Hotărârea nr. 62/2020

Hotărârea nr. 62/12.03.2020 pentru completarea anexei nr.1 la H.C.L. 192/31.08.2017 privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii,, Varianta de ocolire Satu Mare,,


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 HOTĂRÂREA Nr.62/12.03.2020
pentru completarea anexei nr.1 la H.C.L. 192/31.08.2017 privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii
,, Varianta de ocolire Satu Mare,,

 

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.03.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 14301/11.03.2020,
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 14304/11.03.2020 în calitate de iniţiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr.14305/11.03.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 14370/11.03.2020
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
- H.C.L. 192/31.08.2017 privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii, Varianta de ocolire Satu Mare,
- adresa Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A nr. 13756/09.03.2020 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 13634/09.03.2020,
În baza prevederilor art.2 alin (1) litera a și ale art. 28 alin (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 1.084 /2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", judeţul Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (c), art. 139 alin. 2, art. 196 alin 1 lit.(a), din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,
Adoptă prezenta,

 


HOTĂRÂRE

 Art.1. Se completează anexa nr.1 la H.C.L. 192/31.08.2017 privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii ,,Varianta de ocolire Satu Mare", cu imobilele prevăzute în anexa 1 a prezentei.


Art.2. Inventarul bunurilor care aparțin Municipiului Satu Mare va fi modificat conform celor aprobate la art.1.

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                    Contrasemnează
Ardelean Octavian Iulian                                                                               Secretar general,
                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

"Imobile proprietate privata afectate de expropriere in cadrul proiectului ""Proiectare si executie Varianta de Ocolire a Municipiului Satu Mare"" "
Nr. plan.Nr. Crt.JudetUnitate administrativ teritorialaNumele si prenumele proprietarului Adresa proprietarCNP"Tarla, Parcela"Categorie de folosinta"Intravilan/
Extravilan"Numar cadastral"Numar
carte funciara"Suprafata TotalaSuprafata Totala polilinieSuprafata expropriataSuprafata din acte?
1811Satu MareSatu MareTODOSICIUC MARIA RODICA-1721/1ArabilExtravilan18138918138917100183941917100
22Satu MareSatu MareDANCIU GHEORGHEB-dul Vasile Lucaciu nr. 131721/1ArabilExtravilan15866815866814180014180044141800
113Satu MareSatu MareEPISCOPIA ROMANO CATOLICASatu Mare-PasuneIntravilan161094161094344489338204201344489
154Satu MareSatu MareDRAGOS MARICA--ArabilExtravilan15271115271113240013240024132400
155Satu MareSatu MareDRAGOS MARICA--ArabilExtravilan15271115271113240013240066132400
156Satu MareSatu MareDRAGOS MARICA--ArabilExtravilan15271115271113240013240038132400
467Satu MareSatu MareProprietar particular-Str. Balta BlondaCurti ConstructiiIntravilan---2201169-
488Satu MareSatu MareProprietar particular-53/9ArabilIntravilan---1702336-
499Satu MareSatu Mare"GHILVACI FLORINEL-IOAN, GHILVACI FILOMENA-CORINA""Str. Crisului bl. UC 13, ap. 9"-ArabilIntravilan178942178942150015002141500
4510Satu MareSatu Mare"STRAVA IOSIF, STRAVA GHIZELA"-Str. Balta Blonda 23Curti ConstructiiIntravilan151725151725172117211841721
5312Satu MareSatu MareGODJA MARIA--Curti ConstructiiIntravilan17413817413830030044300
5013Satu MareSatu Mare"FEDOR ANUCA-TINUCA, FEDOR SÁNDOR-ATTILA, FEDOR ZSOLT"--ArabilIntravilan179021179021150015001781500
5215Satu MareSatu MareGODJA MARIA--ArabilIntravilan18035518035519519510195
5116Satu MareSatu Mare"SILAGHI CRISTIAN, SILAGHI CRINA-CLAUDIA""Str. Astronautilor bl. A18, ap. 47"-LivadaIntravilan180356180356160516051011605
5417Satu MareSatu MareProprietar particular-Str. Balta BlondaCurti ConstructiiIntravilan---88415-
5118Satu MareSatu Mare"SILAGHI CRISTIAN, SILAGHI CRINA-CLAUDIA""Str. Astronautilor bl. A18, ap. 47"-ArabilIntravilan18035618035616051605131605
5519Satu MareSatu MareMAXIM RAMONA IRINA"Loc. Satu Mare, Str Balta Blonda, Nr. 3/a, Jud. Satu Mare"-FaneataIntravilan17224517224576776713767
2820Satu MareSatu MareEPISCOPIA ROMANO CATOLICASatu MareArabilExtravilan159426159426489842859649148984
2421Satu MareSatu Mare"HIRIPI CSABA PAL, RAPOLTI BELA"-"1009/6/a, 6b"ArabilExtravilan"170811, 170813""170811,
170813"29500172372029500
2422Satu MareSatu Mare"HIRIPI CSABA PAL, RAPOLTI BELA"-"1009/6/a, 6b"ArabilExtravilan"170811, 170813""170811,
170813"29500172372029500
2823Satu MareSatu MareEPISCOPIA ROMANO CATOLICASatu MareArabilExtravilan159426159426489842859611448984
1524Satu MareSatu MareDRAGOS MARICA--ArabilExtravilan1527111527111324001324008132400
2625Satu MareSatu MareEPISCOPIA ROMANO CATOLICAStr. 1 Decembrie 1918 nr. 210866ArabilExtravilan164611164611102001020017110200
5926Satu MareSatu MareProprietar particular-786/14ArabilExtravilan---32233-
5827Satu MareSatu MareVirag VasileSatu Mare786/13ArabilExtravilan--5000502185000
5828Satu MareSatu MareVirag VasileSatu Mare786/13ArabilExtravilan--5000502175000
6229Satu MareSatu MareBERES IRINA-572/6/cArabilExtravilan15807015807064665740186466
6430Satu MareSatu MarePATER ALEXANDRUStr. Ratu Mare nr. 31572/5ArabilExtravilan16979316979319300192702419300
6331Satu MareSatu MarePATER EVA-572/6/bArabilExtravilan16700716700764676365246467
6532Satu MareSatu MareDOMOCOS BEATA"Str. Aleea Muresului nr. 5, bl. 66, ap. 39"-ArabilExtravilan17422617422610001000161000
6633Satu MareSatu Mare"BOROS CSABA, BOROS CSABA"--ArabilExtravilan1787841787845968596855968
5734Satu MareSatu Mare"POGHINA ILEANA, POGHINA GHEORGHE, TUTURAS MARIA, NITA ILEANA ANA"-800/1BArabilExtravilan17037117037110564111411056
7435Satu MareSatu MareCOCIAN IOAN-209/2/bArabilExtravilan16896416896422900249873122900
7736Satu MareSatu Mare" DEMIAN VASILE, DEMIAN VIORICA"- 209/1/18ArabilExtravilan17064517064550007649245000/ 5000
7837Satu MareSatu MareRUS VASILE-209/1/17ArabilExtravilan16607316607350003917135000
7438Satu MareSatu MareCOCIAN IOAN-209/2/bArabilExtravilan1689641689642290024987322900
7939Satu MareSatu Mare"TINCA VASILE MIHAI, TINCA ZAMFIRA"--ArabilExtravilan17606517606592009200339200
7740Satu MareSatu Mare"DEMIAN VASILE, DEMIAN VIORICA"- 209/1/18ArabilExtravilan17064517064550007649225000
8041Satu MareSatu MarePOP VASILE-209/1/14ArabilExtravilan16686116686150005941225000
7842Satu MareSatu MareRUS VASILE-209/1/17ArabilExtravilan16607316607350003917125000
8143Satu MareSatu Mare"TOMSE AUREL, TOMSE MARIA"-209/1/13ArabilExtravilan16845916845950005221535000
7944Satu MareSatu Mare"TINCA VASILE MIHAI, TINCA ZAMFIRA"--ArabilExtravilan17606517606592009200309200
8045Satu MareSatu MarePOP VASILE-209/1/14ArabilExtravilan16686116686150005941215000
7146Satu MareSatu MareGAVA MIHAI--ArabilExtravilan178651178651720072002237200
9647Satu MareSatu Mare"MOGA GHEORGHE FLORIN, MOGA FLOARE, ULICI IOAN, CIUPAC ADRIANA, CIUPAC GRIGORE""Negresti-Oas, Str. Valceleni nr. 142""191/18/B,C"ArabilIntravilan"164791, 167890""164791,
167890"10440214567510440
9548Satu MareSatu MareSC BA CONSULTING SRLBAIA MARE191/22/aArabilExtravilan16594816594810000150442610000
9449Satu MareSatu MareSOCIETATEA EURO TREND SERVICE SRLStr. Paulesti nr. 29-ArabilIntravilan17627317627322002200472200
10050Satu MareSatu MareBUD MARICA-180/2aArabilIntravilan1556371556371000100081000
10051Satu MareSatu MareBUD MARICA-180/2aArabilIntravilan1556371556371000100061000
9952Satu MareSatu MareBUD MARICA-180/2bArabilIntravilan1556311556311000100061000
9853Satu MareSatu Mare"SAITIS IOAN, SAITIS MARCELA"-180/3ArabilExtravilan16310516310568006800156800
9854Satu MareSatu Mare"SAITIS IOAN, SAITIS MARCELA"-180/3ArabilExtravilan1631051631056800680066800
9955Satu MareSatu MareBUD MARICA-180/2bArabilIntravilan15563115563110001000101000
9956Satu MareSatu MareBUD MARICA-180/2bArabilIntravilan1556311556311000100081000
9857Satu MareSatu Mare"SAITIS IOAN, SAITIS MARCELA"-180/3ArabilExtravilan1631051631056800680096800
21058Satu MareSatu Mare"CAPUSAN AVRAM, CAPUSAN IOANA MONICA, VANCIU GHEORGHE IOAN, VANCIU CRISTINA AFRODITA"-515/1ArabilExtravilan16841916841937200347095937200
10459Satu MareSatu Mare"PASCA RADU, PASCA MARIA, DEBRECZENI ZOLTAN LUDOVIC, ELEK IULIANA ADELA"-"793/17a, 17b"ArabilExtravilan"168233, 170591""168233,
170591"14200142332214200
10360Satu MareSatu Mare"SUCIU SIDONIA, GAGEA SIMONA MARIANA, VASILIEV ADRIANA DANIELA"-793/16ArabilExtravilan16810116810154001021655400
10161Satu MareSatu MareCORABIAN I CIPRIAN DIONISIE--ArabilExtravilan1717051717051200012000812000
10262Satu MareSatu MareSIMON ADAM-793/13/bArabilExtravilan16636416636410600218992910600
10863Satu MareSatu Mare"LENGYEL FRANCISC, LAZAROVICI ADRIAN IOAN, LAZAROVICI RAZVAN DUMITRU, LENGYEL LUCIAN EDWARD"Str. Aurel Vlaicu nr. 74772/2ArabilIntravilan168470168470331033101993310
10964Satu MareSatu Mare"LENGYEL FRANCISC, LAZAROVICI ADRIAN IOAN, LAZAROVICI RAZVAN DUMITRU, LENGYEL LUCIAN EDWARD""Loc. Satu Mare, Str Aurel Vlaicu, Nr. 74, Jud. Satu Mare"14279Curti ConstructiiIntravilan17513817513845244465764524
11265Satu MareSatu Mare"TARR ATILLA, TARR MELINDA"Str. Nicolae Iorga nr. 53772/4bArabilIntravilan15943515943566816681246681
11366Satu MareSatu MareSC WOODEX SRL772/5ArabilIntravilan15943415943411700112146711700
11167Satu MareSatu Mare"TISEA CORNELIA, TISEA GHEORGHE"-770/1ArabilIntravilan15861515861558005800345800
11068Satu MareSatu MareSC OPRIS TRANS SRL-Str. Aurel Vlaicu 74/AArabilIntravilan15096015096010000100005010000
11769Satu MareSatu MareSC NO PARDON SRLSatu Mare15183/2ArabilExtravilan16005616005652905290175290
20470Satu MareSatu MareSC UNIO SA"Str. Aleea Expozitiei nr. 1, Baia Mare, Jud. Mures"511/8ArabilExtravilan1545131545139650096500147596500
20071Satu MareSatu MareTarta GheorgheSatu Mare495/45ArabilExtravilan--200030271782000
19972Satu MareSatu MareVaida DumitruSatu Mare495/46ArabilExtravilan--200032251652000
19873Satu MareSatu MareFirte EmilSatu Mare495/47ArabilExtravilan--200031771652000
19774Satu MareSatu MareGrama GheorgheSatu Mare495/48ArabilExtravilan--200031281652000
19675Satu MareSatu MareManu GavrilSatu Mare495/49ArabilExtravilan--200030801652000
19576Satu MareSatu MareRif NicolaeSatu Mare495/50ArabilExtravilan--200030311652000
19477Satu MareSatu MareMicalus GheorgheSatu Mare495/51ArabilExtravilan--200029821652000
19378Satu MareSatu MareResmerita NeculaiSatu Mare495/52ArabilExtravilan--200029341652000
19279Satu MareSatu MarePelin RomeoSatu Mare495/53ArabilExtravilan--200028851652000
19180Satu MareSatu MareChitac MihaiSatu Mare495/54ArabilExtravilan--200028371652000
19081Satu MareSatu MareDragos VictorSatu Mare495/55ArabilExtravilan--200027881652000
18982Satu MareSatu MareSoproni GheorgheSatu Mare495/56ArabilExtravilan--200027391652000
18883Satu MareSatu MareMardale IonSatu Mare495/57ArabilExtravilan--200026911652000
18784Satu MareSatu MareSaveanu GheorgheSatu Mare495/58ArabilExtravilan--200026421652000
18685Satu MareSatu MareTat GheorgheSatu Mare495/59ArabilExtravilan--200025941652000
18586Satu MareSatu MareDoros Sever NicolaeSatu Mare495/60ArabilExtravilan--200025452492000
18487Satu MareSatu MareSabau IoanSatu Mare495/61ArabilExtravilan--200024962162000
18388Satu MareSatu MareRacolta TraianSatu Mare495/62ArabilExtravilan--200024481662000
18689Satu MareSatu MareTat GheorgheSatu Mare495/59ArabilExtravilan--2000259492000
18290Satu MareSatu Mare"SEBESI GYULA, SEBESI JUDIT"Str. Botizului nr. 60495/65ArabilExtravilan163545163545112001120050211200
18391Satu MareSatu MareRacolta TraianSatu Mare495/62ArabilExtravilan--2000244852000
20492Satu MareSatu MareSC UNIO SA"Str. Aleea Expozitiei nr. 1, Baia Mare, Jud. Mures"511/8ArabilExtravilan154513154513965009650068596500
11893Satu MareSatu Mare"HEVELE ILEANA, PASC GHEORGHE"Str. Busteni nr. 12666/10ArabilExtravilan1694791694792350023503323500
11994Satu MareSatu MareSUTAK E SARAStr. Oradea nr. 11666/11ArabilExtravilan165541165541105101050246610510
12095Satu MareSatu Mare"GHIURCA ANDREI, PAUL ROZA""Str. Botizului nr. 61, bl. 12, ap. 26"666/12/AArabilExtravilan16878116878150003761313620000/ 5000/ 2600/ 5000/ 5000
12096Satu MareSatu Mare"MARKA GHEORGHE IOSIF/
GHIURCA ANDREI, PAUL ROZA/
GHIURCA GHEORGHE/
DENESNE ERSEKI KATALIN GABRIELLA, ERSEKI SZABOLCS MARK, ÉRSEKI ISTVÁN-OTTÓ/
ERSEKI SZABOLCS MARK""-/
Str. Botizului nr. 61, bl. 12, ap. 26/
-/
Ungaria, Gyor, Str. Tarna nr. 22/
Str. Draganilor nr. 64""666/12/E,
666/12/A,
666/12/B,
666/12/C,
666/12/D"ArabilExtravilan"168767,
168781,
168782,
168783,
168785""168767,
168781,
168782,
168783,
168785"3760037613178620000/ 5000/ 2600/ 5000/ 5000
12197Satu MareSatu MareKABAI JUDITAStr. Ady Endre nr. 52-ArabilExtravilan180413180413239003023649023900
11998Satu MareSatu MareSUTAK E SARAStr. Oradea nr. 11666/11ArabilExtravilan165541165541105101050234710510
14999Satu MareSatu MareProprietar particular-673/2BArabilExtravilan---21676149-
147100Satu MareSatu Mare"MATEICEA ELISABETA MARIA, MATECSA ZOLTAN MIKLOS"-"673/2a/1, 673/2a/2"ArabilExtravilan"170381,
170290""170381,
170290"790070381157900
143101Satu MareSatu Mare"GHEIGHES VASILE/
COTAN VASILE, COTAN ANA PAULINA/
SOFRON MARIUS, SOFRON VLAD"-"673/1b/1,
673/1b/2,
673/1b/3"ArabilIntravilan"170337,
170338,
162400""170337,
170338,
162400"926752721125000/ 2184/ 2083
142102Satu MareSatu MareProprietar particular-673/1/AArabilExtravilan---468883-
139103Satu MareSatu Mare"CUCICEA IOAN, CUCICEA VIORICA"--ArabilExtravilan178253178253460046001504600
138104Satu MareSatu Mare"CUBAS MARIANA, CUBAS GHEORGHE"--ArabilExtravilan17825217825260006000126000
140105Satu MareSatu Mare MATEICEA ELISABETA MARIA-679/2ArabilExtravilan170382170382770015016787700
172106Satu MareSatu Mare"MOLNAR IDA, MOLNAR ILDIKO"-460/7/2ArabilExtravilan15949215949225002500222500
171107Satu MareSatu MareCIORTEA CARMEN-460/8ArabilExtravilan16427516427550005671635000
162108Satu MareSatu Mare"BENZAR VASILE, BENZAR MARIA"-13815/1/2ArabilExtravilan1631531631531217312173812173
170109Satu MareSatu MareTOTH ALEXANDRU-460/9/aArabilIntravilan16295316295333704990453370
163110Satu MareSatu MareProprietar particular-459ArabilExtravilan---711740-
164111Satu MareSatu Mare"CUC TRAIAN, CUC RODICA ZOITA"--ArabilExtravilan15433815433844685502264468
164112Satu MareSatu Mare"CUC TRAIAN, CUC RODICA ZOITA"--ArabilExtravilan15433815433844685502414468
166113Satu MareSatu MareCSASZI S ALEXANDRU--ArabilExtravilan1715591715597507505750
165114Satu MareSatu Mare"CUC TRAIAN, CUC RODICA ZOITA"--ArabilExtravilan1636491636495325323532
167115Satu MareSatu Mare"BERES ILEANA, BERES ANTAL ELEK"-460/13ArabilExtravilan16880916880950005854635000
181116Satu MareSatu MareProprietar particular--ArabilExtravilan158467158467-4423-
178117Satu MareSatu Mare"BURA GRIGORE, BURA MARIANA"-477/2ArabilIntravilan16128216128250004983205000
177118Satu MareSatu Mare"BURA VASILE, BURA MARIA"-477/3ArabilIntravilan161288161288500049863305000
119Satu MareSatu MareDUCIUC VASILE209/1/19ArabilExtravilan1652021652025000695723
120Satu MareSatu MareDUCIUC VASILE209/1/19ArabilExtravilan1652021652025000695718
121Satu MareSatu MareGHIURCA GHEORGHE666/12/bArabilExtravilan168782168782260036
122Satu MareSatu Mare"DENESNE ERSEKI KATALIN GABRIELLA, ERSEKI SZABOLCS MARK, ÉRSEKI ISTVÁN-OTTÓ""Ungaria, Gyor, Str. Tarna nr. 22"666/12/cArabilExtravilan168783168783500012
Primaria Satu MareIntocmit
Semnatura si stampilaSC VIADESIGN SRL

Anexă la H.C.L. Satu Mare nr. 62/12.03.2020
"Imobile proprietate publica afectate in cadrul proiectului ""Proiectare si executie Varianta de Ocolire a Municipiului Satu Mare"" "
Nr. PlanNr. Crt.JudetUnitate administrativ teritorialaNumele si prenumele proprietarului "Tarla, Parcela"Categorie de folosintaIntravilan/ExtravilanNumar cadastralNumar carte funciaraSuprafata TotalaSuprafata Totala polilinieSuprafata expropriataSuprafata din acte
31Satu MareSatu MareMun. Satu MarePS 1692PasuneExtravilan---701351297-
32Satu MareSatu MareMun. Satu MarePS 1692PasuneExtravilan---70135219-
3053Satu MareSatu MareMun. Satu MarePS 1692PasuneExtravilan---890017-
3054Satu MareSatu MareMun. Satu MarePS 1692PasuneExtravilan---8900529-
75Satu MareSatu Mare"MUNICIPIUL SATU MARE DOMENIU PUBLIC,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE"-ArabilExtravilan1754351754351308421308423130842
36Satu MareSatu MareMun. Satu MarePS 1692PasuneExtravilan---70135103-
3057Satu MareSatu MareMun. Satu MarePS 1692PasuneExtravilan---8900308-
3058Satu MareSatu MareMun. Satu MarePS 1692PasuneExtravilan---8900390-
89Satu MareSatu MareMun. Satu Mare-ArabilIntravilan17995617995630060300605430060
910Satu MareSatu MareMun. Satu Mare-ArabilIntravilan17438417438410000100001010000
811Satu MareSatu MareMun. Satu Mare-ArabilIntravilan17995617995630060300602230060
413Satu MareSatu MareAdministratia Nationala Apele RomaneHr 1463RauExtravilan---5797439-
5614Satu MareSatu MareCNCFR SACF 402Cai ferateIntravilan---987870-
4712Satu MareSatu MareMun. Satu MareStr. Balta BlondaDrumIntravilan---7064518-
4713Satu MareSatu MareMun. Satu MareStr. Balta BlondaDrumIntravilan---7064165-
30714Satu MareSatu MareCJ Satu MareDJ 194DrumIntravilan---239558-
4714Satu MareSatu MareMun. Satu MareStr. Balta BlondaDrumIntravilan---706423-
2715Satu MareSatu MareMun. Satu MareDe 1010DrumExtravilan---13429-
2716Satu MareSatu MareMun. Satu MareDe 1010DrumExtravilan---13424-
2717Satu MareSatu MareMun. Satu MareDe 1010DrumExtravilan---134211-
2919Satu MareSatu MareSTATUL ROMAN DOMENIU PUBLIC14672Curti constructiiExtravilan14672--166-
4418Satu MareSatu MareMun. Satu Mare-DrumIntravilan18041918041925610256101625610
6019Satu MareSatu MareMun. Satu MareDe 577DrumExtravilan---7953-
6020Satu MareSatu MareMun. Satu MareDe 577DrumExtravilan---79516-
6126Satu MareSatu MareANIF Satu MareHc 578CanalExtravilan---918114-
6127Satu MareSatu MareANIF Satu MareHc 578CanalExtravilan---91880-
6021Satu MareSatu MareMun. Satu MareDe 577DrumExtravilan---79538-
6129Satu MareSatu MareANIF Satu MareHc 578CanalExtravilan---9186-
7322Satu MareSatu MareMun. Satu MareHC 211CanalExtravilan---121459-
7323Satu MareSatu MareMun. Satu MareHC 211CanalExtravilan---121482-
20924Satu MareSatu MareMun. Satu MareDe 521DrumExtravilan---337024-
20925Satu MareSatu MareMun. Satu MareDe 521DrumExtravilan---337058-
20534Satu MareSatu MareCNCFR SACF 402Cai ferateIntravilan---910824-
20535Satu MareSatu MareCNCFR SACF 402Cai ferateIntravilan---910865-
21126Satu MareSatu MareMun. Satu MareDe 504/11DrumIntravilan---197251-
21227Satu MareSatu MareMun. Satu Mare-Curti constructiiIntravilan16117016117034223422243422
21228Satu MareSatu MareMun. Satu Mare-Curti constructiiIntravilan16117016117034223422143422
21129Satu MareSatu MareMun. Satu MareDe 504/11DrumIntravilan---197213-
10740Satu MareSatu MareANIF Satu MareHc 773CanalExtravilan---84435-
20730Satu MareSatu MareMun. Satu MareHc 519CanalExtravilan---106017-
20542Satu MareSatu MareCNCFR SACF 402Cai ferateIntravilan---9108205-
20543Satu MareSatu MareCNCFR SACF 402Cai ferateIntravilan---910813-
11431Satu MareSatu MareMun. Satu MareHC 746CanalExtravilan---15426-
11632Satu MareSatu MareMun. Satu MareHC 745CanalExtravilan---3256548-
11633Satu MareSatu MareMun. Satu MareHC 745CanalExtravilan---32565-
20334Satu MareSatu MareMun. Satu MareFn 504FaneataExtravilan---2344109-
20235Satu MareSatu MareMun. Satu MareHC CanalExtravilan---2325123-
20149Satu MareSatu MareCNCFR SACF 402Cai ferateExtravilan---5517287-
15836Satu MareSatu MareMun. Satu MareDe 418DrumExtravilan---756375-
15951Satu MareSatu MareANIF Satu MareHc 419CanalExtravilan---17110747-
15952Satu MareSatu MareANIF Satu MareHc 419CanalExtravilan---17110211-
15837Satu MareSatu MareMun. Satu MareDe 418DrumExtravilan---7563192-
16040Satu MareSatu MareCJ Satu MareDJ 194DrumExtravilan---764837-
15955Satu MareSatu MareANIF Satu MareHc 419CanalExtravilan---17110566-
15838Satu MareSatu MareMun. Satu MareDe 418DrumExtravilan---75631-
16157Satu MareSatu MareANIF Satu MareHc 421CanalExtravilan---4495128-
16042Satu MareSatu MareCJ Satu MareDJ 194DrumExtravilan---764845-
15959Satu MareSatu MareANIF Satu MareHc 419CanalExtravilan---17110366-
18039Satu MareSatu MareMun. Satu MareDe 439DrumExtravilan---34822-
17961Satu MareSatu MareANIF Satu MareHc 440CanalExtravilan---1510353-
17962Satu MareSatu MareANIF Satu MareHc 440CanalExtravilan---1510238-
17640Satu MareSatu MareMun. Satu MareHC 441CanalIntravilan---222375-
17545Satu MareSatu MareCJ Satu MareDJ 194ADrumIntravilan---16825-
17441Satu MareSatu MareMun. Satu MareHC 443CanalIntravilan---1570170-
17342Satu MareSatu MareMun. Satu MareDe 442DrumIntravilan---3281288-
17548Satu MareSatu MareCJ Satu MareDJ 194ADrumIntravilan---16827-
17443Satu MareSatu MareMun. Satu MareHC 443CanalIntravilan---1570156-
17550Satu MareSatu MareCJ Satu MareDJ 194ADrumIntravilan---168212-
17644Satu MareSatu MareMun. Satu MareHC 441CanalIntravilan---22232-
17645Satu MareSatu MareMun. Satu MareHC 441CanalIntravilan---222332-
17346Satu MareSatu MareMun. Satu MareDe 442DrumIntravilan---32818-
16173Satu MareSatu MareANIF Satu MareHc 421CanalExtravilan---449535-
47Satu MareSatu MareMun. Satu MareDe 1044DrumIntravilan49
TOTAL164
TOTAL5958
Sef serviciuConsilier
Faur MihaelaVăscan Adrian
Președinte de ședință Secretar general
Ardelean Octavian IulianMihaela Maria Racolța

"Imobile proprietate privata afectate de expropriere in cadrul proiectului ""Proiectare si executie Varianta de Ocolire a Municipiului Satu Mare"" "
Nr. plan.Nr. Crt.JudetUnitate administrativ teritorialaNumele si prenumele proprietarului Adresa proprietarCNP"Tarla, Parcela"Categorie de folosinta"Intravilan/
Extravilan"Numar cadastral"Numar
carte funciara"Suprafata TotalaSuprafata Totala polilinieSuprafata expropriataSuprafata din acte?
1781Satu MareArdudBARNUTIU STEFAN CALIN--ArabilExtravilan101351101351200002000430420000
1772Satu MareArdudBARNUTIU STEFAN CALIN--ArabilExtravilan101351101351200002000455520000
Primaria ArdudIntocmit
Semnatura si stampilaSC VIADESIGN SRL

"Imobile proprietate privata afectate de expropriere in cadrul proiectului ""Proiectare si executie Varianta de Ocolire a Municipiului Satu Mare"" "
Nr. PlanNr. Crt.JudetUnitate administrativ teritorialaNumele si prenumele proprietarului Adresa proprietarCNP"Tarla, Parcela"Categorie de folosinta"Intravilan/
Extravilan"Numar cadastral"Numar
carte funciara"Suprafata TotalaSuprafata Totala polilinieSuprafata expropriataSuprafata din acte?
2141Satu MareBotizProprietar particular-1017/47ArabilExtravilan10267813500563851821750
2142Satu MareBotiz"TUDOR MARTIN GHEORGHE, TUDOR LAURA"-1017/30ArabilExtravilan10135510135121750563851321750
3Satu MareBotizProprietar particular-ArabilExtravilan---4
4Satu MareBotizProprietar particular-ArabilExtravilan---31
Primaria BotizIntocmit
Semnatura si stampilaSC VIADESIGN SRL

"Imobile proprietate publica afectate in cadrul proiectului ""Proiectare si executie Varianta de Ocolire a Municipiului Satu Mare"" "
Nr. PlanNr. PlanNr. Crt.JudetUnitate administrativ teritorialaNumele si prenumele proprietarului "Tarla, Parcela"Categorie de folosintaIntravilan/ExtravilanNumar cadastralNumar carte funciaraSuprafata TotalaSuprafata Totala polilinieSuprafata expropriataSuprafata din acte
42131Satu MareBotizComuna BotizHC 1009CanalExtravilan1034941034941000027669-
32132Satu MareBotizComuna BotizHC 1009CanalExtravilan1034941034941000027663-
TOTAL12

Nr. Crt.Teritoriu administrativAgricolTotal agricol [mp]NeagricolTotal neagricol [mp]Total [mp]Nr. Crt.Teritoriu administrativNumar de proprietati particulareProprietati particulare [mp]Numar de proprietati publiceDomeniu public al statului [mp]Nr. Crt.Teritoriu administrativSuprafata constructiilor[mp]DetinatorTip proprietate
Arabil [mp]Pasune [mp]Faneata [mp]Vie [mp]Livada [mp]NeproductivCurti constructii [mp]"Drumuri, Cai Ferate""Canale, balti"Paduri
Satu Mare1370530651220101169920532241145950753824531Satu Mare119144177516235
Ardud8590000859000000859Ardud285900
Botiz660000660001201278Botiz466324
intravilanextravilan
Satu Mare4745.20255819785.43798e bine
Ardud0858.9871164e bine
Ai belit-o!Botiz077.98915234e bine
OK
Ai belit-o!