Hotărârea nr. 12/1998

HOTARIREA NR. 12 privind modul de închiriere a terenurilor cu destinatia agricola, proprietate de stat, din intravilanul municipiului Sibiu
98h12
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
HOTA RÂ REA NR. 12
privind modul de închiriere a terenurilor cu destinatia agricola,
proprietate de stat, din intravilanul municipiului Sibiu
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a ordinara din data de 26 februarie 1998,

Analizâ nd referatul nr.5646/1998, prin care Serviciul Administrare Patrimoniu propune modul de închiriere a terenurilor cu destinatie agricola, proprietate de stat din municipiul Sibiu,

Vazând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art. 20, alin.(2), lit."g", din Legea nr.69/1991,

În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului României nr. 22/1997,

 

HOTA RA S TE:
 

Se vor închiria prin licitatie publica, terenurile agricole înscrise în Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Termenul închirierii este de la 01.03.1998 pâna la 30.11.1998. Pretul de pornire a licitatiei este de 400 lei/mp/an

Art.2. Se aproba închirierea fara licitatie publica a unor terenuri agricole din intravilanul municipiului Sibiu, în favoarea urmatorilor cetateni:

a). teren 200 mp, situat în Sibiu, str. Scoala de Înot, nr.8 - Popovici Ioan, domiciliat la aceeasi adresa.

b) teren 200 mp, situat în Sibiu, str. Scoala de Înot, nr.8 - Urzica Adrian, domiciliat la aceeasi adresa.

c) teren 200 mp, situat în Sibiu, str. Scoala de Înot, nr.8 - Dragoi Ovidiu, domiciliat la aceeasi adresa.

d) teren 500 mp, situat în Sibiu, Calea Dumbravii, nr.85 - Dancu Mircea, domiciliat la aceeasi adresa

e) teren 450 mp, situat în Sibiu, Str. V. Lazar, nr.8 - Gherasim Costi Romulus, domiciliat în Sibiu, str. V.Lazar, nr.6.

Pretul de închiriere al acestor terenuri va fi pretul mediu/mp/an obtinut în urma licitarii terenurilor intravilane prevazute la art. 1 al prezentei hotarâri.

Termenul închirierii este de la 01.03.1998 pâna la 30.11.1998

 

Art.3. Directia Economica, Directia Urbanism si Directia Patrimoniu, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri.

 

Adoptata î n Sibiu, la 26 februarie 1998

 

PRESEDINTE,

GHEORGHE TULUC

 


 

JUDETUL SIBIU                                                                                                                              A N E X A nr.1,

CONSILIUL LOCAL AL                                                                                                            la Hotarârea nr. 12/1998

MUNICIPIULUI SIBIU

 
 
TERENURI CU DESTINATIE AGRICOLA, PROPRIETATE DE STAT DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI SIBIU

 

 

Str. Zavoi nr. 46 S = 1.400 mp

Str. D.D. Rosca nr. 83 S = 576 mp

Str. G-ral Mosoiu FN lot. nr. 4 S = 950 mp

Str. Zavoi nr. 26 S = 1.400 mp

Str. Zavoi nr. 28 S = 1.400 mp

Str. Zavoi nr. 33 S = 1.300 mp

Str. Zavoi nr. 34 S = 1.350 mp

Str. Zavoi nr. 39 S = 1.350 mp

Str. Zavoi nr. 55 S = 1.400 mp

Str. Zavoi nr. 52 S = 1.350 mp

Str. Zavoi nr. 54 S = 1.400 mp

Str. Zavoi nr. 60 S = 1.400 mp

Str. Zavoi nr. 64 S = 1.400 mp

Str. Zavoi nr. 73 S = 900 mp

Str. Stavilarului nr. 46 S = 600 mp

Str. Stavilarului nr. 60 S = 1.350 mp

Str. Stavilarului nr. 62 S = 1.500 mp

Str. Stavilarului nr. 64 S = 1.350 mp

Str. Gh. Asachi nr. 54 S = 1.400 mp

Str. Gh. Asachi nr. 60 S = 1.400 mp

Str. Gh. Asachi nr. 63 S = 1.400 mp

Str. Orzului nr. 16 S = 400 mp

Str. St. O. Iosif nr. 18 S = 480 mp

Str. Litovoi nr. 2 S = 600 mp

Str. D. Cantemir nr. 57 S = 1.000 mp

Str. Calea Poplacii nr. 56 S = 1.000 mp

Str. Calea Dumbravii nr. 88 S = 1.000 mp

Str. Calea Dumbravii nr. 94 S = 1.100 mp

Str. Macaralei nr. 16 S = 928 mp

Str. Lazaret nr. 18 S = 1.007 mp

Str. E. Zolla nr. 4 S = 360 mp

Str. Arcului nr. 10 S = 390 mp

Str. Sacel nr. 23 S = 900 mp

Str. Morilor nr. 8 S = 500 mp

Str. Ulmului nr. 28 S = 2.077 mp

Str. Aviatiei nr. 7 S = 650 mp

Str. G-ral Mosoiu FN lot. nr. 14 S = 1.000 mp

Str. Calea Dumbravii FN lot nr. 39 S = 899 mp

Str. Viilor nr. 21 A S = 730 mp

Str. Seceratoarelor nr. 43 S = 556 mp

Str. Calea Dumbravii FN lot nr. 40 S = 900 mp

Str. Costache Negri FN lot nr. 34 S = 1.000 mp

Str. G-ral Mosoiu FN lot. nr. 12 S = 1.000 mp

Str. G-ral Mosoiu FN lot. nr. 5 S = 1.000 mp

Str. G-ral Mosoiu FN lot. nr. 6 S = 950 mp

Str. Amnas nr. 13 S = 900 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 1 S = 1.640 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 2 S = 500 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 3 S = 580 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 4 S = 465 mp

Str. Talmacel nr. 9 S = 940 mp

Str. Ceaikovski nr. 1 A S = 1.072 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 5 S = 671 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 6 S = 780 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 7 S = 280 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 8 S = 350 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 9 S = 370 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 10 S = 365 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 11 S = 360 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 12 S = 365 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 13 S = 200 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 14 S = 100 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 15 S = 130 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 16 S = 360 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 17 S = 335 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 18 S = 260 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 19 S = 315 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 20 S = 370 mp

Str. Tilisca FN lot nr. 21 S = 360 mp

Str. Cetatii nr. 4 S = 450 mp

Str. Scurta nr. 7 A S = 396 mp

Str. Doinei FN lot nr. 1 - 12 S = 1.440 mp

Str. Luptei FN S = 121 mp

Str. Vulcan nr. 2 S = 91 mp