Hotărârea nr. 111/1998

HOTARIREA NR. 111 privind numirea cenzorilor societăților comerciale rezultate în urma reorganizării RAGCL Sibiu
98h111
JUDEÞUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
HOTÃRÂREA NR. 111
privind numirea cenzorilor societĂŁĂžilor comerciale rezultate ĂŽn urma reorganizĂŁrii RAGCL Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, ĂŽntunit ĂŽn ÂşedinĂža ordinarĂŁ din data de 30.07.1998,

Analizând propunerile de numire a cenzorilor pentru societãÞile comerciale rezultate În urma reorganizãrii RAGCL Sibiu,

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(3) din Legea nr.69/1991 ºi ale art.111, alin.2, lit.b ºi 154 din Legea nr.31/1990, republicatã, privind societãþile comerciale,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraþia publicã localã,

 

HOTÃRêTE:

 

Art.1 Se numesc cenzori ai SC TURSIB SA urmĂŁtoarele persoane:

1. DÂRZU VERONICA - cenzor

2. POPA ILIE - cenzor

3. GOGU IOAN - cenzor

4. VELÞAN CORNELIA - cenzor supleant

5. GIORGI VASILE - cenzor supleant

6. MOLDOVAN VERONICA LIGIA - cenzor supleant

Art.2 Se numesc cenzori ai SC ENERGIE TERMICÃ SA urmãtoarele persoane:

1. POPA ILIE - cenzor

2. BOICEAN GHEORGHE - cenzor

3. CANDREANU DUMUTRU - cenzor

4. MARDARE IOANA - cenzor supleant

5. MARCU MANIU - cenzor supleant

6. PIESZ NICOLAE - cenzor supleant

Art.3 Se numesc cenzori ai SC DRUMURI ªI PRESTÃRI CONSTRUCÞII SA urmãtoarele persoane:

1. ZILIERU OVIDIU - cenzor

2. POIENARU NICOLAE - cenzor

3. MARCU MANIU - cenzor

4. OPREA VASILE - cenzor supleant

5. MARDARE IOANA - cenzor supleant

6. TODESCU ANCA CRINA - cenzor supleant

Art.4 Se numesc cenzori ai SC URBANA SA urmĂŁtoarele persoane:

1. GOGU IOAN - cenzor

2. DRÃGAN CARMEN - cenzor

3. MARDARE IOANA - cenzor

4. OPREA VASILE - cenzor supleant

5. CANDREANU DUMITRU - cenzor supleant

6. PATAN VALER - cenzor supleant

 

 AdoptatĂŁ ĂŽn Sibiu, la data de 30 iulie 1998

 

PREÂŞEDINTE
Teodor AncuĂža

SECRETAR
Silviu Nica