Hotărârea nr. 232/2007

privind acordarea premiilor câştigătorilor concursului” Satu Mare oraş verde-Satu Mare oraş curat ”„Bloc curat-Bloc premiat ”
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                           

               

HOTĂRÂREA nr.232/29.11.2007
privind acordarea  premiilor câştigătorilor concursului” Satu Mare oraş verde-Satu Mare oraş curat ”„Bloc curat-Bloc premiat ”


    Consiliul Local al Municipiului Satu Mare văzând expunerea de motive prin care se propune acordarea unui premiu special câştigătorului concursului  „ Satu Mare oraş verde-Satu Mare oraş curat ”  „ Bloc curat-Bloc Premiat ”
    In baza prevederilor art. 9^2 al OUG 174/2002 actualizată, privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate modificată  de OUG 187/2005 şi aprobată de Legea 260/2006,
    In temeiul art. 36 alin 1 şi art. 45 alin 2  din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

    Art.1 Se aprobă ca Asociaţiile de proprietari, câştigătoare ale  concursului “ Satu Mare oraş verde-Satu Mare oraş curat “ „ Bloc curat-Bloc premiat ” să beneficieze de reabilitarea termică a blocului prin asigurarea finanţării cheltuielilor în proporţie de 66% din  bugetul  local, urmând ca restul de 34 %, pentru locul I, cu o reducere de 10% din 34% pentru locul II şi cu o reducere de 20% din 34 % pentru locul III să fie suportate din alocaţii de la bugetul de stat, din fonduri aprobate pentru această destinaţie.
    Art.2 Prezenta se comunică persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNAT
Nits János                                                                  Secretar
                                                                                     Suciu Mariana