Hotărârea nr. 143/2007

privind deschiderea de noi puncte de lucru ale S.C. APASERV SATU MARE S.A.
CONSILIUL LOCAL                            
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                                  
                                          
                                    

HOTĂRÂREA Nr. 143/28.06.2007
privind deschiderea de noi puncte de lucru ale
S.C. APASERV SATU MARE S.A.

 
        Avand in vedere expunerea de motive cu privire la deschiderea de noi puncte de lucru la S.C. APASERV SATU MARE S.A.
                  In temeiul dispozitiilor art. 36 alin.1, alin. 2 lit. a si a art. 45 alin. 1 din Legea  nr. 215 /2001 a administratiei publice locale, republicată  şi art. 113 lit. d din  Legea nr.31 /1990 privind societăţile comerciale, republicată;

                
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂREŞTE :

Art. 1: Se aprobă deschiderea de noi puncte de lucru ale S.C. APASERV SATU MARE S.A.:
- ACTIVITĂŢI DE BIROU adresa: judeţ Satu Mare, localitatea Carei, Str. Iuliu Maniu Nr.21, cod poştal 445100
- UZINA DE APĂ DOBA adresa: judeţ Satu Mare, localitatea Doba, cod poştal 447125
- STAŢIA DE POMPARE  adresa: judeţ Satu Mare, localitatea Carei, str. C. Mille,   
      FN, cod poştal 445100
- STAŢIA DE EPURARE adresa: judeţ Satu Mare, localitatea Carei, Drum Căpleni, FN, cod poştal 445100
- ACTIVITĂŢI DE BIROU adresa: judeţ Satu Mare, localitatea Tăşnad, str. Lăcrămioarelor nr.64, cod poştal 445300
- STAŢIA DE POMPARE adresa: judeţ Satu Mare, localitatea Tăşnad, str. Crasnei, FN, cod poştal 445300
- STAŢIA DE EPURARE adresa: judeţ Satu Mare, localitatea Tăşnad, Drumul Santăului, FN, cod poştal 445300

Art. 2: Prezenta se comunica  S.C. ”APASERV SATU MARE “ S.A. si autoritatilor  interesate.


PRESEDINTE DE SEDINTA                        CONTRASEMNAT
Koncz Andrea                                                  Secretar
                                                                         Suciu Mariana