PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 26.07.2007.
Lucrarile sedintei sunt conduse de d-nul consilier Kereskenyi Gabor.
Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenti 19 consilieri.
Consiliul local a fost convocat conform prevederilor legale.

Dl. Kereskenyi declara deschisa sedinta ordinara a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 26.07.2007. Precizeaza ca d-nii consilieri au primit proiectul ordinii de zi, mentioneaza ca au mai primit un proiect pe care propune sa il includa pe ordinea de zi referitor la Florisal, deci Proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L. 128/31.05. 2007 privind aprobarea tarifelor de curatenie stradala practicate de S.C. Florisal S.A. Acesta ar fi punctul 13 si punctul 14: “Diverse”. Intreaba daca sunt propuneri in legatura cu ordinea de zi. Daca nu supune la vot ordinea de zi modificata. Prin unanimitate de voturi se aproba astfel ordinea:
1) Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hcl. Nr. 226/30.11.2006.
2) Proiect de hotarare privind modificarea Anexei II – Lista de investitii pe anul 2007.
3) Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare al Primariei municipiului Satu Mare.
4) Proiect de hotarare privind aprobare PUD – Motel P+1E+M cu piscina in municipiul Satu Mare, str. Aurel Vlaicu nr. 64.
5) Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ in municipiul Satu Mare, str. Anton Pann nr. 17.
6) Proiect de hotarare privind aprobarea PUD “Casa de locuit” in municipiul Satu Mare, str. Rosetti nr. 15.
7) Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ, Bloc de locuinte S+P+4E+M cu spatii libere la parter in municipiul Satu Mare, str. Corvinilor nr. 12.
8) Proiect de hotarare privind aprobarea PUD zona Mahatma Ghandi – str. Aurel Vlaicu din municipiul Satu Mare.
9) Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 246/21.12.2006.
10) Proiect de hotarare privind aprobarea PUD – locuinte si servicii S+P+4E si S+P+M, str. Corvinilor.
11) Proiect de hotarare privind suplimentarea listei spatiilor comerciale si de prestari servicii ce se vor scoate la vanzare conform prevederilor Legii nr. 550/2002.
12) Proiect de hotarare privind ajustarea tarifelor la transportul urban de calatori pe raza municipiului Satu Mare.
13) Proiect de hotarare privind modificarea HCL 128/31.05.2007 privind aprobarea tarifelor de curatenie practicate de S.C. Florisal S.A.
14) Diverse.

1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hcl nr. 226/30.11.2006.
  Comisia de specialitate este comisia de urbanism arata dl. Kereskenyi.Din partea comisiei de urbanism dl. Nits precizeaza ca nu au observatii intrucat raman aceiasi indicatori tehnico-economici, numai titlul se schimba, comisia a acordat aviz favorabil.
  Comisia juridica a acordat aviz favorabil.
  Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
  Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
  Prin unanimitate de voturi se aproba Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hcl nr. 226/30.11.2006.
2. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei II-Lista de investitii pe anul 2006.

  Comisia buget propune aprobarea.
  Comisia de urbanism propune aprobarea.

  Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
  Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind modificarea Anexei II –Lista de investitii pe anul 2006.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si Functionare a Primariei municipiului Satu Mare.

    Comisia juridica a acordat aviz favorabil.
   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Primariei municipiului Satu Mare.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUD – Motel P+1E+M cu piscina, in municipiul Satu Mare, amplasament: str. Aurel Vlaicu nr. 64.

    Comisia de urbanism propune aprobarea. Dl. Nits arata ca au o observatie si anume la eliberarea autorizatiei de constructie se va verifica respectarea conditiilor prevazute de declaratiile de acord ale vecinilor. Sunt foarte importante pentru proiect. Mentioneaza ca au acordat aviz favorabil.

    Se supune la vot proiectul de hotarare cu mentiunile comisiei de urbanism. Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei PUD – Motel P+1E+M cu piscina, in municipiul Satu mare, amplasament: str. Aurel Vlaicu nr. 64.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei Planului Urbanistic Zonal, amplasament Satu Mare, str. Anton Pann nr. 17.

    Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

    Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aproba proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei Planului Urbanistic Zonal, amplasament Satu Mare, str. Anton Pann nr. 17.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Casa de locuit” in municipiul Satu Mare, amplasament str. C. A. Rosetti nr. 15.

    Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
    Pentru ca nu sunt alte observatii se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Casa de locuit” in municipiul Satu Mare, amplasament: str. C. A. Rosetti nr. 15.

   7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei Planului Urbanistic Zonal, Bloc de locuinte S+P+4E+M cu spatii libere la parter, in municipiul Satu Mare, amplasament Satu Mare, str. Corvinilor nr. 12.
    Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil arata dl. Nits, dar au o mentiune: in documentatia prezentata se propune realizarea unui bloc cu spatii libere la parter, prin documentatie s-a depasit p.o.t.-ul din P.U.G., ca urmare ar trebui refacuta documentatia la acest PUZ. Ceea ce este important in documentatia de pe plansa: p.o.t.-ul este 75%, in documentatia scrisa este 72,28% iar in referatul de specialitate este 70%. Referatul de specialitate va trebui modificat pentru ca nu este in concordanta. Conform Regulamentului General de Urbanism p.o.t.-ul maxim in zona respectiva este 80, deci 75% se incadreaza. Cu aceste conditii aviz favorabil.

  Dl. Molnar arata ca ar avea o intrebare catre dl. Nits: Nu pot reglementa totusi parcarile? Dupa parerea sa 10 parcari pentru bloc cu 4 etaje plus spatii libere la parter unde vin magazine sau nu stie ce, e absurd. Deci daca se merge pe aceste variante nu stie unde vor ajunge. Toata strada va fi blocata acolo.

  Dl. Nits arata ca dl. Molnar are perfecta dreptate. Comisia de urbanism a hotarat la sedinta aceasta ca pentru sedinta viitoare vor inainta un proiect de hotarare in care nu numai parcarile, ci si o serie de reglementari necesare pentru modificarea Regulamentului local de Urbanism, vor propune ca sa nu fie discutii dupa aceea. Asta conform legislatiei este in regula, dar totusi nu este in regula conform cerintelor actuale.In luna viitoare vor introduce modificarea Regulamentului local de urbanism.

  Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu cu modificarile propuse de comisia de urbanism. Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei Planului Urbanistic Zonal, bloc de locuinte S+P+4E+M cu spatii libere la parter, in municipiul Satu Mare, str. Corvinilor nr. 12.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei Planului Urbanistic de Detaliu, zona str. Mahatma Ghandi – str. Aurel Vlaicu, in municipiul Satu Mare.

  Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil. Dl. Nits arata ca exista o zona in care strada Mahatma Ghandi face strapungere catre Aurel Vlaicu, acea zona a fost lasata libera.

  Dl. Kereskennyi intreaba daca alte comisii sau colegii consilieri au observatii.
  Pentru ca nu sunt observatii se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei Planului Urbanistic de Detaliu, zona str. Mahatma Ghandi – str. Aurel Vlaicu, in municipiul satu Mare.

  9. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 246/21.12.2006.

 Comisia juridica a acordat aviz favorabil proiectului.
 Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

  Dl. Kereskenyi intreaba daca sunt observatii din partea colegilor consilieri. Nu sunt observatii.
Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind completarea HCL nr. 246/21.12.2006.

  10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei Planului Urbanistic de Detaliu – locuinte si servicii S+P+4E si S+P+2E+M, amplasament: municipiul Satu Mare, str. Corvinilor nr. 49.

  Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

  Dl. Albu l-ar ruga pe dl Nits sa ii spuna ce regim de inaltime exista pe partea aceea de strada.
  Dl Nits ii raspunde: P+2, P+4.
  Dl. Albu intreaba: sunt blocuri acolo pe strada?
  Dl Nits ii raspunde: in zona.
  Dl. Albu intreaba ca nu este strada care merge la gara? Arata ca este un bloc la inceput si gata, restul sunt numai case.
  Dl. Nits arata ca: conform Regulamentului local de urbanism este regim de P+4. Arata ca poate sa vina si dansul cu propuneri pentru acele reglementari pe care le vor face dar deocamdata se inscrie in regulament.

  Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei Planului Urbanistic de detaliu – locuinte si servicii S+P+4E si S+P+2E+M, amplasament: municipiul Satu Mare, str. Corvinilor nr. 49.

  11. Proiect de hotarare privind suplimentarea listei spatiilor comerciale si de prestari servicii ce se vor scoate la vanzare conform prevederilor legii nr. 550/2002.

   Comisia de servicii acorda aviz favorabil.
   Comisia juridica, arata d-na Gittinger ca luand la cunostinta hotararea judecatoreasca ce s-a pronuntat in cazul acestor spatii comerciale acorda aviz favorabil.
   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind suplimentarea listei spatiilor comerciale si de prestari servicii ce se vor scoate la vanzare conform prevederilor legii nr. 550/2002.

  12. Proiect de hotarare privind ajustarea tarifelor la transportul urban de calatori pe raza municipiului Satu Mare.

   Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.
   Comisia juridica a acordat aviz favorabil.
   Dl. Kereskenyi arata ca aceasta hotarare va fi adusa la cunostinta publica.
   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu. Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind ajustarea tarifelor la transportul urban de calatori pe raza municipiului Satu Mare.
   Dl. Bor solicita sa se corecteze titlul.
   Dl. Kereskenyi arata ca se va corecta, va ramane solicitarea mentionata in procesul verbal.

   13. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 128/31.05.2007 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile de salubrizare stradala practicate de S.C. Florisal S.A. Satu Mare.

   Comisia de servicii a acordat aviz favorabil. Dl. Gozar: este modificare de titlu, a inteles din ceea ce scrie acolo.
  Comisia juridica: d-na Gittinger arata ca si ei au analizat materialul si au acordat aviz favorabil. Deci dintr-o eroare, probabil de redactare, la hotararea anterioara pe care au adoptat-o in legatura cu tarifele practicate de S.C. Florisal s-a consemnat ca: “tarife pentru salubrizare stradala”, dar in realitate au fost aprobate mai multe tipuri de tarife, respectiv pentru transport menajer si salubrizarea cartierelor. De aceea toate aceste tarife s-au adoptat si chiar in cuprinsul art. 1 al hotararii nu au fost cuprinse. Totodata sugestia si propunerea comisiei juridice este ca acea Anexa 1 care s-a anexat acestui proiect sa fie eliminata inclusiv din material. Deci nu mai are nici o legatura si nu trebuie anexat nici un alt tabel. Totodata avand in vedere si acea adresa care le-a parvenit din partea Prefecturii si pe care o vor vedea la punctul “Diverse”, conclud ca anexa adoptata la sedinta anterioara si cu toate majorarile adoptate la sedinta anterioara, insusite prin semnatura de catre presedintele de sedinta sa fie inaintata catre Prefectura cu o adresa scurta de 2 randuri.

   Dl. Kereskenyi ii multumeste. Intreaba daca sunt observatii din partea consilierilor.
   Dl. Bor arata ca retine ca la sedinta trecuta s-a aprobat anexa cu cresteri de 23,2% per total, deci toate tarifele si la consilieri in material s-a anexat  prima varianta care nu s-a aprobat. Eventual sa se corecteze si acest lucru.
  D-na Gittinger arata ca nu mai este cazul, numai anexa aceea trebuie eliminata de acolo.
   Dl. Kereskenyi multumeste intreaba alte pareri, observatii din partea colegilor. Constata ca nu sunt.
   Se supune la vot proiectul de hotarare cu specificarile d-nei Gittinger, ale comisiei juridice. Cu 4 voturi impotriva (se specifica de catre dl. Albu ca nu pentru modificare ci pentru continut) si 15 voturi pentru se aproba proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr. 128/31.05.2007 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile de salubrizare stradala practicate de S.C. Florisal S.A. Satu Mare.

     14. Diverse.
  Dl. Kereskenyi arata ca ar dori sa deschida dansul acest punct. Arata ca in luna martie a fost semnat, s-a adoptat, acordul de parteneriat intre municipiul Satu Mare si Universitatea tehnica Cluj Napoca. Au fost si sunt actualmente doi chiriasi, sau cel putin la unul situatia s-a rezolvat, Partida rromilor, care au primit sediu tot pe strada M. Kogalniceanu si celalalt chirias care si actualmente functioneaza in imobilul respectiv, Asociatia Judeteana de Fotbal. Din luna martie dl. presedinte al AJF, Szillaghi a venit cu niste propuneri, cu solutii la dl viceprimar Solschi, ultima fiind cladirea fostei scoli de pe strada Unirii. Aceasta cladire ar putea fi si sediul AJF-ului si totodata sediul noului infiintat Club Sportiv Municipal. Deci ar ruga executivul sa se rezolve cumva aceasta problema si nu pentru ca AJF-ul a dat fotbalului romanesc un arbitru pe care au putut si dumnealor sa il urmareasca ieri la Cupa Romaniei, un arbitru cu numele Kovacs Istvan, a ajuns la 22 de ani un arbitru de divizia nationala. El a arbitrat supercupa Romaniei. Nu numai pentru asta ci pentru activitatile lor, ca trebuie sa aiba si ei un sediu si sa fie rezolvata cumva cum a fost rezolvata si la celalalt chirias, la Partida rromilor, sa gaseasca o solutie si pentru AJF. Le multumeste.
    Dl. Primar arata ca referitor la ceea ce a expus dl Kereskenyi treaba este in derulare. Sunt niste formalitati pe care municipalitatea le va finaliza si vor veni in fata Consiliului. Deci problema in principiu este explicata. Dl. Solschi fiind plecat acum o luna in concediu, a ramas la dansul si nu le-a specificat sa fie preluata de la el si ca trebuie sa o faca executivul, pentru ca nu este o chestiune atat de iminenta. Acuma lucreaza la proiectele tehnice Universitatea Tehnica din Cluj, deci in acest an nu se va atinge de cladiri si de demolari acolo, foarte probabil, deci nu este o chestiune iminenta de a-i pune pe strada in 2-3 saptamani. Sunt 2-3 luni pana vor trebui sa elibereze spatiului, pana atunci se va rezolva problema. Vrea insa sa informeze Consiliul local privind aprobarea si stabilirea la nivelul Guvernului a unei sume de 1 milion lei pentru cofinantarea Podului Golescu din fondurile de rezerva ale Guvernului care se pare ca si in acest an se acumuleaza ca si anul trecut si municipalitatea indiferent de cine ce interpretari da acestor aspecte trebuie sa fie pe faza si sa faca lobby ca sa primeasca bani pentru municipiul Satu Mare. Deci au facut lobby politic, au primit bani pentru podul Golescu:10 miliarde de lei vechi, dar cu asta izbutesc sa acopere bugetul de credite. S-ar putea ca peste 2 saptamani sa aiba o sedinta ordinara sau extraordinara, sa vada in functie de evolutia problemelor care trebuie rezolvate de catre Consiliu in care sa faca o rectificare de buget corespunzatoare. Trebuie sa includa in buget aceste sume, ele vor veni. Tot la rectificarea de buget de peste 2 saptamani vor avea loc proiecte. Vrea informativ sa le spuna ca a avut un program, foarte recent, acum o luna, un program de finantare din fondul de mediu atribuite de Ministerul mediului, un program de reabilitare, de dezvoltare de spatii verzi si de amenajare pe raza localitatilor. In acest program se finanteaza amenajarea de terenuri, amenajari de spatii vrezi, plantari, impaduriri, inierbari, tot ce apartine de astfel de spatii verzi inclusiv amenajari de terenuri de joaca si dotari pentru terenuri de joaca. Pentru ca pentru 2007 programul este de 3 ani si termenele de depunere a proiectelor isi urmeaza in fiecare an cursul lor, nu vorbeste acuma de proiectele mai mari pe care le au in vedere care trebuie pregatite pentru anul viitor, dar imediat, deci cu termen imediat deci in 15 august 2007; au aparut Normele metodologice abia de o saptamana si 15 august 2007 este termenul final pentru depunerea proiectelor de finantari in 2007. Sigur ca tot se straduiesc pentru ca vor sa obtina niste bani si vor introduce 2 proiecte privind realizarea terenurilor de joaca pe care executivul le-a introdus in buget, le-a initiat deja dar ar fi foarte bine daca ar primi banii acestia din protocol decat 100% din partea fondului de mediu: deci vor pregati un proiect pentru reabilitarea, amenajarea a cel putin 3 sau 4 terenuri de joaca in cartierul Carpati I si Micro 17. Vor incerca sa obtina fonduri sau in completarea fondurilor. Efectiv o alta lucrare prinsa in bugetul executivului: reabilitarea lacului din Gradina Romei cu amenajarea sistemului de gospodarire a apelor pentru ca nu va ajunge sa curete acolo ci trebuie si sisteme de gospodarire a apelor ca acel lac intr-adevar sa fie functional si sa nu se repete colmatarea lui si mizeria si tot ce se intampla acolo. Daca vor avea succes atunci aceste 2 proiecte vor fi finantate in aceasta toamna integral din fonduri guvernamentale. O alta problema pe care a discutat-o cu dl doctor Fanea, initiatorul si el fiind cel mai sensilbil la aceasta problema a cladirii spitalului. A venit, poate sa spuna foarte speriat, ingrijorat mai degraba de faptul ca la spital nu este caldura. Sigur, municipalitatea a achizitionat cazane, a facut un efort financiar de 3 miliarde 2 sute de milioane de lei pentru achizitionarea celor 4 cazane care conform proiectului ar fi fost transferate si incluse in proiectul lor pentru a se asigura incalzirea dar problema e ca o astfel de lucrare se face in baza unui proiect de investitii. Nu poate inlocui municipalitatea ceea ce apartine de ei. Ori acest lucru nu s-a demarat, nu exista nici fonduri, nu exista lista de investitii aprobate pentru spitalul judetean pentru realizarea sistemului de incalzire. In situatia in care cazanele Primariei sunt frumoase si bune dar nu vor putea fi puse in functiune, neexistand sistemul de incalzire. Ori chiar daca nu este si accentueaza acest lucru, nu este, poate va fi peste 1 an 2 daca va fi, dar executivul nu are obligatia de nici un fel, legala, de a investi in structurile de sanatate care apartin la finantari ale Ministerului sanatatii, respectiv la C.A.S. pe partea de asigurare medicala. Neasigurarea incalzirii in spital pe perioada de iarna, apa calda este o problema, dar daca nici incalzire nu va fi la iarna, nu stie cum vor aparea in ochii lumii. Ca vor arata vinovatii, asta e o problema de-a lor dar cu asta nu vor asigura. Asa ca s-au hotarat sa propuna impreuna cu dansul ca si consilier si fost director si foarte implicat in aceasta problema si el ca primar sa le propuna si sa le aduca o solutie sa finalizeze sistemul de incalzire a spitalului Satu mare cheltuielile au valori mult mai mici decat valoarea acestor lucrari pe care le-a discutat pana acuma. Foare repede sa poata actiona pe o varianta pe care nu o are inca acuma dar o vor gasi astfel incat in toamna, in octombrie sa fie solutionata problema incazire. Asta cu atat mai mult cu cat foarte sigur, in perspectiva a maximum doi ani spitalele vor fi in proprietatea, asa cum sunt scolile, a administatiei locale si atunci toate cheltuielile de intretinere, functionare a cladirilor, a institutiei vor fi facute din bugetele locale cu posibilitatea de finantari de la bugetul central ramanand ca serviciile medicale sa fie finantate din fondurile de asigurari medicale. Problema asigurarii utilitatilor, eficienta lor, amortizarea investitiilor aferente acestora, foarte probabil ca vor fi preluate integral de administratia locala, deci pana la urma investitia si din punct de vedere al eficientei sau al finantarii va fi preluata. Cu acest proiect vor veni in fata Consiliului in data de 9.08.2007. Ii roaga sa retina aceasta data ca fiind o data a sedintei ordinare sau extraordinare pentru ca sunt cateva probleme care nu suporta amanare in aprobarea lor. Le multumeste.
   Dl. Kereskenyi multumeste de asemenea.

  Dl. Molnar ar avea o intrebare catre executiv: Spera ca s-a aprobat crucea construita pe coltul strazii Marasti ca dupa cate vede in orasul nostru fiecare isi pune cate o cruce in fata casei cum crede el. A mai fost una pe Magnoliei, mai sunt doua la 50 de metri.
   Dl. Albu: e vorba de fantana din parcul de la Dacia. Nu vrea sa spuna ce comentau unele ziare dar apa rosie de la fantana aia e strigator la cer culoarea apei, chiar strigator la cer.
   I se raspunde ca s-a schimbat deja culoarea.
  Dl. Primar arata ca nu este problema cea mai importanta a municipiului. A fost o experienta se pare nereusita a Florisalului pentru ca toata lumea s-a revoltat. Motivat su nu, depinde de situatie. Sincer lui nu i-a displacut. Nu a vazut decat dupa o saptamana cand a primit reclamatie. S-a uitat, nu i-a displacut, nu i-a placut in mod deosebit dar nici nu a considerat ca ar fi asa o tragedie. Nu comenteaza parerea si gustul tuturor. A cerut sa nu se mai coloreze apa pentru ca majoritatea reactiilor au fost negative. Domnul Puscas, Florisal-ul, au facut o experienta prin care au vrut sa le aduca ceva interesant. Acest domeniu, administrarea parcului este a dumnealui, daca nu place trebuie inchisa situatia. Subiectul nu a creat chiar asa mari probleme.
   Dl. Albu arata ca mai are o intrebare de data asta un pic mai serioasa si anume:  In ce masura se poate implica Primaria ca direct nu se poate, a inteles, nu ca sa faca ordine dar sa faca o cerere la Politie. Ca persoane fizice ei pot sa faca chestia asta sau sa faca scandal. Este vorba de faptul ca de bine de rau exista o ruta de ocolire a orasului dar pe care nu o respecta nimeni. Nici nu sunt indicatoare ca lumea acolo. Doar dinspre Baia Mare sunt indicatoare, dinspre Oradea nu sunt indicatoare. Aia ar putea sa faca Primaria. Ca sa nu se mai plimbe pe strada Liviu Rebreanu si pe Aurel Vlaicu masinile care trec prin Titulescu, trec peste tot. Ieri a numarat 6 camioane in sir. Ce se poate face la chestia aceasta intreaba.
   Dl. Primar ar propune ca sa aiba o discutie cu Politia pe tema aceasta.Si cu tiruri si cu camioane. Daca nu se intervine si nu se dau amenzi si  nu fac publice si nu repeta treaba aceasta o luna sau 2 –3 saptamani. Si Primaria tot asta incearca cu Politia comunitara acuma.  Au preconizat ca trebuie sa aplice niste amenzi pe ici, pe colo ca sa realizeze ceva. Nu. Sunt situatii foarte grele, macar daca timp de 1 saptamana tot se implica pentru stoparea lui cu mijloacele specifice fie prin amendare fie prin alte mijloace. Altfel nu se disciplineza circulatia. Ascest lucru cere un efort si uman din partea Politiei, pentru ca nici ei nu pot sa fie peste tot. Toata lumea cere politiei si intreaba unde sunt politistii ca trebuie sa fie peste tot. Nu se poate. Dar actiuni concertate pe o perioada de 2-3 saptamani pe strada Liviu Rebreanu, Titulescu, Caisilor se pot. Ca si el sta acolo si vede ca vin carutasii. Dimineata pe la ora 5 vin carutasii. Si vin 2-3, unul dupa altul si prin fata Prefectului trec si prin fata Primarului. Altul a trecut noaptea la ora 12 pe B-dul Transilvania, in fata Palatului administrativ si ei, Politia comunitara nu pot sa intervina in trafic, nu au dreptul prin lege. Singura Politia rutiera poate interveni si poate amenda in trafic pe oricine. Deci in aceste conditii nu pot apela decat la o activizare a lor impotriva carutasilor si tirurilor. La semnalizari s-au verificat, s-au reverificat semnalizarile, s-au schimbat semnalizarile, pe  cei de la firma timisoreana i-a pus sa vina ca straini, nu ca si satmareni care cunosc traseul, ci sa vina ca si straini sa bata de 2 ori drumul de la granita la Baia Mare,  la Oradea ca sa vada cu ochiul celui care intra in oras daca este bine sau nu este bine dirijat. S-au facut probabil nu 100% bine, probabil mai e nevie de cateva indicatoare dar in general s-au pus indicatoare. Sa mearga si sa puna indicatoare spre centru ca sa fie clar indrumat cel care merge in oras spre centru. Aceste lucruri se fac. Singura, Politia este cea care ii poate ajuta. Si pe Avram Iancu se circula foarte mult si au multe reclamatii de la locatarii de pe Avram Iancu. Dupa ce au facut strada Rodnei vin reclamatii, inclusiv de pe strazile mult mai inguste care sunt in Titulescu si ce este acolo, Caisilor. Vor face un plan comun cu Politia, el, Consiliul local, Comisia de ordine publica, vrea sa invite Politia la o discutie serioasa in care sa discute si sa isi creeze un program de lucru pentru perioada urmatoare astfel incat sa poata si municipalitatea si Politia sa vada, sa intelega o data atitudinea si nevoile municipiului. Nu ca nu le-ar sti dar e bine sa vada aceasta atitudine conjugata a Consiliului si a municipiului iar cu chestia sa isi puna consiliul probleme cum pot ei ajuta Politia comunitara, raspunde ca numai cu masuri organizatorice si i-ar face un program. Este convins ca daca 3 luni ar face o actiune puternica in oras se va schimba radical situatia. Dar trebuie sa ii organizeze si ei sunt cei care trebuie sa le stea la dispozitie sau municipalitatea trebuie.Agentul rutier poate fi indus in eroare de catre sofer ca i se spune ca el vine de la firma cutare si nu este in trecere prin Satu Mare ci are destinatia in interiorul orasului. Si asta se poate rezolva pentru ca cel care are o destintie in oras poate avea o hartie. Ei spun ca sunt satmareni si umbla prin Satu Mare dintr-un loc in altul. Si atuncea vin si intra direct in oras, vin pe strazile alea inguste. Dar si asta se poate regla daca discuta impreuna cu Politia, stabilesc niste reguli.
   Dl. Nits arata: cand a ridicat mana nu a stiut ca se va discuta asa de amplu si ce, asta pentru ca si el in materie de circulatie intervine. Si anume, foarte pe scurt: strada Decebal. Toata lumea circula acolo si pe o parte si pe cealalta, dar fiind semnalizat ca oprirea este interzisa toata lumea se opreste, de circulat cu masina foarte greu se circula si pentru ca l-a intrebat pe dl. Neacsu de ce nu aplica blocarea, a spus ca nu au voie pentru ca aicea numai Politia are voie sa amendeze si sa faca ordine. Ar propune comisiei de circulatie ca macar daca asa este, macar de pe o parte sa scoata oprirea interzisa si pe partea cealalta sa lase, dar numai pe o parte ca asa pe 2 parti fiind cu oprire interzisa si totusi toata lumea se opreste, circulatia nu mai merge. Dar bineanteles daca pe o parte ramane, pe o parte se va putea opri, dar macar pe cei pe care ii prind acolo ar trebui amendati usturator.
   D-na Caita arata ca 2 intrebari ar avea. Locuitorii de pe strada Avram Iancu intreaba de ce trotuarele sunt neterminate si apa curge spre exterior si asa mai departe. A doua intrebare se refera la proiectul de hotarare adoptat mai demult legat de constructiile de garaje. Locuitori ai b-dului Closca se intreaba daca nu ar putea plati pentru garaje pe o perioada mai indelungata. Trebuie sa dea pentru avans din 30 de milioane, 10 milioane si e un efort mare pentru multi dintre ei.

  Dl. Primar arata ca in Cartierul Micro 14 s-a aprobat pentru anii urmatoiri 3 amplasamente pentru constructii de garaje, unul este realizat de locatari si este acuma in derulare, dar dupa intelegerea si dupa aprobarea, dupa hotararea municipalitatii, nu municipalitatea construieste garaje. Situatia este ca ei isi construiesc garajele, le receptioneaza in contul si in proprietatea orasului urmand ca sa se amortizeze din chiriile lor pentru ani buni. Deci relatia este directa intre constructori si beneficiar, Primaria nu se implica decat ca aproba varianta si stabileste pretul. Beneficiarii vor sta cu chirie in garajele Primariei pana cand se amortizeaza cheltuiala. Nu este Primaria implicata nici in deviz nici in finantare. S-a tot discutat, nu se poate proprietate de garaj public si nici nu se vrea proprietate de garaj pe domeniul public, muicipalitatea vrea contracte de inchiriere. Daca beneficiarul este chirias municipalitatea are posibilitate sa il elimine de acolo daca nu respecta niste conditii minimale in sensul ca: il foloseste pentru garaj nu pentru depozit, nu face cotet de gaini, nu face depozit de marfa si asa mai departe. Sunt conditii minimale, nu sunt exagerate. Dar in momentul cand nu indeplineste aceste conditii minimale inceteaza contractul de inchiriere. Daca e proprietar nu se mai poate. Deci asta este regula. Locuitorii de pe Closca au fost aicea de 20 de ori. Incep sa reia din nou de la 0 toata discutia. Problema este alta: ca ei s-au asociat ca sa faca garaje si ca Primaria le-a aprobat ca orasul sa incheie contracte de asociere, ca asta este obiectul sa se asocieze cetateanul cu orasul pentru un contract de 10 ani. Din pacate, in momentul cand au vrut sa se faca si au spus ca vor iar acuma cand incep sa faca garajele sunt care vin cu pumnii in sus si vin cu reclamatii la Primarie spunand ca acolo este spatiu verde, acolo este nu stie ce. Poate nu e solutia cea mai buna pentru ca nu rezolva problema. Unde s-au facut parcari civilizate, asfaltate, bordurate, cu 30% mai multe masini pot parca, nu s-au spart masini asa cum tot ziceau ca daca nu are masina acolo sub geam atuncea masina lui va fi furata. Nu e adevarat. Sunt mii de masini, sunt 1800 de masini in Micro 14 si sunt parcate in parcari curate, asfaltate, amenajate fara garaje. Dar s-au creat niste disfunctionalitati. In anumite locuri se poate, municipalitatea e de acord, dar sunt locuri unde lumea se cearta pentru posibilitatea de a accesa un astfel de loc, procedura este greoaie pentru municipalitate, banii sunt multi si nu mai pot plati si unii nici nu inteleg cum sa se apuce ei sa plateasca si sa nici nu fie proprietar. Dupa ce au avut discutie publica cu ei au trecut la aprobarea hotararii de consiliu. Asa ca probabil se va ajunge peste tot la varianta unor parcari curate si incet, incet in masura finantarii posibile vor face, ca acuma demoleaza garaje parasite. Au in Micro 16, 17, in Carpati, umbla si au garaje parasite. Nu demoleaza garaje acolo unde nu pot veni cu parcari pe care sa le amenajeze dar din pacate sunt situatii in care nu are rost sa demoleze si sa nu poata construi nimic pana nu ai bani. Dar au deja o lista de vreo 15-20 de garaje pline de gunoaie.
  Dl. Kereskenyi ii multumeste.
  Dl. Curpas arata ca a vazut ca toata lumea se adreseeaza Primarului si vine si el cu o intrebare. S-a inceput cu o activitate deosebit de fructuoasa cu banii aceia luati imprumut de la banca pentru asfaltari de strazi si ii face impresia ca ceva se intampla nesatisfacator, rau. In sensul ca nu mai vede lucru serios in municipiu, raman cartiere, nici nu sunt vizate. Se refera la Curtuius, strazile acelea, care toate sunt fleac si oamenii intreaba. Il intreaba si pe dansul ca nu se mai asfalteaza strazile ca spunea Primarul si a aparut ca a luat imprumut 700 de miliarde si intreaba ca “Ati cheltuit banii?”. Dl. Curpas arata ca le raspunde ca nu, ceva s-a intamplat. Ei, de exemplu el unul nu stie ce s-a intamplat afland ca nu merge lucrul  la strazi. Si nu e bine sa le inceapa iarasi iarna si sa le tot amane cand banii sunt dati si forta de lucru sa vina sa liciteze. Sau documentatia nu este facuta suficient de bine si chestia asta duce la amanari. Sigur ca explicatii vor fi fel de fel, dar arata ca a promis cev si un Primar cand promite in fata populatiei vine termenul de inchidere.

   Dl. Primar ii raspunde d-lui Curpas aratand ca situatia e clara, spune in fata Consiliului: nu Primarul decide, exista un program aprobat de Consiliul local de reparatie a strazilor. Vrea sa spuna si vrea sa repete daca cineva nu stie treaba aceasta: nimeni, nici dumnealor, nici el, nimeni n-a declarat ca din 20 de milioane de euro sau 700 de milioane de lei nu se vor repara 80%-70% din lucrarile care trebuiau reparate, care nu erau modernizate in ultiumii 10 ani. Asta e un program aprobat de Consiliu dupa tot felul de experimente si experimentari care au fost si bune si proaste si pentru ca existau anumite lucrari majore anul trecut s-a aprobat pentru acest an 4 lucrari majore: Paulestiului, Odoreului si complexul de strazi Dorobantilor, Lalelei, Tractoristilor si ce mai e pe acolo si Satmarel pana in centrul comunei, a satului, a localitatii si pornind de la capatul strazii Closca unde se termina asfaltul inclusiv cu extinderea retelei de apa. Aceste 4 lucrari mari cu cele care au ramas inca contractate de anul trecut dar nu s-au demarat: strada Decebal, Micu Klein si Mircea cel Batran, pentru ca aceste 2 strazi acuma se sapa pentru canal si apa si nu le-au mai demarat, sunt contractate si urmeaza sa fie reparate la toamna tinand seama de ce conditii sunt, vor fi refacute inca in aceasta toamna aceste strazi interioare din oras. Aceste 4 mari lucrari care au fost aprobate ocupa integral sau chiar depasesc suma disponibila din credit. Din credit s-au consumat peste jumatate, dar diferenta de ramas este disponibilizata pentru aceste 4 mari lucrari. Aceste lucrari sunt in diferite faze de licitare. Din pacate, si aicea orice ar face nu reusesc sa razbeasca inainte, una din aceste lucrari le-a scos la avizare la proiectant si au facut o lucrare foarte buna de proiectare, vorbeste de strazile de pamant: str. Dorobantilor, zona Botizului, au un proiect foarte bun pentru el, il vor scoate la licitatie zilele urmatoare si cel putin in aceasta toamna se va ajunge la nivel de macadam si poate primavara viitoare se vor asfalta. Sunt lucrari care sufera, pot sa sufere mici amanari. Problema Odoreului si Paulestiului  este in schimb mult mai acuta: Odoreului astazi s-a decis, s-a incheiat licitatia si s-a finalizat proiectul. Tare crede ca nu o sa fie contestatii, din pacate dupa noua lege a achizitiilor publice in Romania se intampla un fenomen devastator, se va verifica chiar si folosirea,consumarea banilor europeni. Exista o comisie de contestatii dar este unica la nivel national care colecteaza toate comentariile la orice licitatie. Fiecare si-a facut o practica foarte daunatoare in a contesta orice si oricum. Din pacate legislatia este foarte permisiva pentru ca daca cineva pune mana pe un caiet de sarcini si vine cu un plic si se prezinta la licitatie, indiferent de restul continutului care poate fi si fara valoare, are dreptul sa conteste. Multi se joaca la licitatiile mari numai ca sa bage bete in roate la administratie, la cine o fi. Sunt vreo 600 de licitatii contestate, comisia nu poate prelua aceste contestatii in timp util, sunt lucrari cu luni de zile amanate la nivel national. Pacat de proiect, ca firmele care s-au prezentat la licitatii in Satu Mare, nu vor uza de aceste posibilitati cu care sa ii amane si sa nu se poata incepe lucrarile. Au avut firme pe care le-au eliminat pentru ca au venit pentru lucrari de 5-6 luni cu termen de o luna pentru ca Primaria cu buna intentie au introdus in criteriile de punctaj si termenul de realizare la care firmele au spus ca pun un termen de realizare cat de mic; il elimina, contesta. Daca va castiga va contesta pentru ca au pus temenele reale si au pierdut din cauza aceasta. Deci municipalitatea are aceste sanse. E vorba de o strada noua care si ea este finantata de aceasta lucrare, dar o sa porneasca saptamana viitoare lucrarea daca nu se va gasi firma eliminata sa conteste. Daca la Odoreului la care astazi a fost licitata lucrarea nu se vor face contestatii peste 2 saptamani se poate contracta si imediat se poate ataca lucrarea si sa aibe sanse de  finalizare macar portiunea de la pasaj pana la Botiz. In aceasta toamna se poate finaliza, ca la strada Paulestiului se asteapta dupa un deviz al Electricii pentru ca au avut 3 variante si au stat o luna pana comisiile lor le-au analizat si acuma inca mai trebuie sa se stea pana Electrica, firma lor de proiectare, le face un deviz ca sa poata lansa licitatia. Si acolo proiectul este deja cu mari greutati, il au dupa 6 luni de intarziere. Sunt 6 luni de intarziere la avizarea proiectului pentru Satmarel. Nu pot licita lucrarea de la Satmarel. Nu au ce face. Pot penaliza proiectantul, pot sa faca orice, proiectul pana nu e gata nu pot licita. Asta e situatia cu drumurile. In afara de aceasta a aparut o problema care e si fericita dar si cu multe necazuri pentru Primarie care este bine ca se face si este bine ca si municipiul o sa isi poata rezolva niste chestii dar le creeaza niste greutati si financiare si tehnice. Distrigazul are un program de reabilitare pe 65 de strazi ale retelelor de gaze, lucreaza cu firma mica din Baia Mare . Se lucreaza destul de bine. Au mai avut discutii cu cei de la refacerea drumului destul de dure pentru ca primele actiuni au costat dar au cazut de acord si retelele se refac destul de bine si se izoleaza cu un set de polietilena la care toate aceste lucruri merg mult mai repede decat la lucrarile in sistem clasic cu otel. Niste strazi dintre cele pe care ei lucreaza sunt incluse si in programul ISPA si urmeaza ca sa fie atacate la canalizare si in aceasta situatie Primaria s-a gandit sa refaca integral asfaltarea pe aceste strazi, asfaltarea aferenta refacerii de la Distrigaz o preiau ei in contul lucrarii de racordare, asfaltarea aferenta lucrarilor de canalizare o preia tot municipalitatea. In aceasta situatie poate 60-70% din pretul asfaltarii le intra din aceste refaceri dar se reface integral asfaltarea ca sa nu se ramana cu 2 benzi asfaltate proaspat si dupa aia restul raman cu asfalt vechi. Aceste lucrari vor fi la cel putin 10 strazi din Satu Mare, vorbeste de zona verde Retezatului, Kogalniceanu, Ham Janos, Pastravului. Acestea le vor asfalta integral din bani de reparatie curenta incluzand aceste sume obtinute de la cele 2 firme care au in devizul lor  reasfaltari. Decebal, Micu Klein, de asemanea vor fi reasfaltate integral, Mircea cel Batran va fi reasfaltata integral. Este un grup de strazi destul de mare dar in zona Trandafirilor spre Lazarului si acolo e un numar destul de mare de strazi unde nu stie daca vor mai avea resurse financiare din reparatii ca sa completeze pentru reasfaltare integrala desi ar fi foarte necesar. Deci toate aceste lucrari au stat din cauza proiectantului sau au stat din cauza inceperii lucrarilor de reabilitare a retelei de apa si canalizare, pana aceste lucrari nu se termina nu se pot apuca de asfaltare. Au avut o experienta si un caz foarte neplacut in Micro 14, a si aparut in ziare un articol. Dupa ce anul trecut s-au inteles ca acel tronson de canalizare nu se va mai face in program ISPA pentru ca era prins, e adevarat, dar se puteau face in locul lui si altele. De comun acord s-au inteles cu Apaserv-ul sa finalizeze intr-o parte, sa asfalteze si sa faca acest tronson. Dintr-o eroare de comunicare pe parcurs s-au trezit ca baietii de la firma care executa canalizarea au avut in program pe lista lor lucrarile si s-au apucat si au taiat asfaltul si Apaserv-ul l-a sunat disperat ca tocmai s-a intamplat si s-au apucat sa-l faca. Dar exceptand acest caz nefericit in rest programul este pus de acord astfel incat sa se porneasca in circa 2-3 saptamani cu reasfaltarea integrala a acestor strazi din centru. Deci vor fi in jur de 25 de strazi asfaltate in toamna, respectiv vor fi atacate 4 mari lucrari, spera ca si Satmarelul fi atacat la toamna, spera. Face apel public acum la proiectantii Primariei poate il aude cineva ca altfel a facut in toate felurile apeluri dar nu I-au raspuns. Daca nu ii contesta licitatiile atunci lucrarile la Odoreului se vor putea incepe in circa 2 saptamana, 3. Daca electricienii le dau repede rezultatele in circa o luna pot avea licitatie la Paulestiului si in circa 2-3 saptamani vor avea licitatie finalizata la lucrarile Dorobantilor, grupul de strazi din zona de centru a orasului cu sperante ca anul acesta sa reuseasca sa liciteze macar si sa contracteze si cu Satmarel. In afara de asta inca un element important, este mai putin aspectuos insa este foarte important: s-a contractat, s-a licitat si s-a contractat proiectarea pentru realizarea studiilor de fezabilitate de la absolutr toate strazile de pamant din municipiu. Ele nu pot fi o simpla reasfaltare. Strazil de pamant nu pot fi facute decat pe baza unui proiect care inseamna aducere la nivel, inseamna lucrari de alta natura, s-au efectuat calcule calcule pentru retelele de utilitati. Pentru fiecare strada este necesar un proiect. Au intarziat foarte multe lucrar din cauza lipsei proiectelor. Nu au mai gasit, nu mai gasesc capacitate de proiectare la…De aceea le-au impachetat pe toate intr-un proiect mare ca sa fie atractiv pentru proiectantul ce le va face, altfel nu vine cu maruntisuri. Acuma sunt in faza in care sa contreacteze efectiv proiectarea tuturor strazilor de pamant in numar de circa 60 cate sunt in oras urmand ca in anii urmatori, 3-4 ani, Consiliul urmator si Primarul urmator sa faca un program de realizare a acestor strazi. Vorbeste de proiectare nu de realizare. Va fi program pentru urmatoarele candidaturi.
   Dl. Kereskenyi ii multumeste. Arata ca profitand de faptul ca este in sedinta doamna Veronica Pop ar intreba ca acea cruce de care a intrebat dl. Molnar are autorizatie sau nu ca nu se poate ca in acest oras fiecare care are de gand sa ridicce o cruce o situeaza acolo pe domeniul public.
   D-na Veronica Pop raspunde ca stie ca are autorizatie cea la care s-a referit dl. Molnar dar celelalte nu au.
   Dl. Kereskenyi arata ca acelea ar trebui demolate sau amendate persoanele, dar cu aceasta gandire se poate in acest oras orice. Cineva vine si ii vine in minte sa ridice un leu sau un cocos. Dar nu se poate. Trebuie demolate. Ce este construit fara autorizatie trebuie demolat.
   Dl. Kereskenyi declara inchisa sedinta.PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNAT
Kereskenyi Gabor                                                              Secretar
                                                                                         Suciu Mariana