Hotărârea nr. 197/2007

privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare“ d-nei Evelien van Nus- Nekkers
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE
HOTĂRÂREA nr.197/18.10.2007
privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare“ d-nei Evelien van Nus- Nekkers
Având în vedere, contribuţia pe care a avut-o în dezvoltarea şi promovarea relaţiilor între municipiul Satu Mare şi oraşul Zutphen,
Ţinând cont de raportul de specialitate şi expunerea de motive ,
În baza prevederilor art.36 alin.1 şi alin.8, din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se conferă titlul de ,,CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului Satu Mare, d-nei  Evelien van Nus- Nekkers, pentru aportul pe care l-a adus pe parcursul anilor, în dezvoltarea şi promovarea relaţiilor sociale, culturale şi  economice între municipiul Satu Mare şi oraşul Zutphen.
Art.2 Prezenta se va înmana d-nei Evelien van Nuss- Nekkers şi se va comunica celor interesaţi.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                    Secertar
                                                                           Suciu Mariana