’ local 25 noiembrie

-2 decembrie

Cercul militar

Universitate

Biblioteca Astra

Muzeul de Istorie

5.000 Consiliul Judetean

Universitatea ’’Lucian Blaga’’

Muzeul Brukenthal

Muzeul de Istorie

Biblioteca Astra

Casa de cultura a municipiului

Ansamblul Cindrelul Junii Sibiului

Inspectoratul pentru cultura

23. Simpozion ’’Cultura sibiana’’ de-a lungul timpului local 9 decembrie Universitatea ’’Lucian Blaga’’

din Sibiu

5.000 Consiliul Judetean

Universitatea ’’Lucian Blaga’’

Inspectoratul scolar

Asociatia ASTRA

Inspectoratul pentru cultura

Institutul de cultura din Sibiu

 

 

Obs. Agenda culturala a municipiului Sibiu, va fi cuprinsa în Agenda culturala 1998 a judetului Sibiu.