Hotărârea nr. 153/1998

HOTARIREA NR. 153 privind constituirea unei comisii care să renegocieze contractul de asociere cu NUON INTERNAÞIONAL BV OLANDA
98h153
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 153
privind constituirea unei comisii care să renegocieze contractul de asociere cu NUON INTERNAŢIONAL BV OLANDA

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08.10.1998,

Luând act de concluziile desprinse din procesul verbal al Curţii de Conturi,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’g’’ şi ’’h’’ din Legea nr.69/1991, republicată,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se constituie comisia de renegociere a contractului de asociere cu firma NUON INTERNAŢIONAL BV OLANDA, cu următoarea componenţă:

1. COSTEIU EFTIMIE - consilier municipal

2. ROŞU VIOREL - consilier municipal

3. TARCEA NICOLAE - consilier municipal

4. TULUC GHEORGHE - consilier municipal

Art.2 Comisia va prezenta concluziile rezultate în şedinţa Consiliului Local din luna noiembrie 1998.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 08.10.1998.

 

PREŞEDINTE,

Teodor Ancuţa

SECRETAR,

Silviu Nica