Proces verbal din 17.06.2020

11.Proces-verbal al sedintei extraordinare 17 iunie 2020.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 17 iunie 2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin. (1), lit.a), alin.(3), lit.b) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr. 1834 din 12.06.2020, la care participă: domnul primar Mircia Gutău, domnul secretar general Didoiu Ion, precum și 19 consilieri locali, din cei 23 de consilieri locali în funcție. Au lipsit următorii: Condescu Daniel, Grigorescu Remus, Ionescu Diana Maria și Vîlcu Dumitru.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae: Bună ziua! Deschid ședința extraordinară a Consiliului Local, de astăzi, 17 iunie 2020. În continuare, dau cuvântul domnului secretar general Ion Didoiu pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință.

Domnul secretar Ion Didoiu: Bună ziua! Ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi, 17 iunie 2020, este legal constituită prin prezența unui număr de 19 consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae: În continuare, dau cuvântul primar Mircia Gutău pentru a prezenta și supune aprobării, ordinea de zi a ședinței.

Domnul primar Mircia Gutău: Supun aprobării, în temeiul prevederilor art.135, alin.(7) din Codul administrativ, proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare de astăzi, 12.05.2020, care se aprobă cu majoritate simplă.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

  • 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de delegare a unor activități componente ale Serviciului Public de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

  • 2. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației societății Prestalex Serv SRL-inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este ”pentru”?

Domnul secretar general Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul primar Gutău Mircia: De asemenea, în conformitate cu prevederile alin.(8) al art.135 din Codul administrativ, propun suplimentarea ordinii de zi, care se aprobă cu majoritate simplă, cu următoarele puncte:

  • 1. Proiect de hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 100/29.04.2020 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei, asa cum a fost modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/12.05.2020 - inițiator primarul municipiului.

  • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020 - inițiator primarul municipiului.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este ”pentru”?

Domnul secretar Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul președinte de sedință consilier local Stelian Nicolae anunță că se intră în ordinea de zi și se analizează punctele înscrise pe ordinea de zi. Astfel, la primul punct din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de delegare a unor activități componente ale Serviciului Public de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, grupul de consilieri PNL consideră că nu este oportună prelungirea contractului de salubrizare și că, așa cum s-a exprimat cu ceva timp în urmă, dar văd că s-a răzgândit domnul primar, ar trebui întărită societatea Piețe Prest pentru a asigura serviciul de salubrizare pentru acest oraș. În condițiile în care am spus și la ședința precedentă, când majoritatea din Consiliul Local care vă susține pe dumneavoastră, domnule primar, a aprobat majorarea de preț, tocmai pentru că populația acestui oraș va plăti un preț pe care Consiliul local îl aprobă, din acest punct de vedere nu este corect. Ca atare, vom vota împotriva acestui proiect de hotărâre. Voi veni și cu soluții ca să nu mai spuneți că doar criticăm. Aveți posibilitatea în acest moment, domnule primar, din creditul contractat să achiziționați o flotă de 9 autogunoiere șa societatea comercială Piețe Prest cu care să faceți salubrizarea orașului la adevăratele costuri și la adevăratele consumuri. O să puneți: ”Da, dar ce voi face cu aceste utilaje când va intra în vigoare viitorul contract al lui ADI Salubrizare?” Va fi simplu, domnule primar. Acele 9 autogunoiere pe care Consiliul Local le poate achiziționa vor putea fi cedate viitorului câștigător al licitației urmând să plătească o redevență. Deci, va avea la dispoziție și groapă de gunoi și autogunoiere proprietatea Consiliului Local. Avem în raza administrativ-teritorială a municipiului o stație de sortare, vom mai face o stație de tratare și lucrurile vor merge bine în așa fel încât cetățenii orașului să plătească un preț mic pentru gunoi. În București, în sectorul 1, gunoiul este gratis. Nimeni nu plătește, îl suportă Primăria. Vă mulțumesc.

Domnul primar Mircia Gutău: Eu rămân surprins cât puteți fi de demagog și înainte de a mă jigni și a spune că nu am făcut nimic ar trebui să aveți un elementar bun simț. Eu știu că voi, liberalii, aveți o dorință de a ataca furibund și de a scoate tot timpul, de a face videoclipuri și de a arunca tot timpul cu mizerii. Eu vin cu soluții concrete, ori aceasta este o aberație și este asemănătoare cu a candidatului nimănui. Cumpăr eu utilaje și le dau celui care vine. Cum? Cine își ia utilaje pe banii mei și să le ia prin contract? Nu vedeți ce aberații vorbiți? În primul rând am făcut toate demersurile. Pentru a cumpăra aceste utilaje ar trebui mai întâi să ai cui să le dai. Trebuie ca firma respectivă să fie autorizată. Nu se poate și nu permite actualul guvern pentru că la ei am apelat să ne autorizăm. Știu ce vreți voi: să rămână Râmnicul mizerabil. Nu va rămâne. Suntem forțați să prelungim. Sunt surprins de ce nu ați făcut nimic 4 ani la ADI Salubrizare care a fost condusă de voi, de liberali? De ce nu ați insistat să se facă lictație? Veniți acum și ne reproșați? Chiar nu aveți aș bunul simț să îmi reproșați mie un asemenea lucru? Când voi sunteți vinovați că nu ați făcut licitația? Când ADI Salubrizare e vinovată că nu a făcut licitația? Voi sunteți vinovați și îi reproșați lui Gutău? Eu fac în așa fel încât să respect ce am promis râmnicenilor să aibă un oraș curat. Legea îmi permite acest lucru și voi prelungi cu această firmă. Sunt singurul care m-am împotrivit la această firmă și am câștigat în instanță un proces care tot datorită vouă l-am avut. Un proces de 54 de miliarde. Acum îmi reproșați să nu fac contract cu ei și să cumpăr flotă. Filosofii. Ok facem rost de bani și cumprăm flota asta, mai mă sfătuiește unul să cumpăr cu 8 miliarde niște clădiri de la CET. Alte filosofii de ale voastre. Ce să fac cu flota? Ce firmă normală care căștigă licitația vine și îți acceptă ție utilajele tale pe care le-ai cumpărat tu după pretențiile tale și să îți dea toși banii înapoi? Ce firmă? Chiar suntem copii de grădiniță? Și omul simplu care are 7 clase înțelege ce spuneți dumneavoastră, că totul este politică. Hai să lăsăm politica asta. Deci, prelungim această perioadă până când voi, cei care conduceți ADI Salubrizare veți scoate la licitație.

Dacă voi scoteați la licitație în acest an, atunci lucrurile erau clare. Legea spune foarte clar că nu avem voie să scoatem la licitație decât ADI Salubrizare. Când ADI Salubrizare va scoate la licitație, noi trebuie să ne supunem deciziei. Efortul pe care l-a făcut primăria municipiului Râmnicu Vâlcea este un efort substanțial de solidaritate cu celelalte localități. Nimeni și aveați colegi și puteați să vă consultați cu cei de la ADI Salubrizare. Nimeni nu vine la licitație într-un județ dacă municipiul este scos de o parte. Nimeni, absolut nimeni. Tocmai de aceea U.E. nr dă bani și ne obligă să scoatem la licitație în tot județul. Suntem obligați să respectăm legea. Un alt motiv pentru care nu ne aprobă să ne autorizăm pentru că dacă ne autorizăm noi ne separăm de restul județului. Separându-ne de restul județului se alege praful de fondurile europene ți în restul județului cine mai colectează gunoiul? Atunci UE îți dă bani și te învață cum să lucrezi. Dar să vii acum, demagogic, cu filosofii de astea? Mă așteptam de la dumneavoastră care sunteți și economist. Să cumpărăm o flotă și să o impunem celui care vine. Păi, suntem pe timpul comunismului să mai impunem? Eu știu că voi impuneți și salarii minime de 30 d emii de lei. Impuneți voi să cumpărăm clădiri de la CET și apoi să ne uităm la ele care nu produc nimic, dar eu nu pic în plasa asta. Vă mulțumesc.

Domnul Crăciunescu Grigore: Am înțeles. Domnule primar, ați făcut câteva remarci la care aș vrea să vă răspund. În primul rând ați spus ”m-ați jignit”. Eu nu v-am jignit ci am spus lucrurilor așa cum sunt.

Domnul primar Mircia Gutău: M-ați jignit ca ați spus că nu am făcu demersuri și trebuia să vă fi intersat că nu ni s-a aprobat autorizarea. Eu am spus să autorizăm Piețe Prest dar nu s-a putut. Fără autorizație nu pot lucra.

Domnul Crăciunescu Grigore: Ați spus că din cauza noastră a Partidului Național Liberal...

Domnul primar Mircia Gutău: Din cauza lui ADI Salubrizare.

Domnul Crăciunescu Grigore:  s-au pierdut procesele, domnule primar.

Domnul primar Mircia Gutău: Nu s-au pierdut procesle. Eu, din cauza Caietului de Sarcini pe care l-ați aprobat în vechiul mandat, toți cei care ați fost în vechiul mandat, da? Si ați avut primar liberal. Toți cei care ați fost în vechiul mandat ați aprobat cu fisuri caietul de sarcini. De aceea am ținut ca în acest mandat toți să voteze și le mulțumesc pentru perioada actuală celor de la ADI Salubrizare care au lăsat deoparte politica și au venit, inclusiv colegul dumneavoastră și directorul și am negociat. Am spus: Fraților, veniți cu propuneri și tu, și tu, și tu, fiecare. Unde sunt mai multe minți iese un lucru foarte bun. Am acceptat acest lucru și a ieșit un caiet de sarcini pe care l-au votat toți. Asta am făcut eu. Dacă făceați în celălalt mandat când aveați primarul vostru lucrurile nu erau așa.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, acel caiet de sarcini de care vorbiți a fost făcut pe vremea viceprimarului cu atribuții de primar Gigi Matei.

Domnul primar Mircia Gutău: Nu face viceprimarul, face primarul.

Domnul Crăciunescu Grigore: Gigi Matei asigura interimatul în perioada aceea. Domnul primar Mircia Gutău: Primarul era al vostru, liberal.

Domnul Crăciunescu Grigore: Primar interimar era Gigi Matei pe care și dumneavoastră l-ați susținut. Colegii dumneavoastră, cei doi viceprimari l-au susținut.

Domnul primar Mircia Gutău: Haideți, lăsați gargara!

Domnul Crăciunescu Grigore: Nu este gargară, dar dacă sunteți tot sunteți atât de tare, ași pierdut în primul an procesul cu Romprest. În 2017, în primul an de mandat. Pe cec temei? Pe tardivitate. Uitați-vă pe portalul Curții de Apel Pitești. Ați pierdut un proces cu Romprest pentru care Primăria a plătit banii. De asta ce mai spuneți?

Domnul primar Mircia Gutău: Ce bani?

Domnul Crăciunescu Grigore: Romprest-ul a acționat în instanță Primăria.

Domnul primar Mircia Gutău: Ăla era proces din timpul vostru. Eru ți-am arătat că am căștigat procesul cu ei când m-ai acuzat că am luat avozat pe avocatul din procesul meu.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, procesul a fost deschis în 2016 de Romprest...

Domnul primar Mircia Gutău: Haideți, că nu avem timp! În 2016 când ați fost voi și v-ați bătut joc de Vâlcea.

Domnul Crăciunescu Grigore: Ați pierdut un proces pe tardivitate. Ce a făcut aparatul Primăriei condus de dumneavoastră? Ce au făcut juriștii Primăriei? Ați pierdut un proces cu Romprest. Când nu vă convine opriți microfonul. Nu e moral.

Domnul Poenaru Constantin Mircea anunță că nu participă la dezbateri și la vot.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de delegare a unor activități componente ale Serviciului Public de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului.

Întrunind 16 voturi ”pentru” 2 voturi ”împotrivă” (domnii: Crăciunescu Grigore și Băzăvan Constantin) și o neparticipare la vot (domnul Poenaru Constantin Mircea), începând cu data de 01 august 2020, durata Contractului de delegare nr.23205/26.06.2015, încheiat cu ASOCIEREA S.C. ROMPREST ENERGY SRL și S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. - lider de asociere S.C. ROMPREST ENERGY, se prelungește până la intrarea în vigoare a contractului de delegare atribuit de ADI Salubrizare și începerea prestării serviciului de către operatorul regional.

Se împuternicește primarul municipiului ca, prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze actul adițional privind prelungirea duratei contractului de delegare menționat mai sus.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul doi din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind acceptarea donației societății Prestalex Serv SRL - inițiator Primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 16 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind acceptarea donației societății Prestalex Serv SRL - inițiator Primarul municipiului.

Cu vot unanim se acceptă donația societății PRESTALEX SERV SRL, pentru următoarele bunuri imobile, după cum urmează:

  • a) bunul "Fântână arteziană Izvorul Rece", realizată pe domeniul public în baza Autorizației de construire nr. 361/12508/28.04.2017, în valoare de 28.727,04 lei și înscrierea acesteia în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea;

  • b) Sistemul de irigații aferent spațiilor verzi amenajate pe domeniul public în vecinătatea imobilului - construcție Central Tower, în valoare de 29.768,10 lei și înscrierea acestuia în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Consecință a acceptării donației bunurilor imobile prevăzute la art.1, se completează în mod corespunzător "Lista cuprinzând suprafețele zonelor verzi, a parcurilor și a grădinilor publice ce vor fi întreținute și amenajate de societatea PIEȚE PREST SA" - anexa nr. 3 la contractul de delegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat nr.28077/20.09.2010, cu bunul "Sistem de irigații aferent spațiilor verzi zona Central Tower", inventariat conform prevederilor de mai sus, Fântâna arteziană „Izvorul Rece” inventariată conform prevederilor de mai sus, urmând a fi administrată și întreținută de către Direcția Administrării Domeniului Public, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Dezvoltare Locală.

La primul punct suplimentar este prezentat proiectul de hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.100/29.04.2020 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei, asa cum a fost modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116/12.05.2020 - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avziele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.100/29.04.2020 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei, asa cum a fost modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116/12.05.2020.

Întrunind 16 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” (domnii: Crăciunescu Grigore, Băzăvan Constantin și Poenaru Mircea) se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.100/29.04.2020 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei, așa cum a fost modificată și completată prin hotărârea nr.116/12.05.2020, după cum urmează:

  • a) obiectivul de investitii ’’Sediu Administrativ’’ - pozitia nr. 2 se diminuează cu suma de 4.033.000 lei, rămânând suma de 7.669.000 lei;

  • b) suma de 4.033.000 lei se alocă la obiectivul de investitii ’’Amenajare parcare publica Zona Ostroveni’’ - pozitia 16.

Consecință a modificărilor prevăzute la alineatul precedent, anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.100/29.04.2020, asa cum a fost modificată și completată prin hotărârea nr.116/2020, va avea conținutul prezentat în anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează primarul Municipiului Ramnicu Valcea.

La punctul doi suplimentar este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020 - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Băzăvan Constantin: Dacă îmi permiteți, nu am văzut niciun motiv pentru care se transferă banii. Adică în raport nu scrie pentru ce. Scrie că se transferă conform legislației în vigoare.

Domnul primar Mircia Gutău: La comisie ați întrebat?

Domnul Băzăvan Constantin: Nu. Vă întreb pe dumneavoastră. Doamna director nu era acolo.

Domnul primar Mircia Gutău: Doamna director nu acum dar la comisie puteați întreba că era acolo.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020 - inițiator primarul municipiului.

Întrunind 16 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” (domnii: Crăciunescu Grigore, Băzăvan Constantin și Poenaru Mircea) se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, prin modificări în structură cu suma de 34.000 lei, acesta rămânând la valoarea totală de 239.144.900 lei.

Bugetul pe anul 2020, rectificat conform alineatului precedent, este prezentat în anexa nr.2 la hotărârea adoptată - "Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020", modificată în structură și rămasă la valoarea totală de 239.144.900 lei.

Se rectifică ”Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, prin virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol, astfel:

34.000 lei - de la CAP.70 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică” ;

29.000 lei - la CAP.67 "Cultură, recreere și religie” ;

5.000 lei - la CAP.84 ”Transporturi”.

”Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, modificată în structură, rămâne la valoarea totală de 23.010.400 lei, conform anexei nr.6 la hotărârea adoptată.

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus.

Anexele nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5, parte integrantă a bugetului, rămân nemodificate.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Nemaifiind alte puncte înscrise pe Ordinea de zi, președintele de ședință declară închisă, ședința extraordinară a Consiliului Local convocată astăzi 17 iunie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Nicolae STELIAN


jurist Ion DIDOIU


Red.R.M.M.

1 ex.