PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 26.04.2007.

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. consilier Gozar Ioan.
Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenţi 21 de consilieri.
Consiliul local a fost convocat conform prevederilor legale.

Dl. Gozar precizează că deschide şedinţa ordinară a Consiliului local a municipiului Satu Mare din data de 26.04.2007. Precizeaza ca fiecare dintre consilieri au ordinea de zi pe care o cunosc. Daca referitor la ordinea de zi propusa de catre executivul municipiului au si alte propuneri?


Dl. Fogel propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectelor de hotarare cu FC Olimpia, in speta punctele 28 si 29. Roaga conducerea clubului sa vina cu propuneri concrete, sa arate ce doresc a se face pe terenul respectiv, ce finantare si asa mai departe pentru ca in felul acesta nu pot aproba aceste proiecte.


Dl. Gozar intreaba daca din partea consilierilor sunt si alte propuneri.


Dl. Rat  mentioneaza ca ar dori sa se discute punctul 28 in legatura cu ce se doreste sa se faca acolo, la stadionul Olimpia pentru ca punctul 28 nu are nici o legatura cu punctul 29. Ar ruga deci sa se discute punctul 28 pentru ca s-a tot amanat de la inceputul anului.


 Dl. Fogel arata ca este o problema cu art. 2 din proiectul de hotarare, cu sala de conferinte. Arata ca: sala de conferinte conducerea clubului doreste sa o schimbe in birou.


Dl. Rat mentioneaza ca nu. Arata ca Clubul a cerut ca partea de sub stadion sa li se dea in chirie la punctul acesta.


Dl. Gozar intreaba daca sunt si alte propuneri vizavi de ordinea de zi?


Dl. Csillag: in legatura cu precizarea facuta cu privire la punctul 28 aduce la cunostinta ca urmeaza, in curand, sa se inceapa constructia noii cladiri a Facultatii de inginerie din Satu Mare si locatia este ocupata de catre Asociatia Judeteana de Fotbal si problema articolului 2 din proiectul de hotarare de la punctul 8 nu se poate discuta pana nu se clarifica locatia care se va acorda acestei asociatii judetene de fotbal si in aceasta situatie pana nu se clarifica acest aspect care dureaza doua saptamani maximum cu conducerea asociatiei sportive, sa se amane problema pentru ca oricum de acolo trebuie sa plece si sa li se asigure o locatie corespunzatoare pentru aceasta asociatie de fotbal.


Dl. Gozar ii multumeste pentru interventie domnului consilier.


Dl. Kereskeny propune completarea ordinii de zi cu 3 proiecte de hotarare la care au si primit materialele si da citire titlurilor proiectelor de hotarare.


Dl. Gozar arata ca toate sunt cuprinse pe ordinea de zi, inclusiv punctul 37. Mentioneaza ca sunt 38 de proiecte pe ordinea de zi plus “Diverse”. Precizeaza ca le au trecute pe ordinea de zi. Cel putin dansul. Dar sa revina si sa supuna la vot propunerea facuta de dl. Fogel pentru scoaterea de pe ordinea de zi  a proiectului 28 si 29.


Cu 3 abtineri si 19 voturi pentru se aproba scoaterea de pe ordinea de zi.Dl. Gozar propune ca numerotarea proiectelor sa se faca in afara acestora, deci punctul 30 va deveni punctul 28, se vor renumerota proiectele care vor fi in numar de 36 si la punctul 37 vor fi “Diverse”. Daca nu mai sunt alte propuneri roaga frumos sa supuna la vot ordinea de zi a sedintei Consiliului local astfel:
1) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2007.
2) Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Reabilitare Şcoala “Mircea Eliade” - Tâmplărie;
3) Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Reabilitare Şcoala “Mircea Eliade” - Modernizare sistem de distribuţie;
4) Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la  obiectivul de investiţie: Amenajare Sală  Sport la Şcoala “Dariu Pop”;
5) Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Amenajare Sală  Sport la Şcoala “Constantin Brâncoveanu”;
6) Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:  Amenajare Sală  Sport la Şcoala “Octavian Goga”;
7) Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:  Reabilitare Sală Sport la “Şcoala Bălcescu- Petofi”;
8) Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a suprfeţei de 5,92 mp teren, către S.C.Greta S.R.L. Satu Mare.
9)  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.15/22.02.2007.
10) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei  PLANULUI  URBANISTIC DE DETALIU “BLOC DE LOCUINŢE P+3+M”
ÎN MUNICIPIUL SATU MARE. Amplasament: Satu Mare, str. Fragilor, nr.16-18.
11) Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie pentru deschiderea unui drum public în municipiul Satu Mare, B-dul Lucian Blaga.
12) Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a SC Transurban SA Satu Mare 2006.
13) Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei la SC Transurban SA Satu Mare.
14) Proiect de hotărâre cu privire la activitatea SC Apaserv Satu Mare, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2006.
15) Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei la SC Apaserv Satu Mare.
16) Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Satu Mare la Asociaţia Internaţională CINTE - “Cités Intermédiaires Europeénnes” - “Medium Sized European Cities” –,,Reţeaua Oraşelor Medii Europene”
17) Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de participare pentru comercianţi la manifestarea “Zilei Oraşului Satu Mare” – ediţia 2007.
18) Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fundaţiei Casa sătmăreană.
19) Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru Fundaţia Română a căminelor de Tranzit Foyer.
20) Proiect de hotărâre privind stabilirea funcţiilor publice şi modificarea Statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
21) Proiect de hotărâre privind modificarea  listei spaţiilor comerciale şi de prestări de servicii ce se vor scoate la vânzare conform prevederilor Legii nr. 550/2002.
22) Proiect de hotărâre cu privire la acordarea avizului consultativ privind numirea în funcţiile de director adjunct a candidaţilor admişi pentru ocuparea acestor posturi.
23) Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului estimativ pentru reparaţii la căminul cultural din cartierul Sătmărel.
24) Proiect de hotărâre privind desfiinţarea serviciului public “Exploatarea Spaţiului Locativ” Satu Mare.
25) Proiect de hotărâre privind aprobarea planului strategic de dezvoltare în domeniul asistenţei sociale al serviciului public de asistenţă socială şi al partenerilor.
26) Proiect de hotărâre privind aprobarea transferării spaţiului din imobilul situat pe strada Gladiolei nr.14, în administrarea SPAS-ului, cu destinaţia funcţionării Centrului Social de Urgenţă pentru Adulţi şi schimbarea locaţiei Asociaţiei Surzilor filiala Satu Mare, în vederea desfăşurării activităţii.
27) Proiect de hotărâre privind completarea contractului de asociere nr.14681/26.07.2004, încheiat între municipiul Satu Mare şi SC Bomax Trading – Bucureşti.
28) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Zonei de Agrement Someş.
29) Proiect de hotărâre privind activitatea de blocare a autovehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi de ridicare, transport, depozitare, eliberare a autovehiculelor abandonate în municipiul Satu Mare, aprobat prin HCL nr.124/56/21.10.2004.
30) Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de valorificare a autovehiculelor şi remorcilor fără stăpân sau abandonate în municipiul Satu Mare, ridicate în baza HCL 124/21.10.2004.
31) Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în municipiul Satu Mare, P-ţa Libertăţii.
32) Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi functionare a terenurilor de joacă din municipiul Satu Mare.
33) Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale serviciului public “Administraţia Domeniului Public”.
34) Proiect de hotarare privind transmiterea terenului, in suprafata de 2892 mp, situat in Satu Mare, str. George Calinescu nr. 51, in folosinta gratuita a Companiei Nationale de Investitii CNI SA, pe durata realizarii constructiei “Sala de sport”.
35) Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Satu Mare a unor imobile.
36) Proiect de hotarare privind aprobarea raportului cu privire la activitaea R.A.Comunala Satu Mare, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2006.
37) Diverse.


Prin unanimitate de voturi se aproba ordinea de zi a sedintei Consiliului local.
Intervine presedintele AJF, mentionand ca nu prea este cunoscut, este investitorul de la Olimpia si intreaba pentru ca vor sa stie: se doreste clubul sau nu se doreste in continuare sau nu se doreste pentru ca vede ca i se confirma zvonurile de desfiintare. Arata ca ei au investit totusi cel putin 2 miliarde de lei, bani care pana la ora actuala ii pot dezbate cu toata lumea, dar ei nu ar vrea sa faca dormitoare in stadion, arata ca s-a transmis gresit ideea catre Consiliul local. Intreaba de ce nu ii lasa si pe ei sa isi expuna ideea. In legatura cu punctul 29 a intrebat in sedinta trecuta si nu era nici o problema i s-a spus ca “acuma se fac masuratori, se face tot li se da cadastru si sa prezinte planul e propuneri de afaceri. Acuma li se spune nu pentru ca nu au plan de afaceri. Cum sa aiba plan de afaceri daca nici nu se stie suprafata exacta, nici nu stie exact ce este acolo, cum sa faca propuneri? Intreaba ca el in caz ca vrea sa faca o cladire: cum sa faca, unde sa faca daca nu stie suprafata. Daca ei stiu ce le propune consiliul pot sa vina cu propuneri la randul lor catre consiliu.


Dl. Gozar arata ca investitorul cunoaste pentru ca au avut aceste discutii la mai multe sedinte legat de problema Olimpiei si totdeauna au fost sustinute aceste lucruri, dar care sunt viabile, sunt fezabile. Intreaba investitorul ce doreste sa faca in acel spatiu. Consiliul ii da spatiul si clubul, dupa ce i l-a dat consiliul, face ce vrea acolo. Arata ca a expus problema astfel incat dl. Primar s-a saturat deja, dl Les la fel. Intreaba cu cine sa vorbeasca?


I se raspunde: “cu dl. Pop”.
Dl. Gozar arata ca nu este nici o problema, ca a inteles si a ascultat si propunerea dumnealui, a investitorului, in calitate de cetatean al municipiului. Probabil ca aceste probleme se vor rezolva in viitorul apropiat. Arata ca este compartiment de servicii care se ocupa de situatia din strand si de situatia care a fost la Olimpia. De fiecare data s-au cerut niste justificari iar dumnealui a fost si a stat in spatele consiliului si a spus ca vor aduce. Mentioneaza ca a terminat discutia, ca se continua sedinta si ii multumeste frumos.


     1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2007.

Comisia de buget a acordat aviz favorabil.


      Dl. Gozar intreaba daca altcineva din cadrul comisiilor doreste sa ia cuvantul.

   Dl. Csillag arata ca: comisia juridica isi insuseste propunerea facuta de comisia de buget si anume aceea de aprobare a proiectului de hotarare.

   Dl. Fanea arata ca la comisia de cultura avand in vedere ca au existat niste solicitari de la Liceul german, de la Liceul Ortodox si alte solicitari pe care nu le enumera acuma arata ca ar dori daca este posibil suplimentarea bugetului cu 14.000 de Roni pentru a fi repartizati o parte pentru Liceul german si pentru diverse manifestari avand in vedere ca sumele care au fost alocate de bugetul initial au fost epuizate.

   Dl. Gozar intreaba directorul economic al Primariei unde pot gasi acest bani care daca sunt sa poata sa ajute propunerea facuta de comisie.

   D-na Ursu arata ca la nivelul acesta de 14.000 de Roni crede ca ar putea sa majoreze cotele defalcate la partea de venituri pentru a putea majora cu suma de 14.000 Roni la capitolul “cultura”. Deci nu e o suma atat de mare incat sa necesite o alta rectificare de buget.

   Dl. Gozar conluzioneaza ca se poate rezolva la capitolul “cultura” aceasta suma de 14.000 de Roni.


   Dl. Fanea intervine si arata ca Asociatia “Artis”- este vorba de 1000 de lei; Liceul german-1000 de lei; Directia pentru cultura si patrimoniu pentru centenarul “Jigo Erno”-1000 de lei, Clubul sportiv de scrima pentru calificare la Olimpiada-5000 de lei; Liceul Ortodox pentru zilele “Steinhardt”-1000 de lei; Liceul cu program sportiv -3000 de lei si pentru o serie de manifestari-2000 de lei, deci in total 14.000 de lei.

   Se supune spre aprobare propunerea facuta de dl. Fanea.
   Prin unanimitate de voturi se aproba.

 Se supune la vot in ansamblu proiectul de hotarare cu modificarile facute.
   Prin unanimitate de voturi se adopta Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2007.

   2. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: Reabilitare Scoala “Mircea Eliade” – Tamplarie.

Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
Comisia de urbanism arata dl. Nits ca nu are obiectii si propune aprobarea.


   Pentru ca nu sunt alte propuneri se supune la vot proiectul de hotarare in ansamblu.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: Reabilitare Scoala “Mircea Eliade”- Tamplarie.


  3. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie:Reabilitare Scoala “Mircea Eliade” – Modernizare sistem de distributie.Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
Comisia de urbanism, arata dl. Nits ,ca propune aprobarea dar cu niste observatii. De fapt nu a vrut sa treaca observatiile la prima dar au doua proiecte la aceeasi scoala, unul urmeaza dupa celalalt dar crede ca al treilea ar fi fost primul de fapt. Ar dori sa faca urmatoarea observatie: Proiectul 1210/2006 a fost executat in conditiile in care nu s-a putut lua in considerare dimensionarea sistemului de distributie care a fost cel precedent. In aceasta situatie comisia propune ca la nivelul elaborarii proiectului de executie sa fie revazuta dimensionarea sistemului de distributie luand in considerare micsorarea pierderilor de caldura datorate tamplariei rezistente, termopana. Totodata este necesara asigurarea fondurilor pentru executarea concomitenta a ambelor proiecte de reabilitare. Cu aceasata observatie au acordat avizul.


Dl. Gozar intreaba daca sunt alte propuneri.
Daca nu sunt alte propuneri cere voie sa supuna la vot proiectul de hotarare nr. 3 si nr. 4 ca sunt legate unul dupa altul, deci fiecare in parte fara sa il mai discute, ca l-au discutat. Precizeaza ca este vorba despre Scoala “Mircea Eliade”.


Dl. Nits mentioneaza ca numai acestea doua care erau la Scoala “Mircea Eliade”.   Dl. Gozar precizeaza ca a inteles ca este vorba despre Scoala “Mircea Eliade” deci proiectele 2 si 3. Supune la vot proiectul nr. 2.
   Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: Reabilitare Scoala “Mircea Eliade” – Tamplarie.


      Se supune la vot proiectul de hotarare nr. 3 in ansamblu.
Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: Reabilitare Scoala “Mircea Eliade” – Modernizare sistem de distributie.


4. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: Amenajare Sala Sport la Scoala “Dariu Pop”.


Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil. Dl. Nits arata ca totusi doreste sa faca o remarca: aici au toate lucrarile proiectului de hotarare, cheltuieli de investitii sau de reabiltare a scolilor. Este foarte bine si foarte frumos. Nu a vrut sa intervina la buget pentru ca bugetul asa cum este, este bine facut. Problema este ca aceste hotarari, aceste investitii, respectiv reabilitari nu au deocamdata finalizata sursa de finantare. Nu stie in ce masura municipiul va avea posibilitate ca toate aceste investitii pe care Consiliul le aproba, fie ca le aproba in baza unui studiu de fezabilitate momentan, dar ca sa aiba o finalitate pe mai departe trebuie sa fie asigurat contul. Conturile, nu stie daca de la Ministerul Finantelor vor fi pentru toate acestea aprobate pentru ca deocamdata cam 10% din necesarul de bani de investitii sunt asigurati si el, cel putin, nu a dorit sa ajunga acolo ca la un moment dat municipiul sa fie pus in situatia ca sa plateasca toate aceste investitii din surse proprii. Isi pot da seama ca atuncea toate investitiile se duc pe anii urmatori.


Dl. Gozar arata ca spera ca vor veni si banii de la bugetul national, dar este un lucru benefic ca se doreste realizarea unui studiu de fezabilitate.


Dl. Nits arata ca acelasi lucru il spune ca trebuie aprobat dar sa se ceara atunci si sursa sau va trebui sa aleaga dintre ele care va fi primul, al doilea si asa mai departe. Toate deodata nu se pot.


Se supune la vot proiectul de hotarare nr. 4.
Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie:Amenajare Sala Sport la Scoala “Dariu Pop”.


5. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: Amenajare Sala Sport la Scoala “Constantin Brancoveanu”.


Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.


Dl. Gozar intreaba daca sunt alte propuneri sau interventii. Se supune la vot proiectul de hotarare.
Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: Amenajare Sala Sport la Scoala “Constantin Brancoveanu”.

6. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: Amenajare Sala Sport la Scoala “Octavian Goga”.

Comisia de buget a acoradt aviz favorabil.
Comisia de urbanism a acoradat aviz favorabil.


Dl. Gozar intreaba daca exista alte interventii sau prpuneri din partea consilierilor. Pentru ca nu sunt se supune la vot proiectul de hotarare.
Prin unanimitate de voturi se aproba Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: Amenajare Sala Sport la Scoala “Octavian Goga”.

7. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: Reabilitare Sala Sport la Scoala “ Balcescu- Petofi”.

Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

Pentru ca nu sunt alte propuneri se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie: Reabilitare Sala Sport la Scoala “Balcescu-Petofi”.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionaraii fara licitatie publica a suprafetei de 5,92 mp teren, cartre S.C. Greta S.R.L. Satu Mare.

Dl. Gozar mentioneaza ca inainte de a da cuvantul trebuie sa anunte ca d-ra Secretar a propus modificarea in preambul tinand cont ca la punctul acesta Legea nr. 453/2001 este abrogata si dansa a facut modificarile in preambul, este vorba de Legea nr. 50/1991 republicata.

 Fata de propunerile facute solicita parerea comisiei juridice.

Comisia juridica, arata d-na Gittinger ca din pacate in forma prezentata nu a putut aviza proiectul de hotarare deoarece nu proprietarii spatiului solicita aprobarea concesionarii ci chiriasul si apreciaza ca in aceasta problema cu aceste solicitari nu se poate aproba. Evident in masura in care propritarul spatiului comercial va solicita atunci se poate.

Comisia de urbanism, arata dl. Nits ca din punct de vedere urbanistic si arhitectural sunt de acord dar au mentionat ca din punct de vedere juridic sunt de acord cu propunerea comisiei juridice.

Se supune la vot propunerea facuta de catre comisia juridica, adica de amanare a proiectului de hotarare.

Dl. Molnar arata ca daca se reface proiectul ar avea o propunere. Sa se modifice in expunerea de motive suprafata care este redata nu in mp ci in metri cubi si crede ca este o greseala acolo, de redactare, si ar trebui sa se corecteze cu suprafata de teren corecta, care este 2,7 X 2,45 mp. si arata ca este pentru amanarea acestui proiect de hotarare.

Prin unanimitate de voturi  se aproba amanarea Proiectului de hotarare privind aprobarea concesionaraii fara licitatie publica a suprafetei de 5,92 mp teren, catre S.C. Greta S.R.L. Satu Mare.

9. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 15/22.02.2007.

Comisia juridica a acordat aviz favorabil.
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.

Dl. Gozar intreaba daca sunt alte propuneri vizavi de acest proiect sau interventii ale d-lor consilieri. Constata ca nu sunt si mentioneaza ca d-ra Secretara are niste completari in preambul. Si anume sa se introduca si art. 121 alin. 3.

D-ra Secretar arata ca adnotarile nu sunt acestea.

Dl. Gozar o roaga sa vada ca temei legal la punctul nr. 9 ce a scris si anume temei legal: art. 121 alin. 3.

D-ra Secretar mentioneaza ca a scris adnotarile respective la proiectul de hotarare in care este vorba de donatie.

Dl. Gozar arata ca e cu totul altceva ceea ce a scris dumneaei la acest proiect de hotarare. Inclusiv era scris la acest proiect de hotarare Legea nr. 7/1966 republicata privind cadastrul si publicitatea imobiliara. Se clarifica problema si se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr. 15/22.02.2007.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei Planului Urbanistic de detaliu “Bloc de locuinte P+3+M” in municipiul Satu Mare, str. Fragilor nr. 16-18.

Comisia juridica a acordat aviz favorabil.
Comisia de urbanism arata dl. Nits ca foarte mult s-a discutat de acest proiect. Ca sa se inteleaga referitor la ce este vorba trebuie sa citeasca chiar ce contine. Proiectul prevede construirea unui bloc de locuinte P+3+M amplasat pe strada Fragilor nr. 16-18. Zona este definita conform PUG ca zona de locuit, cu regim de inaltime P+2-3 cu sau fara functiuni libere la parter, cu indicatorii P.O.T. de 35%, C.U.T. de 1,5. Avand in vedere solicitarea de realizare a blocului de locuinte P+3+M s-a elaborat documentatia PUD prin care se modifica indicatorii urbanistici P.O.T.  40%, respectiv C.U.T. 1,85. Conform Legii 350/6.07.2001, cu modificarile ulterioare la art. 32 alin. 3 prevede  obligatoriu executarea unui PUZ in cazul depasirii coeficientului de utilizare a terenului C.U.T. si a retragerii cladirilor fata de aliniament. Documentatia prezentata nu respecta nici cadrul de continut al PUD-ului, lipsa ridicare topografica actualizata, aviz geotehnic pentru aceasta lucrare, cotarea planului de amplasament (nu exista nici o copie pe plansele prezentate). Datorita depasirii inaltimii constructiilor fata de constructiile vecine peste cel admis in legislatie, comisia considera necesar si avizul vecinilor in acest caz. Aici a fost marea nedumerire: sa respinga complet sau sa ii dea o sansa. Asa ca la urma urmei au ramas sa ii dea o sansa si comisia a luat urmatoarea hotarare: ca urmare a celor prezentate mai sus, analizand “Raportul de specialitate” al SUAT, avizul secretarului municipiului, comisia accepta documentatia propusa ca un PUZ preliminar, pentru ca trebuie facut PUZ accepta ca beneficiarul si proiectantul sa se prezinte cu un PUZ definitiv conform cu situatia in vigoare. Deci ca sa poata sa mearga mai departe comisia il accepta ca un PUZ preliminar dar va trebui sa se prezinte cu un PUZ definitiv.

Dl. Gozar intreaba:este PUZ sau PUD?

Dl. Nits arata: ca si cadru si continut considera ca acest PUD se poate accepta ca un PUZ preliminar, ajunge pentru un PUZ preliminar.

D-na Gittinger intreaba : atunci trebuie sa accepte prin hotarare de consiliu ca fiind un “PUZ preliminar”?

Dl. Nits raspunde ca PUZ-ul preliminar se accepta in baza votului asumat si va trebui sa se prezinte cu un PUD. Deci propune schimbarea titlului proiectului astfel : “….privind aprobarea PUZ-ului preliminar”.

Dl. Gozar intreaba daca sunt si alte propuneri si arata ca titlul se va modifica si in loc de PUD va deveni “PUZ preliminar”.
Cu modificarile propuse de catre comisia de urbanism se supune la vot proiectul de hotarare.
Prin unanimitate de voturi se aproba Proeictul de hotarare –privind aprobarea documentatiei Planului Urbanistic Zonal “Bloc de locuinte P+3+M” in municipiul Satu Mare, str. Fragilor nr. 16-18” .

11. Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie pentru deschiderea unui drum public in municipiul Satu Mare, B-dul Lucian Blaga.

Comisia juridica, arata d-na Gittinger a acordat aviz favorabil proiectului de hotarare dar cu conditia eliminarii primului articol 2, pentru ca sunt doua in proiectul de hotarare, respectiv acela prin care se stabileste obligatia de a suporta cheltuielile ocazionate la notarul public. Totodata comisia apreciaza ca se impune introducerea unui articol nou prin care sa se dispuna cu privire la dreptul de proprietate in favoarea municipiului Satu Mare asupra terenului dobandit din donatie.

Dl. Gozar intreaba: deci ar propune un articol si ar veni art 1,2,3.?

D-na Gittinger arata ca primul art. 2 sa fie eliminat si intre 2 si 3 sa fie introdus un articol nou.

Dl. Gozar intreaba sub ce forma ar veni articolul nou propus de d-na Gittinger?

D-na Gittinger arata: “Se dispune intabularea dreptului de proprietate in favoarea municipiului Satu Mare in domeniul public”.

Dl. Primar arata ca referitor la articolul 2 este o problema care trebuie supusa atentiei consiliului local referitor la suportarea cheltuielilor de transcriere a terenurilor. Au avut mai multe situatii cand cetatenii au donat terenuri pentru a face diverse lucruri in interesul lor, bineanteles, deci este o solutie legala de a solutiona niste probleme cu extindere urbanistica si la momentul cand au facut donatia si actul de intabulare au fost supusi la niste cheltuieli mari, unii au platit 10 milioane de lei. Le-au platit, dar au venit suparati ca ei dau teren gratuit catre municipiu si mai este pusa sa plateasca si taxele. Ei au considerat ca executiv ca este normal, principial corect ca sa aprobe printr-o hotarare cheltuielile oficiale legate de donatie sa le suporte bugetul local si nu cetateanul care doneaza terenul pentru ca pana la urma devine un bun public pe care municipalitatea nu il achizitioneaza, il primeste gratuit, dar are niste costuri care nu sunt foarte mari pentru buget dar pot fi mari pentru buzunarul cetateanului. Pentru unii poate nu e o problema; au fost firme care au donat si au platit 50 de milioane de lei pentru cateva sute sau mii de metri patrati intabulare. Dar au fost si cetateni care pentru cativa metri patrati au platit una, doua milioane dar care i-au costat mult mai mult din cauza ca nu au resursele financiare si lucrul acesta trebuie sa se discute. Ori asa ori asa, dar executivul a propus varianta ca bugetul local sa suporte cheltuielile legate de intabulare a terenurilor donate catre municipiul Satu Mare ca beneficiari ai acestei donatii.

D-na Gittinger mentioneaza ca trebuie sa spuna ca: comisia juridica s-a uitat atunci cand au avizat aceasta hotarare in cazul de fata si au avut in vedere faptul ca aici se vor crea vreo 8-9 locuri de casa din care 8 o sa fie locuri de case simple dar pe una probabil se va ridica o constructie cu mai multe locuinte si au spus ca la o asemenea investitie nu crede ca trebuie sa fie pus la plata cetateanul la plata pentru ca oricum de pe aceasta constructie se va avea un folos financiar foarte de pe urma acestor terenuri. De aceea a propus suportarea taxelor de notariat de catre bugetul public.

Dl. Gozar intreaba daca isi mentin propunerea pe care a facut-o comisia juridica.

D-na Gittinger spune ca o mentin.

Dl. Fogel din partea comisiei de buget arata ca: cu privire la cele semnalate de comisia juridica, intr-adevar propunerea si a d-lui Primar privind suportarea acestor cheltuieli de la buget, pe de o parte este justificata, pe de o parte nu. De ce? Pentru ca prin deschiderea acestei strazi pretul acestor terenuri creste foarte mult, iar in al doilea rand municipalitatea isi creeaza obligatia de a face lucrari pe strada respectiva. Si in consecinta si comisia de buget propune sau scoaterea art. 2 sau modificarea acestuia.

Dl. Bor arata ca problema asta intr-adevar este mai complexa asa cum spunea si dl. Primar pentru ca in anumite cazuri consiliul a acceptat ca sa ii scape pe proprietarii donatori de aceasta cheltuiala, atunci cand a fost vorba de complexe de locuinte, ca e vorba de Floare de colt sau de zone rezidentiale sau locatii pentru case pe care le-au aprobat; atunci au facut-o, acuma nu o mai face consiliul. In conditiile acestea municipalitatea nu face altceva decat sa faca diferentieri intre aceia care vin in fata consiliului si stau in spatele lor si insista ca acele cheltuieli sa fie suportate de Primarie sau de Consiliu, respectiv: se face pentru cei care nu vin in Consiliu sa isi sustina acest lucru? Pentru aceia nu se face acest lucru si aceia raman pagubasi. Avand in vedere faptul ca nu in toate cazurile cei care detin terenuri construiesc case ca sa aiba un castig imens si pana la urma pe ei, pe consilieri, nici nu ar trebui sa ii intereseze cat castiga cetatenii respectivi pentru ca la un moment dat acei cetateni cumpara terenuri si cedeaza unul, zece, cinci ari si este caz in care le-au achizitionat cu preturi de obicei destul de mari. Costul de fata, de exemplu la acest 985 de mp, daca bine tine minte cand au discutat in comisie, se ridica undeva la 2000 sau 2500 de Euro cu siguranta. Deci ei doneaza un teren in valoare de 2500 de Euro, fiind vorba inca o data de o portiune de drum totusi destul de mica, in alte cazuri vorbesc de 12-15 ari de teren. Municipalitatea intr-adevar se angajeaza ca va face investitia dar cand? Ca se spune la un moment dat ca se face drum, apa, canalizare de saptamana viitoare. Atunci este de acord omul sa plateasca municipalitatea 30 de milioane sa u 40 de milioane taxele notariale pentru ca stie ca o sa aiba drum, apa, canalizare peste 6 luni de zile. Ar propune totusi sa devina oarecum o obisnuinta ca in momentul redactarii acestor proiecte de hotarare si in  momentul cand se accepta de catre municipalitate drumuri ca si donatie sa nu plateasca pentru ele nimnic sa achite aceste cheltuieli notariale de catre ei, Primaria sau Consiliul si sa fie la fel pentru toata lumea, sa nu mai faca diferentiere intre un investitor care vrea sa faca sau intre un om care individual vrea pentru 2-3 cazuri sa faca acest lucru.

Dl. Matuz arata ca este de parere ca ar trebui sa adopte o pozitie in care sa fie consecventi. Deci daca pentru unii au adoptat atunci sa adopte pentru toti. Considera ca daca se face acest pas sa il faca pentru toate categoriile, daca executivul spune ca “nu" atuncea de acuma incol sa nu mai primeasca asemenea cereri de scutire. Deci nu trebuie ei sa fie aceia care sa spuna pentru “Popescu Da” pentru “Ionescu nu”, ci trebuie sa fie consecventi. Daca fac sa faca pentru toti daca nu pentru nimeni.

Dl. Gozar il intreaba ce propunere are.

Dl. Matuz arata ca daca executivul spune ca se pot angaja la asa ceva si considera ca este bine atuncea sa sprijine, daca nu sa nu primeasca pentru nimeni asemenea cereri.

Dl Primar: argumentele sunt sigur logice si de o parte si de alta dar in aceasta hotarare a aparut prima data aceasta formulare, e adevarat, pentru ca a aparut intentia de a fi supusa votului, dar s-a pregatit, insa nu s-a introdus pe ordinea de zi la aceasta sedinta, o hotarare la modul general care ar fi stabilit acest cadru. Acuma, daca discutia de astazi ramane la ideea ca nu e cazul sa se aplice aceasta facilitate, atunci nu se mai face proiect de hotarare raman intelesi ca nu se accepta aceasta idee. Daca se accepta ideea atunci, bineanteles va fi aplicabila la toata lumea indiferent de zona si de persoana fizica sau juridica. Poate nu e cazul in aceasta sedinta pentru ca discutia nu este pregatita. E de acord si atunci propune sa se scoata acest articol deocamdata din aceasta hotarare pentru ca nici in altele nu a aparut, pana acuma nu s-a platit la nimeni. Intr-adevar, acuma sa inceapa de la cineva. Atunci sa se poarte o discutie pe aceasta tema pe un proiect de hotarare pes care il initiaza de dragul discutiei, sa vada si in varianta in care se doreste o sa o introduca in consiliu data viitoare. Dar daca se cade de acord ca nu  se accepta aceasta plata atuncea nu o mai introduc, ramane totul asa cum a fost. Nimeni nu a beneficiat inca de aceasti bani. Deci deocamdata nu se face nici o discriminare cu nimeni.

Dl. Csillag arata ca in actul de donatie se mentioneaza ca donatia este valabila in situatia in care se aproba, adica pentru PUD-ul care este pentru terenul de pe Lucian Blaga. Si acolo se poate construi conform PUD-ului. Dar doneaza cu conditia ca Primaria sa fie obligata sa aprobe PUD-ul promovat de el. Asta e conditia si zice ca in situatia in care nu se accepta constructia conform PUZ-ului atuncea donatia nu este valabila. In astfel de situatie nu se poate face o exceptie. Daca mai si conditioneaza cum sa nu plateasca. Vorbeste de cazul acesta, in general problema este foarte discutabila, practic banii nu se platesc practic la bugetul acesta ci la bugetul central. Si au facut interventii in acest sens si cei de la Directia Generala a Finantelor Publice sub semnatura d-lui Manea catre Ministerul Finantelor ca sa se reglementeze odata care e situatia atunci cand donatia  se face in mod exclusiv in favoarea orasului.

Dl. Albu arata ca vrea sa sublinieze faptul ca: 1) e incorect sa se spuna ca se traieste in democratie. Consiliul nu ii obliga pe oamenii aia sa isi cumpere teren acolo, nu ii obliga nimeni sa isi construiasca case acolo. E o chestie liber consfintita. Municipalitatea are obligatia sa le dea autorizatia de constructie daca sunt in ordine actele, in rest nu au alte obligatii. Avand in vedere ca i se par foarte mari investitii pe cativa ani, primaria nu va fi in stare sa achite realizarea la standard european pentru strazile si cartierele existente, decat investitii foarte mari, nu vede nici un motiv pentru care municipalitatea sa isi ia un asemenea angajament. Dacă danşii vor sa isi construiasca case acolo, nu vor sa isi cumpere teren asta va fi rezultatul: in loc sa isi cumpere cu 5 Euro va trebui sa isi cumpere cu 100 unde este ce trebuie: infrastructura. Nu ii obliga nimeni sa isi faca case acolo. Ei in momentul cand fac o donatie de genul acesta, Primaria nu se poate obliga., dar el stie clar ca intr-un interval anume de timp acolo va exista o strada. Ca sunt 5 ani, ca sunt 20 de ani, e cu totul altceva. Este de acord cu ceea ce a spus colegul sau ca nu ar trebui sa faca conditionari pentru ca e o chestiune de nivel financiar. Cat costa drumurile sa le finalizeze. Acum trebuie neaparat sa le faca Primaria drumuri. Stiind ca se mută in camp e un risc asumat; cetatenii care isi construiesc case acolo nu au decat sa isi faca socoteala. Primaria pe langa faptul ca nu se obliga dar pe langa faptul ca accepta donatia le va construi acolo, le va face o artera rutiera cu toate utilitatile. Dar asta este numai in beneficiul dansului pana una alta.

Dl. Viman arata ca asa cum spunea si dl Primar si cum este şi prin intelesul legii, sarcina municipalitătii este sa dezvolte aceasta urbe si sa stabileasca masuri care sa duca la dezvoltarea urbasnistica a asezarii. Daca mereu se vor crampona dupa diverse interese de aceste aspecte care par a confirma o zicala mai veche: “ca se scumpesc la tarate si  se ieftinesc la paine”. Adica se stie bine ca municipalitatea trebuie sa faca aceste căi de acces si ca legea prevede si ca le permite sa faca acest lucru pentru ca numai asa se va putea dezvolta orasul, dar nu platesc o suma derizorie. Este discutabil, dar suma e atat de mica, se imparte la 10 locatari si e foarte putin. Daca privesc foarte bine asa cum s-a mai spus situatia unui donator la ora actuala care nu are mijloace financiare si nu poate sa plateasca. Adica daca se privesc de la distanta lucrurile ele stau asa: “eu fac donatia si platesc si transportul care sa duca cadoul”. Ar trebui sa se stabileasca principiul ca daca se face donatia municipalitatea ar trebui sa plateasca daca aceasta donatie este cu bune intentii, daca urmareste dezvoltarea urbanistica, daca este in folosul cetatenilor. Se poate vedea si sa nu se faca speculatii acuma. El este de acord cu o hotarare care sa stabileasca principiul acesta. Si in cazul acesta crede ca ar fi bine sa aprobe.

Dl. Primar arta ca nu este un cadru legal general pentru a plati si atunci nu se poate. Dar va ramane pentru sedinta viitoare sa se adopte o hotarare prin care sa se stabileasca si regulile retroactiv sau cum se va intampla dar trebuie avuta o discutie pe tema aceasta si atunci astazi, in acest caz sa nu se faca o exceptie pentru ca inca nu au astfel de reglementari. Deci propune scoaterea articolului 2 pentru ca daca nu exista o aceeptare generala in momentul de fata atunci trebuie sa se discute in Consiliu sa aiba o parere. Daca vor considera ca e cazul vor introduce o hotarare de consiliu luna viitoare care salveaza in principiu problema in ansamblu si atunci exclud acuma.

Se supune la vot propunerea facuta de comisia juridica prin d-na Gittinger pentru scoaterea art. 2 din acest proiect de hotarare. Cu un vot impotriva si 20 de voturi pentru art. 2 este scos din acest proiect de hotarare.

Dl. Gozar arata ca art. 2 din hotarare ramane, 2 bis este cel vizat ca vede ca erau doua articole 2 si se introduce art. 3: “Se dispune intabularea dreptului de proprietate in favoarea municipiului Satu Mare”. Se supune la vot introducerea acestui articol. Cu o abtinere si 20 de voturi pentru se aproba introducerea in proiectul de hotarare a acestui articol iar art. 3 devine art. 4.
Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
Cu 2 voturi impotriva se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei Planului Urbanistic de Detaliu “Bloc de locuinte P+3+M” in municipiul Satu Mare, str. Fragilor nr. 16-18.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare a SC Transurban S.A. Satu Mare pe 2006.

Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
Comisia juridica arata d-na Gittinger ca nu este cazul sa fie nominalizata pentru avizare in toate aceste cazuri cand este vorba de executie bugetara, de bilant. Mentioneaza ca sunt probleme pe care comisia juridica nu le cunoaste.

Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare a S.C. Transurban S.A. Satu Mare 2006.

13. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei SC Transurban S.A. Satu Mare.

Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.
Comisia juridica a cordat aviz favorabil.

Dl. Gozar intreaba daca sunt alte propuneri. Pentru ca nu sunt alte propuneri se supune spre aprobare proiectul de hotarare pe ansamblu.
Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarae privind modificarea organigramei la SC Transrban S.A Satu Mare.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului cu privire la activitatea Sc Apaserv Satu Mare S.A., bilant contabil si contul de profit si de pierderi pe 2006.

Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
Comisia de servicii a cordat aviz favorabil.

Dl. Fanea mentioneaza ca are ce are cu Apaserv-ul, adica nu cu Apaserv-ul ci cu apa. Mentioneaza ca daca s-au uitat sau daca merg sa se uite, in 2006 Apaserv-ul a avut 315 angajati. Venitul din vanzarea apei a fost 17. 683.000 de lei, cheltuiele de personal 7.484.000. Este normal ca tot pot ridica pretul la apa in Satu Mare. Asa ca el unul nu va vota organigrama si proiectul de hotarare cand jumatate la 315 de persoane cheltuieli de personal 7.400.000 lei la venituri de 7.683 de mii de lei. Atata avut de spus.

Dl. Gozar intreaba daca sunt alte interventii.

D-na Gittinger vrea doar sa aminteasca ca in preambul sunt niste adnotari.

Dl. Gozar mentioneaza ca le-a notat si el numai ca a vrut la inceput sa vada parerea colegilor pentru ca poate nu trece raportul de activitate si adnotarile nu ar mai fi trebuit.

Dl. Albu ar dori sa primeasca un raspuns din partea Apaserv-ului. Municipalitatea, ca si actionar poate sau nu poate interveni intr-o schema de functionare? Daca ar putea interveni poate ca ar fi necesar sa ceara un audit de la un auditor independent. Dar daca nu poate interveni nu are rost sa mai discute. Cine este in masura sa ii raspunde, intreaba.

Dl. Gozar precizeaza ca dl. director de la SC Apaserv poate interveni dupa ce intervin d-nii consilieri pentru ca dansii anlizeaza.

Dl. Zaha intreaba care este profitul SC Apaserv, in ce suma mai exact?

Dl. Leitner arata ca profitul este mentionat conform contului de profit si pierderi.

Dl. Gozar intreaba ce dividende au luat Apaserv la sfarsitul anului.

Dl. Leitner mentioneaza ca nu ei au luat dividende ci proprietarii, Consiliul local Satu Mare.

Dl. Primar arata ca probabil ca nu se stie, insa toata lumea stie: deci contul MRD, acel cont obligatoriu deschis in programul ISPA unde se varsa redeventa din concesionarea apei, care este consistenta tocmai pentru ca trebuie sa se asigure fondurile de rambursare a creditului de la Banca Europeana de Investitii. Acest cont MRD unde se acumuleaza aceasta redeventa si unde sunt acumulate, arata ca d-na Ursu stie sa le spuna cate zeci de miliarde s-au acumulat acolo in 3 ani de zile si inca nu s-a platit nimic pentru ca inca nu au inceput sa ramburseze credit. Exista o rezerva imensa de bani, impozitul pe profit si dividendele pe care societatea le realizeaza, amortismentele pe care societatea le contabilizeaza, toate aceste surse intra obligatoriu in acest cont MRD care este garantia rambursarii creditului pana in 2028. Deci si executivul, in principiu, a spus “nu” la profit pe intreprindere de servicii publice. Mentioneza ca dl. Simon stie pentru ca s-a certat cu contabila sefa a dansului careia I- a spus:” pana atuncea va dam indiferent cat s-a aprobat in buget, pana atuncea platim si la limita aceea platim subventii pentru aportul comun pana societatea nu are pierderi”. Dar peste aceasta nu mai acorda subventii ca sa se transforme in impozit pe profit ci sa se plateasca impozit pe profit la stat. La Apaserv situatia este diferita pentru ca au acest cont MRD avand obligatia sa existe si sa verse acesti bani in acea directie, tot ce se transforma in profit, toti banii care sunt profit, dividende, amortisment si redeventa se duc acolo si este in proprietatea municipiului intr-un cont extrabugetar care are o destinatie clara stabilita prin lege. Este bine sa se stie acest lucru. Aceasta suma nu se evidentiaza in buget dar este la ordinul a o suta de miliarde de lei deja acuma si se va aduna in continuare lunar, aceasta redeventa de 7-8 miliarde de lei lunar, mentioneaza ca vorbeste in lei vechi, si care se acumuleaza in acel cont de redeventa. Din momentul in care vor incepe sa foloseasca creditul, si cum se intampla acuma in acest sezon, in care se demareaza in masura aceasta dupa perioada de asteptare, de gratie, vor incepe sa ramburseze, vor incepe sa plateasca de acolo si nu din bugetul local asa cum platesc de exemplu alte plati. Trebuie sa aloce din bugetul local anumite sume pentru diferite proiecte. Acesti bani pentru rambursarea creditului exista in acel cont separat si este garantata deocamdata cu multi ani inainte rambursarea creditului.

Dl. Zaha Mentioneaza ca este bine ca se intampla acest lucru, dar pe profitul realizat, indiferent cine este: ca este Primaria, ca este o institutie publica, ca este Consiliul local actionar sau nu, se plateste impozit pe profit, se plateste 16% impozit pe dividende. Sunt niste bani care probabil se puteau trece la alta categorie, ca sa se ajunga sa se faca niste investitii mai mari.

Dl. Primar arata ca este de acord si executivul si-a initiat anumite cheltuieli.

Dl. Fanea revine la ceea ce le-a spus: cu 315 angajati, 40% din veniturile Apaserv-ului, deci veniturile pe apa sunt cele de personal. Deci numai 1milion 8 sute si ceva sunt impozitele pe salarii. Se poate tot majora pretul la apa si pe urma vor mai angaja personal. Arata ca nu stie ce inseamna 315 sau 600 de persoane, dar i se pare cifra, deci procentul din realizarile Apaserv-ului, i se pare ca sunt cheltuieli de personal exorbitante. Foarte bine ca iau salarii mari, dar nu pe spinarea consumatorului. Dupa ce ca e si proasta apa mai si platesc mult.

Dl. Schita arata ca subscrie in totalitate la ceea ce a expus dl. Fanea. Dupa ce data trecuta au majorat apa cu 16% si macar din bun simt daca nu contrar legii unii colegi ar trebui sa se abtina de la vot. Intreaba Secretarul, cunoscand ca sunt angajati de la Apaserv in Consiliu daca acestia nu trebuie sa se abtina de la vot?

D-ra Secretar raspunde ca nu este incompatibilitate, este angajat nu este actionar.

Dl. Primar arata ca legea spune ca: cel care are un interes patrimonial direct, deci este proprietar al unei firme care poate sa aibe un avantaj din treaba asta, un avantaj patrimonial direct.

Dl. Albu cere ca dl. Leitner sa le dea explicatii ca sa nu mai poarte discutii inutile.

Dl. Leitner arata ca: Consiliul local in calitate de actionar principal al SC Apaserv poate sa faca oricand un audit. Dealtfel a si facut-o, este biroul de audit de la Primaria Satu Mare care face audit pentru Apaserv.

Dl. Albu i se adreseaza d-lui Leitner aratand ca avand in vedere ca este programul ISPA il intreba: parerea dumnealui ca persoana pe post de conducere al Apaserv: Consiliul ca si proprietari cat de departe ar putea merge cu interventiile in organigrama, in tot ce tine de activitatea acestei institutii?

Dl. Leitner arata ca trebuie sa semneze o hartie de confidentialitate.

Dl. Albu precizeaza ca nu este vorba de el ci este vorba de Consiliu.

Dl. Primar arata ca exista o conditionare, dar nu de natura aceasta  de a putea  aproba o anumita structura sau alta. Exista un cash- flow aprobat de Banca Europeana de Investitii si de Bruxelles la momentul aprobarii proiectului si la momentul aprobarii finantarii si la momentul aprobarii acordarii creditului de catre Banca Europeana de Investitii, care presupune realizarea unui set de indicatori financiari pe perioada derularii rambursarii creditului, adica pana in anul 2028. Deci municipalitatea de aceea trebuie sa tina cont. Ca in rest cum se realizeaza acesti indicatori, cum se realizeaza acea rata de profit, acel volum, acel indicator de rambursare a creditului care inseamna resursele din apa pentru ca acest proiect aprobat in conditiile in care creditul de 10 milioane de Euro, rambursabil dupa perioada de asteptare de 4 ani, pana in 2028, sa fie recuperabil integral, sa fie asigurat integral, previzionat  ca fiind recuperat integral din activitatea economica a Apaservului. Acest lucru trebuie sa fie neconditionat. Si acest lucru sigur ca este transpus in proiect pana in 2028. Daca acest lucru se realizeaza, mentinand costurile, mentinand structuri sau orice altceva atunci in acest ansamblu se aproba ce vor, daca costurile se schimba, daca managementul nu realizeaza acesti indicatori atunci trebuie sa intervina prin a ajuta acesti indicatori, atunci trebuie sa intervina prin cresterea pretului apei, trebuie sa intervina prin alte mijloace principale. Au doua mijloace principale: cresterea pretului si a costurilor. Deci executivul aicea poate jongla si au raspunderea sa asigure masuri eficiente de rambursare a creditului din resursele acestea. Altfel va implica rambursari de credite si din bugetul local.

Dl. Gozar ii multumeste.

Dl. Leitner vrea sa raspunda la intrebarile care i s-au pus daca se poate. Trebuie urmarita salarizarea la toti din acest sector. Procentul de salarizare este intre 30 si ceva la suta plus 50-60 % din total salarii. Poate sa le puna la dispozitie date din alte orase din Romania sau chiar din alte tari. Probabil se stie acest lucru: ca pretul nu este prea mare. Referitor la impozitul pe profit, intra si impozitul pe profit pe anul 2006, intra in fondul de inlocuire, intretinere si dezvoltare.

Dl. Gozar ii multumeste.

Se supune spre aprobare proiectul de hotarare pe ansamblu.
Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea raportului de activitate al SC Apaserv S.A Satu Mare, bilant contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2006.
Pct.15 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei la SC Apaserv Satu Mare.

Comisia de servicii a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.

Dl. Gozar îl întreabă pe dl. Director de la Apaserv cu cât creşte numărul persoanelor de la Apaserv.

Dl. Leithner arată că de la 320 la 401.

Dl. Gozar arată că atunci se pot creşte preţurile la apă.

Dl. Kereskenyi precizează că această creştere a personalului este dată de faptul că s-a demarat procedura de regionalizare, au fost preluaţi oameni de la direcţia de apă şi canalizare din Carei şi Tăşnad.

Dl. Gozar precizează că a citit raportul. A dorit să ştie în general cum a calculat, de la 315, cam cu cât ar creşte. Dacă nu sunt alte intervenţii supune la vot proiectul de hotărâre, în ansamblu. Cu 3 voturi împotrivă şi o abţinere s-a adoptat hotărârea privind aprobarea organigramei la SC Apaserv Satu Mare.

Pct.16 Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Satu Mare la Asociaţia Internaţională CINTE - “Cités Intermédiaires Europeénnes” - “Medium Sized European Cities” –,,Reţeaua Oraşelor Medii Europene”.


Comisia de servicii a acordat aviz favorabil. Materialul prezentat, referatul de specialitate prezentat descrie foarte pe larg toată procedura. Ar dori să-l întrebe pe dl. Primar să prezinte pe scurt proiectul. A înţeles că un membru trebuie să-l recomande alţi membri. Care sunt avantajele pe care preconizează în urma acestei aderări. Aici nu a înţeles. Ce anume crede că va fi inclus. Trebuie făcut public să se ştie. Dar sunt de acord cu acest proiect.

Dl. Primar arată că au fost invitaţi la întrunirea acestei asociaţii, prin intermediul oraşului înfrăţit Nyiregyhaza, care este membrul acestei asociaţii. Este vorba despre 7 oraşe, dacă aderă şi Satu Mare. Dar ce a constatat acolo, de trei sau patru ani de când acea asociaţie funcţionează, au demarat 3 sau 4 programe foarte interesante. Centrul îl are într-un orăşel de lângă Paris. A fost în ianuarie acolo pentru 2 zile. Sunt oraşe din diferite ţări ale Europei, Finlanda, Grecia, Portugalia, Franţa, Italia, Izrael, România, Ungaria. Nu doreşte să spună că vor avea nişte avantaje fantastice, sau se va întâmpla o mare minune, dacă Satu Mare va adera la această asociaţie. Dar ce a constatat acolo, de trei sau patru ani de când acea asociaţie funcţionează, au demarat 3 sau 4 programe foarte interesante. Deci se pot ralia într-un set de programe care în funcţie de ce afectează acest oraş. Interesant a fost un program de reabilitare a unui cartier social, din acel orăşel care a fost plin de emigranţi şi care, a fost un program de reabilitare urbanistic şi social. Există un program care se derulează de 2 ani încoace şi care include 4,5,6 tineri, elevi în principal, studeţi, într-o tabără de training, de implementare a întreprinderilor mici şi mijlocii, şi de asemenea au fost programe de dezvoltare pentru tineri, în relaţiile dintre şcoli şi aşa mai departe. Este deci o activitate utilă, în crearea unei relaţii permanente cu membri acestei asociaţii poate crea oportunităţi nu în primul rând pentru Primărie şi nu ştie ce investiţii pentru oraş, poate crea oportunităţi pentru a crea legături cu nişte organisme, care pot să exploateze, fiecare la nivelul lui posibilităţile pe care le oferă.

Dl. Csillag arată că aceste precizări există şi în referatul de specialitate.

Dl. Matuz arată că nu a înţeles din referat care au fost aceste precizări.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.

Dl. Fanea arată că ar fi trebuit să fie comisia de cultură nominalizată. Această comisie a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aderarea Municipiului Satu Mare la Asociaţia Internaţională CINTE - “Cités Intermédiaires Europeénnes” - “Medium Sized European Cities” –,,Reţeaua Oraşelor Medii Europene”.

Pct.17 Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de participare pentru comercianţi la manifestarea “Zilei Oraşului Satu Mare” – ediţia 2007.

Comisia de buget susţine propunerea comisiei de servicii.
Comisia de servicii, având în vedere că nu a mărit taxele faţă de anii trecuţi propune avizarea.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind stabilirea taxelor de participare pentru comercianţi la manifestarea “Zilei Oraşului Satu Mare” – ediţia 2007.

Pct.18 Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fundaţiei Casa sătmăreană.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Comisia de buget propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Comisia de cultură a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea constituirii fundaţiei Casa sătmăreană.

Pct.19 Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru Fundaţia Română a căminelor de Tranzit Foyer.

Comisia de buget propune aprobarea proiectului de hotărâre.
Deoarece nu sunt alte intervenţii se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind acordarea unor facilităţi fiscale pentru Fundaţia Română a căminelor de Tranzit Foyer.

Pct.20 Proiect de hotărâre privind stabilirea funcţiilor publice şi modificarea Statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Comisia de servicii a avizat favorabil proiectul de hotărâre.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.

Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind stabilirea funcţiilor publice şi modificarea Statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Pct.21 Proiect de hotărâre privind modificarea  listei spaţiilor comerciale şi de prestări de servicii ce se vor scoate la vânzare conform prevederilor Legii nr. 550/2002.
Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.

Dl. Preşedinte de şedinţă întreabă consilierii dacă mai sunt şi alte propuneri.
Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind modificarea  listei spaţiilor comerciale şi de prestări de servicii ce se vor scoate la vânzare conform prevederilor Legii nr.550/2002.

Pct.22 Proiect de hotărâre cu privire la acordarea avizului consultativ privind numirea în funcţiile de director adjunct a candidaţilor admişi pentru ocuparea acestor funcţii.

Comisia de servicii a acordat aviz favorabil cu remarcile pe care dl. Preşedinte le va spune.

Dl.Gozar arată că I se pare că s-a pus calul înaintea căruţei, sau boul înaintea căruţei, pentru că după ce se dau concursurile, după ce se ocupă posturile vin şi cer de la Consiliul local avizul consultativ. Se pare că sunt nişte vicii de metodologie, necolaborare între Consiliul local şi Inspectoratul şcolar. Ştie că întotdeauna înainte de a merge la concurs, trebuie să existe acordul Consiliului de administraţie, al Consiliului profesoral şi al Consiliului local. Deci după ce dau examenul, ocupă funcţiile respective, cer avizul consultativ. Postul este ocupat chiar dacă îl refuză. Este un aviz consultativ care probabil trebuia să-l ceară înainte de a participa la concurs.

Dl. Fanea arată că acesta este începutul descentralizării.

Dl. Primar arată că probabil îi vor obliga să dea acest aviz, vreun judecător.

Se supune la vot proiectul de hotărâre, în ansamblu. Cu o abţinere se adoptă hotărârea cu privire la acordarea avizului consultativ privind numirea în funcţiile de director adjunct a candidaţilor admişi pentru ocuparea acestor funcţii.

Pct.23 Proiect de hotărâre privind aprobarea estimativă pentru obiectivul lucrări de reparaţii la căminul cultural din cartierul Sătmărel.

Comisia de buget propune aprobarea, cu avizul comisiei de urbanism.
Comisia de urbanism propune aprobarea. Devizul se încadrează în proiectul de mediu general admis.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea estimativă pentru obiectivul lucrări de reparaţii la căminul cultural din cartierul Sătmărel.

Dl. Primar arată că este o clădire foarte bună, frumoasă şi foarte utilă, degradată de ani de zile. Dorinţa lor este să-l repare şi să-l dea în administrarea Casei de cultură a municipiului, pentru a avea o bază, să se poată organiza şi nunţi şi întâlniri acolo. În acelaşi timp să se poată deplasa acolo. Sunt nişte cerinţe extraordinare acolo.

Pct.24 Proiect de hotărâre privind desfiinţarea serviciului public “Exploatarea Spaţiului Locativ” Satu Mare.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Comisia de buget propune aprobarea.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind desfiinţarea serviciului public “Exploatarea Spaţiului Locativ” Satu Mare.

Pct.25 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului strategic de dezvoltare în domeniul asistenţei sociale al serviciului public de asistenţă socială şi al partenerilor.

Comisia de cultură a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Comisia de servicii a acordat aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea planului strategic de dezvoltare în domeniul asistenţei sociale al serviciului public de asistenţă socială şi al partenerilor.

Pct.26 Proiect de hotărâre privind aprobarea transferării spaţiului din imobilul situat pe strada Gladiolei nr.14, în administrarea SPAS-ului, cu destinaţia funcţionării Centrului Social de Urgenţă pentru Adulţi şi schimbarea locaţiei Asociaţiei Surzilor filiala Satu Mare, în vederea desfăşurării activităţii.

Comisia juridică a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre, însă propune ca art.2 să fie eliminat, având în vedere că darea în administrare se face pe o perioadă nedeterminată.

Se supune la vot propunerea făcută în art.2 de către d-na Gittinger. În unanimitate de voturi, art.2 se modifică, deci, transmiterea în administraţie se face pe o perioadă nedeterminată.

Se supune la vot în ansamblu proiectul de hotărâre. În unanimitate de voturi se adoptă hotărârea privind aprobarea transferării spaţiului din imobilul situat pe strada Gladiolei nr.14, în administrarea SPAS-ului, cu destinaţia funcţionării Centrului Social de Urgenţă pentru Adulţi şi schimbarea locaţiei Asociaţiei Surzilor filiala Satu Mare, în vederea desfăşurării activităţii.

Bineînţeles la toate aceste proiecte sunt şi adnotările d-ei secretar.

Pct.27 Proiect de hotărâre privind completarea contractului de asociere nr.14681/26.07.2004, încheiat între municipiul Satu Mare şi SC Bomax Trading – Bucureşti.

Comisia juridică nu a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre. Consideră că termenul după trecerea căruia se poate înstrăina imobilul este de 10 ani conform contractului de asociere, precum şi având în vedere