Hotărârea nr. 200/2007

privind desfăşurarea jocurilor de atrificii cu obiecte pirotehnice în Municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE
HOTĂRÂREA nr.200/25.10.2007
privind desfăşurarea jocurilor de atrificii cu obiecte pirotehnice în Municipiul Satu – Mare
           Ţinând seama de necesitatea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a activităţii edilitar-gospodăreşti, pentru asigurarea păstrării ordinii, curăţeniei şi igienei publice pe teritoriul municipiului
           Având în vedere prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive modificată prin Legea nr. 464/2001, Legea nr. 478/2003, Legea nr. 262/2005, H.G nr. 536/2002, referatul de specialitate şi procesul verbal întocmit la dezbaterea publică.
           În conformitate cu prevederile art. 36 alin 6 lit. a pct. 7 şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE:


Art.1. Se interzice desfăşurarea şi organizarea în municipiul Satu Mare a jocurilor de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele III şi IV, precum şi T1 şi T2 în perimetrul cuprins de străzile prezentate în Anexa nr.1, cu excepţia evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional.
Art.2. Pentru desfăşurarea şi organizarea jocurilor de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele III şi IV, precum şi T1 şi T2 pe raza municipiului Satu Mare, cu excepţia zonelor menţionate la art. 1, este necesar acordul Primăriei, Inspectoratului pentru Situiaţii de Urgenţă şi avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie.
Art.3. Desfăşurarea şi organizarea jocurilor de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele III şi IV, precum şi T1 şi T2 pe raza municipiului Satu Mare este interzisă după orele 24.00, cu excepţia evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional.
Art.4. Nerespectarea dispoziţiilor prezentei H.C.L. constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.500 lei şi 2.500 lei”. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale este dată în competenţa reprezentanţilor Poliţiei, Poliţiei Comunitare, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi.  
Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică şi se comunică celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                                      Secretar
                                                                                             Suciu Mariana