Hotărârea nr. 139/1998

HOTARIREA NR. 139 privind prelungirea termenelor contractelor de închiriere a spațiilor comerciale, obținute prin licitație publică
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU DE ACORD,
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 139
privind prelungirea termenelor contractelor de închiriere a spaţiilor
comerciale, obţinute prin licitaţie publică

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n ? edin? a ordinar? din data de 24.09.1998,

Analizâ nd referatul nr.39721/1998, al Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune prelungirea termenelor contractelor de închiriere a spaţiilor comerciale, obţinute prin licitaţie publică, pentru faptul că documentaţia privind finanţarea construcţiei spaţiilor cuprinse în tabelul anexă nu este pe deplin clarificată şi pentru a evita acţiunile în justiţie privind obligarea la vânzarea acestor spaţii,

Văzând avizul Comisiei de servicii publice şi comerţ,

Î n conformitate cu prevederile art. 84 alin. (2) a art. 20 lit. "g" din Legea nr. 69/1991,

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69/1991, republicată, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se prelungesc termenele contractelor de închiriere pentru spaţiile comerciale prevăzute în tabelul anexă, până la 31.12.1998.

Art.2. Pentru spaţiile care nu vor fi vândute conform Hotărârii Guvernului României nr.505/1998, se va organiza licitaţie publică, în vederea închirierii acestora.

Primul termen al licitaţiei este în data de 4.11.1998, urmând ca procedura închirierii prin licitaţie publică să se încheie până la data de 15.12.1998.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte S.C. “ URBANA “ S.A. Sibiu.

Adoptată în Sibiu, la data de 24.09.1998.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MIHAIL ZAVAT SILVIU NICA

JUDEŢUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL LA MUNICIPIULUI SIBIU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.139/1998

 
 

NR.  A D R E S A 
SUPRA-
FAŢA
- mp -
DEŢINĂTORUL 

ACTUAL AL  

SPAŢIULUI

PROFILUL ACTUAL DE  

ACTIVITATE

DATA EXPIRĂRII  

CONTRACTULUI

OBS. 
1
2
3
4
5
6
7
 
N.Bălcescu 14
38,20
SC RIKS SRL
- activităţi comerciale, atelier, cosmetice,art.de lux
30.06.1998
 
 
Faurului 18
75,86
SC CARMEN SRL
- mag.desfacere articole pt.copii 
09.09.1998
 
 
N.Bălcescu nr. 12
80,85 
SC HELEN IMPEX SRL
- desf.articole ceremonie, porţelan,cristal
09.09.1998 
 
 
Kiev nr. 15
20,95 
S.C. IZVORUL RECE SRL
- desfacere produse nealimentare
07.09.1998
 
 
9 Mai nr. 14
35,48
S.C. NOVAMOND SRL
- prod.desfacere sifon şi băuturi răcoritoare
09.09.1998 
 
 
N.Bălcescu nr. 34
97,79 
S.C. SORA SRl
- desf.articole de piele şi blănărie
09.09.1998 
 
 
N.Bălcescu nr. 49
41,84
SC SORINA SRL
- desf.confecţii - tricotaje
01.09.1998 
 
 
Tg.Vinului nr. 16
324 
SC TIMIS SRL
- alimentaţie publică
09.09.1998 
 
 
Calea Dumbrăvii 52
157,17
SC RĂŞINARI SRL
- alimentaţie
01.09.1998 
-există proces cu fostul proprietar
 
Pulberăriei nr. 2
15,72
SC VENUS SIB SRL
- desfacere produse nealimentare
09.09.1998
 
 
Piaţa Mare nr. 7
181,19
SC THINC SRL 
- desf.confecţii galanterie, mercerie, ţesături,cosmetice 
05.08.1998 
 
 
9 Mai nr.2-4
197,47 
SC SPORT UNIVERSAL SRL
- desf.articole sportşi camping
05.08.1998
 
 
9 Mai nr. 39
78,12 
SC FINTINELE SRL
- prod şi desfacere carne şi prod. de carne
09.09.1998
 
 
N.Bălcescu nr. 31
57,71 
SC MARSHAL SA SĂLIŞTE
- comercializare prod.piele şi marochinrăei 
03.08.1998 
 
 
N.Teclu nr. 7
23,35 
S.C. LIGA SRL 
- bar de zi
06.09.1998
 
 
Podului nr. 34
236,12 
SC PERLA SRL
- alimentaţie publică
14.09.1998
 
 
Croitorilor nr. 14
43,16 
SC IULIA STYL SRL 
- desf.textile,tricotaje 

galanterie,mercerie,confecţii

10.09.1998 
 
 
N.Bălcescu 2
37,39 
SC BERRY SRL
- mag.producere şi desf. produse de patiserie 
21.09.1998
 
 
N.Bălcescu nr. 42
97,12
AS FAMIL. BUSA MARIA 
- florărie
30.09.1998
 
 
N.Bălcescu nr.14
47,29 
S.C. DUAL
M & G SRL 
- desf.tricotaje, galanterie, lenjerie 
30.09.1998
 
 
N.Bălcescu 1-3
72,25 
SC EM SIB SRL
- desf.produse textile,pături,perdele,stofe, 

furnituri pt.confecţii

30.09.1998 
 
 
N.Bălcescu nr. 2
56,42 
SC IMPĂRATUL ROMANILOR - prestări servicii 
30.09.1998
 
 
9 Mai nr. 52
78,96
SC IMPEX SRL
-comercializare prod.nealimentare
30.09.1998
 
 
N.Bălcescu 2-4
110,08
SC UNIVERS SRL
-desf.textile,galanterie bărbaţi şi femei,tricotaje, lenjerie,comstetice, articole de lux 
30.09.1998
 
 
Tribunei nr.23
47,21 
SC AROMA SA
- laborator prod.cofetărie-patiserie 
30.09.1998
 
 
N.Bălcescu nr.47
140,57
SC AROMA SA
- cofetărie-patiserie
30.09.1998
 
 
G-ral Magheru 2
141,56
SC AROMA SA
- cofetărie-patiserie
30.09.1998
 
 
N.Bălcescu 47
196,57
SC AROMA SA
-laborator prod.cofetărie,patiserie 
30.09.1998 
 
 
G-ral Magheru 2
453,67 
S C AROMA SA
- laborator produse cofetărie 
30.09.1998
 
 
9 Mai nr. 47
79,07
SC ART SIB SRL
- magazin articole papetărie,jucării,cosmetice 
30.09.1998 
 
 
Ocnei nr. 6
46,17 
S C SPORT UNIVERSAL SRL 
- depozit
30.09.1998 
 
 
Turnului nr.22
108,60 
SC DUPLEX SRL 
- atelier prestări serv. 

tăiat-montat geamuri şi oglinzi

07.10.1998
 
 
N.Bălcescu nr.23
73,92
S C VIA CORSO SRL
- desf.produse zaharoase citrice,cafea în ambalaj derivate,mirodenii
17.10.1998 
 
 
Ocnei nr.38
15,00
SC ELASIB SRL
- difuzarea presei, tutungerie,papetărie 
24.10.1998 
 
 
9 Mai nr.45
25,34 
S C MINISIB SRL
- comercializare articole funerare 
26.10.1998
 
 
Bd.Spitalelor nr.20
144,14 
As.famil.MARIN
- atelier dărăcit lână
31.10.1998
 
 
Lungă 4
81,40 
S C MITEA CO GAUDEAMUS SNC
- atelier tîmpălărie 
31.10.1998 
 
 
N.Bălcescu 1-3
126,06
SCCA FARCO
- atelier foto
31.10.1998
 
 
Piaţa Mică 25
32,83
SCCA FARCO
- atelier conf.ştampile 
31.10.1998 
 
 
9 Mai nr. 16
219,00
SC FALAMAS SRL
- alim.publică
18.11.1998
 
 
Papiu Ilarian 12
21,92 
S C IDM EXCHANGE SRL
- casă de schimb valutar 
23.11.1998
 
 
Piaţa Mică nr.14
15,55 
SC EMIGRANTUL SRL
- atelier foto 
30.11.1998
 
 
E.Teodoroiu nr. 18
110,77
SC MAGNOLIA SRL
- depozit 
30.11.1998
 
 
Tg.Vinului nr. 14
43,30
SC FOTO UNIVERSAL SRL
-atelier foto
30.11.1998
 
 
9 Mai nr.3
12,00
SC IOAN ŞI DAN SRL
-mag.difuzarea presei,desf. 

tutun,cosmetice,papetărie

31.12.1998
 
 
N.Bălcescu 43-45
520,50 
VELICI ANA şi GĂITAN VASILE 
- alimentaţie publică
31.12.1998 
 
 
N.Bălcescu nr.2
104,55
VELICI ANA 
- magazin desfacere 
31.12.1998
 
 
G-ral Magheru nr.42
319,10 
SC CĂLUGĂRUL SRL
- alimentaţie publică 
31.08.1998
cotă l/4
 
Piaţa Mică nr.10
28,43
S C DIVERTIS SRL
- depozit - pivniţă 
31.03.1998
cota 1/2
 
Piaţa Mică nr. 10
160,75
SC RODICA SRL
- comercializare prod.nealimentare şi produse de artizanat
31.07.1998
cota 1/2