Hotărârea nr. 144/2007

pentru aprobarea auditorului financiar la S.C. APASERV SATU MARE S.A.
       CONSILIUL LOCAL                                                                                
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                                                                 
           


HOTARAREA Nr. 144/28.06.2007
pentru  aprobarea  auditorului financiar la  
S.C. APASERV SATU MARE S.A.


În conformitate cu dispoziţiile art.36 alin.2 lit. a,  ale art. 45 alin.1 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi prevederile art.111 alin. 2 lit. b^1 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTARASTE :
     
Art.1. Se numeşte auditor financiar la S.C. APASERV SATU MARE S.A.  d-l Mareş Ştefan - auditor financiar activ, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România.

Art. 2. Durata contractului: 3 ani.

  Art.3. Prezenta intră în vigoare de la data adoptării ei în AGA SC APASERV SATU MARE SA.
PRESEDINTE DE SEDINTA                  CONTRASEMNAT
Koncz Andrea                                    Secretar
                                                         Suciu Mariana