Hotărârea nr. 122/1998

HOTARIREA NR. 122 privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile detinute de unele persoane fizice si juridice si scoaterea la licitatie a unor spatii cu altă destinatie .
P R O I E C T
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 122
privind prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile deţinute de unele persoane fizice şi juridice şi scoaterea la licitaţie a unor spaţii cu altă destinaţie

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.1998,

Analizând referatul nr.35978/1998, prin care Serviciul Administrare Patrimoniu propune prelungirea până la 31.12.1999, a termenului contractelor de închiriere pentru spaţiile deţinute de unele categorii de persoane fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de utilitate publică,

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local nr. 18/1998, nr.26/1998 şi nr. 63/1998 ,

În conformitate cu prevederile art. 20 lit. “ g “ şi ale art. 84 alin.(1), din Legea nr. 69/1991, republicată,

Î n temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE
  1. Se prelungeşte până la data de 31.12.1999, termenul contractelor de închiriere pentru imobilele ocupate de următoarele categorii de persoane fizice şi juridice , care desfăşoară activităţi de utilitate publică conform anexei 1, cu obligativitatea ca până la data de 15.10.1998 titularii contractelor mai sus menţionate să aibă obligaţiile financiare restante achitate, precum şi să execute lucrări de zugrăvit ale faţadelor imobilelor închiriate:
a. ocrotirea sănătăţii (spitale, policlinici, dispensare, ateliere prestări servicii - optică medicală, creşe , cămine de bătrâni, cabinete medicale);
b. cultură, învăţământ, sport ( şcoli, grădiniţe, teatre, muzee, case de cultură, biblioteci, librării en gros şi depozit de carte, săli de sport, cămine, cantine, cluburi ale elevilor şi ale studenţilor);
c. asistenţă socială ( oficii de pensii, oficii ale forţelor de muncă, spaţii lucrative ale cooperativelor de invalizi, spaţii deţinute de beneficiarii Legii nr. 42/1990);
d. sedii ale partidelor politice, uniunilor, ligilor, asociaţiilor, organizaţiilor sindicale, asociaţiilor umanitare, veteranilor de război, asociaţiilor foştilor deţinuţi politici;
e. sedii ale instituţiilor publice, ale administraţiei locale;
f. unităţi militare, poliţie, SRI;
g. unităţi ale micilor meseriaşi care au fost puse în funcţiune în baza Legii nr. 13/1968, iar în prezent funcţionează legal şi cu acelaşi obiect de activitate;

h. redacţii de ziar;

Art.2. Spaţiile cuprinse în anexa 2 se vor scoate la licitaţie publică.

Art.3. La prelungirea termenelor contractelor de închiriere, prevăzute în art. 1 chiria se va recalcula semestrial conform ratei inflaţiei, baza de calcul fiind chiria indexată din anul 1997, iar pentru sediile de partid, chiria se stabileşte conform art. 41 din Legea nr. 27/1996.

Art.4. A.A.F.L.C.V.L. şi Direcţia Patrimoniu vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptat? î n Sibiu, la data de 27.08.1998.

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MITEA ILIE SILVIU NICA

 

 
 

 

 

 

 

JUDETUL SIBIU Anexa nr.1 la Hotărârea nr.122/1998

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

 

Tabel cuprinzând spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ale căror contracte de închiriere au expirat la 30.06.1998 şi se prelungesc până la 31.12.1999

 
 

Nr.
crt.
Adresa unde este spaţiul
Supraf.
totală
Denumire titular de contract
Nr.contr.
Chirie lunară
Profilul spaţiului
Actul în baza căruia a fost întocmit contr.
Termen expirare contract
Obs.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
  Valea Aurie bl. 31
113
Biblioteca Astra 1836

18.04.94

17.019 filială Ord.rep.294

28.05.87

30.06.98  
  Parcul Tineretului 9
121,35
- “ - 1837

15.04.94

18.277 filial㠓 “  
  Rahovei 14 bl.12 ap.1
62,63
- “ - 1838

15.04.94

9.433 activ.cult Ord.rep.64/80 “  
  Someşului nr. 26
54,05
As.Diasib 1756

15.11.93

14.398 sediu Ord.rep.28092/93 “  
  9 Mai 20 cota l/2
20,73
Asoc.ProBasarabia şi Bucovina  2066

05.07.95

4.996 sediu  Ord.rep.9466/95 “  
  9 Mai 20 cota l/2
20,73
Asoc.Propact 2065

5.07.95

4.996 sediu Ord.rep.9466/95 “  
  Tribunei 12
35,26
Asoc.Răniţii Rev. din Dec. 89  1983

7.11.94

10.575 sediu Ord.rep.10841

4.07.94 

“  
  Mitropoliei 26
34
Asoc.Sibienii Pacifişti 2031

4.05.95

10.243 sediu Ord.rep.196

6.04.90

“  
9. Tribunei 11
36
Asoc.Foştilor Deţinuţi Politici  1795

23.02.95

10.845 birou-sediu Hot.134/90 “  
  Piaţa Mică 30
59,12
Alianţa civică 

As.Prodemocraţia +

Asoc.Naţ. a celor ce nu au fost membri de partid 

2129

18.01.96

18.028 sediu Dec.125/90 “  
11. Patrioţilor 2
134,85
Asoc.Nevăzătorilor  1872

19.04.94

40.607 dormitor comun  Dec.145,286/91 “  
12. A.Iancu 8
105,68
Asoc.Nevăzătorilor  1871

19.04.94

31.838 birou+sală şedinţe  Dec.145,286/91 “  
  9 Mai 50
12
Aleman Emilia  2195

08.06.98

11.834 Atelier ceaprazărie,şepcărie,

broderie

Ord.rep. “  
  Abatorului 43
626,21
Asoc.Misionarilor Creştin㠓 Emanuel “  1786

22.01.94

132.471 depozit Ord.rep.4150/

01.09.92

“  
  9 Mai 27
12
Belaşcu Ioan  1822

22.03.94

18.077 atelier cismărie Ord.rep.15/

27.11.86

“  
  Rennes 10
40,37
Colectiv.ajutor decese  2120

19.12.95

8.710 sediu Ord.rep.

95 Dos.411/96 

   
  N.Bălcescu 42
36,95
Ceasornicărie Tic-tac 1920

30.08.94

99.745 Atelier ceasornicărie Ord.7385

20.10.90 

   
  Plopilor 5
19,49
Comunitatea cultului creştin după evanghelie  1830

01.04.94

6.110 depozit Ord.rep.1401

24.02.97

“  
  Gladiolelor 1
58,34
Dir.sanitară 2182

12.06.96

8.787 cabinet medical - “ - “  
  Ţiglarilor bl B.3 ap.33 şi 34
65,64
Dir.sanitară 2183

12.06.96

9.585 cabinet medical Ord.rep.29

20.06.77

“  
  Valea Aurie bl. 39 ap.21
55,33
Dir.sanitară 2184

12.06.96

8.333 cabinet medical Ord.rep. 15391

08.11.85

“  
  Prometeu 2-4
118
Dir.sanitară 2185

12.06.96

17.772 cab.medical   “  
  A.Iancu 10
301,58
Sindicat liber Independenţa 2188

20.05.96

41.263 club biblioteca Ord.rep.30010

8.07.91

30.06.98  
  Cîmpului 14
410
Gardienii publici 2145

24.02.96

43.157 sediu Ord.rep.3810

06.07.94

30.06.98  
 
Tg.Peştelui 3
9
Grama Iuliu
1805
22.03.94
10.846
atel.rep.
îmcălţăminte 
Ord.rep.25
26.10.85
30.06.98
 
 
A.Iancu 35
24,91
Vulcu P-va 
2199
25.05.98
67.244
atel.rep.ceasuri
Ord.rep.12/
17.11.86
“
 
 
Piaţa Mică nr.2
79,05
Muzeul civ.pop.tradiţionale ASTRA Sibiu
2149
27.03.96
19.539
depozit
Ord.rep.35.465
26.01.96
“
 
 
A.Iancu 2-4
78,24
“
2099
27.10.95
11.468
Expoziţie 
Ord.rep.21276
29.09.95
“
 
 
B-dul Victoriei 14
51,89
Misc.Ecologistă
1917
25.07.94
12.486
birou-sediu
Hot.218
29.01.80
“
 
 
Tribunei 31
10
Mihaiu Radu
1782
21.01.94
26.994
atelier rep.ceasuri 
Ord.rep. 7881
08.07.92
“
 
 
N.Bălcescu 31
15,20
Neagu Axente
1880
18.06.94
41.032
atelier rep.ceasuri
Ord.rep. 8579
10.10.87
“
 
 
N.Bălcescu 12
10
SC Optica med.
1867
01.06.94
27.115
atelier optica
Ord.rep. 8507
26.09.90
“
 
 
Tribunei 11
11
Orian & CO rep.

încălţăminte 

1819
22.03.94
29.694
rep.încălţăminte
Ord.rep.26
11.11.85
“
 
 
Faurului 20
13
Pintea Magda
1801
28.03.94
21.090
atelier rep.ceasuri
Ord.rep.11
31.10.86
“
 
 
B-dul Victoriei 14
22
PRM
2203
2.12.96
59
birou-sediu
Dec. 550
8.11.91
30.06.98
 
 
Tribunei 1
99,58
PSDR
2200
20.05.95
142
sediu birou
Dec.821
14.02.90 
“
 
 
Pulberăriei 2
16
Toanchină Valer 
1807
22.03.94
19747
atel.rep.încălţăminte
Dec.14468
12.12.88
“
 
 
S.Brukenthal 2
92,20
Dir.Gen.a Finanţelor Publice 
2244
01.07.97
27.870
sediu adm.
 
“
 
 
S.Brukenthal 2
334,63
Dir.Gen.a Finanţelor 

Publice

2197
10.07.96
78.535
sediu birou
Dec.212
15.04.91
“
 
Ştefan cel Mare 4
163,79-51,07 garaj
- “ -
2193
15.07.96
69.232
Magazii + garaj + atelier
Ord.rep. 3161/2/
22.03.93
“
 
I.Lupaş 4
24,86
As.Vatra Romînească
1236
17.05.91
7.490
sediu + birou
Ord.rep.27967
15.05.91
“
 
 
Şelarilor 2
132,44
Dir.muncă şi probl.sociale 
1820
28.03.94
27.928
birouri
Ord.rep. 2908
2.02.94
“
 
 
Piaţa Mare 12
239
“
1887
20.07.94
81.936
birouri + anexe
Ord.rep. 12118
6.07.94
“
 
 
Stefan cel Mare 4
135
Primăria Sibiu
2196
10.07.96
20.110
magazie +garaj+atelier
ord.rep.3161
22.03.93
“
 
 
Ocnei 20
52
“
2105
16.11.95
8.575
depozit
ord.rep.26750
27.10.95
“
 
 
N.Bălcescu 30
157,30
Primăria Sibiu
2104
16.11.95
53.364
depozit
Ord.rep. 26750
27.10.95
“
 
 
Ţiglarilor B4 /63
29,76
As.locatari 2
747
11.06.79
6.275
birou
Ord.rep.18
21.05.79
“
 
 
Ţiglarilor G2/15
10,20
As.locatari 1
868
26.11.85
2.151
birou
Ord.rep. 24
13.10.85
“
 
 
Bîrsei 4/4
23
As.locat. 8 şi asoc.locatari 11 
831
15.05.84
4.850
birou
ord.rep. 6064
08.05.84
31.06.98
 
 
G-ral Magheru 2
54,47
PNL Câmpeanu
1875
14.07.94
154
sediu
Ord.rep. 14732
06.07.94
“
 
 
B-dul Victoriei 14 
38,63
PDSR
1949
18.03.94
104
sediu
Ord.rep.3406
14.04.93
“
 
 
Avram Iancu 10
64,70
Cons.Judeţean - Partidul Socialist 
2207
11.02.97
168
sediu
Ord.rep. 30144
8.11.96
“
 
 
A.Iancu 12
35,22
PNL
2206
5.02.97
182
sediu partid 
Ord.rep. 30144
8.1196 
“
 
 
Tribunei 19
33
Coop. Timpuri Noi
2228
21.04.97
117.374
Atelier
Coop.invalizi 
“
 
 
Faurului 20
168,74
“
2227
21.04.97
346.254
Atel.croitorie
- “ - 
“
 
 
Faurului 20
20
“
2229
21.04.97
41.040
Mag.desf.
- “ - 
“
 
 
Al. Filozorilor 16
155,64
“
2225
21.04.97
270.099
Atelier 
-“-
“
 
 
Ocnei 29
72
“
2224
21.04.97
145.840
Mag.prezent.
-“-
“
 
 
St.cel Mare 48
27,15
“
2239
21.04.97
44.569
Cismărie
-“-
“
 
 
G-ral Milea 1
46,48
“
2226
21.04.97
165.320
atelier cosmetică 
-“-
“
 
 
Ocnei 3
25,75
“
2231
21.04.97
52.839
atelier sepci
-“-
“
 
 
N.Bălcescu 34
74,05
CEC
2254
13.10.97
1.081.130
prest.serv.
-“-
“
 
 
Piaţa Mare 6
18
CEC
2255
13.10.97
9.000
Garaj
 
30.06.98
 
 
S.Brukenthal 2
946,20
CEC
2256
13.10.97
12.319.480
Birou + activ. itcom 
“
30.06.98 
 
 
V.Aurie bl. 28
38,34
CEC
2253
13.10.97
370.352
Agenţie 
Ord.rep.
“
 
 
Arhivelor 2
113,75
Banca Rom.de Dezvoltare
2278
02.12.97
1.010.023 
Ag.bancara cu casa schimb
“
20.06.98
maj. chirie
 
S.Brukenthal nr. 2
451,60
“
2277
2.11.97
6.070.680
Sediu birou
“
“
maj. chirie
 
St.O.Iosif 1
174,10
Dir.sanit.veter.
898
16.05.96
86.832
Birou laborat.
Dec.140
1.03.86
“
 
 
Podului 32
20,18
Pol.jud. Sibiu
1885
15.06.94
4.740
Birou-sediu
Dec. 391/16.11.90
“
 
 
Revoluţiei 8
708,35
“
2098
11.10.95
106.721
Sediu
Ord.rep.18763
30.06.95
“
 
 
S.Brukenthal 2
99,24
Ag.jud.privatiz.FPS
1323
5.07.91
326.266
Sediu-birou
Dec.212/15.04.91 
“
 
 
Mitropoliei 15
29,25
As.ajut.decese

Sibiu Cetate

2270
3.11.97
8.649
Birou 
Ord.rep.
“
 
 
Val. Mare 7-9
28
Reuniunea ajut.

recipr.pt.decese

2240
21.04.97
4.032
Birou
“
“
 
 
Strungului 55
27
Colectiv.ajut.decese
765
14.05.81
4.549
Birou+sala şed.
Ord.rep.
31.06.98 
 
 
P.Ilarian 10
49,64
SCCA Excelsior 
2222
21.04.91
81.489
Atel.
Dec.218/13.08.91

Coop.invalizi

“
 
 
N.Teclu 16
166
SCCA Excelsior 
2223
21.04.97
278.906
Atel.cartonaje
-“-
“
 
 
Ocnei 15
74,79
Coop.Timpuri Noi
2234
21.04.97
138.990
Atel.
Ord.rep.
Coop.Invalizi
31.06.98
 
 
9 Mai 46
32,68
- “ - 
2235
21.04.97
67.059
Atel.
Ord.rep.
Coop.Invalizi
“
 
 
Ocnei 3
59,17
-“-
2232
21.04.97
121.417
Unit.plicuri 
“
“
 
 
S.Brukenthal 2
405,01
Banca Agricolă
1052
8.09.88
1.981.911
Birou+dep.
“
“
maj. chirie
 
G-ral Milea 52
207,40
Insp.şc.Grădiniţa nr.9
1124
11.01.90
31.289
Grădiniţa 
Dec.54/5.01.90
“
 
 
N.T eclu 41
314,85
Insp.şc.Grădiniţa nr.37
1201
25.01.91
66.061
Grădiniţa
Ord.rep.
“
 
 
Calea Guşteriţei nr.7
384,94
Insp.şc.Grădiniţa nr. 7
2198
6.05.98
147.980
Grădiniţa
Dec.295
25.05.77
“
 
 
A.Şaguna 21
239
Insp.şc.Grădiniţa nr. 28
2204
11.12.96
66.998
Grădiniţa 
Dec.295
25.05.77
“
 
 
St.cel Mare 46
55,50
Sc.prof.de coop.este interzisă subînchir.spaţiului 
2238 
13.05.97
66.890
Brutărie +mag.desfacere
Ord.rep.41/77
31.06.98
 
 
Centumvirilor nr. 1
68,00
Sc.prof.de coop.
2237
13.05.97
14.339
Magazie - pivniţă
Ord.rep.
“
 
 
Tg.Peştelui 1
156,15
“
2236
13.03.97
188.195
Laborat.patis.
cofetărie
Ord.rep.1/14.01.77
“
 
 
Piaţa Mare 15
58,14
Insp.pt.cult.al jud. Sibiu
2251
23.10.97
14.535
Sediu-birouri
Hot.125
2.10.97
“
 
 
N.Bălcescu 41
cota 2/3
34
Cătălin Simion
2014
5.04.95
40.078
Atel.foto
Ord.rep.12990
28.10.98
“
 
 
S.Brukenthal 2
241,64
As.Sibiu Dec.89

As.Urm.martiri 

UNORD

2161
23.05.97
 
Sediu
“
“
 
 
Morilor 14 cota l/2
86,60
Simarosib
918
24.07.86
3.382
Atelier 
Ord.rep. 8021
14.07.86
“
maj. chirie
 
A.Iancu 8
41,30
Revista 

Euphorium

2281
20.03.98
 
Sediu
 
30.06.98
 
 
I.Lupaş 4
49,89
Partidul Democrat
195
14.11.94
135
sediu
Ord.rep.25902
21.09.94
30.06.98
 
 
Piaţa Mică 28
10,00
Partidul Liberal Monarhist
2.242
1.07.97
27
sediu
Dec.152
22.03.90
31.12.97
 
 
C.Noica 48
8,32
PRIŞCA ANA
-
-
birou copiat acte 
-
-
 
 
C.Noica 42
28,80
S.C. SIMONIS SRL
-
-
atelier pietrărie 
-
-
 
 
Calea Guşteriţiei nr. 14
75,00
S.C. IVART IONESCU SRL 
-
-
atelier 
-
-
 
 
Şerpuită 2
139,00
S.C. RALUCA IMPEX SRL
-
-
depozit
-
-
 
 
Turnului 28
8,00
MUREŞAN COSMA
-
atelier 
-
-
 
 
9 Mai 36
5,20
S.C. “ ROMOLD “ S.R.L.
-
-
depozit 
-
 
 
G.Topârceanu 6
24,00
S.C. TEMPO SRL
-
-
bar
-
-
 
 
Darwin 9
15,39
ANCA OCTAVIAN 
-
-
atelier
-
-
 
 
Teilor 24
74,63
SCHORSTEN SIMION
-
-
tipografie
-
 
 
N.Teclu 41
164,00
Intr.Cinematografică    
birouri 
     
 
I.Lupaş 4
5,60
As.Chinologică    
birouri 
     
 
Al.Sahia 1
30,00
As.Sportivă Columbofilă    
birouri
     
 
Balanţei 35
20,00
As.Jud.a Crescătorilor de Păsări    
depozit
     
 
Gladiolelor 10
200,00
Uniunea Artiştilor Plastici     
atel.creaţie 
     
 
Constituţiei 19
45,00
Uniunea Artiştilor Plastici     
atel.creaţie 
     
 
Z.Boiu 39
90,00
- “ -    
atelier 
     
 
Băii 10
310,00
-“-    
atel.creaţie
     
 
Piaţa Mare 12
73,50
-“-    
“
     
 
N.Bălcescu 10
104,60
Agenţia TAROM     
birouri 
   
maj. chirie
 
Piaţa Mică 27
54,66
DGN Gaz metan    
casierie
   
maj. chirie
 
N.Teclu 41
110,00
IPZ Victoria     
birouri 
   
maj, chirie
 
9 Mai 65
28,00
Romcontrol    
birouri 
   
maj. chirie
 
N.Bălcescu 42
37,80
Dir.Poştă şi Telecomunicaţii     
centru filatelie 
   
maj. chirie
 
Lungă 12
92,53
-“-    
cab.telef.şi ghişee 
   
maj. chirie
 
Valea Aurie 51
106,00
-“-    
“
   
maj. chirie
 
N.Bălcescu 6
196,30
Agenţia CFR     
birouri,casierie 
   
maj, chirie
 
N.Bălcescu 37
278,00
Uniunea Artiştilor Plastici     
magazin desfacere 
     
 
Lungă 69
489,00
S.C. Agrotransport SA    
sediu
   
maj. chirie
 
A.E. Bielz 77
98,77
P.S. Piscicola SA    
sediu
   
maj. chirie
 
N.Bălcescu 40
14,69
S.C. Tursib SA    
agenţie
     
 
Tribunei 3
87,21
Păltiniş SA    
sediu
     
 
M.Viteazu 15 bl.30/15
70,67
Reg.Insp.General al Radiocomunicaţiilor     
sediu
     
 
Tg.Peştelui 6
58,85
Ag.Domeniu Public     
dep.disp.
blocare 
     
 
Ocnei 5
68,80
-“-    
florărie 
     
 
S.Brukenthal 2
191,67
O.J.C.V.L.     
sediu-birou
     
 
S.Brukenthal 4
42,00
R.A.G.C.L., A.A.F.L.C.V.L.

Agenţia Apă-Canal,Getesib

   
caserie 
     
 
Filarmoncii 9
23,09
Ag.Apă-canal     
laborator 
     
 
Turnului 23
109,44
Ad-ţia Pieţelor    
hala carne 
     
 
Turnului 19
59,90
Special SA     
magazie 
     
 
Pielarilor 23
788,00
Intr.Cinematografică     
teren
     
 
Tribunei 11
21,43
Partidul Liberal     
sediu partid 
     
 
Avram Iancu 12
35,22
P.N.L.     
sediu partid 
     
 
Dealului 2
434,30+48
Gr. Sc.Ind. Usoara
Fisa chirie
76.615
Depozit internat
     
 
Mitropoliei 17
233,80
SC Dacia Traiana
2069
24.07.95
-
Depozit
Ord. rep. 1401
24.02.97
   
 
Xenopol 12
142,01
-’’-
2074
24.07.95
 
sediu
Ord. rep.7640
27.07.98
   
 
Tribunei 13
13,20
Gazeta sporturilor

Editura sport

’’ROM’’ SRL

2019
10.05.95
 
birou
Ord. rep. 27.503
10.11.93
   
 
G. Cosbuc 38
269,34
Red. ziar’’Tribuna’’ 
2239
15.05.97
 
Birou-sediu
Ord. rep. 10.534
13.09-90
   
 
Bd. Victoriei 14
42,24
SC ADZ

International

2302
03.06.98
 
sediu presa
HCL 63
11.05.98
   
 
Parc Tineretului 9
78,18
PDAR    
sediu partid
     
 
A. Iancu 10
31,80
ziar Oferta    
redactia ziar
     
 
Piata Mica 22
74,80
SC Scorpion Impex SRL
2197
6.05.98
 
redactia ziar 
Evenimentul sibian
Ord. rep. 16.987
6.08.92
   
 
Bălcescu 12
  SC Noblesse SRL    
redactia ziar
Rondul ,
De toate pentru toti
     
 
Gen. Magheru 8
12,50
Comănac Nicolae
1881
3.07.94
33.894
Prestări servicii
Ord. rep. 5438/90
30.06.98
 
 
Valea Aurie 28
65,50
SC Dacia Traiană
2075
24.07.95
8.214
Librăria
Ord. rep.7385/20.10.90
-’’-
 
 
Gladiolelor 9
152,78
-’’-
2077
24.07.95
22.834
Librăria Mic
Gros
Ord. rep. 7640
27.07.88
-’’-
 
 
N. Bălcescu 30
71,70
-’’-
2068
24.07.95
14.606
Librărie
Ord. rep.7640
27.07.88
-’’-
 
 
Arhivelor 1 
228,20
-’’-
2070
24.07.95
27.257
Librărie +
anticariat
Ord. rep. 7640
27.07.88
-’’-
 
 
N. Bălcescu 29
125,46
-’’-
2221
21.04.95
37.010
Librărie
Ord. rep 1401
24.02.97
-’’-
 
 
Tribunei 3
27,30
-’’-
2072
24.07.95
5.912
-’’-
-’’-
-’’-
 
 

JUDETUL SIBIU Anexa nr.2 la Hot?rârea nr.122/1998

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

Tabel cuprinzând spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ale căror contracte de închiriere au expirat la 30.06.1996

şi care se propun să fie scoase la licitaţie publică

 

 
Nr.

crt.

Adresa unde este spaţiul 
Suprafaţa 
totală 
Denumire titular de contract  Nr.contr. Chirie lunară Profilul spaţiului Actul în baza căruia a fost întocmit contr. Termen de expirare al contr. 
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
M.Kogălniceanu 58
61,48
S.C. Media SRL
1835
14.04.94
58.078
Farmacie 
Ord.rep.86
13.11.91
30.06.98
2.
Podului 32
52,57
S.C. Metafarm SRL
1882
15.06.94
51.814
Farmacie
Ord.rep.81/4.11.91 
-“-
3.
Doljului 8
223,41
S.C. Farmacia SRL
2035
8.06.95
201.925
Farmacie 
Ord.rep.25
10.09.91
-“-
4.
Livezii 2
43,47
S.C. Florafarm
2035
10.05.95
65.835
Farmacie
Ord.rep.22
9.09.91
-“-
5.
9 Mai 34 
115,78
S.C. Sibofarm SRL
1826
23.03.94
104.181
Depozit-farm.
Dec.91/92
-“-
6.
9 Mai 52
57,10
S.C. Sibofarm SRL
1827
22.03.94
51.650
Farmacie
Ord.rep.27503
10.11.95
-“-
7.
Ocnei 5-7
22,00
Alcomsib
   
Laborator 
 
-’’-
8.
Banatului 8
91,84
Tehnica Nouă
   
Atelier
 
-’’-
9.
N. Bălcescu 14
38,20
SC RIKS SRL
1847
21.04.97
228,797
activ. comerci. + 
atelier
Ord. rep. 4/77 dos.
212/91
-’’-