PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 27.09.2007.


Lucrările şedinţei sunt conduse de d-nul consilier Zaha Cristian.
Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenţi 21consilieri.
Consiliul local a fost convocat conform prevederilor legale.


Dl. Zaha declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului local. Precizează că dl. Matuz nu a putut veni din motive personale şi l-a rugat pe dânsul să conducă şedinţa, şi cu acordul d-nilor consilieri va face acest lucru. Este o şedinţă extraordinară cu 2 puncte pe ordinea de zi. Ar dori să şi înceapă să dezbată proiectul cu nr.1 de pe ordinea de zi.

Dl. Kereskenyi arată că, întâi ar trebui supusă la vot ordinea de zi.

Dl. Zaha supune la vot ordinea de zi. În unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi astfel:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei:  Planul Urbanistic Zonal “Ansamblu de locuinţe cu mai multe apartamente şi spaţii comerciale în municipiul Satu Mare”Amplasament: Satu Mare, str. Ady Endre, nr.27.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei:  Planul Urbanistic Zonal “centru comercial “ATRIUM CENTER” în municipiul Satu Mare”Amplasament: Satu Mare, B-dl. Henri Coandă.


Pct.1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei:  Planul Urbanistic Zonal “Ansamblu de locuinţe cu mai multe apartamente şi spaţii comerciale în municipiul Satu Mare”Amplasament: Satu Mare, str. Ady Endre, nr.27.

Comisia de urbanism a discutat această problemă. Numai că azi a apărut o scrisoare semnată de 22 de persoane, care reprezintă familii, pe care comisia nu a avut timp să o studieze. Din aceste motive propune să fie amânat acest proiect pentru şedinţa viitoare, pentru că aşa, ad-hoc nu pot lua o hotărâre care să fie corectă.

Se supune la vot propunerea comisiei de urbanism. Cu un vot împotrivă se aprobă amânarea acestui proiect de hotărâre.

Pct.2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei:  Planul Urbanistic Zonal “centru comercial “ATRIUM CENTER” în municipiul Satu Mare”Amplasament: Satu Mare, B-dl. Henri Coandă.

    Comisia juridică a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
    Comisia de urbanism arată că din punct de vedere juridic s-a acordat, deci aviz favorabil. Şi dpdv al comisiei de urbanism se acordă aviz favorabil. A fost foarte mult discutată această problemă. Proiectul ca atare, planul urbanistic zonal, documentaţia, nu a fost complet. Lipseşte certificatul de urbanism. În acest caz comisia acordă aviz favorabil, dar consideră că este necesară completarea documentaţiei cu certificatul de urbanism. Deci aceasta este o condiţie. Adică o condiţie ulterioară pe care trebuie să o îndeplinească prin care se va cere întocmirea unui PUD pentru reglementarea amănunţită a prevederilor stabilite prin planul urbanistic zonal. Şi pentru ce este necesar acest lucru. Deoarece astăzi nu se ştie exact forma construcţiei. Aproximativ se ştie forma, deci din punct de vedere al planului  urbanistic zonal, se poate aviza, dar este necesar un PUD, mai târziu, care să fie prezentat comisiei, înainte de trimiterea documentaţiei. Consideră că în felul acesta problema va fi corectă. Deci este nu este vorba de un PUZ preliminar, ci de un PUZ normal, cu condiţia să se prezinte cu certificatul de urbanism. Din câte a auzit s-a depus documentaţia, dar certificatul de urbanism nu este trimis încă, în care printre altele va fi condiţionat şi întocmirea unui PUD pentru reglementarea succintă a zonei. Zona nu este atât de mare. De fapt în zona respectivă este investiţia aceasta care este de bază.

    Dl. Zaha întreabă dacă mai are cineva ceva de adăugat dintre d-nii consilieri. Dacă nu supune la vot proiectul de hotărâre cu nr.2.

    Dl. Nits îşi cere scuze, dar a uitat un lucru. În proiectul de hotărâre mai introduce două articole.

Art. 2. Înainte de emiterea Autorizaţiei de Construire, prin Certificatul de Urbanism, se va cere întocmirea unui PUD pentru reglementarea amănunţită a prevederilor stabilite prin Planul Urbanistic Zonal.
     Art.3.  Costurile lucrărilor de modernizare a străzii Corvinilor şi a b-dului Henri Coandă (supralărgirea pe porţiunile afectate) vor fi suportate de beneficiarul lucrării.

Şi atunci punctul 2 care a fost va fi punctul 4.

Cu modificările făcute de comisia de urbanism, să supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cu o abţinere (dl. Kereskenyi) se adoptă hotărârea privind aprobarea documentaţiei:  Planul Urbanistic Zonal “centru comercial “ATRIUM CENTER” în municipiul Satu Mare”Amplasament: Satu Mare, B-dl. Henri Coandă.

    Dl. Solschi arată că ştie că este vorba despre o şedinţă extraordinară, dar cere permisiunea de a prezenta câteva lucruri. În şedinţa ordinară a fost aprobat un spaţiu pentru Asociaţia de fotbal şi pentru Clubul municipal Satu Mare. Problema care s-a ivit este că termenul stabilit în această hotărâre este extraordinar de mic, în aşa fel încât Federaţia Română de Fotbal ezită să finanţeze amenajarea. Rugămintea executivului este ca, pentru şedinţa următoare să se vină cu un nou proiect de hotărâre, în care să se ofere un termen, un interval de timp, care să le garanteze că investiţiile făcute vor fi folosite corespunzător. O altă problemă cu care a vrut să-i informeze.
Tot în şedinţa următoare se va veni cu un proiect de hotărâre. Este un lucru extraordinar din punctul dânsului de vedere. Comunitatea evreilor din Satu Mare s-a decis să li se ofere un spaţiu, spaţiul vechii Sinagogi, în ideea ca municipiul şi consiliul local să-l recunoască ca fiind al lor. Condiţiile sunt minimale din partea lor, chiar rezonabile. Doresc ca în acea clădire nouă pe care o vor construi să fie prinse câteva elemente de arhitectură mozaică, şi de asemenea restul de spaţiu din acest nou sediu, să funcţioneze un mic muzeu al comunităţii evreilor din Satu Mare, respectiv într-un alt spaţiu să fie o bibliotecă cu cărţi specifice. Au apărut în ultimul timp foarte multe discuţii legate de instituţiile de învăţământ. În general, problemele prezentate în mare la începutul anului au fost soluţionate în mod corespunzător. Două probleme importante sunt, de fapt trei. Una, care le aparţine în mare parte, este că la grădiniţa din Ipoteşti lucrările de mandatare încă nu au fost finalizate. Consiliul ştie foarte bine. S-au bazat pe proiectele întocmite de un specialist, care a uitat să cuprindă în lucrări multe aspecte, de exemplu schimbarea reţelei electrice, schimbarea conductelor de termoficare. Din acest motiv s-au dus în timp. Este posibil ca din 1 octombrie, să înceapă cu un număr minim de copii să lucreze, ca în timp să se rezolve aceste probleme. Cea mai mare problemă care a apărut este schimbarea care s-a produs între liceul reformat şi Liceul de artă, Aurel Popp. Din păcate această schimbare dată de aprecierea nevoilor de spaţiu nu aparţine executivului. Nici Consiliului local, nici Primarului, nici Viceprimarului,  nici nimănui, ci aparţine unei instituţii care este specializată. Ideea a fost aceea de a reduce pe cât posibil chiriile pentru aceste unităţi de învăţământ. Din acest motiv au avut o întâlnire în luna mai, la prefectură, cu prefectul şi cu toţi factorii invitaţi,  s-a luat decizia unor mişcări, după care au fost obligaţi să aştepte un răspuns, o comunicare oficială din partea inspectoratului şcolar. S-a trimis a adresă oficială în 14 iulie. Nu au primit răspuns în timp de o lună. S-a retrimis o adresă similară în 17 iulie. Şi au primit un răspuns final în 20 august. În aceste condiţii au pus din păcate copiii de la cele două şcoli, părinţii, profesorii într-o situaţie nepermisă. Executivul a avut bani la dispoziţie şi se putea face ceva acolo. Consideră că executivul trebuie să cunoască acest lucru, pentru că lumea îi va lua la întrebări. Vrea să mulţumească pentru hotărârea de la rectificarea bugetului, la propunerea dl.Fogel, s-au aprobat 5 miliarde de lei pentru instituţiile de învăţământ. Aceste fonduri nu vor fi distribuite încă, aşteaptă să vadă la ce quantum se ridică cheltuielile la nivelul fiecărei şcoli. După ce se achită aceste sume vor întruni comisia de cultură.

    Dl. Fogel arată că dacă tot s-a adus în discuţie Cluburile sportive, doreşte să specifice ca în proiectul de hotărâre prin care se va atribui noul sediu să fie trecut şi Clubul Sportiv Municipal. Deci în noul sediu să fie şi Clubul Municipal Satu Mare.

    Dl. Solschi precizează că îşi cere scuze. Aici este o problemă interesantă. În această situaţie sunt multe. Deci clubul sportiv este privat. Toate se numesc Cluburi Soprtive Judeţene. Executivul a venit cu o propunere pe care dânşii au promovat-o şi către instituţii similare de nivel judeţean. A discutat cu dl. primar acest lucru şi i se pare o chestiune firească. Deci la Podul Decebal, în partea stângă este o clădire în partea stângă, aparţinând Consiliului Judeţean. Ar fi formidabil ca acea clădire să fie destinată pentru Cluburile Sportive. Şi atunci toate ar fi într-un loc şi ar fi un lucru extraordinar. Voinţa este în aceaşi situaţie, Sănătatea este în aceeaşi situaţie, deci foarte multe cluburi vor fi în situaţia de a fi scoase din clădire.

    Dl. Fogel precizează că Clubul Municipal Sportiv este un club public şi nu privat.

Nemaifiind alte discuţii, dl. Zaha declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului local.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNAT
Zaha Cristian                                                       Secretar
                                                                              Suciu Mariana