Hotărârea nr. 4/2003

privind organizarea manifestărilor de Ziua municipiului Satu Mare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU  MARE


H O T Ă R Â R E A NR. 4 / 6.02.2003

privind organizarea manifestărilor de Ziua municipiului Satu Mare

Având în vedere experienţa ultimilor ani în care s-au desfăşurat ediţiile ZILEI ORAŞULUI, propunerile locuitorilor din municipiu, propunerile repetate ale consilierilor municipali,

 Având în vedere reglementarea acestei importante manifestări pentru locuitorii de toate vârstele din municipiu,

        Consiliul local al municipiului Satu Mare


H O T Ă R Ă Ş T EArt.1  Manifestările cultural-artistice ocazionate de sărbătorirea Zilei municipiului Satu Mare vor avea loc la sfârşitul săptămânii cel mai apropiat de data de 14 mai. Activităţile vor începe vineri după-masă până duminică la ora 22,00.

Art.2  Locul de desfăşurare va fi Centrul Vechi, Centrul Nou şi Ştrand.

Art.3 Formaţiile culturale vor fi selecţionate cu participarea Comisiei de specialitate a Consiliului local.

 Art.4  Prezenta hotărâre se comunică primarului municipiului Satu Mare pentru aducere la îndeplinire.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Contrasemnat,
Livia Haidu 
SECRETAR 
 POPAN  MIHAI