Hotărârea nr. 198/2007

privind aprobarea amplasării “ Monumentului Eroului Necunoscut“ în municipiul Satu Mare, P-ţa Libertăţii
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.198/18.10.2007
privind aprobarea amplasării “ Monumentului Eroului Necunoscut“ în municipiul   Satu Mare, P-ţa Libertăţii


În conformitate cu art. 45, aliniat 2, lit.e şi art. 36 aliniat 2 lit. c, din Legea 215/2001 republicată în temeiul Legii 286/2006  a administraţiei publice locale
În temeiul art.2, din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul al acesteia,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1 Se aprobă AMPLASAREA “MONUMENTULUI EROULUI NECUNOSCUT“în municipiul  Satu Mare, P-ţa Libertăţii  în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                     Secretar
                                                                              Suciu Mariana