Hotărârea nr. 30/2003

privind organizarea concursului de ocupare a postului de director al Adm. Pieţelor municipiului Satu Mare şi numirea Comisiei de examinare a candidaţilor
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂREA nr.30 /24.04.2003
privind organizarea concursului de ocupare a postului de director al Adm. Pieţelor municipiului Satu Mare şi numirea Comisiei de examinare a candidaţilor

În conformitate cu prevederile art. 38 al. 2 lit. " e" , 'T' şi 'T' din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală şi Codul Muncii, art. 30 şi art. 61 lit (b)
În temeiul art. 46 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se eliberează din funcţia de Director al Administraţiei Pieţelor municipiului Satu Mare d-l TIMCIUC CONSTANTIN.
Art.2. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Adm. Pieţelor.
Art.3. Se numeşte Comisia de examinare a candidaţilor la funcţia de director a Administraţiei pieţelor în următoarea componenţă:
1. ING. luliu Ilyes, preşedinte 2 . Buzec Lucia , secretar
3. Ceteraş Marius, membru
4. Biro Vasile, membru
5. Fogel Vasile, membru

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnat, Leitner Ştefan SECRETAR Popan Mihai