Hotărârea nr. 196/2007

privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare“ d-lui Gijs van Nus
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE
HOTĂRÂREA nr.196/18.10.2007
privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare“ d-lui Gijs van NusAvând în vedere, contribuţia pe care a avut-o în dezvoltarea şi promovarea relaţiilor între municipiul Satu Mare şi oraşul Zutphen,
Ţinând cont de raportul de specialitate şi expunerea de motive ,
În baza prevederilor art.36 alin.1 şi alin. 8, din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată

Consiliul local al municipiului Satu Mare,
HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se conferă titlul de ,,CETĂŢEAN DE ONOARE” al municipiului Satu Mare, d-lui Gijs van Nus, pentru aportul pe care l-a adus pe parcursul anilor, în dezvoltarea şi promovarea relaţiilor sociale, culturale şi economice între municipiul Satu Mare şi oraşul Zutphen.
Art.2. Prezenta se va înmâna d-lui Gijs van Nus şi se va comunica celor interesaţi.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNAT
Molnar Csaba                                                      Secretar
                                                                               Suciu Mariana