Hotărârea nr. 11/2003

privind alocarea unei sume din bugetul Consiliului local pentru organizarea etapei republicane al Olimpiadei de Fizica si a concursului interjudetean de matematica Grigore Moisil.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

HOTĂRÂREA NR.11/27.02.2003

privind alocarea unei sume din bugetul Consiliului local pentru organizarea etapei republicane al Olimpiadei de Fizica si a concursului interjudetean de matematica Grigore Moisil.

Având în vedere solicitarea Inspectoratului Şcolar Judetean, în scopul acordării unei sume în vederea organizării Etapei Naţionale a Olimpiadei de Fizica şi a concursului interjudeţean de matematica Grigore Moisil,

În conformitate cu prevederile art. nr.ll din Legea nr. 189/98 privind finanţele publice locale,

În baza prevederilor art. 38 al. 2 lit. 'V şi "p" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

In temeiul art. 46 al. 1. din legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,


HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aproba alocarea din bugetui Consiliului local a sumei de 300 mil.lei Inspectoratului Şcolar judeţean Satu Mare pentru realizarea Etapei Nationale a Olimpiadei de fizica şi alocarea sumei de 40 mil.lei pentru concursul interjudetean de matematica Grigore Moisil.

Art.2. Sumele vor fi alocate din Cap. 57 Invăţământ.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica primarului municipiuui Satu Mare şi Insp. şcolar judeţean Satu Mare.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnat
Livia Haidu SECRETAR,

Popan Mihai