Hotărârea nr. 127/1998

HOTARIREA NR. 127 privind închirierea prin licitație publică a unor amplasamente pentru cabine telefonice
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU DE ACORD,
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 127
privind închirierea prin licitaţie publică a unor amplasamente pentru cabine telefonice

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n ? edin? a ordinar? din data de 27.08.1998,

Analizâ nd referatul nr. 28783/1998, al Direcţiei Patrimoniu, prin care se propune scoaterea la licitaţie publică a 23 de amplasamente pentru instalarea a 42 cabine telefonice moderne în diferite zone ale municipiului Sibiu, conform anexei 1, pe o suprafaţă totală de 50,22 mp,

Î n conformitate cu art. 84 alin.(2), art. 20 alin.(2) lit. "g" din Legea nr.69/1991, republicată,

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a 23 de amplasamente pentru instalarea a 42 de cabine telefonice , însumând o suprafaţă totală de 50,22 mp. conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Documentaţia pentru licitaţie se va întocmi ulterior adoptării prezentei hotărâri.
Art.3 Durata închirierii va fi de la data de 01.09.1998 până la data de 31.12.2002. Preţul de strigare la licitaţie este cel stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr.123/1998.

Art.4 Adjudecătorul licitaţiei este obligat să respecte Certificatul de urbanism eliberat de către D.U.A.T şi înainte de încheierea contractului să obţină toate avizele necesare (Inspectoratul pentru Cultură a Judeţului Sibiu, D.G.N.Tg. Mureş, F.T.D.E.E., R.A.G.C.L. - Apă Canal, etc).

Art.5 Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică şi D.U.A.T. vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu, la data de 27.08.1998.

 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MITEA ILIE SILVIU NICA

JUDEŢUL SIBIU Anexa nr.1 la Hotărârea nr.127/1998

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 
TABEL CU CELE 23 AMPLASAMENTE
A CELOR 42 CABINE TELEFONICE PUBLICE ÎN MUNICIPIUL SIBIU

 

 
 

Nr. Crt.
DENUMIRE 
GENERICĂ
Adresa
Nr. Cabine
Tipul 
Amplasamentului
1. COMPLEX ALBA IULIA str. Alba Iulia 1 buc la perete / la scară
2. COFETĂRIA UNIVERSITĂŢII B-dul Victoriei -4 2 buc la perete / pe trotuar
3.  COFETĂRIA “AIDA” str. G-ral. V. Milea 1 buc pe platformă, lângă trotuar
4.  PIAŢA TEATRULUI B-dul C. Coposu 2 buc pe trotuar, în staţie
5.  SPITALUL JUDEŢEAN B-dul C. Coposu 2 buc pe trotuar, în stg. intrare
6. CONSULATUL GERMAN str. Fraţii Grachi 1 buc în “incinta” SC Ioan & Dan
7. CALEA DUMBRĂVII NR. 58 C. Dumbrăvii nr. 58  1 buc lângă perete
8. CALEA DUMBRĂVII NR 137 C. Dumbrăvii nr137  1 buc în zona verde
9.  OFICIU NOU GUŞTERIŢA Calea Guşteriţei 2 buc lângă oficiu stânga
10.  PIAŢA GĂRII Piaţa 1 Decembrie 1918 4 buc pe trotuar
11.  MAGHERU ZONA GĂRII str. Gen. Magheru 1 buc la perete / pe trotuar
12. OF. P.T.T.R. 10 - VALEA AURIE cart. Valea Aurie 2 buc lângă perete / pe trotuar
13. COFETĂRIA “CIREŞICA” -Hip IV Calea Cisnădiei 1 buc la perete / pe trotuar
14.  PIAŢA RAHOVEI str. Rahovei 1 buc lângă trotuar , zona verde
15. COMPLEX LUPTEI str. Luptei 1 buc la perete
16.  COMPLEX “ CEDONIA” str. N. Iorga 2 buc pe trotuar, spate în spate
17.  OFICIU P.T.T.R. - MIHAI VITEAZUL B-dul Mihai Viteazul 2 buc la perete, lateral, spate/spate
18. OFICIU P.T.T.R. 8 V. AARON str. Semaforului 2 buc la perete
19. OFICIU P.T.T.R. 9 ŞTRAND cart. Ştrand 2 buc pe platformă, lângă trotuar
20.  OFICIU TELEF. TEREZIAN str. Lung?  2 buc pe platformă, lângă trotuar
21.  OFICIU P.T.T.R. 4 TURNIŞOR str. Alba Iulia 1 buc la perete, pe trotuar
22. AUTOGARA NOUĂ str. Autogării 2 buc la perete
23. PARC ASTRA  P-ţa Unirii - 2, 10 6 buc grupate spate în spate