Hotărârea nr. 2/2003

cu privire la stabilirea îndemnizaţiei membrilor Comisiei pentru aplicarea Legii nr.550/2002

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MAREHOTĂRÂREA nr. 2 / 06.02.2003

cu privire la stabilirea îndemnizaţiei membrilor Comisiei pentru
aplicarea Legii nr.550/2002


Având în vedere prevederile art. 6 al. 6 şi disp. Art. 14. din Legea 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate de stat şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local,

În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2. lit. “h” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

În temeiul disp. Art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,


HOTĂRĂŞTE:Art.1 Se stabileşte o îndemnizatie lunară, echivalentă cu cea de un consilier municipal, începând din 1.1.2003.

Art.2. Cheltuielile prevazute de art. 14 din lege, inclusiv îndemnizatia comisiei vor fi asigurate din bugetul consiliului local Cap. 95 rezerva bugetara regularizate la încasarea preţului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului municipiului Satu Mare şi comisiei pentru vânzarea spatiilor comerciale şi prestări servicii.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnat,
Livia Haidu
SECRETAR
POPAN MIHAI