Hotărârea nr. 27/2003

privind alocarea unei sume din bugetul Consiliului local al municipiului Satu Mare Partidei Romilor
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE
HOTĂRÂREA nr.27/ 24.04.2003
privind alocarea unei sume din bugetul Consiliului local al municipiului Satu Mare
Partidei Romilor
Având la bază prevederile art.38, alin.2, lit. "n" din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
În temeiul art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
Consiliul local al municipiului Satu Mare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul Consiliului local a sumei de 5.000.000 lei Partidei Romilor Social Democrata, în vederea organizarii manifestarilor ocazionate de sarbatorirea „Zilei Internationale a Romilor”
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnat, Leitner Ştefan SECRETAR Popan Mihai