Hotărârea nr. 122/2007

Privind aprobarea indicatorilor de performanţă pe anul 2007 anexă la contractul de mandat al directorului general al S.C. APASERV SATU MARE S.A.
CONSILIUL LOCAL                            
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                                  
                                    


HOTĂRÂREA Nr. 122/24.05.2007
Privind aprobarea indicatorilor de performanţă pe anul 2007
anexă la contractul de mandat al directorului general al
S.C. APASERV SATU MARE S.A.

       Având în vedere  Hotărârea Consiliului Local Nr.16/25.08.2004 art.3 şi OG 79/2001 privind întărirea disciplinei economico – financiare, art. 36 alin. 2 lit. “a” si art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001/R,
        
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

HOTĂRAŞTE :

          Art.1:   Se aprobă indicatorii de performanţă pe anul 2007, anexă la contractul de mandat al directorului general al S.C.APASERV SATU MARE S.A.
    
        Art.2:   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul de Administraţie al S.C. APASERV SATU MARE S.A.
   
 Art.3: Prezenta intră în vigoare de la data adoptării ei în AGA S.C.
APASERV SATU MARE S.A.


PRESEDINTE DE SEDINTA                             CONTRASEMNAT
Harkacsi Laszlo                                                    Secretar
                                                                              Suciu Mariana