Hotărârea nr. 100/1998

HOTARIREA NR. 100 privind avizarea documentaţiei “ P.U.D. amplasare staţie distribuţie carburanţi şi unitate fast-food 40 locuri, Şoseaua Alba Iulia “
98h100
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
 
H O T Ă R Â R E A N R . 100
privind avizarea documentaţiei “ P.U.D. amplasare staţie distribuţie carburanţi şi unitate fast-food 40 locuri, Şoseaua Alba Iulia “

 

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, î ntrunit î n s edint a ordinara din data de 30.07.1998,

Analizând referatul nr. 19330/ 1998, prin care Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, propune avizarea documentaţiei “ PUD amplasare staţie distribuţie carburanţi şi unitate fast-food 40 locuri, Şoseaua Alba Iulia “, pr. nr. 9703/A, întocmit de S.C. “ Ispas Arhitecţi Asociaţi “ S.R.L.,

Văzând avizul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea moumentelor istorice şi de arhitectură,

În conformitate cu prevederile art. 20 , lit. " m " din Legea nr. 69/1991, ale Legii nr. 50/1991, republicată ale art. 2 şi art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 precum şi Ordinul MLPAT nr. 91/1991.

În temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 69/1991, privind Administraţia publică locală,

 

HOTĂRĂŞTE
 

Art. 1 Se avizează documentaţia “ PUD amplasare staţie distribuţie carburanţi şi unitate fast-food 40 locuri, Şoseaua Alba Iulia “, pr. nr. 9703/A, întocmit de S.C. “ Ispas Arhitecţi Asociaţi “ S.R.L. cu respectarea condiţiilor din avize.

Art. 2 DUAT va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptata î n Sibiu, la data de 30 iulie 1998.
 

PREŞEDINTE,

Teodor Ancuţa

SECRETAR,

Silviu Nica