Hotărârea nr. 116/1998

HOTARIREA NR. 116 privind avizarea documentaţiei ’’PUD Complex AUTOPROD-Şoseaua Alba Iulia, Sibiu’’
PROIECT Vizat
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
H O T Ă R Â R E A N R . 116
privind avizarea documentaţiei ’’PUD Complex AUTOPROD-Şoseaua Alba Iulia, Sibiu’’

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.1998,

Analizând referatul nr.33191/1998, prin care DUAT propune avizarea documentaţiei ’’PUD Complex AUTOPROD-Şoseaua Alba Iulia, Sibiu’’, în conformitate cu proiect nr.057/1997, întocmit de Birou arhitectură-arh. Gîndilă Adrian,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(2), lit.’’ g’’ şi ’’ m’’ din Legea nr.69/1991, ale art.2 şi art.36 din Hotărârea Guvernului nr.525/1996, ale Legii nr.50/1991 republicată, precum şi ale ordinului MLAPT nr.91/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se avizează proiectul ’’PUD Complex AUTOPROD-Şoseaua Alba Iulia, Sibiu’’, întocmit de Birou arhitectură-arh. Gîndilă Adrian, cu condiţia retragerii construcţiilor cu minim 6,00 m de la şosea.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către DUAT.

 

Adoptată la Sibiu, la data de 27.08.1998.

 

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR,

MITEA ILIE SILVIU NICA