Hotărârea nr. 213/2007

privind aprobarea studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: ”Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la unităţile de învăţământ – unităţi preşcolare din zone defavorizate”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                      
SATU MARE                             
                                           HOTĂRÂREA Nr. 213/25.10.2007

privind aprobarea studiilor de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: ”Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la unităţile de învăţământ – unităţi preşcolare din zone defavorizate”


Conform HCL nr.162 din data de 23.08.2007 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2007 – în anexa nr.3 sunt cuprinse studiile de fezabilitate, unde la poziţia nr.10 figurează obiectivul mai sus amintit;
În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1,2 şi 3 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico – economice;
     În baza prevederile art. 36, aliniat 4 litera „d” şi art. 45 aliniat 2 litera „a” din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală.
    Urmare a avizului Comisiei tehnico-economice nr.3 din 04.10.2007 anexat,Consiliul local al municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E :Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la unităţile de învăţământ – unităţi preşcolare din zone defavorizate [Grădiniţa cu program normal nr.16 cartier Curtuiuşeni]- faza SF, conform  ANEXEI 1 şi trecerea la faza următoare de proiectare;

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la unităţile de învăţământ – unităţi preşcolare din zone defavorizate [Grădiniţa de copii nr. 5] - faza SF, conform  ANEXEI 2 şi trecerea la faza următoare de proiectare;

Art. 3. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la unităţile de învăţământ – unităţi preşcolare din zone defavorizate [Şcoala „Octavian Goga”] - faza SF, conform  ANEXEI 3 şi trecerea la faza următoare de proiectare;

Art. 4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la unităţile de învăţământ – unităţi preşcolare din zone defavorizate [Şcoala ”Mircea Eliade”] - faza SF, conform  ANEXEI 4 şi trecerea la faza următoare de proiectare;

Art. 5. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la unităţile de învăţământ – unităţi preşcolare din zone defavorizate [Şcoala şi Sala Polivalentă ” Lucian Blaga”] - faza SF, conform  ANEXEI 5 şi trecerea la faza următoare de proiectare;

Art. 6. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la unităţile de învăţământ – unităţi preşcolare din zone defavorizate [ Grădiniţa de copii „14 Mai „] - faza SF, conform  ANEXEI 6 şi trecerea la faza următoare de proiectare;

Art. 7. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la unităţile de învăţământ – unităţi preşcolare din zone defavorizate [Grădiniţa de copii nr.12] - faza SF, conform  ANEXEI 7 şi trecerea la faza următoare de proiectare;

Art. 8. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la unităţile de învăţământ – unităţi preşcolare din zone defavorizate [ Grădiniţa de copii nr.9] - faza SF, conform  ANEXEI 8 şi trecerea la faza următoare de proiectare;

Art. 9. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la unităţile de învăţământ – unităţi preşcolare din zone defavorizate [ Grădiniţa de copii nr.13] - faza SF, conform  ANEXEI 9 şi trecerea la faza următoare de proiectare;

Art. 10. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia tehnică şi Direcţia economică.
  PRESEDINTE DE SEDINTA                                      CONTRASEMNAT
  Molnar Csaba                                                              Secretar
                                                                                      Suciu Mariana