• Hotărârea 198/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 198 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Asociației Baschet Club Sibiu
 • Hotărârea 197/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 197 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Comunității și de Tineret 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 196/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 196 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive, nonprofit de interes general, pentru proiectele înscrise pe Agenda Sport 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 195/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 195 privind aprobarea cuantumului finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general pentru proiectele înscrise pe Agenda Culturală 2020, Sesiunea I, readaptate în contextul evoluției epidemiologice Covid 19
 • Hotărârea 194/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 194 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iunie 2020
 • Hotărârea 193/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 193 privind aprobarea depunerii de către Municipiul Sibiu a cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PĂDURILOR" aferentă Măsurii 15 "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PĂDURILOR" Submăsura 15.1 "PLĂȚI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU" PNDR 2014 - 2020
 • Hotărârea 192/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 192 privind stabilirea cuantumului indemnizației membrilor specialiști din cadrul comisiilor de selecție pentru evaluarea proiectelor aferente Agendei Culturale, Agendei Sport și Agendei Comunității și de Tineret
 • Hotărârea 191/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 191 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiectele culturale aprobate prin HCL nr. 155/2020, Anexa 2
 • Hotărârea 190/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 190 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 189/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 189 privind modificarea Programului minimal al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu pe anul 2020
 • Hotărârea 188/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 188 privind completarea Programului minimal pe anul 2020 al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 146/30.04.2020
 • Hotărârea 187/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 187 privind modificarea Programului minimal al Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu pe anul 2020
 • Hotărârea 186/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 186 privind aprobarea contului anual de execuție, a bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2019
 • Hotărârea 185/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 185 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 184/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 184 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu", aprobați prin H.C.L. nr. 443/2018, modificată și completată prin H.C.L. nr. 297/2019
 • Hotărârea 183/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 183 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1", aprobați prin HCL nr. 381/2017, modificată și completată prin HCL nr. 36/2018
 • Hotărârea 182/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 182 pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 256/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea documentației de urbanism PUZ si RLU: Zona de urbanizare - locuințe cu regim redus de înălțime în Sibiu, str. Gutuilor nr. 35
 • Hotărârea 181/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 181 privind modificarea art. 4 din cuprinsul Hotărârii nr. 481/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru aprobarea documentației de urbanism PUZ: "Construire case de vacantă", în Sibiu, zona Tropinii Noi, nr. FN, modificată prin H.C.L. nr. 72/2019
 • Hotărârea 180/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 180 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - "Construire Casă unifamilială S+P+E și branșamente utilități", în Sibiu, Calea Șurii Mici, nr. 11
 • Hotărârea 179/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 179 privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 97/2019 privind calcularea chiriei pentru locuințele realizate prin "Programul de construire de locuințe pentru tineret ANL, destinate închirierii", situate pe raza Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 178/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 178 privind aprobarea calculării chiriei lunare aplicabilă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite de ANL, aflate în administrarea Municipiului Sibiu și concesiunea S.C. Urbana S.A. Sibiu, prin grija S.C. Urbana S.A.
 • Hotărârea 177/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 177 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 79 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 94 cu destinația drum
 • Hotărârea 176/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 176 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 57 mp, situat în Sibiu, str. B-dul Vasile Milea nr. 29 cu destinația drum
 • Hotărârea 175/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 175 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 29 mp, situat în Sibiu, str. Săcel nr. 100 cu destinația drum
 • Hotărârea 174/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 174 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, a unui spațiu din imobilul situat în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 173/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 173 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 172/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 172 privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a imobilului - teren în suprafață de 223,66 mp, situat în Sibiu, str. Hochmeister nr.11, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 171/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 171 privind diminuarea suprafeței imobilului - teren aferent Grupului Școlar A. Iancu, înregistrat în evidența Municipiului Sibiu, aparținând domeniului public al acestuia, aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, ca urmare a restituirii în natura a unui teren
 • Hotărârea 170/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 170 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A
 • Hotărârea 169/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 169 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu
 • Hotărârea 168/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 168 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 167/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 167 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "ILUMINAT PUBLIC ECO-EFICIENT - ZONA INDUSTRIALĂ VEST (str. Salzburg, str. Monaco, str. Barcelona, str. Turda, str. Lyon, str. Europa Unită, str. Milano, str. Munchen, str. Florian Rieger)"
 • Hotărârea 166/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 166 privind aprobarea participării Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului nr.324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024
 • Hotărârea 165/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 165 privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu a unor spații aflate în incinta Stadionului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 164/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 164 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Skatepark-ului - zona de agrement Obor
 • Hotărârea 163/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 163 privind aprobarea măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor economice ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-COV-2
 • Hotărârea 162/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 162 privind aprobarea Regulamentului și taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionulului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 161/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 161 pentru instituirea taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 160/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 160 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr. 342/2005 și a Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr. 57/2007 privind reglementarea circulației în Centrul Istoric al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 159/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 159 privind aprobarea extinderii temporare a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, în anul 2020, ca urmare a respectării măsurilor impuse în vederea limitării răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2
 • Hotărârea 158/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 158 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
 • Hotărârea 157/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 157 privind acordarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri
 • Hotărârea 156/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 156 privind prelungirea acordării de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar și auxiliar pe perioada stării de alertă cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2
 • Hotărârea 155/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 155 privind aprobarea Agendei Culturale 2020, sesiunea I
 • Hotărârea 154/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 154 privind completarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr. 357/2019
 • Hotărârea 153/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 153 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2020
 • Hotărârea 152/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 152 privind aprobarea Regulamentului de acordare a gratuității pe mijloacele de transport public local în comun, pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani (inclusiv) și pentru elevii înmatriculați în unitățile de învățământ acreditate: de stat, particular sau confesional (clasele pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale și de ucenici) cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 151/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 151 privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a unor bunuri ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 150/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 150 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 149/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 149 privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020
 • Hotărârea 148/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 148 pentru modificarea Hotărârii nr. 319/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare
 • Hotărârea 147/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 147 privind aprobarea modelului de act adițional la contractele în derulare care au ca obiect închirierea spațiilor de producție către constructorii de monumente funerare din incinta Cimitirului Municipal Sibiu, respectiv închirierea spațiilor comerciale din Piața de Flori
 • Hotărârea 146/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 146 privind aprobarea Programului minimal pentru anul 2020 al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 145/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 145 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 144/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 144 privind însușirea documentației pentru actualizarea informațiilor tehnice (modificare suprafață imobil, actualizare componență, schimbare destinație și înscrierea unei alte construcții identificate) în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilul situat în Sibiu, str. Piața Iancu de Hunedoara, nr. 3 (fost număr 2), jud. Sibiu, în care funcționează Adăpostul de Noapte Sibiu, centru aflat din structura Direcției de Asistență Socială Sibiu, ca urmare a extinderii construcției existente (corpul nou de clădire) realizată și finalizată în anul 2006
 • Hotărârea 143/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 143 privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2020, a imobilelor - terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 142/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 142 privind numirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordare a despăgubirilor în cadrul procedurii de expropriere demarată de Municipiul Sibiu pentru realizarea obiectivului - drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor
 • Hotărârea 141/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 141 privind emiterea deciziei de expropriere în vederea realizării obiectivului - drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor
 • Hotărârea 140/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 140 privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții în suprafață de 85 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Mărăști
 • Hotărârea 139/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 139 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 1.945 mp, situat în Sibiu, str. Monaco FN, cu destinația: drum
 • Hotărârea 138/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 138 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A
 • Hotărârea 137/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 137 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 136/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 136 privind aprobarea plății cotizației lunare către Asociația Județeană de Turism Sibiu pentru anul 2020
 • Hotărârea 135/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 135 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii activității de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie nr. 290/27.03.2019
 • Hotărârea 134/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 134 privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate și a documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie
 • Hotărârea 133/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 133 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I 2020
 • Hotărârea 132/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 132 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Sibiu la programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național conform Ordinului nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024
 • Hotărârea 131/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 131 privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru unele categorii de persoane cu domiciliul în Municipiul Sibiu aflate în situații deosebite
 • Hotărârea 130/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 130 privind anularea majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a taxei speciale de salubrizare pe perioada stării de urgență
 • Hotărârea 129/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 129 privind validarea procedurii de intervenție împotriva extinderii virusului COVID - 19 stabilită prin Dispoziția nr. 698/2020 a Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 128/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 128 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 127/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 127 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2020
 • Hotărârea 126/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 126 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret, nonprofit de interes general, Agenda Comunității și de Tineret, sesiunea 1/2020
 • Hotărârea 125/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 125 privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport, sesiunea 1/2020
 • Hotărârea 124/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 124 privind aprobarea scutirii utilizatorilor non-casnici afectați de măsurile adoptate de către autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-19 de la plata taxei speciale de salubrizare
 • Hotărârea 123/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 123 privind acordarea de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar și auxiliar pe perioada instituirii stării de urgență cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2
 • Hotărârea 122/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 122 privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari
 • Hotărârea 121/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 121 privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale
 • Hotărârea 120/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 120 privind aprobarea Programului minimal al Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu pe anul 2020
 • Hotărârea 119/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 119 privind rectificarea bugetului local
 • Hotărârea 118/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 118 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, începând cu data de 01.03.2020
 • Hotărârea 117/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 117 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 116/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 116 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 115/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 115 privind aprobarea programului minimal anual al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 114/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 114 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 476/2018 privind aplicarea la "Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ" cu proiectul "Stații de încărcare electrice"
 • Hotărârea 113/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 113 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire Stație de alimentare gaz natural comprimat (CNGV) pentru vehicule, amenajare platformă betonată, alei și spații verzi, în Municipiul Sibiu, Șos. Alba Iulia, F.N.
 • Hotărârea 112/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 112 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.C.P și RLU - Construire locuințe colective și desființare construcții existente în Sibiu, str. Lungă nr. 4
 • Hotărârea 111/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 111 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial în Sibiu, zona str. Turda, FN aprobată cu HCL nr. 102/31.03.2016 și prelungită cu HCL nr. 73/21.02.2019
 • Hotărârea 110/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 110 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial în Sibiu, zona str. Ștefan cel Mare FN, aprobată cu HCL nr. 167/29.05.2017
 • Hotărârea 109/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 109 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Parcelare și construire locuințe/funcțiuni mixte, conform Avizului de Oportunitate nr. 14/2014, în Sibiu zona str. Tractorului, FN, aprobată cu HCL nr. 95/30.03.2017
 • Hotărârea 108/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 108 privind modificarea şi completarea contractului nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 107/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 107 privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 287.282 mp, identificat în CF nr. 129172 Sibiu, nr. cad. 129172, situat în Sibiu, zona str. Zăvoi
 • Hotărârea 106/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 106 privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 192.421 mp, identificat în CF nr. 111768 Sibiu, nr. cad. 111768, situat în zona Dealul Gușteriței
 • Hotărârea 105/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 105 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 1.458 mp, situat în Sibiu, str. Monaco FN, cu destinația drum
 • Hotărârea 104/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 104 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 50 mp, situat în Sibiu str. Șoseaua Alba Iulia nr. 86 cu destinația drum
 • Hotărârea 103/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 103 privind actualizarea valorii bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu transmise în administrarea Serviciului Public Gradina Zoologică, ca urmare a reevaluării acestora
 • Hotărârea 102/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 102 privind radierea din evidențele de publicitate imobiliară a dreptului de servitute de trecere și linie de tramvai asupra imobilelor cu nr. top 1529/1, 1530/1, 1532/1 și nr. top 1529/2, 1530/2, 1532/2
 • Hotărârea 101/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 101 privind retragerea din administrarea Serviciului Public Pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, a bunurilor aflate în administrarea lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 100/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 100 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu și retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, a bunurilor aflate în administrare lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 99/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 99 pentru modificarea și completarea HCL nr. 415/2019 privind înființarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 98/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 98 privind suplimentarea valorii bunului, proprietate publică a Municipiului Sibiu, cu investiția efectuată la mijlocul fix "Amenajare Parc Skateboard Obor" și transmiterea acesteia în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 97/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 97 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției "Amenajare alee zona D 104-114" - Calea Dumbrăvii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 96/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 96 privind transmiterea în administrarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str. Xenopol nr. 1
 • Hotărârea 95/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 95 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A
 • Hotărârea 94/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 94 privind mandatarea directorului general al SC Tursib SA, dl. Dan Căprariu, pentru negocierea și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate
 • Hotărârea 93/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 93 privind actualizarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • Hotărârea 92/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 92 privind aprobarea cuantumului unei burse și numărului acestora pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2020
 • Hotărârea 91/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 91 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu, situat pe str. General Magheru nr. 6
 • Hotărârea 90/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 90 privind modificarea anexei nr. I la HCL nr. 305/2019
 • Hotărârea 89/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 89 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "REPARAȚIE CAPITALĂ POD STRADA GLADIOLELOR (MARIA TEREZA)" din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 88/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 88 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 întocmit de S.C. PIEȚE SIBIU S.A
 • Hotărârea 87/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 87 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 întocmit de S.C. URBANA S.A
 • Hotărârea 86/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 86 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit pentru anul 2020 de S.C. TURSIB S.A
 • Hotărârea 85/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 85 privind aprobarea modelului de act adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică, strada Papiu Ilarian și aleea de acces în Gradina Zoologică din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 84/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 84 privind măsurile temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
 • Hotărârea 83/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 83 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, aprobat în anexa nr. 1 la HCL nr. 475/2019
 • Hotărârea 82/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 82 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2020
 • Hotărârea 81/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 81 privind stabilirea noilor tarife de acces la evenimentele organizate de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 80/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 80 privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2020
 • Hotărârea 79/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 79 pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire
 • Hotărârea 78/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 78 pentru modificarea Hotărârii nr. 319/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare
 • Hotărârea 77/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 77 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de circulație constituită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 76/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 76 privind aprobarea Documentației de Urbanism P.U.D. CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3+R ÎN MUN. SIBIU, STR. CALEA DUMBRĂVII, NR. 109
 • Hotărârea 75/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 75 pentru modificarea Art.2 din Hotărârea nr. 351/2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind documentația de urbanism PUZ - Modificare PUZ Zonă de dezvoltare ansamblu rezidențial DJ 143 - Calea Șurii Mici aprobat cu HCL 156/2013
 • Hotărârea 74/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 74 privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu
 • Hotărârea 73/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 73 privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 72/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 72 privind scăderea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice si juridice aflate în stare de insolvabilitate
 • Hotărârea 71/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 71 privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2019
 • Hotărârea 70/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 70 privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 238/2019, nr. 383/2019 și nr. 468/2019 de aprobare a preţului concesiunii pentru imobilele - terenuri pentru construcţii, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferente blocurilor nr. 16, nr. 9, nr. 10, nr.17, respectiv nr. 20, situate în Sibiu, zona Tilișca
 • Hotărârea 69/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 69 privind repartizarea, ca urmare a schimbului a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, construită de ANL devenită disponibiă prin eliberare, situată in Sibiu, str. Independenței [Date cu caracter personal], conform procedurii aprobată prin H.C.L. nr. 471/2019
 • Hotărârea 68/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 68 privind reglementarea situației juridice a imobilului – teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr. 2, în incinta Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna"
 • Hotărârea 67/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 67 privind scoaterea din concesiunea S.C. Piețe Sibiu S.A. a bunurilor distruse în incendiul din data de 14.03.2010
 • Hotărârea 66/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 66 privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului - teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Petrila nr. 11B, identificat în CF 128490 Sibiu, nr. cad. 128490, în suprafață de 45 mp
 • Hotărârea 65/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 65 privind transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a terenului în suprafață de 403 mp proprietatea Statului Român, aferent imobilului situat administrativ în Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 34
 • Hotărârea 64/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 64 privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a unui spaţiu din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 63/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 63 privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investiţiilor efectuate la aceste imobile în anul 2019
 • Hotărârea 62/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 62 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului- teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 153
 • Hotărârea 61/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere în vederea amenajării spațiilor de învățământ la Colegiul Național Octavian Goga" str. Mitropoliei, nr. 34 din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 60/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 60 privind completarea Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 59/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 59 privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Fulea Ciprian Gheorghe şi completarea Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret
 • Hotărârea 58/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 58 pentru aprobarea unor modificări, completări și actualizări ale Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunității locale, nonprofit, de interes general, denumit generic Agenda Comunității, aprobat prin HCL nr. 83/2019, modificată și completată prin HCL nr. 212/2019
 • Hotărârea 57/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 57 pentru aprobarea unor modificări, completări și actualizări ale Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, denumit generic Agenda Sport, aprobat prin HCL nr. 82/2019
 • Hotărârea 56/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 56 pentru aprobarea unor modificări, completări și actualizări ale Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, denumit generic Agenda Culturală, aprobat prin HCL nr. 81/2019, modificată și completată prin HCL nr. 173/2019
 • Hotărârea 55/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 55 privind completarea Regulamentului privind funcționarea și exploaterea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr. 357/2019
 • Hotărârea 54/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 54 privind modificarea HCL 339/2019 pentru aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului "Reabilitare internat la Colegiul Tehnic Independenta"
 • Hotărârea 53/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 53 privind modificarea HCL 463/2019 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru investiția "Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița"
 • Hotărârea 52/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 52 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2020
 • Hotărârea 51/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 51 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu şi Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte pentru anul 2020, privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015
 • Hotărârea 50/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 50 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2020
 • Hotărârea 49/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 49 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2020
 • Hotărârea 48/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTARÂREA NR. 48 pentru aprobarea schimbului de locuințe între apartamentul [Date cu caracter personal] situat în Sibiu, str. Profesor Doctor Ioan Moga, [Date cu caracter personal], și apartamentul [Date cu caracter personal], situat în Sibiu, str. Reșița, [Date cu caracter personal], pentru soluționarea situației locative în cazul familiei [Date cu caracter personal]
 • Hotărârea 47/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 47 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Pop Răzvan-Codruț
 • Hotărârea 46/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 46 privind aprobarea statului de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Casa de Cultură a municipiului Sibiu, Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, Teatrul pentru copii și tineret Gong, Serviciul public de management salubrizare și protecția mediului, Serviciul public administrare parcuri și zone verzi, Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân, Serviciul public administrarea cimitirului, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement, Serviciul public Baia Populară Sibiu(Consultați și HCL NR. 117/2020)
 • Hotărârea 45/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 45 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENȚIAL - MODIFICARE DOCUMENTAȚIE P.U.Z. APROBATĂ CU H.C.L. 280/2011 ȘI MODIFICATĂ CU H.C.L. 100/2018 ÎN SIBIU, STR. CALEA ȘURII MICI, F.N.
 • Hotărârea 44/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 44 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 302/2019 privind aprobarea Regulamentului concursului de soluții si Caietului de sarcini în vederea actualizării Planului Urbanistic General al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 43 pentru modificarea Art. 2 din Hotărârea nr. 256/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea documentației de urbanism PUZ si RLU: Zona de urbanizare - locuințe cu regim redus de înălțime în Sibiu, str. Gutuilor nr. 35
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 42 privind transmiterea dreptului de administrare, asupra unei suprafețe de 24 mp de teren din Sibiu, Cartierul Veteranilor de Război, în favoarea DELGAZ GRID S.A., în vederea amplasării unei stații de reglare sector gaze naturale
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 41 privind majorarea impozitului pe terenul neîngrijit, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, proprietatea doamnei Costache Maria
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 40 privind majorarea impozitului pe terenul neîngrijit, situat în intravilanul Municipiului Sibiu proprietatea contribuabilelor Aprodu Ana Doina si Tatu Paraschiva
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 39 privind modificarea prețului local al energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu de la data de 01.01.2020
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 38 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Unității administrativ-teritoriale Municipiul Sibiu, începând cu anul 2020
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 37 privind modificarea statului de funcții și a organigramei al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 36 privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxei speciale pentru emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire și a cuantumului acestuia
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 35 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor și a modalității de instituire/actualizare a taxelor speciale
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 34 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Reparații capitale Cartier Terezian, zona 1 cuprinsă între strada Gladiolelor, strada Râului, strada Lungă și calea ferată și zona 2 cuprinsă între strada Lungă, strada Târgul Cailor și strada Popa Șapcă" din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 33 privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2020 ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației "Orașe Energie în România"
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 32 privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România, pentru anul 2020
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 31 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Sibiu și al serviciilor publice subordonate, începând cu data de 01.01.2020
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 30 privind aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea mobilierelor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate pe aleea de acces în Grădina Zoologică din municipiul Sibiu
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 29 pentru aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Sibiu, str. Alexandru Papiu Ilarian
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 28 pentru aprobarea noului regulament privind pregătirea și organizarea licitațiilor pentru închirierea standurilor de prezentare și vânzare și a amplasamentelor aferente acestora situate în Sibiu, Piața Mică
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 27 privind virarea la bugetul local a veniturilor provenite din administrarea parcărilor proprietatea publică a Municipiului Sibiu și a tarifelor de acces a autovehiculelor în Piața Mică și în Centrul Istoric
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 26 privind externalizarea activității de agrement pe lacul nr. 1 din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, concesionarea prin licitație publică a luciului de apă în suprafață de 4,4 ha, a debarcaderului, a celor 26 de ambarcațiuni, a sistemului de taxare, precum și a casei de bilete și aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 25 privind modificarea metodologiei de pregătire și organizare a licitației publice pentru închirierea a trei spații neamenajate, amplasate în incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, pentru desfășurarea de activități de alimentație publică, aprobată prin H.C.L. nr. 41/2019, modificată de H.C.L. nr. 93/2019
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 24 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu precum si a metodologiei privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Căminului si susținătorii lor legali din cadrul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU pentru anul 2020
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 22 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2020
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 21 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Cantina Municipiului Sibiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2020
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 20 privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Sibiu și a Centrului Operativ cu Activitate Temporară
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 19 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 18 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "REABILITARE CAPELĂ ORTODOXĂ STÂNGA" în incinta Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "EXTINDERE ILUMINAT ZONA D104 – 114" în incinta Cimitirului Municipal Sibiu
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 16 privind modificarea art. 3 pct. 3 lit. (e) din Contractul de administrare nr. 106/2008, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 15 privind aprobarea prețului de vânzare pentru imobilul-teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu aferent locuințelor A.N.L. situate în Sibiu, str. Prof. Aurel Decei nr. 1A, bl. 18, valabil pentru anul 2020
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 14 privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a suprafeței de teren de 157 mp din Sibiu, B-dul General Vasile Milea, F.N., proprietatea Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 13 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului- teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Piața Unirii, nr. 4
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 12 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 300/2019 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Realizare drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor" - Faza SF, aprobarea coridorului de expropriere și a declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică, de interes local în vederea realizării obiectivului, modificată și completată prin H.C.L. nr. 311/2019
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 11 privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren în suprafață de 4.318 mp identificat cu nr. cadastral 130629, care va avea destinația de drum
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 10 privind aprobarea concesionării fără licitație publică imobilului - teren de construcții în suprafață de 70 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, în vederea edificării unei platforme de evacuare la construcția Centru Comercial "Festival Centrum Sibiu", situată în Sibiu, str. Lector nr. 1-3
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 9 privind însușirea documentației cadastrale de primă înregistrare și înscrierea în evidențele de carte funciară a imobilului teren proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Trandafirilor nr. 52 , identificat cu nr. cad. 130619 în suprafață de 275 mp
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 8 privind transmiterea în concesiunea S.C. URBANA S.A a imobilului-teren proprietatea Statului Român, aferent spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat administrativ în Sibiu, str. Nouă, nr. 26
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 7 privind actualizarea valorilor de inventar pentru apartamentele nr. 31 și nr. 74 situate în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 13, bl. 1, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cu destinația de cabinete medicale, ca urmare a reevaluării acestora
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 6 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, ca urmare a reevaluării acestora
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 5 pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr 115/2019 "privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat, ca urmare a reevaluării acestora"
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 4 pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții finanțate de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în cadrul proiectului "Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu"
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 3 privind scutirea de la plata tarifului de parcare în toate parcările publice stradale din municipiul Sibiu pentru autovehiculele propulsate 100% electric
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 2 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 295/2019 pentru aprobarea proiectului "Traseu pietonal și pentru bicicliști de-a lungul râului Cibin" și a cheltuielilor legate de proiect (Abrogată de HCL NR. 52/2020)
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 1 privind utilizarea excedentului bugetar