Hotărârea nr. 155/2007

Privind completarea Hotararii Consiliului Local nr.246/21.12.2006.
CONSILIUL LOCAL SATU MARE

                                   

HOTARAREA Nr. 155/26.07.2007
Privind completarea Hotararii Consiliului Local nr.246/21.12.2006.

In conformitate  cu art.36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 republicata in temeiul Legii 286/2006 si anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismului;
In temeiul art.45 aliniat 2,litera e din Legea 215/2001 republicata in temeiul Legii 286/2006 a administratiei publice locale,
Consiliul Local al municipiului Satu Mare


H O T A R A S T E

Se va completa Hotararea Consiliului Local nr.246/21.12.2006 cu urmatorul articol:
Art.3 Se introduce in intravilanul municipiului Satu Mare terenul reprezentat prin parcela cu nr. top.374/3a din C.F.1616 N in suprafata de 5000 mp pentru construirea obiectivului „Sedii firme cu depozite” in municipiul Satu Mare, DN19A.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      CONTRASEMNAT
Kereskenyi Gabor                                                               Secretar
                                                                                          Suciu Mariana