Hotărârea nr. 114/1998

HOTARIREA NR. 114 privind numirea cenzorilor Societății Comerciale Apă-Canal SA și modificarea comisiilor de cenzori ale SC Energie termică SA și SC Drumuri și prestări în construcții SA
98h114
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
 
H O T Ă R Â R E A  N R . 114
privind numirea cenzorilor Societăţii Comerciale Apă-Canal SA şi modificarea comisiilor de cenzori ale SC Energie termică SA şi SC Drumuri şi prestări în construcţii SA

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 10.08.1998,

Analizând referatul nr 34614/06.08.1998 prin care Direcţia Economică propune numirea cenzorilor pentru S.C. Apă - Canal S.A. şi modificarea comisiilor de cenzori ale ’’ S.C. Drumuri şi prestări în construcţii S.A.’’ şi ’’S.C. Energie termică S.A.’’ ,

Văzând avizele nr. 18583/04.08.1998, nr. 19433/04.08.1998 şi nr. 1391/04.08.1998 ale Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat a judeţului Sibiu,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(3) din Legea nr.69/1991 şi ale art. 111, alin.(2), lit.b şi art.154 din Legea nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se numesc cenzori ai SC APĂ - CANAL SA următoarele persoane:

1. Candreanu Dumitru - cenzor

2. Mărie Ioan - cenzor

3. Pop Dorel - cenzor

4. Banciu Camelia - cenzor supleant

5. Vinereanu Lucian Ioan - cenzor supleant

6. Drăgan Carmen - cenzor supleant

Art.2 Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.111/1998 urmând ca art.2 al acesteia să aibă următorul conţinut :

’’ Art.2. Se numesc cenzori ai SC ENERGIE TERMICĂ SA următoarele persoane :

1. Barza Nicolae - cenzor

2. Marcu Maniu - cenzor

3. Popa Ilie - cenzor

4. Popovici Elisabeta - cenzor supleant

5. Candrean Dumitru - cenzor supleant

6. Mardale Ioana - cenzor supleant’’

Art.3 Se modifică Hotărârea Consiliului Local nr.111/1998 urmând ca art.3 al acesteia să aibă următorul conţinut:

’’ Art.3. Se numesc cenzori ai SC DRUMURI ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII SA următoarele persoane:

1. Zileriu Ovidiu - cenzor

2. Poienariu Nicolae - cenzor

3. Mardale Ioana - cenzor

4. Oprea Vasile - cenzor supleant

5. Dîrzu Veronica - cenzor supleant

6. Todescu Anca Crina - cenzor supleant’’

Art.4 Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, RAGCL Sibiu şi Consiliile de Administraţie ale SC Apă-Canal SA, SC Energie termică SA şi SC Drumuri şi prestări construcţii SA vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 

Adoptată la Sibiu, la data de 10 august 1998.

 

PREŞEDINTE
Cuşnir Lucian

SECRETAR
Silviu Nica