Hotărârea nr. 110/1998

HOTARIREA NR. 110 privind modificarea Hotărârârii nr.44/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
98h110
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTĂRÂREA NR.110
privind modificarea Hotărârârii nr.44/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.1998,

Analizând referatul nr.33056/1998, al Comisiei pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, prin care se propune modificarea Hotărârii nr.44/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

În conformitate cu prevederile art.134, alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.30/1997 a Guvernului Romîniei, precum şi cu prevederile art.20, alin. (2), alin. (2), lit.’’g’’´şi alin. (3) din Legea nr.69/1991,

În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Articol unic. Se modifică Hotărârea nr.44/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, urmând ca articolul 4 al acesteia să aibă următorul conţinut:

’’ Art.4.: Componenţa nominală a Consiliilor de Administraţie este următoarea:

a). Societatea comercială cu profil distribuţia apei şi serviciilor de canalizare:

- Cindrea Ioan

- Tarcea Nicolae

- Drăguţoiu Iuliana

- Nadiu Lucian

- Niculescu Mircea

b). Societatea comercială cu profil de producţie şi furnizarea energiei termice:

- Han Cornel

- Dobrescu Grigorie

- Vlad Vasile

- Cândea Constantin

- Grădinaru Ilie

c). Societatea comercială cu profil administrarea domeniului public, întreţinerea, repararea şi modernizarea drumurilor:

- Ariton Ioan

- Cirică Nicolae

- Costeiu Eftimie

- Mitea Ilie

- Tuluc Gheorghe

d). Societatea comercială care administrează domeniul de transport public local:

- Suditu Gheorghe

- Olteanu Alexandru Ioan

- Bogdan Gheorghe

- Martin Eugen

- Florian Dorel

e). Societatea comercială care administrează fondul locativ de stat:

- Bălăşoiu Amalia

- Barbaza Rodica

- Mărie Ioan

- Oprean Constantin

- Roşu Viorel

 

Adoptată la Sibiu, la data de 30 iulie 1998.

 

PREŞEDINTE
Teodor Ancuţa

SECRETAR
Silviu Nica