PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 9.08.2007.
Lucrarile sedintei sunt conduse de d-nul consilier Kovacs Jacint.
Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenti 16 consilieri.
Consiliul local a fost convocat conform prevederilor legale.

Dl. Kovacs declara deschisa sedinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 9.08.2007. Mentioneaza ca pe ordinea de zi au 2 puncte. Intreaba daca sunt obsevatii in legatura cu ordinea de zi. Pentru ca nu sunt observatii supune la vot ordinea de zi. Prin unanimitate de voturi se aproba astfel ordinea de zi:
1) Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a acordului privind contractarea finantarii in cadrul Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, a obiectivului: “Reabilitare zona de agrement Gradina Romei in municipiul Satu Mare”.
2) Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a acordului privind contractaraea finantarii in cadrul Progrmului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, a obiectivului: “Reamenajare spatii verzi si terenuri de joaca in cartierele Carpati I, Carpati II si Micro 17 din municipiul Satu Mare”.

1.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a acordului privind contractarea finantarii in cadrul Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, a obiectivului: “Reabilitare zona de agrement Gradina Romei in municipiul Satu Mare”.

    Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.
Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a acrdului privind contractarea finantarii in cadrul Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, a obiectivului: “Reabilitare zona de agrement Gradina Romei in municipiul Satu Mare”.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a acordului privind contractarea finantarii in cadrul Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, a obiectivului: “Reamenajare spatii verzi si terenuri de joaca in cartierele Carpati I, Carpati II si Micro 17 din municipiul Satu Mare”.

     Comisia de buget a acordat aviz favorabil.
     Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
   Se supune la vot proiectul de hotarare pe ansamblu.Prin unanimitate de voturi se aproba Proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a acordului privind contractarea finantarii in cadrul Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, a obiectivului: “Reamenajare spatii verzi si terenuri de joaca in cartierele Carpati I, Carpati II si Micro 17 din municipiul Satu Mare”.
     Dl. Kovacs declara inchisa sedinta.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNAT
Kovacs Jacint                                                                        Secretar
                                                                                            Suciu Mariana