PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 9.07.2007.


Lucrările şedinţei sunt conduse de d-nul consilier Kereskényi Gábor.
Din totalul de 23 de consilieri sunt prezenţi 19 de consilieri.
Consiliul local a fost convocat conform prevederilor legale.


Dl. Kereskenyi declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Satu Mare din data de 9.07.2007. Pe ordinea de zi figurează un singur punct.  Se supune la vot ordinea de zi. În unanimitate de voturi se adoptă ordinea de zi astfel:


1) Proiect de hotărâre privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „LTE Reamenajare locuinţe pentru tineri, Bl. P+II, B-dul Cloşca nr. 76” – Program ANL.


Pct.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „LTE Reamenajare locuinţe pentru tineri, Bl. P+II, B-dul Cloşca nr. 76” – Program ANL.

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Comisia de buget cu 4 voturi pentru şi un vot împotrivă a propus aprobarea.

Dl. Primar doreşte să facă o prezentare mai largă, pentru a avea o bază proiectele sau eventualele discuţii care vor avea loc. Deci există o istorie de aproape 4 ani a acestui amplasament, care a căpătat destinaţie de bloc ANL. Încă o dată accentuează, este vorba despre bloc ANL, adică locuinţe pentru tinerii căsătoriţi, în condiţiile în care s-au mai construit şi s-au predat două astfel de blocuri tot în zona respectivă., cu acel criteriu de punctare care prevedea o anumită selecţii, deci nu în principiu, selecţie cu caracter social. De exemplu tinerii căsătoriţi care au un loc de muncă, un anumit statut şi o anumită pregătire. A fost chiar şi astăzi o discuţie cu membrii forumului german, s-a primit o scrisoare de la dânşii in care se preia ideea locuinţelor sociale. Nu este vorba de locuinţe sociale şi categorii sociale, ci este vorba de locuinţe sociale aşa cum sunt cele două blocuri. Deci acest bloc, acest amplasament, terenul a fost în administrarea IJC Satu Mare, însă în 2002 la iniţiativa acestei întreprinderi dreptul de proprietate asupra acestui teren, deci IJC a renunţat la dreptul de proprietate asupra acestui teren, în favoarea municipiului Satu Mare, exact pentru a putea să I se dea destinaţia de locuinţe pentru tineri. Consiliul local, prin HCL 62/26.06.2003 a acceptat renunţarea a SC Construcţii Montaj şi a acceptat donaţia terenului tot printr-o hotărâre de consiliu în 2003, a acceptat donaţia terenului către municipiul Satu Mare, cu destinaţia locuinţe pentru tineri. Aceasta s-a votat în 2003. Atunci s-a şi introdus acest amplasament pe lista locuinţelor pentru a fi finanţate din programul de locuinţe ANL. Există două adrese din partea IJC Satu Mare, inclusiv rectificarea prin donaţie şi aşa mai departe. Pentru că au existat discuţii astăzi, inclusiv intervenţia IJC-ului, astăzi SC Construcţii Judeţene, privind soarta acestei clădiri, au cunoscut scrisoarea lor de acum 3,4 ani, adresa din 24.06.2003. Având în vedere impulsionării programului de locuinţe pentru tineret – aşa începe –Având în vedere că amplasamentul bulevardul Cloşca 76 este cuprins în lista sinteza a hotararii de guvern nr.1859 din 17.10.2002., la poziţia 471, 34 de unităţi locative, în 2002 acest amplasament a fost introdus pe listă de Hotărâre de Guvern. Conform OG, şi aşa mai departe, a programului ANL, sunt de acord cu participarea la realizarea investiţiei ANL, alături de ANL Bucureşti. Pentru aceasta dânşii, au renunţat la dreptul de administrare operativă directă a terenului aferent construcţiei, în suprafaţă de nr.parcelă C/A participarea Primăriei reprezentând viabilizarea terenului. În acel moment în 2003, deci acest amplasament s-a introdus pe lista locuinţelor, propunere de realizare de blocuri ANL. În 2006 Consiliul local a hotărât transmiterea cu titlu gratuit din patrimoniul public al Consiliului local al municipiului Satu Mare,  în patrimoniul agenţiei naţionale pentru evidenţa imobilului. Deci anul trecut acest consiliu a hotărât transferarea acestui teren, cu scopul, dacă a fost transferat la ANL a fost transferat clar cu scopul de a-l realiza ca locuinţe ANL pentru tineri. Atunci a fost momentul absolut obligatoriu pentru ca acest imobil să intre pe lista obiectelor finanţate de ANL. Acest lucru merge încet. Deci proiectele se fac pe 2005. Ştie povestea pentru că în 2005, s-a dus el la fostul guvern, a făcut loby, poate a făcut greşit, nu ştie, s-a dus şi să vadă care este şansa de a amenaja locuinţe ANL în Satu Mare. I s-a spus că în 2005, nu este nici o şansă pentru că se închid lucrările şi se finanţează lucrările comise în 2004, în 2003 nefinalizate. În 2007 s-a făcut o nouă listă. Astăzi s-a făcut o nouă listă. Li s-au cerut acele documente. Abia acum în 2006 se ajunge la finanţarea acestuia. Problema nu a fost nici necunoscută, nici nediscutată, nici netratată. Treburile acestea au trecut prin diferite faze, toate au avut purificarea necesară conform legii, pentru că s-a trecut prin consiliu prin mai multe etape. Inclusiv prin Hotărâre de Guvern, ale cărei anexe au cuprins şi lucrările acestea. Lucrarea care s-a făcut în ziua de astăzi, vorbeşte despre o investiţie obligatorie pe care trebuie să o facă, reabilizarea terenului, adică acest lucru înseamnă racordarea la utilităţi, şi eventual alte lucrări necesare în preajma cădirii pentru realizarea condiţiilor unui bloc de locuinţe. Momentul este final, în sensul că acest bloc există cu o serie de alte amplasamente din ţară, câteva zeci, poate 100 sunt trecute printr-un filtru, prin semnăturile mai multor ministere şi se doreşte introducerea lor pentru a se aproba în hotărâre de Guvern, moment din care ANL-ul începe licitarea lor şi execuţia lor. Condiţia obligatorie pentru a exista hotărârea de guvern este ca toate poziţiile din listă să aibă condiţiile îndeplinite, deci în primul rând, aceste cofinanţări ale municipiilor, ceea ce înseamnă din partea lor acea hotărâre de consiliu, dacă nu sigur se va merge fără această poziţie, va fi cu deranj pentru ANL, pentru că trebuie să se refacă circuitul semnăturilor, care deranjează peste măsură, dar o vor admite şi pe aceasta. Banii pentru această poziţie nu există undeva puşi deoparte pentru Satu Mare. Este o listă de guvern. Dacă sunt 80 de poziţii, poziţia aceasta dintr-un motiv sau altul a căzut. Poate peste un an de zile vor reuşi să introducă şi altceva dar deocamdată nu există şansa de a schimba radical şi de a transfera pe altă poziţie. Referitor la motivele invocate, toată lumea a recunoscut, şi ei recunosc nu este soluţia ideală. Dar este o soluţie. Aşa cum sunt blocurile ANL acolo, lângă vecinătatea liceului, şi nu a auzit niciodată până acum să se plângă nici directoarea, nici altcineva de acolo de faptul că acolo sunt două  blocuri ANL. Sunt în curte, separate de un gard. Aici este mai apropiat de clădirea liceului dar, nu sunt aceleaşi probleme. Există o ieşire colaterală şi fără discuţie ieşirea se face pe terenul său, şi adresa se schimbă la o adică, pentru a nu avea nici implicaţii de natură juridică sau organizatorică. În sensul că şi poştaşul să ştie la care parte vine la clădire. În momentul de faţă nu poate să spună altceva. Nu este soluţia ideală, dar este o soluţie care va rezolva problema acelei clădiri. Acea clădire dacă nu se va rezolva astfel, pentru că în bugetul municipiului nu sunt fonduri pentru a face locuinţe ANL pentru profesorii de la liceu. Forte bună ideea, dar când şi unde au făcut oraşul, locuinţe pentru profesori nu ştie. Nu există un astfel de imobil. Sunt departe de a avea fonduri pentru a face pentru anumiţi oameni, nişte locuinţe. La ora actuală sunt 500 de cereri de locuinţe . Dar până se va finaliza blocul acesta, până în primăvara anului viitor vor mai fi încă 300. Va fi o tragedie să se împartă 34 de unităţi locative la 500, 600 sau 700 de tineri căsătoriţi. Faptul că inspectoratul a venit, de fapt nici nu a venit, nici astăzi nu există nici o informare din partea inspectoratului. Dar în trei zile a primit de zece ori a primit deja informaţia că au toate fondurile, să facă nu ştie ce fel de centru şi nu ştie alte minuni acolo. Dar o singură informaţie oficială de luni de zile nu au primit de la ei, pentru că ei într-adevăr afirmă că au proiecte sau să existe o confirmare din partea ministerului, sau că sunt incluse într-un program pentru a face altceva acolo. Primăria nu poate lucra, sunt în faza de finalizare, dar află cu trei zile înainte că Inspectoratul are bani sau nu are încă bani pentru iniţiative pentru altceva. Aşa nu se poate opera. Dacă inspectoratul nu consideră demnă Primăria de a o informa la timp, privind acţiunile care implică bugetul local, atunci cu această instituţie nu vor putea colabora în aceste condiţii. Îi pare rău să o spună, dar aceasta este situaţia. Nu există absolut nici o informaţie de la inspectorat în privinţa programelor care sunt informaţiile sau reacţiile ministerului privind programele iniţiate de ei. Ei vin pe ultima sută de metri şi pun pe masă o lucrare şi spun da sunt 15-20 la sută cofinanţare, dacă face această treabă. Când bugetul este demult discutat, aprobat. În aceste condiţii nu se poate lucra. Până acuma nimic nu s-a spus de blocul Cloşca 76, acuma când se vorbeşte în şedinţa de consiliu, Inspectoratul are nu ştie ce fonduri cerute, nu aprobate, pentru reabilitarea clădirii. Nu se poate lua în considerare aşa ceva. Îi pare rău. Nu că nu ar fi ideea lor bună, nu că nu ar avea încredere în administrarea lor, dar dacă nu au avut timp să informeze Primăria. Anul trecut, când s-a planificat bugetul pe acest an, sau s-a făcut lista de investiţii pe acest an, şi când s-a văzut clar că există nişte intenţii cu privire la această clădire, atunci cu o zi înainte de şedinţă nu mai poate fi luată în considerare în Hotărâre de Guvern. Nu este soluţia cea mai bună, dar decât aceasta sunt soluţii mult mai proaste. Aceasta este părerea executivului, doreşte să fie susţinută, mai departe dacă nu se va realiza în momentul de faţă această lucrare, probabil într-un an, doi se va găsi o soluţie alta pentru acea clădire. Dar se ştiu procedurile, ce  înseamnă banii de la buget în primul rând, ce înseamnă locuinţele ANL pentru tineri. Hotărârea aceasta este necesară ca să fie transmisă până vineri, săptămâna aceasta, ANL-ului, pentru a intra pe ordinea de zi a şedinţei de guvern de joia următoare, dacă nu atunci nu se va introduce nici o locuinţă ANL din ţară pe ordinea de zi a guvernului, probabil adoptându-se acel proiect fără acea poziţie.

Dl. Kereskenyi mulţumeşte dl.Primar pentru prezentare şi întreabă dl. Consilieri dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul. Dacă nu supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu.

Dl. Viman atrage atenţia dl. Preşedinte să nu se grăbească aşa.

Dl. Kereskenyi precizează că a întrebat dacă vrea cineva să ia cuvântul.

Dl. Viman precizează că dânsul a fost cel care la şedinţa trecută a deschis o discuţie separată faţă de ce se propunea referitoare la construcţia locuinţelor ANL în spaţiul respectiv. Înţelege poziţia executivului şi nu are alte argumente decât cele pe care le-a susţinut şi în şedinţa trecută, anume faptul că această clădire, transformată în locuinţe şi înconjurată de un gard, aşa cum s-a propus, opturează, închide accesul copiilor din liceu, la cantina liceului, pentru că este un spaţiu îngust înconjurat de un gard, şi în acest caz nu se poate accede în cantină. Revenind la argumentele enumerate, lista despre care s-a vorbit cuprinde şi alte spaţii care sunt propuse pentru a fi transformate în locuinţe ANL, spaţii mai generoase. Este vorba despre două blocuri din str. Ostrovului. Nu crede că este un capăt de ţară dacă se va schimba această locaţie cu altă locaţie, chiar mai generoasă. Mai sunt câteva locuinţe acolo, nu multe. Însă nu pun la dispoziţie un alt spaţiu, care este în spaţiul respectiv. Acolo se vor poticni, este o problemă mare. Acele spaţii sunt locuite de către romi, şi vor încerca să rezolve problema lor în foarte scurt timp. Era bine să se ocupe de această problemă din timp, pentru a avea soluţia acum. El se simte acum chiar penibil, să refuze introducerea unei locaţii în această listă, este nefolositor, prejudicios pentru Consiliul local al municipiului Satu Mare, dar în acelaşi timp să construiască locuinţe acolo, în acel spaţiu, iar nu poate să accepte. În privinţa inspectoratului şcolar dă dreptate dl. Primar, trebuia să vină cu pretenţiile pe care le are şi să le explice clar. La momentul potrivit. Cu asta este absolut de acord, şi dacă are proiecte, şi are proiecte finanţate,  nu crede că vor face un lucru bun dacă se va construi acolo nici pentru cei care vor locui în acele locuinţe, dar nici pentru cei care învaţă acolo. Nu face propagandă electorală şi nu vrea să contrazică cu orice preţ. Pentru că urmează anul electoral şi hai să ne găsim în contradicţie şi să se taie în idei care de care mai interesante. Pune această problemă cu o intenţie absolut obiectivă, cu cele mai puţine intenţii neelectorale şi nepropagandiste. Dacă se va construi acolo, dacă se va pune un gard la trei metri, de acea  clădire nu vor mai putea accede la cantină copiii. Aceasta este problema. Că sunt consilierii vinovaţi, că este executivul vinovat, că este Inspectoratul vinovat, că cineva în fond este vinovat, trebuie să se bareze de aceste fapte. Că merg pe această idee care nu duce nicăieri.

Dl. Matuz arată că nu crede că s-a întâmplat nimic că nu au votat proiectul, deoarece prezentările dl.Primar au fost binevenite. Au avut curiozitatea, împreună cu mai mulţi colegi să meargă şi să vadă faptic ce se întâmplă. Accesul spre cantină se poate realiza pe drumul de acces ce este şi astăzi acolo. Într-adevăr dl. Primar şi una dintre condiţiile pe care le-a discutat, legat de acest proiect, nu sunt în cea mai fericită situaţie, dar pot să fie pe o listă şi să se facă ceva, sau să cadă de pe o listă şi pe urmă  ani în şir să nu mai primească nimic. Vrea să spună că a găsit o  soluţie, şi anume să se delimiteze foarte clar ce este şcoală, şi ce este acea construcţie ANL. Cu o cale de acces ce se face dinspre Gara Ferăstrău, cu spaţiile de parcare care se poate realiza într-o zonă verde care este acolo, cu spaţii verzi şi o zonă de gaze între ele. Nu ştie dacă cineva a trecut pe acolo în ultima vreme, dar nu este chiar aşa paragină. Faţă de executiv ar avea o rugăminte. Să verifice pe cei care au construit acele construcţii legate de blocurilor respective, sunt cu toate actele în regulă.

Dl. Primar precizează că dl. Molnar are acest dar, har sau dat de la Dumnezeu, să întabuleze tot ce are în Satu Mare. Şi acea construcţie este întabulată prin sentinţă judecătorească, pe numele nu a dânsului, ci a firmei.

Dl.Enătescu precizează că îi place să constate un lucru, că încet, încet începe să gândească şi el ca şi sătmărenii să înţeleagă gândirea sătmăreană. Prima dată ne-au adus aminte faptul că foarte greu vor ajunge copiii la cantină, de ce s-a mutat cardiologia de la Spitalul judeţean. S-a mutat cardiologia de la Spitalul judeţean, cu toate că era zonă cu lift, cu oxigen, la Spitalul municipal, fără lift, la spitalul municipal, la etajul 2, fără oxigen, fără reanimare, pentru că medicul şef stătea la a doua stradă. Şi s-a pus problema cum să meargă medicul şef de la a doua stradă, peste drum până la Spitalul Judeţean. Mai bine mor bolnavii. Şi aşa râdea Clujul şi Bucureştiul de organizarea Spitalului şi de cea din Satu Mare, acum 15 ani. Problema este foarte interesantă. De ce nu au reuşit să găsească un spaţiu pentru psihiatrie. Să nu sperie 4 copii de la o creşă. Pentru că ar putea să vadă că acolo scrie psihiatrie. Că stă Scoala generală nr.1 în gura Puşcăriei, cu toţi ţiganii aia nu-i nimica. Cu asta s-au obişnuit deja de 100 de ani este aşa. Are impresia că într-adevăr, modul acesta de a gândi este un mod foarte ciudat. Care sunt nişte argumente minore care să rezolve probleme majore. Că se va construi din partea ANL-ului, foarte bine. În ceea ce il sprijina pe colegul sau in ceea ce s-ar putea sa fie cu preferinta pentru cadrele didactice. Atuncea, intr-adevar se vor repartiza acele locuinte, deci nu oricui, ci tocmai aicea s-ar putea sa se faca o corectare a acestei probleme. Si atuncea zice merita sa piarda municipiul suma de bani, sau sa piarda o constructie numai din cauza ca s-ar putea sa mearga mai mult pe jos copiii pana la cantina. Aia merg, I-a vazut si prin munti, I-a vazut la Brasov, I-a vazut la Sibiu, I-a vazut peste tot. Si el cand era mic umbla pe jos, dar acuma a devenit sedentar si se vad consecintele. Deci daca vor sa fie sanatosi sa mearga pe jos, mai ales dupa masa.

    Dl. Kereskenyi ii multumeste si ii da cuvantul d-lui Viman.

    Dl. Viman precizeaza ca spunea dl. Matuz ca este totusi acces. Arata ca au fost acolo, au vazut, este drum de acces. Intreaba prin curte sau din strada.

    Dl. Matuz ii raspunde: prin curte.

   Dl. Matuz arata ca trebuie separate cele doua activitati, curtea e a scolii in intregime, cei care intra la blocurile ANL au intrarea lor. Daca se uita la accesul prin curte prin aceasta constructie nu se scurteaza si nu se lungeste drumul copiilor.

    D-na Gittinger intervine si arata ca este harta, planul de situatie a imobilului si absolut nici ea nu vede cu ce ar impiedica accesul la cantina  a elevilor. Exista, se vede, sunt chiar zeci de metri acolo.

    Dl. Albu arata ca distanta este de 15-20 de metri intre cladirea, gard si perete. Cea mai mica distanta este de 20 de metri.

   Dl. Viman precizeaza ca nu au fost aclo cei care sustin ca este distanta de 20 de metri.

    Dl. Primar  arata ca vrea sa precizeze niste lucruri. Blocul chiar daca se va realiza are acces, iesire si inclusiv de la Gara Ferastrau. Nu are impact de nici un fel asupra activitatii, asupra deplasarii copiilor din incinta scolii, asupra spatiilor actualmente utilizate de catre scoala, nu are nici o implicatie. Problema e ca asta este o cladire nefolosita si ea ar urma sa fie folosita. Pentru ce: daca de exemplu pentru locuinte va avea acces dinspre Ferastrau, daca ar fi utilizata pentru alte activitati, daca s-ar putea, probabil s-ar integra, s-ar intra dinspre Ferastrau si s-ar iesi dinspre curte. Asa o sa o inchida spre curte si o sa o deschida dinspre Ferastrau. Dar nu are nici o implicatie asupra fluxului pietonal, asupra utilizarii, asupra suprafetelor utilizate de catre liceu. Nu are nici o implicatie. Deci ii roaga sa vada ca singura problema  care este tehnica este ca obligatoriu trebuie ridicat un gard. Acuma nu exista un gard pentru ca e o cladire nefolosita, goala. Trebuie sa se bucure ca nu s-a umplut de boschetari. Ar avea municipalitate alte probleme atunci. Aceasta cladire se va inconjura cu un gard. Aceasta treaba cu gardul si cu acesta iesire dinspre curtea scolii de anul viitor va aparea o constructie ceea ce deranjeaza estetic, vizual dar nu din alte puncte de vedere. Drumul la cantina si astfel de probleme nu se scurteaza, nu se lungesc. Singura chestiune de natura functionala ar fi ca intr-adevar directorul scolii si toti cei implicati in invatamant si municipalitatea sigur ca ar putea sa se gandeasca ca sa puna acolo un ansamblu mult mai bun, sa nu fie locuinte ci sa fie spatii pentru alte activitati educative. S-ar putea, dar nu exista in momentul de fata posibilitatea financiara si nici nu exista proiect pentru asa ceva, exista cateva vorbe aduse de inspectorat dar nu pot fi luate in considerare privind amenajarea acestei cladiri pentru altceva. Si asta este problema. Si revine inca o data, daca municipalitate chestia asta nu au avut-o acum un an, nu vorbeste de doua hotarari din 2003 cand Consiliul local a avut alt primar, alte conditii. Anul trecut la ora asta, in vara anului trecut, in luna iunie au avut o hotarare de consiliu, discutata de consiliu in care au fost cu totii de acord sa se faca acest amplasament al ANL-ului pentru constructia de locuinte pentru tineri. Nu s-a schimbat nimi de atunci in conditiile fizice si in gandirea si in acceptanta acestei actiuni. Deci anul acesta ei discuta acum, discuta de ultima faza la proiect obligatoriu de executat de catre municipalitate in faza in care deja cu Bucurestiul a aprobat includerea acestei lucrari pe lista. Deci asta este problema. Toate acesta discutii era bine daca le discutau acum un an, nimeni nu I-a oprit sa le discute si atunci spuneau: a pornit ceva acum doi ani dar dintr-o data si-au schimbat gandirea, hai sa o opreasca. Puteau sa opreasca anul trecut. Nu au oprit-o atunci. Asta este problema pe care trebuie sa o depaseasca.

    Dl. Viman arata ca nu a participat la sedinta respectiva, nu ar fi fost de acord cu hotararea. Nu ar fi fost de acord ca acolo sa se faca locuinte. Dar acele locuri puteau fi folosite pentru gradinita in limba germana, Scoala pentru clasele 1-4 in limba germana si ar aduce din spatiile pentru care se plateste chirie si nu ar mai plati chirie, ar trece de toate acestea daca ar pune conditie sa repartizeze apartamentele cu preferinta cadrelor didactice. Multumeste si arata ca nu mai are nici o interventie.

    Dl. Csillag precizează cu preferinţă, pentru că legea nu permite că numai.

    Dl. Viman precizează cu preemţiune, cu preferinţă, pentru a folosi termeni juridici.

    Dl. Nits arată că din acel plan de situaţie care este în faţa lor şi a fost pus la dispoziţia lor, dacă este corect  şi nu crede că nu este corect,  atunci se vede clar acolo, exact acelaşi drum o să-l parcurgă elevii până la cantină, ca şi până acuma. Există o alee de pe alea principală, există o alee de vreo 20 de metri lungime, cu o lăţime de 7 metri. Şi după care se extinde la cca 20 metri, la intrare. Iar intrarea şi pe această planşă, pentru bloc, este dinspre Gara Ferăstrău. În aceste condiţii comisia a acordat aviz favorabil. Chiar subscrie celor spuse de dl. doctor. Dacă se poate preferinţă, într-adevăr pentru tinerii profesori. Să fie cu preferinţă.

    Dl. Curpaş arată că a fost foarte atent la discuţiile de astăzi, şi roagă să considere în cele ce spune, că a rămas dascăl, că iubeşte învăţământul, şi în general a apărat interesele învăţământului întotdeauna. Referitor la schiţa aceea explicaţia nu este ceea ce scrie, pentru că de la aleea principală vine aleea care duce spre cantină, o parte este îngustă, iar partea mare este cea din final, unde este ca un patrat mai larg. Acolo ar trebui să se facă un dig, care nu se face lângă clădire ci se lasă o distanţă, acolo trebuie să intre maşini şi camioane pentru aprovizionare, aşa că argumentele din schiţă nu-l interesează deloc. Îl interesează destinaţia clădirilor. Mai doreşte să spună un lucru. Orice gard s-ar face în jurul acestei clădiri, unde vor opri cadrele didactice şi tineri, ca la celelalte blocuri ANL. Vrea să spună că acolo vor sta rufe întinse pe balcon, pe sârme agăţate, şi nu creează o atmosferă propice educaţiei şi civilizaţiei pe care şi-o doresc toţi, mai ales nemţii. Este un liceu pentru care s-au chinuit, şi dl. primar ştie, că s-a făcut un liceu german, renunţând la liceul  de construcţii, şi mutându-l, comasându-l cu altă şcoală, numai ca să aibă un liceu german. Şi-a pus problema de ce pe Ana Ipătescu există acolo clădirea pe care a dat-o Consiliul pentru a se va face grădiniţă, şi şcoală cu clasele 1-4, cu profil german. Ce frumos ar fi să-şi crească liceul german copiii de la grădiniţă, 1-4, să meargă în continuare, să fie pepiniera acestui liceu care este folositor, având în vedere relaţiile cu Germania. Se întreabă dacă alţii din Germania, care vin în colaborare cu ei ce ar afla dacă vor vedea că în curtea liceului este locuinţă ANL. Ar fi încântaţi şi crede că ar renunţa şi la titlurile pe care le-au luat. Îl intrigă un singur lucru, şi ar dori dacă s-ar putea să se rezolve problema cu ţiganii. Tot au promis că vor goli nu ştie care locuinţă de pe Horea, cele două blocuri unde stau acolo şi fac ruşine oraşului. Trebuie văzut odată, trebuie început odată. Momentul potrivit era ca aceşti bani să fie, orientaţi sau conectaţi spre cele două blocuri care există pe Ostrovului. Oare banii aceştia nu se pot transfera în altă parte. În cazul acesta el este între ciocan şi nicovală, pentru că nu ar vrea ca municipiul să piardă banii aceeia. Asta o spune foarte clar. Întotdeauna când a fost comisia lor au fost discuţii sociale. Acuma se bucură că se fac locuinţe ANL. Este bine că au intrat pe făgaşul acesta. Însă nu ştie, reacţiile primarului, să orienteze acest plan de construcţie spre altă clădire, nu aceasta, pentru a împăca şi capra şi varza. Iar chestia aceeia cu prioritate la profesori la repartiţie de locuinţe ANL, sunt bancuri, pentru că sunt cereri foarte multe, unde sunt o serie de criterii făcute foarte bine. Săracii oameni pe care i-au repartizat ei acolo nici nu s-au mutat şi au subînchiriat, pentru că nu plătesc chiriile şi alţii cu şi cu maşini extraordinare acolo între blocurile ANL. Sigur nu sunt locuinţe sociale. Oricum este un ajutor pentru tineri, şi ar spune tinerii nevoiaşi care prestează servicii pentru ei, pe raza municipiului şi sunt contribuabili. El acuma vine cu rugămintea, dacă dl. primar se gândeşte, şi pe titlul pe care îl are ar putea să facă un demers, încât banii aceştia să fie folosiţi într-o altă parte, pentru altă clădire, ar trece cu vederea că inspectoratul şcolar, serviciul de investiţii a fost neglijent şi trebuia să spună de la început ce intenţie are. Dar aici nu este vorba de a merge copiii pe jos. Este vorba despre educaţie. Adică o unitate şcolară înconjurată de blocuri ANL, nu vă supăraţi, poate să creadă cine ce vrea, dar educaţie nu se va face. Vede copiii aceia din curtea şcolii. Culmea că acolo este internatul. Din internat se vede direct blocul. Şi ce se poate întâmpla într-un bloc din acesta, cu copiii aceştia.
    
Dl. Enătescu precizează că nu poate accepta argumentul acesta. Numai la blocurile acestea va vedea perechi. Acasă nu sunt perechi, în oraş nu sunt perechi, nicăieri nu sunt perechi. Este la fel ca şi explicaţia de la psihiatrie. Nu va uita cât trăieşte. De ce s-a opus un consiliu întreg să fie psihiatrie în Satu Mare, pentru că văd copiii nişte bolnavi. Acuma se locuieşte acolo şi văd nişte familii. Îi văd cum întinde rufele şi acasă. Credeţi că numai acolo sunt rufe la Liceul german. Acestea sunt nişte aberaţii. Acestea sunt nişte lucruri spuse pentru proşti.

Dl. Curpaş arată că  nu ştie dacă vorbeşte despre psihiatrie.

Dl. Enătescu precizează că şi aici se foloseşte exact acelaşi stil.

Dl. Curpaş arată că realitatea este, şi dacă bine se gândesc, că învăţământul are dreptul să administreze curtea, pentru că este destinată învăţământului, aşa cum trebuie să-şi administreze. Poi atunci vor muta, aşa cum au spus, în curtea şcolii nr.1 Puşcăria. Nu se poate. Acestea sunt probleme care încep să îi frământe. Crede că dacă se uită la toată istoria acestei clădiri, a fost a IJC-ului şi dat în folosinţă inspectoratului şcolar. Are acolo o serie de lucruri.

Dl. Primar arată că ar trebui înţelese nişte lucruri. Acolo sunt nişte locuinţe date pentru muncitorii liceului. Aşa a fost pe vremea aceea. Liceul s-a trezit după aceea cu acea clădire deteriorată, liberă de a-l exploata la ceva. Proprietarul nici nu putea să o vândă. Între timp acolo s-a făcut un liceu. Liceul a rămas al municipiului. Municipiul a luat-o cu un scop clar. Sunt toate hotărârile de consiliu. Sunt acolo toate documentele. Sunt două documente din 2003 în care spun, că s-a luat la cunoştinţă şi s-a acceptat, s-a hotărât scoaterea sau preluarea în administrare, şi mai apoi s-a acceptat şi donaţia. Toate acestea au fost făcute cu un singur scop din partea intreprinderii. Aceeia ca acolo să realizeze blocuri ANL pentru tineri. Toate aceste acţiuni ale societăţii au fost demarate când a pornit programul ANL-ului în România. Şi întreprinderea a fost dezinteresată totalmente pentru că a fost vorba să realizeze, au o proprietate cu care nu prea au ce face şi care se degradează tot timpul, care a avut destinaţia de locuinţă, şi s-a degradat în halul că nu mai putea avea destinaţia de locuinţă şi ANL-ul băga bani pentru a realiza lucrările respective. Procedura prin care se putea realiza acest lucru a fost în sarcina municipiului, iar municipiul să facă demersurile pentru a introduce programul ANL. Aceasta s-a întâmplat. Nu s-a schimbat nimic acolo. Scoala s-a realizat cu ştiinţă că acolo este un bloc de locuinţe, în stare degradată, este cum este, dar este un bloc de locuinţe. Aşa s-a făcut acel liceu. Aceasta a fost condiţia. Sau iai ei, aprobă 20, 25 de miliarde şi să facă pentru învăţământ un spaţiu nou. Trebuie văzut la ce renunţă. Este posibil, dar există nişte trenuri în care ei s-au urcat deja, trenuri care merg înainte. Acuma se vor da jos de pe ele. Există, vor fi lansate şi alte programe ANL, poate anul acesta, sunt promisiuni. Anul acesta s-ar putea lansa o listă pentru care se solicită studiile de fezabilitate urgente. Se pregătesc studiile de fezabilitate pentru apartamentele de pe Ostrovului. Sunt şanse, dacă nu anul acesta, poate la începutul anului viitor. Dar înainte de alegeri, Guvernul va stoarce bani la ANL să facă locuinţe şi probabil, că vor fi şi ei beneficiari ai acestui program. Aici este vorba despre altceva. Este un alt program, alt apartament. Acum vorbesc despre aceasta. Acesta ori se face, ori se pierde. Că vor fi capabili şi vor putea prinde şi alt top, rămâne de văzut. Pentru asta nu se discută, despre altele.

Dl. Enătescu îşi cere scuze pentru ieşire, dar programul ANL este se pare  numai formal.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cu două abţineri ( dl. Curpaş şi dl. Viman), se adoptă hotărârea privind aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „LTE Reamenajare locuinţe pentru tineri, Bl. P+II, B-dul Cloşca nr. 76” – Program ANL.

Dl. Primar arată că a fost transmisă consilierilor acea scrisoare prin care au fost înştiinţaţi de continuarea acelei diplome şi ceea ce scrie în acea scrisoare se referă la faptul că momentul înmânării acelui drapel european, are loc la Satu Mare, de către un reprezentant al Consiliului Europei. Manifestarea cere să fie organizat  un moment, este un moment public, la care vor fi invitaţi Consiliul europei, şi care vor desemna un reprezentant din partea dânşilor. Deci undeva în septembrie, octombrie, vor avea vizita unui delegat al Consiliului europei, probabil la invitaţia lor. Deci un membru al Consiliului europei va fi aici. Vor organiza o întâlnire care trebuie să fie un moment festiv, un moment public. Nu are voie să coincidă în vreun fel cu campania electorală. Trebuie văzut când vor avea loc alegerile europarlamentare. Va fi greu de stabilit o dată, probabil undeva la începutul lunii septembrie se va iniţia această manifestare. Ar dori să invite delegaţiile oficiale ale oraşelor înfrăţite, şi vor aduna mai marii oraşului din aceste trei ţări înfrăţite, şi pentru acest eveniment ar fi bine să fie aceste cinci oraşe, la o întâlnire pentru a demara programul de colaborare cu această regiune a Europei, iar în a doua jumătate a lunii septembrie, ar dori să organizeze această manifestare, in onoarea obţinerii drapelului Europei. Drapelul a fost obţinut abia la un an de la obţinerea diplomei, lucru care este totuşi important, deoarece de obicei aprecierile se fac la 2-3 ani de la acordarea primului pas, respectiv a diplomei. În bucură faptul că activităţile, acţiunile analizate, prezentate, care au avut loc în municipiul Satu Mare au dus la această apreciere.

Dl. Kereskényi declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului local.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNAT
Kereskényi Gábor                                              Secretar
                                                                           Suciu Mariana