Hotărârea nr. 12/2007

pentru aprobarea auditorului financiar la S.C. APASERV SATU MARE S.A.
CONSILIUL LOCAL                                                                                
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                                                                 HOTARAREA NR. 12/25.01.2007

pentru  aprobarea  auditorului financiar la  
S.C. APASERV SATU MARE S.A.


În conformitate cu dispoziţiile art.38 alin.2 lit.a şi b, ale art.46 alin.1 şi alin2 lit.f din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale şi prevederile art.111 lit. b^1 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTARESTE :
     
Art.1. Se numeşte auditor financiar la S.C. APASERV SATU MARE S.A.  d-nul Mareş Ştefan - auditor financiar activ, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România.

Art. 2. Durata contractului: 1 an.

  Art.3. Prezenta intră în vigoare de la data adoptării ei în AGA SC APASERV SATU MARE SA.PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNAT
Fanea Dumitru                                                                       Secretar
                                                                                               Suciu Mariana