Hotărârea nr. 31/2003

cu privire la desemnarea viceprimarului care va exercita atribuţiile conferite prin lege primarului până la încetarea suspendării acestuia sau alegerea unui nou primar
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂREA nr. 31/26.04.2003
cu privire la desemnarea viceprimarului care va exercita atribuţiile conferite prin lege primarului până la încetarea suspendării acestuia sau alegerea unui nou primar

Având în vedere suspendarea din funcţie a primarului municipiului Satu Mare pe o perioadă nedeterminată, In conformitate cu Ordinul Prefectului judeţului Satu Mare nr. 50/14.04.2003, Potrivit procedurii prevăzută de art. 82 alin. 1 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală,
In temeiul art. 46 alin. 1 coroborat cu art. 82 alin.1 teza a doua din Legea nr. 215/20.04.2001,
Consiliul local al municipiului Satu Mare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se desemnează dl. Viceprimar VIOREL SOLSCHI pentru a exercita atribuţiile conferite prin lege primarului municipiului Satu Mare până la încetarea suspendării acestuia sau până la alegerea unui nou primar.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică d-lui VIOREL SOLSCHI

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnat, Leitner Ştefan SECRETAR Popan Mihai