Hotărârea nr. 131/1998

HOTARIREA NR. 131 privind concesionarea prin licitatie publica a unor terenuri proprietate de stat din Municipiul Sibiu .
98h131
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 

H O T Ă R Â R E A N R .131
privind concesionarea prin licitaţie publică a unor terenuri proprietate de stat din Municipiul Sibiu

 
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.1998,

Analizând referatul nr35321/1998, al Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune concesionarea a unor terenuri proprietate de stat din Municipiul Sibiu,

Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului ,

În conformitate cu prevederile art.20, lit.’’g ’’ şi ale art.84 din Legea nr.69/1991, republicată,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,
 
 

HOTĂRĂŞTE:Art.1 Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor destinate construirii de locuinţe şi spaţii comerciale sau prestări servicii, cuprinse în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Conform art.15 din Legea nr. 50/ 1991, terenurile cuprinse în anexa nr.1, care depăşesc suprafaţa de 300 mp. se vor împărţi în loturi de 300 mp. pentru un apartament, într-o clădire cu parter sau parter cu etaj.

Art.3 Preţul de strigare va fi după cum urmează:

- zona I 500.000 lei/mp

- zona II 400.000 lei/mp

- zona III 300.000 lei/mp

Art.4 Concesionarea terenurilor se face pe durata existenţei construcţiilor.

Art.5 Documentaţia de concesionare va fi întocmită ulterior apariţiei prezentei hotărâri.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi DUAT.
 
 

Adoptată la Sibiu, la data de 24.09.1998.
 
 

Preşedinte,

Mihail Zavat

Secretar,

Silviu Nica
 
 


Anexa nr.1

Nr.

Crt.

Strada Nr. Zona Suprafata

(mp)

CF Numar

Topografic

Preţ

strigare

lei/mp

Destinaţia
  Unirii  4 I 586 13816 22 500.000  locuinţe
  Verzariei 41 II 1129 2159 11231/1 400.000  locuinţe
  Mirăslău 18 II 255 6745 4086/11/2/1 400.000 locuinţă
  Amnas  13 II 900 6334 5350/10/2

5350/11/2

400.000 locuinţe
  Amnas  7 II 900 6334 5350/15 400.000  locuinţe
  Litovoi 2 II 675 10888 7177,7176 400.000 locuinţe
  Tilis ca (lot1) F.n. II 910 6334 7233 400.000 locuinţe
  Tilis ca (lot2) F.n. II 942 6334 7229 400.000 locuinţe
  Tilis ca (lot3) F.n. II 893 10929 7228 400.000 locuinţe
  Tilis ca (lot4) F.n. II 900 3443 Turnisor

10926 Sibiu

-

7225 

400.000 locuinţe
  C. Dumbravii 88 II 1116 6334 4015/6 400.000 locuinţe + sp. comer. + prest.serv.
  C. Dumbravii 94 II 1116 6334 4015/8/1

4015/8/2

400.000 locuinţe + sp. comer. + prest.serv.
  G-ral Mosoiu (lot5) F.n. II 950 6334 4020/22 400.000 locuinţe
  Tălmăcel 8 II 1000 10920 7218  400.000 locuinţe
  Tălmăcel  9 II 940 10928 7227 400.000 locuinţe
  1848  8 III 493 1650 525 300.000 locuinţe + sp. comer. + prest.serv.
  Lazaret  18 III 1007 6334 4188/12 300.000 locuinţe
  1848 10 III 529 1051 526 300.000 locuinţe + sp. comer. + prest.serv.
  Zăvoi 28 III 1440 1730 9545/1/99 300.000 locuinţe
  Zăvoi  32 III 1440 1728 9545/1/97 300.000 locuinţe
  Zăvoi 34 III 1440 1724 9545/1/96 300.000 locuinţe
  Zăvoi  39 III 1440 1668 9545/1/52 300.000 locuinţe
  Zăvoi  50 III 1440 1720 9545/1/89 300.000 locuinţe
  Zăvoi  54 III 1440 1710 9545/1/87 300.000 locuinţe
  Zăvoi 55 III 1440 5017 9545/1/60 300.000 locuinţe
  Zăvoi  62  III 1440 1704 9545/1/83 300.000 locuinţe
  Zăvoi 66 III 1440 1701 9545/1/81 300.000 locuinţe
  Zăvoi  73 III 1440 1687 9545/1/70  300.000 locuinţe
  Emile Zola  4 III 342 6334 4208/2/29 300.000 locuinţe
  T O T A L:      35.114 m2