Hotărârea nr. 13/2007

privind cererile de acordare de facilităţi fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădire şi teren, în municipiul Satu Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

HOTĂRÂREA NR. 13/25.01.2007
privind cererile de acordare de facilităţi fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădire şi teren, în municipiul Satu Mare

 

Având în vedere prevederile art. 286, alt. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi H.C.L nr. 224/30.11.2006 a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, privind aprobarea procedurilor de acordare a facilităţilor fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădire şi teren în cazul persoanelor fizice.

 

În conformitate cu dispozitiile art. 25 si art. 38, alt. (2), lit. d) si ale art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001/A a administraţiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare

 

HOTĂRĂŞTE :


Art. 1. Se aprobă cererile de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren formulate de persoanele fizice prevăzute în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă cererile de scutire a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren formulate de persoanele fizice prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Nu se aprobă cererile de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren formulate de persoanele fizice prevăzute în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.

 

Art. 5. Prezenta se comunică celor interesaţi.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                   CONTRASEMNAT
Fanea Dumitru                                                                                     Secretar
                                                                                                      Suciu Mariana

 

Anexa nr.1

TABEL CU CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE CARE SI-AU DEPUS

CEREREA PENTRU ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE DE REDUCERE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRE SI TEREN CARE SE ÎNCADREAZA ÎN BAZA HCL 224/30.11.2006

Numar criteriu Nume si prenume Domiciliu

 • 1. SURANYI MARGARETA DRAGANILOR NR.42

 • 2. MOLDOVAN IRINA CICOAREI NR.5

 • 3. NEMETI CLARA VASILE LUCACIU NR.46 AP.9

 • 4. PONGRACZ ROZALIA LIVIU REBREANU NR.62

 • 5. FANEA MARIA GLADIOLEI TB-2 AP.14

 • 6. BALOGH SZILVIA I C BRATIANU BL.9 AP.2

 • 7. PROCOP MAGDALENA BRÂNDUSA G-26 AP.9

 • 8. BUCS ROZALIA BOTIZULUI NR.15 BL.55 AP.1

 • 9. BIRO PARASCHIVA OITUZ NR.21 BL.29 AP.8

 • 10. COVACI MARIA LUNCA SIGHET NR.34

 • 11. MOLNAR VERONICA BUSUIOCULUI NR.3

 • 12. VASIL MARIA DELAVRANCEA NR.16

 • 13. PRICZINGER CATALINA TÂRNAVEI NR.4 BL.36 AP.105

 • 14. HORVATH ELISABETA DIANA NR.36

 • 15. COTET PARASCHIVA DARIU POP NR.1 BL.45 AP.153

 • 16. ARANYOS ILEANA    JIULUI NR.6 BL.47 AP.14

 • 17. CUCUIAT FLORICA    ALECU RUSSO NR.11

 • 18. GYAPAI IRINA LUCIAN BLAGA NR.363

 • 19. REVESZ ELISABETA GARA FERASTRAU NR3

 • 20. NADAS ANNA EUGEN LOVINESCU NR.4 AP.1

 • 21. VAIDA ILEANA JIULUI BL.49 AP.8

 • 22. MARINCAS MARIA TRANSILVANIA BL.11 AP.1

 • 23. WEISZ ILEANA    BEGONIEI PB7 AP.53

 • 24. NYEGURAN MARTA VASILE LUCACIU NR.12 AP.1

 • 25. CSIHOLA MARIA    BRADULUI NR.35

 • 26. SZEGEDI MARIA PRISCA CLOSCA BL.17 AP.159

 • 27. SZEKERES MAGDALENA    MIRCESTI NR.8 BL.11 AP.6

 • 28. CONDOR IULIANA    LUCIAN BLAGA NR.357

 • 29. STER MARIA TEREZIA LUCIAN BLAGA NR.306A

 • 30. BUDAI MARGIT DIMA NR.12

 • 31. KERTESZ IOLAN ORADEA NR.24

 • 32. ENGHIS VALERIA MARIA CAREIULUI NR.13 BL.C13 AP.13

 • 33. KUKI AGNES IULIU COROIAN NR.32

 • 34. PAP CORNELIA    CAREIULUI 30 BL.T9 AP.23

 • 35. GATINA MARIA    HUMULESTI BL.20 AP.30

 • 36. COSTAN ILEANA IULIU COROIAN NR.25

 • 37. DOBROVSCHI ILEANA    CURTUIUS NR.7

 • 38. PIT CORNELIA ARON PUMNUL NR.4

 • 39. GROZA ANA P-TA 14MAI BL.4 AP.1

 • 40. MATHE CLARA    CAREIULUI NR.28 BL.8 AP.103

 • 41. PAL ROZALIA    GEORGE BARITIU NR.148

 • 42. PINTYE ELISABETA LUCIAN BLAGA NR.206

 • 43. IEDERAN ILIE CURTUIUS NR.3

 • 44. SABO MARIA TÂRNAVEI NR.5 BL.88 AP.1

 • 45. ROTH VIORICA    HUMULESTI NR.1 AP.40

 • 46. POP MARIA MACINULUI BL.UM-2 AP.4

 • 47. PODINA MARIA    CURTUIUS NR.6

 • 48. HARASTYAK VIOLA BOTIZULUI BL.61 AP.15

 • 49. POP STEFAN LUCIAN BLAGA NR.105

 • 50 MEDGYESI IULIANA JIULUI NR.37 BL.2 AP.2

  51 .

  52 .

  53 .

  54 .

  55 .

  56

  57 .

  58 .

  59 .

  MOLNAR CLARA    OSTROVULUI BL.1A AP.8

  BERENDI ELISABETA    BOTIZULUI NR.81

  IOSIF MARGARETA    BOTIZULUI BL.36 AP.18

  IACOS ANA    DARIU POP NR.18

  OROS ROZALIA IULIANA    CAREIULUI NR.8 BL.13 AP.69

  SZABO ELISABETA    BUJORULUI NR.80

  COZMA FLOARE    MOTILOR NR.20

  GOROG IRINA    LUCHIAN NR.1A

  VAROS ERZSEBET    ALECU RUSSO NR.5

DIRECTOR                              SEF SERVICIU

INSPECTOR

EC.DRIMUS IOSIF                 EC.FRATILA VERONICA        EC.VOINA CODRUTA

Anexa nr.2

TABEL CU CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE CARE ȘI-AU DEPUS

CEREREA PENTRU ACORDAREA DE FACILITĂȚI FISCALE DE SCUTIRE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TEREN CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN BAZA HCL 224/30.11.2006

Număr criteriu

Nume și prenume Domiciliu

1.

DĂRABAN TEREZIA IOAN GALLU NR.1

2 .

LUNG IRINA BOTIZULUI BL.20 AP.9

3 .

VINCZE ERZSEBET

GUTIN NR.2

DIRECTOR

INSPECTOR

EC.DRIMUȘ IOSIF


ȘEF SERVICIU


EC.FRĂȚILĂ VERONICA


EC.VOINA CODRUȚA


Anexa nr.3

TABEL CU CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE CARE ȘI-AU DEPUS

CEREREA PENTRU ACORDAREA DE FACILITĂȚI FISCALE DE REDUCERE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TEREN ȘI NU SE ÎNCADREAZĂ ÎN BAZA HCL 224/30.11.2006

Număr criteriu     Nume și prenume

Domiciliu

 • 1 . VANCEA GAVRILĂ BALTA BLONDĂ NR.81

 • 2 . KISS MAGDALENA OITUZ NR.19 BL.28 AP.44

 • 3 .

TODEA ERZSEBET OITUZ NR.19 BL.28 AP.44

 • 4 SURDUCAN MARIA          SĂTMĂREL NR.321

 • 5 . SERES IOANA       NEAJLOV NR. 2 BL.8 AP.89

 • 6 . FERSIGANU MARIA PETUNIEI PA-1 AP.4 7 . BĂRBUȘ ILEANA PICTOR GRIGORESCU NR.27

 • 8 .

TEANC ELISABETA        AGRICULTORILOR NR.17

 • 9 . POP MARIA CLOȘCA NR.1 BL.17 AP.176 10 .

GERGELY MARIA

NICOLAE GOLESCU NR.14 AP.26

11. KADAR IOSIF LUCIAN BLAGA NR.210

DIRECTOR

INSPECTOR

EC.DRIMUȘ IOSIF


ȘEF SERVICIU


EC.FRĂȚILĂ VERONICA


EC.VOINA CODRUȚA