Hotărârea nr. 170/2007

privind aprobarea unor măsuri pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice dependente
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE                                                                          
                                                              
 

HOTĂRÂREA Nr. 170/23.08.2007

 privind aprobarea unor măsuri pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice dependente


Având în vedere:
- iniţiativa primarului municipiului Satu Mare, exprimată prin expunerea de motive;
-  raportul de specialitate intocmit de Serviciul Public de Asistenţă Socială;
-  prevederile art. 12 din Legea 17/2000, republicată privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;      
-  H.C.L nr. 93 din 26. 04.2007 privind aprobarea planului Strategic de dezvoltare în domeniul asistenţei sociale;

         În temeiul prevederilor art. 36 alin. (6) lit. „a”, pct. 2, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata in temeiul Legii nr. 286/2006, precum si art. 45 alin. 2 din aceeasi lege.
         
Consiliul Local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă dezvoltarea unor servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice dependente, acordate de organizaţia Caritas în parteneriat cu Serviciul Public de Asistenţă Socială al municipiului Satu Mare;

Art.2. Cofinanţarea serviciilor cu suma de 11.000 RON/lună care vor întra în bugetul proiectului administrat de organizaţia Caritas;

Art.3.Cofinanţarea se va asigura pe o durată de 3 ani de la încheierea finanţării proiectului, sumele necesare fiind cuprinse în bugetele locale ale anilor  2009, 2010, 2011;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.PRESEDINTE DE SEDINTA                                            CONTRASEMNAT
Kovacs Jacint                                                                        Secretar
                                                                                              Suciu Mariana