Hotărârea nr. 113/1998

HOTARIREA NR. 113 privind instituirea unor taxe speciale pentru racordurile de canalizare din stațiunea Păltiniș
98h113
JUDEÞUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ã R Â R E A     N R . 113
privind instituirea unor taxe speciale pentru racordurile de canalizare din staĂžiunea PĂŁltiniÂş
 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntrunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.07.1998,

Analizând referatul nr.33759/1998, al DirecÞiei Economice prin care se propune instituirea unei taxe speciale privind racordurile de canalizare,

În conformitate cu prevederile art.43 din Legea nr.27/1994, republicatã ºi ale art.96 din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraþia publicã localã,
 

HOTÃRêTE:

 

Art.1 Se aprobĂŁ instituirea taxei speciale privind racordurile de canalizare ĂŽn staĂžiunea PĂŁltiniÂş, ĂŽn sumĂŁ de 1.436.000 lei/m.liniar, cu destinaĂžia acoperirii cheltuielilor privind racordurile de canalizare Âşi punerea ĂŽn funcĂžiune a instalaĂžiei.

Art.2 DirecÞia Patrimoniu, DirecÞia Tehnicã ºi DirecÞia Economicã vor asigura ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

 

AdoptatĂŁ la Sibiu, la data de 30 iulie 1998.

 

PREÂŞEDINTE
Teodor AncuĂža

SECRETAR
Silviu Nica