PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 29.11.2007.
                                                             

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. consilier Nits Janos.
Din totalul de 23 de consilieri  sunt prezenţi 20 de consilieri.     
Absenti D-nii consilieri: Enatescu, Kovacs si Gittinger.
Consiliul local a fost convocat conform prevederilor legale.

Dl. Nits Janos deschide şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Satu Mare, din 29.11.2007. Arată că începe o şedinţa şi nu ştie dacă va fi grea sau foarte grea dar după cum ştiu, cel puţin la prima vedere sunt 40 de puncte pe ordinea de zi. Ii roagă să închidă telefoanele mobile. Deci după cum se ştie sunt 40 de puncte pe ordinea de zi dintre care unul cu siguranţă, nr. 14 va fi scos, adică proiectul de hotărâre privind aprobarea completărilor la Regulamentul local de urbanism. Ştiu cu toţii că a fost o dezbatere publică. Documentele care s-au supus acestei dezbateri publice, încă nu au fost prelucrate. Speră că săptămâna următoare sau de azi intr-o săptămână dacă e posibil , la o şedinţa extraordinară să se pună pe tapet şi acest proiect de hotărâre. Aşa că deocamdată au rămas 39 de puncte. Întreabă dacă au ceva de completat.

Dl Kereskenyi arată că din partea grupării UDMR propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor de la 16 la 36 in afară de punctul 31, dat fiind faptul că nu este gata încă materialul privind Regulamentul local de urbanism. Propune ca aceste PUZ-uri să fie discutate numai după aprobarea Regulamentului local de urbanism.

Dl. Nits arată că faţă de cele spuse de dl. Kereskenyi trebuie să îi atenţioneze că într-adevăr sunt 20 de PUZ-uri şi PUD-uri printre care o parte nu au nici o problemă, altele sunt cu probleme. Sunt mulţi şi in sala şi printre consilieri, care ştiu că ieri şedinţa de comisie de urbanism a ţinut de la ora 12 pana la ora 18. Trebuie să le mai spună, că oricum hotărăşte Consiliul astăzi regulamentul care va fi votat în viitor, pentru aceste proiecte in momentul de faţa nu este valabil. Cele care sunt depuse astăzi, pentru că nu există o lege, sau foarte puţine sunt care după cum ştie, care si retroactiv funcţionează. In această idee supune la vot dacă consilieii sunt de acord cu propunerea facută de dl. Kereskenyi.

Cu 12 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă se aprobă ordinea de zi astfel:

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Reabilitarea reţelei de apă de pe str. Făgăraşului din municipiul Satu Mare
2) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Reabilitarea reţelei de apă de pe strada Retezatului din municipiul Satu Mare.
3) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectul de investiţie: Reabilitarea reţelei de apă de pe str. Şoimoşeni, din municipiul Satu Mare.
4) Proiect de hotărâre privind extinderea reţelei de canalizare de pe str. Şoimoşeni, din municipiul Satu Mare.
5) Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la SC Apaserv Satu Mare SA din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID).
6) Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ADI SATU MARE”.
7) Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “Reabilitare clădire Grădiniţa nr. 33 din municipiul Satu Mare - Amenajare centrală termică”,
8) Proiect  de  hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare
9) Proiect  de  hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren în suprafaţă de 910 mp între Statul Român şi Mureşan E. Michael , Mureşan I. Cristina Lăcrimioara.
10) Proiect  de  hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul  privat al Consiliul local al municipiului Satu Mare a unor mijloacelor fixe din Zona de agrement Someş a municipiului Satu Mare.
11) Proiect  de  hotărâre privind trecerea imobilului situat în municipiul Satu Mare str. Ostrovului nr.18 aparţinând domeniului public al municipiului Satu Mare din administrarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare.
12) Proiect de hotărâre privind aprobarea premiului acordat câştigătorului concursului “Satu Mare oraş verde – Satu Mare oraş curat”, “Bloc curat – Bloc premiat”.
13) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare.
14) Proiect de hotărâre  privind aprobarea desfiinţării cantinei de ajutor social.
15) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD – Centru Comercial “Atrium Center”, Amplasament Satu Mare, b-dul Henri Coandă.
16) Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public “Administraţia Domeniului Public” Satu Mare.
17) Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii de parte civilă a Consiliului local al municipiului Satu Mare.
18) Diverse.

Comisia de servicii prin dl . Matuz arată că a fost o dezbatere privind înfiintarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ADI. A explicat raţionamentele pentru care aceasta ar trebui sa funcţioneze dar consideră că pentru a găsi o formă de lucru convenţională propune să se ia de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre pentru a putea discuta în ansamblu cum funcţionează şi cât. Sunt aspecte care ar trebui clarificate înainte de a adopta acest proiect de hotărâre.

 Dl. Nits cere voie să precizeze că a fost o propunere ca de pe ordinea de zi de la punctul 16 la 36 cu excepţia punctului 31 sa fie scoase proiectele, şi că nu se va dezbate nici punctul 14.

Dl. Primar arată că sunt cazuri si cazuri. Sunt unele situaţii în care se solicită modificări la Regulamentul actual fiind PUZ- ul aprobat şi care nu este obligatoriu de aprobat. Este la latitudinea comisiei de specialitate si a Consiliului să aprobe aceste PUZ- uri care aduc modificări la Regulamentul de urbanism existent, care pot fi amânate până la o rediscutare a noului Regulament de urbanism. Sunt PUZ- uri care nu modifică Regulamentul, doar este necesar ca să fie trecute, pentru a se da drumul la lucrări, nevoia de aprobare a PUZ-ului fiind necesară, pentru că în PUG-ul actual nu este stabilită in detaliu zona respectivă, dar care nu au motive ideale să fie refuzate doar că trebuie să treacă prin această fază administrativă. Ori aici sunt hotărâri si de un fel si de alt fel. Deci, personal, părerea sa este- consilierii decid- că: anumite PUZ- uri care cer modificări, aduc slutii care cer modificări la Regulamentul actual şi pot fi amânate până la aprobarea noului regulament, celelalte ar trebui măcar discutate şi în principiu ar cam trebui şi aprobate. El se gândeşte din punctul de vedere al unui PUZ pe care l-a văzut si care i-a plăcut foarte mult. Nu spune care, ca să nu influenţeze pe nimeni, dar există un PUZ care este unul din modelele de planuri urbanistice, este un PUZ care este unul din cele mai bine gândite PUZ- uri şi care acuma să îl amâne doar pentru un motiv care nu e bine definit, nu crede că este varianta cea mai bună.

Dl. Nits cere permisiunea şi arată că poate că dânsul nu a explicat aşa de corect, aşa cum a explicat dl. Primar.

Dl. Primar arată că procedurile acestea grăbite nu neaparat pot să compenseze o anumită responsabilitate faţă de problemele ridicate aici. La aceste 20 de PUZ- uri s-a lucrat enorm de mult, zeci de arhitecţi, zeci de ore sau sute de ore şi din partea administraţiei. Nu toate trebuie sa treacă astăzi, chiar dacă au fost iniţiate, semnate de către dânsul, are obligatia să iniţieze şi să semneze proiectele de hotărâri pentru a se supune aprobării consiliului. Nici el nu neapărat este de acord cu aprobarea fiecareia dintre ele, dar trebuiesc iniţiate pentru luarea deciziei prin hotărâre de consiliu. Deci aceasta este procedura. Dar de aici si până la a amâna în bloc şi a da peste cap o mulţime de lucruri, nu crede că este cea mai bună soluţie. Nu ştie, aşa ceva nu a mai întalnit ca in bloc 20 de hotărâri să fie amânate pe un motiv pe care nu îl mai comentează. Sunt o serie de lucruri pentru care cetăţenii au un proiect de act administrativ care nu are nimic cu Regulamentul.

Dl. Schita arată că este un vot a 12 consilieri care au decis ca acest proiect să se amane şi cu asta ce să mai discute? Este aberant, ei cel puţin aşa au hotărât ca aceste proiecte să se amâne pentru următoarea şedinţă. Cu majoritate de voturi au hotărât.

Dl. Viman are propunerea ca înainte de elaborarea noului Regulament sa se organizeze o şedinţă extraordinară care să ia in dezbatere aceste 20 de proiecte. Roagă să se supună la vot.

Dl. Nits supune la vot întrebând consilierii dacă sunt de acord ca atuncea joia viitoare să se dezbată aceste proiecte.

Dl. Viman arată că: pentru că aşa cum susţine dl. Primar subscrie si dânsul la faptul ca unele din aceste documentaţii au fost corect întocmite in baza Regulamentului legal. Ei nu au nici o vină că consilierii vor face cândva un nou Regulament. Arată ca au votat prea repede. Nu trebuie să sufere toată lumea din cauza acestui nou Regulament şi îi roagă să fie de acord ca să nu atragă după ei instanţa. Să fie de acord să discute şi care nu sunt bune le vor amâna şi vor intra in prevederile noului Regulament. Dar care sunt bune, sunt bune.

Dl. Zaha arată că aici nu trebuie să aiba în vedere doar cele 20 care sunt astăzi pe ordinea de zi sau au fost cel puţin. Conform legilor valabile în ţara asta, conform principiului de drept al neretroactivităţii legii sunt toate cele care au număr de înregistrare până la data luării în discuţie a noului Regulament. Şi până la data când intră în vigoare altfel au vicii de procedură.

Dl. Nits supune la vot propunerea d-lui consilier Viman: peste o saptămână să se facă o şedinţă extraordinară cu aceste 20 de puncte. Arată că dacă e posibil, încă nu ştie, dacă e posibil, se pot discuta împreună chiar si Regulamentul dacă va fi gata. Intreaba daca sunt de acord cu această propunere.

Prin 2 voturi împotrivă, 4 abţineri şi 14 voturi pentru se aprobă propunerea d-lui Viman.

Dl. Nits arată ca joia viitoare se vor întalni cu cele 20 de puncte amânate.

Se supune la vot propunerea de a se scoate şi punctul 6, mai precis: Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ADI Satu Mare.

Dl. Primar intreabă care au fost motivaţiile.

Dl. Matuz arată că situaţia a fost că: a fost consultantul, au avut o discuţie cu dânsul, dânsul le-a explicat anumite aspecte dar proiectul de hotărâre propus in varianta de acuma, are lacune in sensul că nu poate fi funcţional. Până data viitoare să aibă timp să vadă unde mai funcţionează, să vadă cum funcţionează, după ce principii funcţionează şi să vină cu un proiect de hotărâre la care sa nu mai trebuiască să facă modificări.

Dl. Primar arată că este de acord dar din câte ştie are două probleme mari aici, două semne de intrebare. Acest proiect a fost întocmit şi iniţiat de SC Apaserv S.A. Tot din partea SC Apaserv S.A., adică din partea unui consilier care este membru marcant al SC Apaerv S.A. vine propunerea de amânare. De aceea a pus întrebarea: care e motivarea şi nu o întelege logic vorbind. Doi la mână: din câte ştie dânsul poate s-a schimbat puţin strategia guvernului in acest sens. Dar din câte ştie dânsul executivul a pornit o procedură acum 6 luni, e o procedură care poate fi şi trebuie să fie şi va fi se pare foarte benefică oraşului, judeţului Satu Mare care a inceput cu infiinţarea sau transformarea SC Apaserv S.A. intr-un operator regional, solicitare, cerinţa obligatorie pentru ca orice proiect finanţat din fonduri europene să poată fi accesat pe problema de dezvoltare a utilităţilor reţelelor de apă si canalizare la nivel local regional, judeţean, cum o fi şi ca în loc să le vină un operator regional din alte zări şi mări şi ţări sau judeţe, au zis că mai bine întreprinderea lor să devină operator regional soluţie acceptată de către consilieri. După care urmează pasul 2, acela de a forma o asociaţie între administraţiile locale ale judetului Satu Mare pentru a fi capabili, apţi conform procedurilor stabilite de guvern si de Uniunea Europeană, pentru a fi capabili să proceseze şi să obţina un fond extraordinar de important care înseamnă intre 100 si 150 de milioane de euro pentru judeţul Satu Mare, in care beneficiar va fi inclusiv şi municipiul Satu Mare şi va beneficia majoritar sau major şi municipiul Satu Mare şi care program se va putea derula in urmatorii 3 ani pentru dezvoltarea, extinderea, modernizarea reţelelor de utilitati apă şi canalizare, includeri sau realizări de reţele noi la comune şi asa mai departe. Nu municipalitatea a inventat ci guvernul si ministerul le-a impus această procedură de a realiza această asociere intre administraţii locale la nivel de judeţ. Au operator regional care este al municipiului cu 99 şi nu ştie cât la sută, deci municipalitatea decide ce va face şi dacă e bine sau rău va fi din vina municipalităţii şi fac asociere regională înregistrată cu o convenţie pe baza unui model dat de guvern care trebuie sa îi facă capabili să absoarbă aceste fonduri pe care au mari şanse să le piardă dacă nu vor fi cu toate formele în regulă la o anumită dată care din câte ştie se împlineşte anul viitor. Mai multe nu ştie. Această intenţie a preluat-o din mers si a promovat-o. Cei care au promovat-o şi au iniţiat-o pentru că sunt direct interesaţi fiind ei administratorii sistemului de reţele de apă şi canalizare, este Apaserv-ul la care a intervenit ceva pe parcurs pe care municipalitatea nu ştie. El, Primaria şi altii ca ei nu stiu, atunci bine ar fi să fie informaţi din partea Apaserv-ului. Arată că nu au fost informati. Deci pune intrebarea: s-a intamplat ceva in aceste proceduri, s-a schimbat strategia guvernului, au apărut lucruri nespecificate in acest proces, s-a schimbat conţinutul cadru al documentelor pe care le elaboreaza ministerul? Ce s-a intamplat că de la o săptămână la alta se razgândesc şi se joacă cu o investiţie, cu o finanţare de la 100 până la 150 de milioane de euro pentru judetul Satu Mare. Arată că asta e intrebarea. Crede că este retorică.

Dl. Matuz arată că nu trebuie sa fie retorică intrebarea. Intrebarea este logica in fond. Până la urma ei cu aceste probleme s-au confruntat vineri, consultantul le-a explicat foarte corect de ce e necesar acest ADI şi atuncea au inţeles cu totii. Este un material care cuprinde peste 250 de pagini şi intr-o perioadă atât de scurtă nu a putut fi parcurs in intregul lui astfel incât să găsească o formulă. Vor de asemenea să vadă cum funcţionează in alte judeţe şi nu au cerut să se voteze impotrivă, au inţeles deci necesitatea acestuia, au cerut un răgaz până la urmatoarea şedinţă ca să vadă o formă mai completă.

Dl. Csillag cere ca o propunere să fie discutată şi problema aceasta in şedinţa propusă de dl. Viman. Crede că nu e o intarziere.

Dl. Primar arată că nu e problema sa, nici măcar a Primariei Satu Mare, este problema judeţului şi el nu crede că dacă de 2, 3 luni nu s-au edificat cele necesare asupra acestei chestiuni, până săptămâna viitoare joi se vor edifica. Nu crede sincer dar să incerce.

Dl. Nits arată că nu îi rămâne altceva decât să supuna la vot propunerea d-lui consilier Matuz cu completarea d-lui consilier Csillag şi in cunostinţă de cauză a ceea ce a spus dl. Primar îi roagă să voteze.

Se supune la vot dacă consilierii sunt de acord ca să se amâne cu o săptămână acest proiect de hotărâre. Printr-un vot impotrivă si 6 abţineri se amână proiectul de hotărâre.

Dl. Primar arată că trebuie să intre şi in alte disfuncţionalităţi aicea. Dacă directorul de la Regie şi cu directorul adjunct de la aceeaşi Regie deţin documente care se bat cap in cap şi pune municipalitatea in situaţia să fie nelămuriţi intr-o problemă extraordinar de importantă. Incă o dată: este cea mai mare suma de bani care se poate câstiga pe judetul Satu Mare in perspectivă. Nu e o brutărie asta, nu e o chestie că aprobă o investiţie sau repară o gradiniţă sau nu aprobă o investiţie. Cu asta nu se joacă.

Dl. Curpas cere să se lamurească problema pentru că iese urât.

Dl. Leitner arată că au o adresă prin care îi instiinţează că trebuie să aprobe un program pentru a determina pregătirile pentru acceptarea fondurilor. In acest program era prevazută şi infiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară până la sfârşitul lunii noiembrie. Nu se vor putea ţine de acest program pentru că trebuie minim 29 de hotărâri de consiliu local. Propunerea sa a fost ca să inceapă cu hotărârea Consiliului local Satu Mare, acesta fiind acţionarul majoritar al Apaserv-ului şi fiind piesa de baza in această asociaţie şi in funcţie de ce hotărăşte consiliul local Satu Mare vor hotări şi celelalte 28 de consilii. Deci ar fi bine ca să se decidă cât mai repede aceasta.

Dl. Csillag ar avea totuşi o propunere: să nu se revină la hotărârea luată. Sa îl intrebe pe cel care le-a prezentat, pe dl. Matuz dacă este de acord să revoce propunerea.

Dl. Matuz arată că s-a votat şi s-a aprobat.

Dl. Nits arată că crede că nu se discută mai departe. Se supune la vot dacă consilierii sunt de acord cu ordinea de zi care a mai rămas. Prin unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi astfel:

1) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Reabilitarea reţelei de apă de pe str. Făgăraşului din municipiul Satu Mare
2) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Reabilitarea reţelei de apă de pe strada Retezatului din municipiul Satu Mare.
3) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectul de investiţie: Reabilitarea reţelei de apă de pe str. Şoimoşeni, din municipiul Satu Mare.
4) Proiect de hotărâre privind extinderea reţelei de canalizare de pe str. Şoimoşeni, din municipiul Satu Mare.
5) Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la SC Apaserv Satu Mare SA din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID).
6) Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “Reabilitare clădire Grădiniţa nr. 33 din municipiul Satu Mare - Amenajare centrală termică”,
7) Proiect  de  hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare
8) Proiect  de  hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren în suprafaţă de 910 mp între Statul Român şi Mureşan E. Michael , Mureşan I. Cristina Lăcrimioara.
9) Proiect  de  hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul  privat al Consiliul local al municipiului Satu Mare a unor mijloacelor fixe din Zona de agrement Someş a municipiului Satu Mare.
10) Proiect  de  hotărâre privind trecerea imobilului situat în municipiul Satu Mare str. Ostrovului nr.18 aparţinând domeniului public al municipiului Satu Mare din administrarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare.
11) Proiect de hotărâre privind aprobarea premiului acordat câştigătorului concursului “Satu Mare oraş verde – Satu Mare oraş curat”, “Bloc curat – Bloc premiat”.
12) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare.
13) Proiect de hotărâre  privind aprobarea desfiinţării cantinei de ajutor social.
14) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei PUD – Centru Comercial “Atrium Center”, Amplasament Satu Mare, b-dul Henri Coandă.
15) Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public “Administraţia Domeniului Public” Satu Mare.
16) Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii de parte civilă a Consiliului local al municipiului Satu Mare.
17) Diverse.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Reabilitarea reţelei de apă de pe str. Făgăraşului din municipiul Satu Mare.

Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

Dl. Nits intreabă dacă pe marginea proiectului de hotărâre are cineva vreo observaţie sau propunere. Pentru că nu sunt observaţii se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Reabilitarea reţelei de apă de pe str. Făgăraşului din municipiul Satu Mare.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Reabilitarea reţelei de apă de pe str. Retezatului din municipiul Satu Mare.

     Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
     Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

    Dl. Nits intreabă dacă are cineva vreo observaţie faţa de acest proiect. Pentru că nu sunt observaţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Reabilitarea reţelei de apă de pe str. Retezatului din municipiul Satu Mare.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Reabilitarea reţelei de apă de pe str. Şoimoşeni din municipiul Satu Mare.

     Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
     Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

    Dl. Nits intreabă dacă are cineva vreo observaţie faţa de proiect. Nu sunt observaţii.

    Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Reabilitarea reţelei de apă de pe str. Şoimoşeni din municipiul Satu Mare.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţie: extinderea reţelei de canalizare de pe str. Şoimoşeni din municipiul Satu Mare.

Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

Dl. Nits intreabă dacă are cineva vreo observaţie fata de acest proiect.
 
     Pentru că nu sunt observaţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiţie: extinderea reţelei de canalizare de pe str. Şoimoşeni din municipiul Satu Mare.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de intreţinere, inlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la SC Apaserv S.A. din Fondul de intreţinere, inlocuire şi dezvoltare (IID).

    Comisia de buget a acordat aviz favorabil dar dacă a inteles bine sunt nişte modificări şi tocmai lasă să se prezinte, arată dl. Fogel.
     Comisia de servicii a acordat aviz favorabil. Dl. Matuz menţionează că in ultima clipă au observat că a apărut o eroare la punctul 3, la Planul de lucrări: “Studiul de fezabilitate pentru reabilitarea…”, suma care a fost trecută a fost trecută fară T.V.A. deci se modifică de la 12.705 la 14.002, respectiv cu T.V.A. de la 15.000 la 16.662 şi automat totalurile. Aceasta a mai fost aprobată şi s-a facut contractul deja pe suma respectivă, dintr-o eroare s-au trecut sumele cu T.V.A.

     Dl. Nits intreabă dacă faţă de proiect mai are cineva vreo observaţie. Pentru că proiectul are de fapt două propuneri se supun la vot modificările propuse de comisia de servicii. Prin unanimitate de voturi se aprobă modificarile propuse de comisie.
     Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu.

    Dl. Albu pune intrebarea cu titlu generic: probabil că greşeşte, dar mai bine să greşească prin a pune decât prin a nu pune. Dacă tot este vorba de nişte sume foarte semnificative care se vor putea accesa intr-un viitor oarecare in domeniul reţelelor de apă, o intrebare banală: sunt multe străzi şi sunt multe reţele de apă in municipiu care ar trebui reabilitate. De ce cheltuie banii municipiului in momentul de faţa in loc să aştepte  folosească banii comunitari? Are o singură intrebare şi menţionează: poate există un răspuns. Nu zice că nu trebuie făcute.

   Dl. Primar arată că răspunsul este foarte simplu şi îl şi prezinta. Nevoia financiară pentru a rezolva problema extinderii, acoperirii cu lucrări de utilitaţi, la nivel de judet, nu se pune problema numai de municipiu. este de cateva ori mai mare decât fondurile disponibile din toate sursele posibile care sunt previzibile in urmatorii 2, 3 ani. Să nu se creadă că dacă primesc bani de undeva au rezolvat toate problemele. Programul ISPA de exemplu, la canalizare s-a aprobat o sumă, un plafon pentru schimbarea reţelelor de canalizare. Nevoia este de câteva ori mai mare. S-au luat cu prioritate pe bază de masurători facute pe bază de proiecte, pe bază de calcule de eficienţa economică foarte bine intocmite, s-au luat primele străzi care trebuie schimbate pentru a se rezolva problemele cele mai multe la nivelul sumei respective. La problema fondurilor care pot fi accesate la nivelul judeţului, de care discutau adineaori este o firmă contractată de minister care vine in toate judeţele care au aceste proiecte şi care pot accesa aceşti bani, face un program acum, un proiect, noi masurători, analize, calcule de eficienţa şi altele şi va stabili lista de prioritati, lista de lucrări prioritare in care nu se ştie in momentul de faţa inca ce se va incadra dar in nici un caz nu se vor incadra toate nevoile oraşului şi ale judeţului. In al 3-lea rând, acest fond MRD de care discută, sunt bani locali, sunt bani publici locali dar nu sunt bani din bugetul local ci este un fond special care se constituie din amortismentul care se creează din pretul apei. Acest fond MRD are nişte reguli stabilite prin hotărâre de guvern de ce şi cum se poate cheltui. Primordial şi inainte de toate acest fond MRD trebuie să acopere rambursările de credit de la Banca Europeană de Investiţii pentru plăţile facute din programul ISPA. Peste aceste nevoi financiare care sunt evaluate şi care sigur că se mai mişcă un pic de aici pe acolo peste, inclusiv peste aceste nevoi financiare, disponibilul din acest fond MRD se poate utiliza şi pentru alte investiţii strict in domeniul extinderii sau a modernizării sistemului de apă şi canalizare. Apaserv-ul şi alţii de acolo au evaluat necesităţile financiare pentru rambursarea creditului in anul 2008 şi pe 2009 şi pe 2010 şi a rezultat un disponibil de fonduri in acest fond MRD care se poate şi bineânteles trebuie dacă se poate, trebuie cheltuit pe extinderi şi pe modernizări de reţele. Aici este o listă de priorităţi, discutabilă, sigur că da, o listă de prioritaţi la nivelul fondurilor disponibile din acest fond MRD. Executivul le-a solicitat cu prioritate Apaserv-ului să intoducă alimentarea cu apă, deci conducta de alimentare cu apă potabilă pentru Sătmărel, respectiv conducta de aducţiune sub presiune a canalizării tot la Sătmărel, pentru că aceste lucrari erau cuprinse prin proiectul pe care il vor aduce in faţa consiliului pentru a fi aprobaţi indicatorii tehnico-economici, dar acest proiect se doreşte a se finanţa din creditul contractat de Primarie. Dacă există o sursă disponibilă din fondul MRD care nu e purtător de dobânzi, sigur ar dori să se facă de acolo şi atunci cheltuielile necesare pentru realizarea drumului spre Sătmărel cu toate utilităţile necesare se diminuează sensibil. In rest Apaserv-ul are nişte priorităţi, are nişte lucrări care pot fi după cum spunea dl. director, pot fi realizate prioritar. Nici cu acest fond MRD inca nu vor rezolva toate problemele. Să se gândeasca acuma la fiecare stradă desfacută in municipiul Satu Mare, refacerea ei prezintă o problemă extraordinară pentru că in momentul in care au desfăcut stratul şi au inceput să umble utilaje grele să taseze pentru o obturaţie nouă se refac conductele de apă si reţelele de gaze. Astăzi au 3 sau 4 străzi pe care s-a intârziat săptămâni de zile refacerea, sunt 3 străzi pe care nu pot asfalta, nu s-a făcut asfaltarea până acuma şi nu o să se facă până in primăvară pe motiv că trebuie schimbate reţelele de apă. Pentru că nu pot asfalta şi moderniza o stradă cu o reţea veche de 20, 30 de ani care la fiecare mişcare se sparge la un capăt şi iese apă. Nu se poate. Deci au o listă imensă de nevoi de refacere a reţelelor de apă şi la nivelul unde există pe străzi, darămite la cele care au extinderi de reţele de apă, pentru dezvoltările noi ale municipiului, extinderi de apă acolo unde mai sunt, puţine e adevarat, dar mai sunt incă câteva străzi care nu au retele de canalizare şi aşa mai departe. Deci toate fondurile la dispoziţie trebuie mobilizate pentru realizarea acestei investiţii.

    Dl. Matuz are o completare la ceea ce a spus dl. Primar, dânsul s-a referit la investiţiile pe 2008, celelalte nu le-au discutat acuma dar intr-adevăr pe 2008 Apaserv-ul preconizează ca pe toate străzile unde se schimbă canalizarea să schimbe reţelele de apă. Arată că ceea ce discută ei acuma sunt lucrările care le-au executat in cursul anului 2007 şi au apărut modificări, inclusiv strada Retezatului pe care o porţiune a trebuit schimbată in urma lucrărilor de refacere a drumului s-a constatat că e de aşa natură structura reţelei de apă că necesită refacere imediată. De aceasta a schimbat aceste sume la final. Ceea ce a spus dl. Primar de Sătmărel şi de celelalte străzi va figura intr-un alt proiect care va prevede nivelul pe 2008.

     Cu aceste observaţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de intreţinere, inlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la SC Apaserv Satu Mare S.A. din Fondul de intreţinere, inlocuire şi dezvoltare (IID).

           6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “reabilitare clădire Grădiniţa nr. 33 din municipiul Satu Mare – Amenajare centrală termică”.

Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

Dl. Nits intreabă dacă cineva faţa de proiect mai are observaţii.

     Dl. Curpas arată că până acuma când discutau asemenea proiecte legate de grădiniţa, de reabilitări se fixa şi era stabilit şi pentru consilieri să ştie cât costă proiectarea.

     Dl. Nits arată că este in devizul general la fiecare proiect de hotărâre.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aprobă Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “reabilitare clădire Grădiniţa nr. 33 din municipiul Satu Mare – Amenajare centrală termică”.

     7. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare.

     Comisia juridică arată dl. Csillag că a avizat favorabil cu urmatoarele completări si precizează ca le ia pe anexe: Anexa nr. 1, punctul 1.50- arată ca textul prevede…
 
    Dl. Nits menţionează ca având în vedere că comisia juridică are observaţii să vadă şi părerea comisiei de buget şi după aceea trec la discutarea completărilor.

   Dl. Fogel precizează că: comisia de buget merge pe mâna comisiei juridice. Deci propune aprobarea cu avizul comisiei juridice.

  Dl. Csillag: arată că sunt cateva probleme pe care pe care ar trebui să le observe Consiliul. Din Regulament (Anexa1), la punctul 1 e vorba de a se pune în aplicare o hotărâre luată tot de către consiliul local în această privinţă acuma două luni, de atuncea au si noile preţuri care sunt aplicabile, aprobate prin hotărârea care se prezinta astăzi faţa de consiliu, dar la Anexa nr. 1 care priveşte Regulamentul privind aplicarea acelei hotărâri este trecut la art. 1.5: “în cazul in care terenul solicitat a fi cumpărat de către o persoana fizică depăşeste suprafaţa de 1500 mp, această cerere va fi supusă aprobării Consiliului local”. Arată că nu pot fi de acord să rămâna numai cu această restricţie pe principiul numai persoanelor fizice ci si pentru persoanele juridice Le cere colegilor consilieri să se gândească la nişte terenuri care aparţin, sunt aferente construcţiilor ridicate in centrul oraşului unde pe 1500 mp se pot realiza nişte construcţii foarte serioase. Şi atuncea comisia juridică a propus urmatorul text: “În cazul in care terenul aferent construcţiei, solicitat pentru a fi cumpărat, (arată că acest lucru nu se precizeaza mai sus) depăşeşte suprafaţa de 800 de mp (arată că este şi asa destul de mare terenul) cererea se va prezenta împreuna cu documentaţia aferentă, pentru aprobare Consiliului local.” Adică dacă va fi un teren care este aferent unei construcţii din centrul municipului Satu Mare, să o vadă şi consiliul, să vadă dacă o aprobă, arată că solicitanţii sunt obligaţi să ii prezinte şi Consiliului pentru aprobare dacă depaşeşte limita de 800 de mp. cel puţin. În privinţa Hotărârii, dacă i se permite să aducă în Consiliu hotărârea, sunt la fel propunerile de modificare astfel: la Art. 1 comisia juridică propune ca să se înceapă în felul următor: “Pentru punerea în aplicare a HCL-ui nr.177/20.09.2007 se aprobă procedura ( si in continuare textul iniţial) de vanzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotarare” si arată să nu se uite că hotărârea asta adoptată la 20.09.2007 s-a referit la noile reglementări legislative în materie în baza căreia au fost nevoiţi să facă nişte modificări în vânzarea prin negociere directă a terenurilor.
  Art. 2 propune să se înceapă cu urmatoarele: “Incepand cu data prezentei se aprobă preţurile de vanzare a terenurilor stabilite prin raportul de evaluare, conform Anexei nr. 2” anexă in care sunt înşirate pe străzi preţurile medii stabilite de un expert, pe care consiliul trebuie să şi le insuşească prin votarea acestei hotărâri. Deci sunt preţurile care se vor aplica de la data aprobării prezentei hotărâri. “Anexele nr. 1, 2 si 3, (mai este anexa în care este redat proiectul de contract) fac parte integrantă din prezenta hotărâre”. Art. 5 se schimbă la fel: “Se aprobă vânzarea ( menţionează că sunt 2 cuvinte in plus) în continuare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare aferente construcţiilor ( ceea ce nu apare la art. 5 iniţial) pentru care s-au depus cereri de cumpărare până la data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri cu aplicarea ultimelor preţuri zonale aprobate de Consiliul local, deci ultimele preţuri cu care a lucrat comisia veche care a lucrat şi a desfăşurat activitatea. Cu aceste propuneri comisia juridică avizează favorabil şi propune aprobarea.

     Dl. Zaha arată că iarăşi se revine la aceeaşi chestiune şi anume la acel principiu de drept, principiul neretroactivităţii legii. Au fost sesizaţi că sunt cel puţin 120 si ceva de cereri depuse pe vechea procedură. Tocmai de aceea a înţeles de la dl. viceprimar că a fost introdus acest articol nr. 5 pentru a putea rezolva acele 120 de cereri depuse deja pe vechea procedură. Nu pot să aplice o altă procedură din moment ce ele deja au fost depuse si încă nu au în vigoare noua procedură. Noua procedură pot să o aplice din punct de vedere al principiului de drept de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Nu pot fi modificate aceste lucruri prin propunerea comisiei juridice.

    Dl. Csillag cere sa i se permită să citească din nou. “Incepand cu data prezentei…” si arata ca pâna acuma nu au fost prezentate comisiei rezultatul expertizei, deci cu data prezentei se aprobă noile preţuri. Nu din vina lor ci din vina comisiilor care nu au lucrat nu au fost aplicate si nu au fost rezolvate o serie de cereri. Ar fi ceva incorect sa aplici preţurile noi pentru nişte cereri lasate în nelucrare de către comisia veche si înregistrate acuma 6 luni.

    Dl. Zaha propune să rămână art. 5 exact cum l-a făcut biroul juridic. Deci art. 5 să rămâna aşa pentru că iar intră într-un viciu de procedură.

    Dl. Csillag arată că nu este nici un viciu de procedură.

    Dl. Zaha arată că este: principiul neretroactivităţii legii. Au deja nişte cereri depuse pe vechea procedură, nu pot sa le adopte pe noua procedură. Au un principiu clar de drept. Trebuie sa îl respecte fie ca le convine, fie ca nu le convine.

     Dl. Csillag cere sa i se spună concret prin ce se aplică retroactiv această hotărâre, această hotărâre care pune în aplicare o hotărâre de principiu aprobată în septembrie 2007.

     Dl. Zaha arată că prin propunerea sa, comisia juridică aplică o masură cererilor deja depuse acum 6 luni. Arată că pot sa aplice acea masură pe care o propune comisia juridică de acum înainte nu retroactiv pentru că retroactiv nu pot să aplice o lege. O aplică pe viitor doar.

     Dl. Csillag roagă sa se citească atunci propunerea a doua.

     Dl. Zaha arată că propunerea este să ramană art. 5 aşa cum e propus de către biroul juridic.

    Dl. Csillag dă citire înca o dată art. 1: “Pentru punerea în aplicare a HCL 177/20.09.2007 se aprobă procedura de vânzare prin negociere directă (deci procedura actuală)…”. Cu privire la preţuri: “începand cu data prezentei se aprobă preţurile de vânzare ale terenurilor stabilite prin raportul de evaluare, (care s-a întocmit în luna octombrie, în luna noiembrie nu au avut altă şedinţă de consiliu deci nu puteau să aprobe şi aprobă acuma preţurile noi stabilite de un expert, de un specialist si care se aplică de la data când au aprobat, astăzi, preţurile noi.)

     Dl. Csillag întreabă: cum adică se aplică retroactiv preţurile vechi? Arată că este o problemă în care din păcate ar trebui să intre datorită faptului că unele persoane din executiv nu au executat aşa cum trebuia sarcinile de serviciu. Şi să pună în cârca omului care a solicitat din timp? Nu se poate.

     Dl. Nits ar întreba dacă în afară de dânsul mai este cineva care nu a înţeles exact ceea ce se doreşte pentru că este cam încurcată situaţia.

    Dl. Csillag arată că din pacate aşa este, nu contestă.

     Dl. Molnar întreabă: dacă modifică art. 1 nu ar trebui să se modifice si titlul? Pentru că nu mai este “Regulament privind procedura…” şi aceeaşi modificare trebuie adusă şi în titlu.

     Dl. Nits răspunde că trebuie dar acest lucru nu rezolvă conflictul între cei doi.

    D-na Caiţă solicită să pună dânsa întrebarea. Arată ca ideea este că art. 5 se referă la toate cererile depuse până în prezent. Ultima propoziţie, ultima expresie adăugată, din ea rezultă că se aplică preţurile noi pentru procedura veche. Pentru că aicea spune: “cu aplicarea ultimelor preţuri” si aicea apare neînţelegerea; “…aplicarea ultimelor preţuri zonale” si arată că dl. Csillag prin expresia asta se referă la preţurile ultime de dinainte, preţurile de la procedura veche si de aicea apare neînţelegerea, din exprimare. Pentru că ultimele preţuri practic sunt cele aprobate astăzi. Dar dl. Csillag nu la asta se referă ci la cele vechi, de dinainte. E o chestiune de exprimare. Amândoi fac acelaşi lucru dar nu se exprimă la fel.

     Dl. Csillag arată: ultimele preţuri în vigoare până la data aprobării prezentei hotărâri”.

     D-na Caiţă arată că acuma este corect.

     Dl. Albu: “preţurile care sunt în vigoare prin HCL nr. 23/2006.”

     Dl. Nits mentionează că îi va cere d-lui Csillag în scris ca să completeze pe text efectiv.

     Dl. Zaha arată că era o problemă de exprimare pe care nu o întelesese.

     Dl. Nits care să se meargă mai departe si roagă d-nii consilieri să nu discute în particular. Arată ca înainte de a merge mai departe ar avea si dânsul o întrebare si anume: se vorbeşte de Anexa nr. 2. El nu a avut editată Anexa nr. 2 decât pe calculator. Însă pe calculator în anexa nr. 2 sunt de fapt 2 preţuri, zona 1 si zona 2. Care este valabil? Pentru că sunt două. Dacă deschid anexa nr. 2 si jos scrie “zonare 2” si în capăt este încă o “zonare” unde de asemenea sunt preţuri.

    Dl. Csillag răspunde că “zonare 2” este cel valabil.

     Dl. Nits arată că trebuie sa fie clar pentru că aicea sunt două preţuri si să nu fie discuţii ulterioare. Deci “zonare 2” este cel valabil.

    Dl. Schita arată că preţurile din această zonare sunt foarte mari având în vedere că ei vor sa reglementeze o situaţie existenta în municipiul Satu Mare. Dacă cetaţeanul care are 100-150 mp în curte va fi nevoit să dea 30-40 de euro pe mp, crede că nu se va întâmpla acest lucru. Iar acest regulament a apărut tocmai ca să reglementeze acuma această situaţie. Raportul de evaluare există, nu ştie dacă aşa cum au ajuns cu preţurile cererile o să fie la fel de multe ca şi cum au fost până acuma.

     Dl. Bor arată că având în vedere faptul că de fapt acest proiect de hotărâre în urmă cu 1 an l-au iniţiat dânsul împreună cu colegul său Zaha Cristian principiul de fapt pe care au pornit a fost ca să nu facă “profit” pentru municipiul Satu Mare ci să reuşească să reglementeze o situaţie juridică creată înainte de 1989 pe care acuma vor sa o pună în curat. Dacă o sa meargă cu preţuri de 50 de Euro, 60 de Euro sau 39 de Euro, foarte puţine sunt cu 20 de Euro atunci problema asta nu se va rezolva ci poate vor avea de azi încolo zece cereri în totalitate. De acuma înainte vor avea zece cereri. Atât. Mai rezolva zece cereri, comisia se desfiinţează că nu o să mai aibă obiect de activitate şi au terminat problema. Din alt punct de vedere este incorect ca o dată ce cineva a cumpărat în zona centrală sau în zona B un teren acum 4 luni de zile cu 15 euro ei mâine sau de mâine încolo sau de peste o săptămână să le ceară 60 de euro, 50 de euro şi aşa mai departe. Evaluarea este foarte bună dar nu aplicată în cazul acesta, este foarte bună pentru taxe şi impozite locale pentru zonificare.Dar în cazul acesta atunci nu mai rezolvă nimic. Proiectul de hotărâre în sine nu mai are absolut nici un sens pentru că nu o să aibă obiect de activitate. Cine o să dea 60 de euro? un pensionar care are o curte de 300 mp sau 400 de mp 20.000 de euro? Nu o să aibă şi nu o să cumpere ăi atunci lasă problema nerezolvată in continuare. Propunerea sa este că, dacă sunt bineînteles şi consilierii de acord, să rămână exact cu aceleaşi preţuri, zonificarea deja există: A, B, C, D, rămân la preţurile vechi pentru că nu i se pare corect ca pe unii să ii avantajeze pentru că au fost mai harnici sau au avut bani şi pe cei care nu au avut bani şi şi-au reglementat situaţia financiară poate chiar în ideea de a-şi rezolva problema doar acum, ii dezavantajează. Deci nu o să mai aibă banii necesari pentru a-şi cumpăra terenul de sub casă. Intreaba: vor sa rezolve problema asta juridică sau nu. Dacă nu doresc atunci merg pe Anexa 2, pe raportul de evaluare actual si este convins că peste 6 luni dacă o sa îl întrebe pe dl. Leş care este preăedintele comisiei o să le spună că au fost 10, poate 15 cereri în totalitate în 6 luni în condiţiile în care până astăzi s-au încasat multe miliarde la buget. Nu sunt foarte mulţi bani dar se rezolvă două probleme: juridic şi aduc şi ceva bani municipiului şi al treilea punct care consiliul intotdeauna îl uită din vedere când discută despre acest punct, acest proiect de hotărâre, este că impozitul pe teren momentan cetăţenii nu îl plătesc pentru că nu sunt proprietari. Interesul consiliului este ca cetăţenii să intre în proprietatea terenului ca să plătească ulterior impozit. Deci propunerea sa concretă este ca să se rămână la preţurile vechi stabilite si în vechea hotărâre de consiliu. Zona A, B, C, si D era 15, 10 si 5 respectiv 5.

     Dl. Nits cere voie să spună ceva ca să poată consiliul să reflecte şi la ceea ce doreşte dânsul să spună. Dl. consilier Bor a ridicat o problemă foarte importantă. Si dl. Nits şi-a scris si de aceea ar vrea să le aducă în atenţie consilierilor. Deci scopul iniţial al acestei hotărâri când au început ca să discute despre aceasta posibilitate a fost acela că terenurile care sunt improprii pentru realizarea unor construcţii independente şi accentuează acest lucru sau sunt utilizate de locatari ca şi curţi iar terenul respectiv face parte din domeniul privat al statului sau al municipiului Satu Mare să fie vândute prin negociere directă celor care le utilizează în prezent. Acesta a fost scopul iniţial al acestui proiect de hotărâre. La urmă au ajuns la concluzia că după ce a fost modificat de două ori s-a ajuns la concluzia că sunt nişte suprafeţe enorme pe baza acestor hotărâri, care se doresc a se cumpăra. Este absolut normal după părerea sa că cineva care doreşte să cumpere 1500 de mp, care este aicea minimul propus sau şi mai mult, să cumpere la nivelul preţului de circulaţie terenul. Ba chiar mai mult, suprafaţa aceasta de 1500 de mp la un  P.O.T. deci la un procent de ocupare a terenului de 40% unde sunt locuinţe şi la un C.U.T. de 2,5 se poate construi o clădire, deci pe 1500 mp de 600 de mp de aria construită deci aria la sol şi 2.250 de mp în sus care aproximativ înseamnă 20 de apartamente. Şi atuncea întrebarea sa este: Ce poate consiliul să facă? Să vândă pe bani marunţi nişte terenuri pe care s-ar putea construi poate chiar şi Primaria deci municipiul sau, pentru că dacă acest lucru se vrea atuncea ar trebui să le vândă pe preţul de piaţă. Dacă doresc să vândă la 20, la 15, la 5 euro/mp atuncea i-ar ruga ca să limiteze această suprafaţş la maximum 300 de metri că e vorba de acele terenuri care nu sunt bune decât eventual pentru o extindere de o cameră sau o bucătărie, poate, dar nici într-un caz nu pentru a construi nişte construcţii independente, nu ştie-10, 20 de apartamente, pentru că părerea sa e că mulţi vor fi cei care ar dori să cumpere chiar aşa cum s-a spus aicea în buricul centrului dacă e posibil 1500 de mp la 5 euro sau la 10 euro/mp. Deci părerea sa este că ar trebui limitată această suprafaţă nici nu la 800 mp ci la mai puţin, conflictul între cele două preţuri. Atuncea într-adevăr fac posibil să se vândă acele 250 sau 300 de mp la preţurile acestea mici dar cine doreşte să cumpere şi există posibilitate să cumpere un teren mai mare unde se poate face o construcţie independentă apoi să cumpere de la municipiu, să cumpere pe bani reali şi nu pe 5 euro. Asta este ce dânsul propune.

     Dl Primar precizeaza că s-a spus tot ce a vrut şi dânsul  să spună. Aşa cum spunea şi dl. Bor că varianta aceasta de evaluare nu mai corespunde acelui principiu în baza căruia este întocmită hotărârea. Dar tot aşa este adevarat, acest principiu a fost dat peste cap de practica încetăţenită; au facut greşeala să dea şi la persoane juridice. Nu e cazul. Persoanele juridice cumpără terenuri cu scop economic sau de altă natură. Acolo trebuie mers pe o evaluare făcută pe valoarea reală de piaţă. Negocierea poate să rămână şi ulterior a venit şi legea şi a confirmat intenţiile executivului şi e foarte bine dar trebuie să aplice atunci aşa exact şi să facă evaluare de la caz la caz pentru persoane juridice indiferent de suprafaţa şi să se vândă la valoarea pieţei. In cazul unor curţi mici nu poţi să mergi pe o valoare a pieţei pentru că aici se creează o mare deficienţa, spune dânsul, aceasta evaluare. Evaluarea are niste indicatori care se consideră la fiecare caz în cadrul unor metodologii de evaluare, dar care fiecare metodologie are acolo o prevedere care spune şi de alte considerente, de altele şi altele comparative, mai multe metode de evaluare ori aicea nu se ţine cont de faptul ca 300 de mp. care sunt situaţi în spatele unei case care ocupa un front aproape integral nu are o valoare comercială. Şi atunci municipalitatea nu poate să evalueze ca şi cum ar fi un teren liber la front pe care poate să îl vândă cu 30, 50 sau nu ştie caţi euro. Şi atunci evaluarea trebuie să ţina cont de acest lucru iar consiliul trebuie să accepte varianta lor iniţială că dacă vând acelui proprietar de casă curtea să îi vândă la un preţ normal ca să fie un proprietar pe curte, că nu are nici municipiul actele necesare pe acea curte. Era altceva dacă municipiul, e vorba de 1000, 1500 sau altă suprafaţă care deja intr-o variantă poate fi exploatată economic şi acolo va trebui sa funcţioneze cealaltă evaluare cu valoarea de piaţa. Deci dânsul spune că ar trebui facută o distincţie clară şi delimitată, eliminate persoanele juridice de la acest proiect, nu la negocierea directă se referă dar de la preţul stabilit de consiliu, ci să fie o rezolvare de la caz la caz care poate să depindă foarte mult de suprafaţă şi de locaţie, respectiv în cazul persoanelor fizice să se facă o suprafaţă maximă dar pe care o consideră minimală şi necesară pentru a se cumpăra curţile la un pret rezonabil, ca cetăţenii care aveau o casă şi normal să fie proprietari pe curtea lor că nu e vina lor că statul le-a luat terenul şi orice teren care trece de această suprafaţă şi care are posibilitatea de a fi exploatate curţile cu construcţii de locuinţe sau orice altceva să treacă deja la cealaltă variantă de evaluare de la caz la caz pe principii de piaţă. Şi acest lucru ar trebui stabilit.

     Dl. Nits arată că de fapt asta propune şi dânsul, că trebuie găsită acea limită.

    Dl. Primar propune maximum 500 mp.

     Dl. Nits arată că e o propunere de 500 mp. si este rezonabil.

    Dl. Albu arată ca exact asupra celor pronuntate de dl Primar s-a gândit dar cu o singură exceptie şi anume: există totuşi posibilitatea ca un cetăţean să aibă suprafată care depaşeşte 500 de mp. şi să intre în aceleaşi condiţii de cenzuraţie pe care le-a pomenit dl P., adică să fie impropriu de construit chiar dacă suprafaţa este de 500 mp., le are undeva in spate, sunt blocate sau asa mai departe. Pentru această ipoteză, deci dacă ei stabilesc astăzi 500 şi are unul 550 el nu se poate adresa comisiei. Dar să ii dea in acest proiect posibilitatea ca in momentul in care depăşeşte cu puţin această suprafaţă să se poată adresa direct consiliului printr-un proiect de hotărâre. Dl. Albu arată că nu de preţ este vorba.

     Dl. Nits propune să concluzioneze.

    Dl. Curpaş arată că are o întrebare. De când se va stabili pentru că atunci iarăşi se va pune problema că cetăţeanul a depus demult cerere.

    Dl. Nits raspunde ca mai înainte au discutat că retroactiv nu se poate aplica nici un proiect, nici o hotărâre. Deci dacă in varianta aceasta aprobă consiliul, arată că varianta pe care a propus-o dar indiferent, valabilitatea retroactivă nici a acestuia nici a celeilalte variante, nu este viabilă retroactiv. Problema este ca să nu fie 1500 de mp., problema este să nu fie nici 800 de mp., maxim 500 de mp. zice că ar fi o suprafaţă rezonabilă şi peste 500 de mp. toată lumea vine cu cerere in faţa consiliului şi merge mai departe şi atuncea se poate face evaluarea terenurilor de la caz la caz, pentru că aşa cum a spus si dl. Primar nu toate terenurile chiar de pe aceeaşi stradă au aceiasi valoare. In cazul lor, aicea, cel propus aşa este, că au aceiaşi valoare dar nu e sigur că au aceiaşi valoare.

     Dl. Albu arată că trebuie modificat punctul 1.5 la Anexa 1.

     Dl. Nits dă citire la punctul 1.5 din Anexa 1: “In cazul in care terenul solicitat va fi cumpărat de către o persoană fizică…”( mentionează că vede că au trecut acolo şi persoană juridică).

     Dl. Fanea propune ca să se amâne până la şedinţa urmatoare pentru ca serviciul juridic sau comisia juridică să redacteze.

     Dl. Schita propune să nu se mai amâne şi că propunerea cu 500 de mp. este cea mai corectă.

     Dl. Nits arată că deocamdată nu poate să supună la vot proiectul de hotărâre pentru că nu este clarificat dar ar trebui să se clarifice. Referitor la Anexa 1 punctul 1.5, supune la vot cine este pentru ca suprafaţa înscrisă în loc de 1500 de mp. respectiv în loc de 800 de mp. să fie 500 de mp.

    Dl. Fogel arată că ei, comisia de buget , consideră că suprafaţa de 500 de mp. oferă aceleaşi posibilităţi de imbogăţire. Pe o suprafaţă de 500 de mp. dacă are o casă de 100, 110 mp, la peste 400 de mp. se poate face acelaşi lucru ca la 1500 mp. Ei consideră că suprafaţa care chiar este rezonabilă este de 300 de mp.

    Dl. Nits solicită să ii răspundă d-lui Fogel: intenţia comisiei de urbanism în ceea ce priveste reglementarile este ca pe terenurile de până la 500 de mp. să se poată construi numai clădiri unifamiliale, deci maximum pentru 2 familii şi atuncea va fi exclus să se constriască blocuri pe inaltime la 500 de mp. De la 500 până la 100 treptat se vor putea construi clădiri semicolective care merg maximum până la 10 apartamente. Şi de acolo in sus o să vină colective. Dar aceasta va fi o propunere pentru consiliu joi.

    Dl. Primar arata că dacă omul are in spate o curte mare, că e proprietar, că nu e proprietar, dacă se pretează pentru construcţii de locuinţe şi se va prevedea in Regulamentul de urbanism, cel viitor aprobat şi va fi investitor care să platească se va construi ceva acolo. Că va concesiona inainte de la municipiu sau ce va face, dar se va face. Nu asta e problema că cineva va face acolo. Ce va face va fi reglementat prin Regulamentul de urbanism şi acuma discută de acei cetăţeni care folosesc curţi, terenuri de zeci de ani de zile dar pentru o lege aberantă de acum 30 şi ceva de ani acestea figurează pe statul român intr-un sens şi intr-o variantă proastă. Pentru că aceia nu platesc impozit. Care este logica lucrurilor? Că dacă cineva vrea să se imbogatească şi să construiască să dea Dumnaezeu să o facă. Municipiul o să ii ajute dacă se incadreaza in regulamentul de urbanism sau le va fi aprobată documentaţia.

     Dl. Csillag cere permisiunea să ia cuvantul si I se răspunde că este pentru a 4-a oară. Precizează că a vorbit şi in numele comisiei nu in calitate de consilier.

     Dl. Nits arată că au ramas tot la punctul 1.5. Arată că dl. Csillag şi comisia juridică a propus ca să fie cumpărat de către o persoană fizică sau juridică. Deci a introdus la vot si această propunere.

     Dl. Csillag corectează că au propus ca pentru terenul respectiv pentru care se solicită vanzarea prin negociere directă să existe o construcţie cumparată de el şi proprietatea lui sau a societăţii comerciale respective. Numai atunci se poate aplica cumpărarea prin negociere directă. Arată că aşa este reglementat prin lege. Deci trebuie să existe o construcţie şi terenul aferent acestei construcţii se poate vinde prin negociere directă.

     Dl. Nits completează cale spuse de dl. Csillag cu: de catre o  persoană fizică sau juridică. Punctul 1.5: “ In cazul in care terenul care este solicitat a fi cumparat de către o persoană fizică sau juridică depăşeşte 500 de mp., această cerere să fie supusă aprobării Consiliului local.” Se supune la vot articolul.

     Prin 3 voturi impotrivă, 1 abţinere si 16 voturi pentru se aprobă conţinutul propus pentru punctul 1.5 .

     Dl. Nits roagă să se propună conţinutul pentru articolul 1 din Hotărâre, dacă completarea in cazul acesta rămâne corectă. Solicită d-lui Csillag să citească propunerea.

    Dl. Csillag: “Pentru punerea in aplicare a H.C.L. nr. 177/20.09.2007 se aprobă procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, conform Anexei nr. 1” şi arată că practic este o procedură aproape identică cu procedura practicată.

   Se supune la vot această propunere şi cu modificarea titlului. Prin unanimitate de voturi se aprobă conţinutul art. 1 din proiect.

  Se supune la vot art. 2 din proiectul de hotărâre propus de comisia juridică pentru că mentioneaza dl. Nits că si aicea comisia juridică a avut parcă o completare.


      Dl. Csillag dă citire modificării propuse la art. 2 din proiectul de hotărâre: “Incepând de la data prezentei se aprobă preţul de vânzare a terenurilor stabilite prin raportul de evaluare conform Anexei nr. 2.” Şi adaugă că eventual se poate introduce că: “Incepând cu data prezentei se aprobă preţul de vânzare medie a terenurilor stabilite prin raportul de evaluare conform Anexei nr. 2.”

     Dl. Zaha arată că numai la cele de peste 500 de mp., la cele sub 500 de mp. arată că au stabilit că merg pe vechile preţuri, de 5, 10, 15 euro/mp.

     Dl. Albu arată că nu a propus nimeni chestia asta aicea.

     Dl. Bor arată că dânsul a propus.

    Dl. Albu mentionează că nu rezultat că ar fi o propunere ci doar a spus.

    Dl. Bor propune astfel art. 2: “ Incepând cu data prezentei se aprobă folosirea preţurilor incluse in Anexa nr. 2 pentru terenurile care depăşesc 500 de mp.”

     Dl. Nits menţionează că dl. P. avea o altă propunere şi anume ca acestea să fie de