Hotărârea nr. 10/2003

privind cererile de acordare a unor facilităţi fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
H O T Ă R Â R E A NR. 10/27.02.2003

privind cererile de acordare a unor facilităţi fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren


Având în vedere prevederile art. 49 din O.G. nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată şi HCL nr. 100/5.XII.-2002, privind aprobarea procedurii de acordare a facilităţii fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădire şi teren în cazul persoanelor fizice.

In conformitate cu dispoziţiile art. 25 şi art. 38 al. (2) lit.d. din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,

In temeiul art. 46 al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,


H O T Ă R Ă Ş T E


Art.1. Se aprobă cererile de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren formulate de persoanele fizice prevăzute în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cererile de reducere cu 50 % a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren formulate de persoanele fizice prevăzute în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se resping cererile de scutire sau reducere a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, formulate de persoanele fizice prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Dir. de finanţe publice locale din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.

Art.5. Prezenta se aduce la cunoştinţă publică.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂContrasemnat,
Livia HaiduSECRETAR

Popan Mihai
Anexa nr.1

TABEL CU CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE CARE SI-AU DEPUS CEREREA PENTRU ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE DE SCUTIRE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI A IMPOZITULUI PE TEREN SI CARE SE INCADREAZA IN PREVEDERILE
HCL 100 / 05.12.2002


Nr. crt. Nume si prenume Domiciliu

1 SZABO EVA CHENDI nr. 115

2 SIMON ESTERA AMATULUI nr. 40

3 KOZMA MARIA LACRIMIOAREI nr. 15


Anexa nr. 2

TABEL CU CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE CARE SI-AU DEPUS CEREREA PENTRU ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE DE REDUCERE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI A IMPOZITULUI PE TEREN SI CARE SE INCADREAZA IN PREVEDERILE
HCL 100 / 05.12.2002

Nr. crt. Nume si prenume Domiciliu

1 MESTER ANA POSTAVARUL nr. 2 / 8
2 BALOGH SARA IULIU HOSSU nr. 28
3 KOHAN ANGELA GANEA nr. 8 / 6
4 TAMAS FLOARE MIORITEInr.2/14
5 BAB ILEANA DUNARII nr. 15
6 FEHER ELENA L.BLAGAnr. 14/4
7 GLODEAN MARIA NEAJLOV nr. 11 / 48
8 BAIAS IOANA RITULMARE nr. 120
9 BOSNYAK MARIA G. GEORGESCU nr. 63/A
10 GIRLICI ILEANA JOCULUI nr. 18/4
11 HAIDU AMBROZIU L. REBREANU nr. 23
12 NICOARA IOAN AMATULUI nr. 53
13 KELEMEN VALERIA CLABUCET nr. 7 / 9
14 RITU MARIA CLABUCET nr.9/13
15 KISS IULIANNA RINDUNELELOR nr. 24
16 SEBESI ILEANA PRUNILOR, nr.7
17 MEGYESI ILEANA PRUNILOR, nr 9
18 TIMAR IULIU L.BLAGA nr. 173
19 ROTH VIORICA HUMULESTI nr. 1 / 40
20 KURPE MARIA IASOMIEI nr. 11 /11
21 NEGREANU SORIN STEFAN cel MARE nr. 17 / 2
22 SZEGEDI MARIA CLOSCA nr. 1/159
23 SEBO NOEMI BUJORULUI nr. 78
24 SZERENYI MARIA IULIU HOSSU nr. 60/B
25 OROSZ PARASCHIVA BRADULUI nr. 69
26 SILAGHI MARIA OZANA nr. 6/ 35
27 BOITOR VIORICA T.VLADIMIRESCUnr.2/18
28 KISS IRINA-ROZALIA ODOBESCU nr. 73
29 POP STEFAN L.BLAGAnr. 107
30 LUKA ECATERINA PETUNIEI nr.2/9
31 MENYHART RUDOLF IPOTESTI nr. 1 / 2
32 OROS ROZALIA CAREIULUI nr. 8 / 69
33 INDREA ANA PASTRAVULUI nr. 4 / 8
34 BOROS ELISABETA TIRNAVEI nr. l / 24
35 MEDISAN ELISABETA BRADULUI nr.13
36 FODOR AGNETA MURESULUI nr. 1 /11
37 REVESZ MIHALY V. LUCACIU nr. 63
38 KEREKGYARTO MARGARETA PAULESTI nr. 3 / 25
39 OSVALD MAGDOLNA P-TA 25 OCTOMBRIE nr. 14 / 36

Anexa nr. 3

TABEL CU CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE CARE SI-AU DEPUS CEREREA PENTRU ACORDAREA DE FACILITATI FISCALE DE SCUTIRE SAU REDUCERE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI A IMPOZITULUI PE TEREN SI CARE NU SE INCADREAZA IN PREVEDERILE HCL 100/05.12.2002


Nr. crt. Nume si prenume Domiciliu

1 SALAGEAN TEREZIA MUNCII nr. 5/35
2 TALOS TEREZIA DRAGANILOR nr. 25
3 BAK MARIA N. BALCESCU nr. 10
4 MARTOCIAN IULIANA BRINDUSA nr. 8 /93
5 CAMPEAN GHEORGHE BOTIZULUI nr.61/38
6 ROCA IULIU CEAHLAULUI nr. 26
7 CARDOS MARIA TISA nr. 3 /33
8 KVASZTA PAUL MARASTI nr. 17
9 DUMITREAN MELANIA MIRCESTI nr. 1 / 22
10 BUTYKORI LUDOVIC BELSUGULUI nr. 11 / 4
11 GULYA ENIKO PETUNIEI nr. 4 / 4
12 MIHALKA SANDOR ARINULUI nr.21
13 STANA VETURIA PETRU RARES nr. 7
14 HONIG RUDOLFINA JUBILEULUI nr. 20 / 6
15 DUDAS FRANCISC BOTiZULUI nr.30//2
16 BOHONYI OLGA OSTROVULUI nr. 9 / 3
17 MOLNAR JOZSEF TOAMNEI nr. 27
18 BUZAS DUMITRU L. BLAGA nr. 4 / 9
19 SABOU IOAN PETUNIEI nr. 1 / 9
20 DEHENES GHEORGHE CLABUCETnr.7/82
21 BEZDEG COLOMAN ZUTPHEN nr. 10
22 LICZ EMERIC V. LUCACIU nr. 11
23 KOCZ MARIA OITUZ nr. 13/22
24 RUS GHEORGHE NEAJLOV nr. 13/ 77
25 MOLNAR SIGISMUND PRUNILOR nr. 15
26 IUHASZ KARMEN CLABUCET nr.7/81
27 BACANCIOS FLOARE SANATATII nr. 6 /29
28 ROATIS IOAN ASTRONAUTILOR nr. 13 / 4
29 BONCZ ELISABETA INFRATIRII nr. 9
30 TOTH ANDREI MARASTI nr.21
31 TOTH EMILIA MARASTI nr.21