Hotărârea nr. 35/2007

privind cererile de acordare de facilităţi fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădire şi teren, în municipiul Satu Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE

HOTĂRÂREA nr.35/29.03.2007
privind cererile de acordare de facilităţi fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădire şi teren, în municipiul Satu Mare


Ţinând seama de cererile formulate de către persoanele fizice înregistrate la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, de referatul de specialitate întocmit de către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, şi de expunerea de motive a Primarului Municipiului Satu Mare,
H.C.L nr. 224/30.11.2006 a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, privind aprobarea procedurilor de acordare a facilităţilor fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădire şi teren în cazul persoanelor fizice.

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 27 si art. 36, al. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001/R privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :


Art.1. Se aprobă cererile de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren formulate de persoanele fizice prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

 

Art.2. Nu se aprobă cererea de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri formulată de persoana fizică prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.

 

Art.4. Prezenta se comunică celor interesaţi.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                         CONTRASEMNAT
Gittinger Orsolya                                                                      SECRETAR
                                                                                           Suciu Mariana

 

Anexa nr.1

TABEL CU CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE CARE ȘI-AU DEPUS

CEREREA PENTRU ACORDAREA DE FACILITĂȚI FISCALE DE REDUCERE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TEREN CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN BAZA HCL 224/30.11.2006

Număr criteriu Nume și prenume Domiciliu

1     PĂTRAȘ MARIA

 • 1 IUNIE NR.18

 • 2 TERȚAN AURELIA    BALTA BLONDĂ NR.22

 • 3 BAUER IRINA

CLĂBUCET NR.7 BL.2 AP.29

 • 4 ROGNA MARIANA

BOBOCULUI UK4 AP.5

 • 5 CSIZMA MARIA

PRAHOVEI NR.32 BL.42,AP.4

 • 6 KISS IULIANA

RÎNDUNELELOR NR.24

 • 7 GHERMAN IREN

MAL STĂNG SOMEȘ T1 AP.1

 • 8 BLIDEREAN VIORICA       BIXADULUI NR.15

 • 9 TOUT ANUȚA

RÎTUL MARE NR.172

 • 10 CORODI ETELCA

TÎRNAVEI NR.3 AP.31

 • 11 MESAROS MARIA BALTA BLONDĂ NR.4

 • 12 COJAN MARIA

FĂGĂRAȘULUI NR.F29 AP.9

 • 13 PATRAS MARIA       ZENIT Z5 AP.13

 • 14 CSORVASI WILHELMINA BRADULUI NR.65

 • 15 KRISZTIAN IULIANA       SIRETULUI NR.16

  DIRECTOR

  EC.DRIMUȘ IOSIF


ȘEF SERVICIU

INSPECTOR

EC.VOINA CODRUȚA


EC.FRĂȚILĂ VERONICA