• Hotărârea 62/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 62 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2021
 • Hotărârea 61/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. - DRUM DE LEGĂTURĂ CÂMPȘOR ÎNTRE CARTIERELE ȘTRAND II ȘI TURNIȘOR în Mun. Sibiu, zona Câmpșor, Inițiator P.U.Z : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU
 • Hotărârea 60/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 60 privind aprobarea constituirii Comisiei mixte pentru digitalizare și strategie Smart City Sibiu la nivelul Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 59/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 59 privind modificarea H.C.L nr. 500/2018 în sensul radierii poziției 11 de pe lista de priorități aprobată
 • Hotărârea 58/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea listei de priorități în vederea repartizării de locuințe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale ale familiilor evacuate din imobile retrocedate
 • Hotărârea 57/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 57 privind actualizarea criteriilor de repartizare a locuințelor sociale din Municipiul Sibiu și actelor justificative care însoțesc cererea pentru atribuirea unei locuințe sociale
 • Hotărârea 56/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 56 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al Comisiei Sociale
 • Hotărârea 55/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 55 privind implementarea la nivelul Municipiului Sibiu a Agendei Educaționale și alocarea de fonduri de la bugetul local pe anul 2021 al Municipiului Sibiu pentru proiectele din această agendă
 • Hotărârea 54/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 54 privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activități economice cu caracter industrial în Sibiu, str. Turda, FN aprobată cu HCL nr. 102/31.03.2016 și prelungită cu HCL nr. 73/21.02.2019 și HCL nr. 111/26.03.2020
 • Hotărârea 53/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 53 privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE IMOBIL CONFORM PUZ APROBAT CU HCL 129/2011 în Municipiul Sibiu, Str. Deventer, nr. FN, Inițiator: Ioan - Dorin NEAMȚU
 • Hotărârea 52/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 52 privind aprobarea Documentației de Urbanism P.U.D. - CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ în Municipiul Sibiu, Str. Alunișului, nr. 14
 • Hotărârea 51/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 51 privind aprobarea cuantumului unei burse și numărului acestora pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2021
 • Hotărârea 50/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 50 privind mandatarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu pentru promovarea în instanță a acțiunii de evacuare a terenului în suprafață de 1040 mp, situat în incinta Colegiului Național Pedagogic Andrei Șaguna Sibiu, pe str. Aleea Turnu Roșu, nr. 2
 • Hotărârea 49/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 49 privind transmiterea în administrarea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, a unor bunuri provenite din investiții, efectuate la Secția de Boli Infecțioase copii, precum și casarea gardului și grilajului vechi
 • Hotărârea 48/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 48 privind propunerea de schimbare a destinației unui teren de 207,75 mp din incinta Liceului Tehnologic "Avram Iancu" Sibiu, situat administrativ în Sibiu str. George Coșbuc, nr. 5
 • Hotărârea 47/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 47 privind vânzarea fără licitație publică, a cotei de teren de 1840/36400 aferentă apartamentului nr. 25, din imobilul - teren pentru construcții în suprafață totală de 364 mp pe care este edificat blocul nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului, în favoarea proprietarului acestuia
 • Hotărârea 46/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 46 privind acordul de principiu în vederea schimbării destinației apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, din unitate de învățământ în spațiu cu altă destinație
 • Hotărârea 45/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 45 privind repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 31 în favoarea d-nei ministru Raluca Turcan cu destinația: birou parlamentar
 • Hotărârea 44/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 44 privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2021, a imobilelor-terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003
 • Hotărârea 43/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 43 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 42/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 42 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local în Municipiul Sibiu pentru anul 2021
 • Hotărârea 41/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 41 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare Lacul lui Binder", la faza PT
 • Hotărârea 40/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 40 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Cablaj metropolitan pe str. Constituției"
 • Hotărârea 39/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 39 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare spațiu de agrement zona Obor"
 • Hotărârea 38/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 38 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizarea și extinderea străzii Viitorului pe sectorul cuprins între strada Târgul Fânului și strada Moara de Scoarță" din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 37/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2021
 • Hotărârea 36/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 36 privind aprobarea plății cotizației anuale ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România
 • Hotărârea 35/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 35 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 34/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 34 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna februarie 2021
 • Hotărârea 33/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂRE NR. 33 privind creșterea transparenței cheltuirii banilor publici la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu și a Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Sibiu
 • Hotărârea 32/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 32 pentru modificarea Hotărârii nr. 270/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru aprobarea proiectului "Reabilitare termică blocuri de locuințe din Municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienței energetice" și a cheltuielilor legate de proiect
 • Hotărârea 31/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 31 pentru modificarea Hotărârii nr. 31/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 30/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 30 privind actualizarea componenței comisiei locale de ordine publică constituită la nivelul Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 29/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 29 privind modificarea prețului local al energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu de la data de 01.01.2021
 • Hotărârea 28/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 28 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Bratislava" din Municipiul Sibiu
 • Hotărârea 27/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 27 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice Sibiu din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2021
 • Hotărârea 26/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 26 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective la centrul Cantina Municipiului Sibiu, respectiv Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu pentru anul 2021
 • Hotărârea 25/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 25 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 89 mp din incinta Colegiului Tehnic Energetic, situat administrativ în Sibiu, str. Electricienilor nr. 1
 • Hotărârea 24/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 24 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2021-2022
 • Hotărârea 23/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 23 privind modificarea metodologiei de pregătire și organizare a licitației publice pentru închirierea a trei spații neamenajate, amplasate în incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu, pentru desfășurarea de activități de alimentație publică, aprobată prin H.C.L. nr. 41/2019, modificată de H.C.L. nr. 93/2019 și H.C.L. nr. 25/2020
 • Hotărârea 22/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 22 privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2021 ce revine Municipiului Sibiu în calitate de membru al Asociației "Orașe Energie în România"
 • Hotărârea 21/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 21 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi a investiției efectuate la imobilul proprietatea publică a Municipiului Sibiu - "Parc Piața Cluj"
 • Hotărârea 20/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 20 privind repartizarea a 5 (cinci) locuințe pentru tineri, rămase vacante, proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Sibiu construite de Agenția Națională pentru Locuințe, unor familii care întrunesc criteriile de acces și se regăsesc în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 114/2016
 • Hotărârea 19/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 19 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafață totală de 375 mp, situate în Sibiu str. Calea Șurii Mici FN, cu destinația drum
 • Hotărârea 18/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 18 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren în suprafață de 13.058 mp , situat în Sibiu, în zona blocurilor din Cartierul Țiglari
 • Hotărârea 17/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 17 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului teren cu destinația de drum, situat în Sibiu, zona Șoselei Alba Iulia
 • Hotărârea 16/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 16 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 112 mp, situat în Sibiu str. Irisului FN, cu destinația drum
 • Hotărârea 15/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 15 privind aprobarea prețului de vânzare pentru imobilul - teren pentru construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 21, situat în Sibiu, str. Islazului
 • Hotărârea 14/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 14 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren în suprafață de 1.920 mp, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona străzii Viile Sibiului
 • Hotărârea 13/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 13 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren în suprafață de 337 mp, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Triajului, nr. 6
 • Hotărârea 12/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 12 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apă Canal Sibiu S.A.
 • Hotărârea 11/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 11 privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la aceste imobile în anul 2020
 • Hotărârea 10/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 10 privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor - terenuri cu construcții în suprafață de 492 mp din CF nr. 130601 Sibiu și în suprafață de 668 mp din CF nr.131302 Sibiu, aferente Grădiniței cu PP nr. 16 din Sibiu, str. Mitropoliei nr. 19-21
 • Hotărârea 9/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 9 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției "Amenajare incintă cimitir – zona intrării principale din str. C. Dumbrăvii", proprietatea publică a Municipiului Sibiu
 • Hotărârea 8/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 8 privind aprobarea ieșirii din indiviziune și a dezmembrării, cu redistribuirea suprafețelor de teren deținute în cote-părți de statul român și coproprietarii persoane fizice, asupra imobilului - teren în suprafață totală de 385 mp, înscris în CF nr. 119115 Sibiu, nr. cadastral 119115, situat în Sibiu, str. Negoi nr.46, prin diminuarea suprafeței aferente statului contra unei sulte aferente
 • Hotărârea 7/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 7 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a două parcele de teren în suprafață totală de 15 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Bd. Mihai Viteazu nr.3, în vederea creării unui acces la parter, respectiv reglementării situației scărilor de acces la subsol existente, la clădirea proprietatea societății Aral MTB S.R.L., situată în Sibiu, Bd. M. Viteazu nr.3
 • Hotărârea 6/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 6 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a subteranului a două parcele de teren în suprafață totală de 34 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, P-ța Aurel Vlaicu F.N., în vederea extinderii suprafeței subteranului deja concesionat societății IMOBILIARE ROYAL SRL pentru amenajarea de parcări la subsol
 • Hotărârea 5/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA Nr. 5 pentru aprobarea unui Acord de parteneriat cu Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Șelimbăr pentru realizarea proiectului "Tren Periurban Sibiu"
 • Hotărârea 4/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 4 privind mandatarea SC Urbana SA pentru promovarea în instanță a unei acțiuni civile în vederea reglementării situației juridice a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință
 • Hotărârea 3/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 3 privind modificarea și completarea HCL 463/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021
 • Hotărârea 2/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 2 privind validarea Dispoziției nr. 2239/22.12.2020 și a Dispoziției nr. 2271/24.12.2020, emise de Primarul Municipiului Sibiu, privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
 • Hotărârea 1/2021 - Municipiul Sibiu

  HOTĂRÂREA NR. 1 privind utilizarea excedentului bugetar