Hotărârea nr. 65/2007

privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autoturismul Dacia 1310 cu care se va dota Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                      
                          SATU MARE                                                  
                                                                                      
 
                              
                      HOTARAREA NR. 65/29.03.2007
          privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autoturismul Dacia
      1310 cu care se va dota Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta   
         

             Conform prevederilor Ordinului Ministerului Administratiei si Internelor nr.718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dorarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta anexa nr.1,Serviciul voluntariat pentru situatii de urgenta din structura Consiliului locala al municipiului Satu Mare a fost dotat cu un autoturism pentru cercetare – cautare,
             In baza prevederilor Ordinului nr.80 din 30 august 2001,privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei si institutiile publice ,actualizata,
              In temeiul art.36  alin.6 lit.a ,pct.8 din Legea nr.215/2001,a administratiei  publice locale,
                      Consiliul Local al municipiului Satu Mare

                                                                 H O T A R A S T E :

         Art.1.Se aproba cota lunara de 100 l carburanti pentru autoturismul Dacia 1310 cu care se va dota  Serviciul voluntariat pentru situatii de urgenta.

          Art. 2. Nu se considera depasiri la consumul de carburant aprobat/autoturism,consumul care la nivelul anului ,se incadreaza in limita cantitatii prevazuta pentru 12 luni,respectiv 1.200 l/an.


              
                                                                                    
PRESEDINTE DE SEDINTA                                            CONTRASEMNAT                   
Gittinger Orsolya                                                             Secretar
                                                                                       Suciu  Mariana