Proces verbal din 13.03.2020

5. Proces-verbal al sedintei extraordinare 13 martie 2020.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 13 martie 2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin. (1), lit.a), alin.(3), lit.a) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr. 893 din 8.03.2020, la care participă: domnul primar Mircia Gutău, domnul secretar general Didoiu Ion, precum și 21 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție, inițial, întrucât la dezbaterea punctului unu din ordinea de zi a mai sosit un conailier local fiind prezenți 22 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. Au lipsit inițial următorii: Băjan Gabriel Savian și Grigorescu Remus. Domnul Grigorescu Remus a venit la dezbaterea punctului unu din ordinea de zi.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Floarian George: Bună ziua! Deschid ședința extraordinară a Consiliului Local de astăzi 13 martie 2020. În continuare, dau cuvântul domnului secretar general Ion Didoiu pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință.

Domnul secretar Ion Didoiu: Bună ziua! Ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi, 13 martie 2020, este legal constituită prin prezența unui număr de 21 de consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Floarian George: În continuare, dau cuvântul primar Mircia Gutău pentru a prezenta și supune aprobării, ordinea de zi a ședinței.

Domnul primar Mircia Gutău: Înainte de a supune aprobării ordinea de zi vă anunț că retrag punctul trei. Supun aprobării, în temeiul prevederilor art.135, alin.(7) din Codul administrativ, proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare de astăzi, 13.03.2020, care se aprobă cu majoritate simplă.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020 - inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2, nr.3, nr.4 și nr.5.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 - inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr. 2.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Depozit legume - fructe, schimbare funcțiune și zona funcțională, jud. Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Râureni nr. 110 A”, beneficiar: S.C. Ysagolden SRL - inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUD -Imobil de birouri P+3E cu garare la parter, împrejmuire teren și racord la utilități, str. Nicolae Titulescu nr.19, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar Mihăilescu Cristian - inițiator primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este ”pentru”?

Domnul secretar general Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul primar Gutău Mircia: De asemenea, în conformitate cu prevederile alin.(8) al art.135 din Codul administrativ, propun suplimentarea ordinii de zi, care se aprobă cu majoritate simplă, cu următoarele puncte:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării despăgubirilor necesare lucrărilor de reparații la acoperișurile imobilelor afectate de fenomenele meteorologice din data de 22.01. - 23.01.2020.

 • 2. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 388/2018.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este ”pentru”?

Domnul secretar Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Floarian George anunță că se intră în ordinea de zi și se analizează punctele înscrise pe ordinea de zi, astfel la primul punct din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020, precum și completarea la raport înregistrată sub nr. 220248 din 10.03.2020 - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, stimați colegi, este o rectificare de buget normală ca multe alte rectificări de buget de-a lungul anilor, însă, pentru domnul primar, în mod special, aș vrea sa îi transmit, că cred că unele lucruri le-a înțeles deja, datorită deciziei luate ieri de Comitetul Național pentru Situații de Urgență pentru că au fost reactivate Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, iar dumneavoastră ați făcut un pas înainte și ați activat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, ceea ce este un lucru foarte bun. Referitor la rectificare, domnule primar, cred că, chiar dacă apanajul și oportunitatea va apartine dumneavoastră, cred că ar fi mai bine să cumpănim mai bine și să luăm o decizie bună în sensul alocării de bani și pentru alte destinații, cum ar fi: propun înființarea unui fond de rezervă pentru calamitate, strict la dispoziția dumneavoastră și să luați măsurile de moment, strict atunci când este cazul, ca să cheltuiți acești bani pentru situații de genul celei cu care ne confruntăm astăzi, această pandemie. Ca atare, v-aș propune, domnule primar, pentru început, o sumă de 300-500 de mii să fie puși la dispoziție pentru că este un oraș mare, nu este un sătuc sau o comună și dumneavoastră veți analiza dacă decizia privind oportunitatea de a reloca 150 de mii pentru un studiu de fezabilitate mai poate fi amânată cu o lună de zile pentru că o vom face ulterior, dacă relocarea sumei de 5 milioane de la DADP pentru străzi care, bineînțeles, sunt necesare, dar poate putem să mai alocăm și de aici 150 de mii de lei și într-un regim de ugență mi-aș dori să aveți la dispoziție o sumă minimală de 300-500 de mii să luați măsurile ce se impun și să decideți și veți supune aprobării modul cum a fost folosit acest fond de urgență aflat discreționar la dispoziția dumneavoastră, în momentul de față, în calitate de coordonator la Comitetului Local pentru Situații Speciale de Urgență pe raza Muncipiului Râmnicu Vâlcea. Aș fi vrut să fie prezenți și cei de la ETA în sală pentru că ieri am făcut o vizită prin oraș și am văzut că la capăt de linie unde staționau în zona de nord, igiena o făceau soferii și o făceau cu niște soluții pulverizate și mi-au spus că au spirt în bidoane deși am văzut ieri o decizie a Comitetului Național prin care se recomandă pentru dezinfecții soluții pe bază de cloramină. Poate nu ar fi rău ca din acest fond de rezervă să cumpărăm niște soluții sau niște echipamente speciale pentru ca seara, la întoarcerea din cursă, să fie dezinfectate la modul serios cu jet puternic de cloramină, cu vapori de cloramină toate autobuzele și microbuzele. Este o propunere, tocmai în ideea de a veni în sprijinul oamenilor, pentru că nu trebuie să ne mai punem întrebarea dacă vine și la noi și când va veni. Suntem un caz fericit că numărul de pacienti este unul mic. Ați luat o decizie corectă pentru transformarea căminului de la Liceul de Chimie, sunt 28 de locuri pe etajul I si am înțeles că se pregătește si etajul II. În concluzie, domnule primar, v-aș propune constituirea acestui fond de rezevă cu o sumă minimă de 300 de mii de lei să îi aveți la dispoziție dicreționar, strict pentru această situație de urgență cu care ne confruntăm acum. Mulțumesc.

Domnul primar Mircia Gutău: Domnule consilier, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru grija pe care mi-o purtați dar eu mi-o port singur. Deci, eu am bani și când nu voi mai avea bani voi convca o sedinta de îndată și voi aloca bani. Banii pe care i-am alocat sunt strict pentru lucrările pe care le-am promis. Stiti că sunt un om care își duc 100% promisiunile la îndeplinire. Vreau să vă spun că nu am stat cu mâna în sân. Eu cred că suntem printre puținele municipii din țară care ne-am mișcat repede. Am lucrat zi și noapte ca să modernizăm spațiile de la etajele I și II, intr-un cămin care era nefolosit de 5 ani de zile. Deci, sunt gata si astăzi la ora 13.00 echipele de muncitori ies de acolo. Situația nu este ușoară și vreau să vă spun că nimeni din tara asta sau din lumea asta nu poate spune că ia toate măsurile în așa fel încât să garanteze 100%, nici Guvernul, nici noi, nimeni. Important este să luăm toate măsurile care ne stau în putință și am luat aceste măsuri, dar întâmpinăm greutăți și vă spun de ce. Nu este problema banilor. Bani avem alocați și când nu vom avea vom convoca o ședință de îndată. Noi nu mai găsim materiale de dezinfecție. Am comandat niște sisteme să punem la fiecare ușă și comanda se va onora peste trei luni. Este o situație de adevărată criză că nu sunt. Căutăm alte soluții, ne zbatem, vom încerca să punem săpun și apă. Am interzis, de exemplu, astăzi mașinile care aduc portocale din străinătate și care vând pe la instituții publice. Am luat decizia ca spectacolele să fie oprite și spectacolele sportive și de la teatru si de la filarmonică. Am convocat și mâine dimineață vom avea Comitetul Local pentru Situații de Urgență pentru a ne organiza cum trebuie. Vreau să vă spun că există probleme foarte mari în momentul în care la două noaptea mă sună că mai vin încă trei insi. De unde sunt? Din Horezu, ori noi nu avem obligatia să îi cazăm pe toți care vin din județ. Gândiți-vă că este imposibil. Avem 8 cazați dar vreau să vă spun că la ora 2 noaptea nu am putut să refuz o familie cu doi copii, de prin Horezu, cu un copil de un an și o fetiță de 7 ani. Ce să facă, să stea în masină? E vorba de umanitate. E complicat pentru că sunt copii si vor banane, jucării, pampersi și oricât ar fi de luxoase camerele tot nu poți sa asiguri tot. Sunt chiar curate camerele pentru că cei care au fost în inspectie au spus că sunt cele mai frumoase din județ, dar nu tu televizor, nu tu o posibilitate să iesi afară din camera aia de 12 mp și nu este ușor să stai 14 zile. Deci, este o situație de criză în care toți trebuie să dăm dovadă de solidaritate si din acest punct de vedere, atat eu cat si colegii mei, vă asigur ca chiar dam dovadă de solidaritate. Referitor la bani, chiar v-am spus că avem bani si in momentul in care nu vom avea, vom convoca o sedinta de indata si avem solutii de unde să luăm. Am luat banii de la ADP pentru asfaltare pentru că în vechea legislatie am semnat un contract cu firma Strabag pentru asfaltarea străzilor. Aveam si un contract înaintat la Guvern si apăruse o hotarărâre de guvern cu banii respectivi de 138 de miliarde lei ca să îi primim și a venit noul guvern si a picat, dar contractul cu Strabag a ramas si ne-am dorit sa incepem din banii ADP-ului să facem acele asfaltări care sunt strict necesare. Am început cu acest tronson de la Lukoil până la Catedrala din Ostroveni si după aceea vom face strada Matei Basarab, strada cu spălătoriile si bulevardul Tudor Vladimirescu.

Domul Crăciunescu Grigore: As fi dorit ca, la partea finală, la interpelări ,să vă pun câteva întrebări, in sensul dacă aveți pregătit un scenariu si dumneavoastră ați început să dezvoltati si dacă vreti putem dezvolta mai mult acum? In legătură cu ETA, ei foloseau solutie pe baza de spirt, deci asta aveau soferii. Dacă aveți alte detalii.

Domnul primar Mircia Gutău: Nu, fiecare director se interesează, dar dacă aveți dumneavoastră alte solutii si gândiți si stiti de unde putem să luăm aceste solutii care nu mai există... Am vorbit la spital, peste tot. Efectiv este blocat peste tot si nu mai au nici la spital. Nu mai este spirt în farmacii.

Urmează o serie de discutii vizavi de lipsa acestor materiale.

La remarca domnului Băzăvan Constantin că se pot folosi substante pe bază de hipoclorit, domnul Grigorescu Remus atrage atentia ca trebuie să ai aviz pentru astfel de solutii.

Domnul președinte de ședință acordă cuvântul doamnei Bobeanu Maria.

Domnul Crăciunescu Grigore solicită intervenția pentru acest punct ca să nu intre la interpelări.

Domnul primar Mircia Gutău spune că dacă este legat de acest punct se poate continua interventia.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, aveți un scenariu pregătit în varianta în care si la noi vor fi 10 cazuri confirmate pozitiv, ce vom face? Dacă vor fi 20 de cazuri confirmate pozitiv, dacă aveti un scenariu pregătit cu deciziile care trebuiesc luate si spun acest lucru din două considerente: tinând cont de decizia Comitetului Național, începând cu data de azi sau cu data de luni, avem în municipiul Râmnicu Vâlcea companii care iși desfășoară activitatea in sectoare de procesare sau de productie unde sunt mai mult de 100 de persoane. Conform normelor care se aplică in regim de urgenta vor trebui sa decaleze programul in sensul ca acolo unde sunt 100 intr-o sectie vor intra 30 la ora 7, 30 la ora 8, 30 la ora 9, urmând să lucreze 8 ore si seara la plecare programul să fie prelungit corespunzător in asa fel ca să fie lucrurile acoperite. Ca urmare, mare parte din aceste persoane fac naveta cu mijloacele de transport ale ETA, ori pe platforma de la Râureni, ori in zona de nord a orașului. Mi-as fi dorit sa fie prezenti si cei de la ETA ca sa vedem daca au luat masuri de prelungire a programului de curse regulate si ma refer la cele care circula din sfert in sfert de oră, ca dupa ora 8 autobuzele și microbuzele de la ETA circula mai rar. A doua problemă, desi nu ne-am dori, dar dacă ar fi confirmat un anumit numar, ce decizie ati lua pentru instituțiile publice? Sunt convins că la scoli se va prelungi sau ce alte măsri de restrictionare a aglomerărilor de persoane veți lua cu exceptia celor pe care le-ați luat deja cu inchiderea targului de la Goranu si partial cu târgul de săptămâna de la Râureni cu accesul a cate o suta de persoane maxim, sper că sunt monitorizate de personalul de la Piete Prest.

Domnul primar Mircia Gutău: Domnule consilier, eu sunt de părere si pe acest principiu merg în continuare, să nu contribuim noi, administratia publică locală, la crearea unei panici și mai mari. Viata este grea, viata trebuie sa mearga inainte. Noi trebuie sa impacam si capra si varza, să ne asiguram că nu se propaga acest virus la noi, dar in acelasi timp lumea trebuie sa functioneze normal si viata merge in fiecare zi. De aceea nu am inchis la targul de săptămână pentru că acolo sunt oameni care trăiesc din activitatea respectivă, iar oamenii din oras vor să se aprovizioneze, acolo vanzătorii sunt amplasati la 3-4 metri distanta unul de celalalt si exista bariere si un mod de a controla si nu dai voie decat la 10 oameni, la 20 de oameni si poti controla. La targul de vechituri de la Goranu nu aveai cum sa controlezi acest lucru si atunci am fost obligat sa il inchid cu toate ca au venit zeci de oameni care s-au plans ca ei din asta traiesc, Nu ai cum controla pentru că sunt mai mult de 100 si unul langa celalat si nu ai cum controla. Referitor la masurile pe care le-am gandit in continuare, deci internatul Liceului Oltchim nu deranjează pe nimeni acolo in spate si spatiile vot fi amenajate dar să ne ferească Dumnezeu de un rau mai mare. Noi ne-am gandit eja si achizitionam saltele pentru ca nu aduc un om si il pun pe o saltea ruginita si gaurita, saltele noi, cearceafuri noi. Ne pregatim. S-a alocat si spatiul de la Supca pentru astfel de evenimente dar noi trebuie să ne supunem deciziei Comitetului Judetean. În primul rând, trebuie să ne supunem deciziilor de acolo pentru că și dumnealor se supun deciziilor Comitetului National. Noi luam masuri care nu sunt prinse in deciziile lor si care noi consideram ca ne avantajează.

Domnul Crăciunescu Grigore:Deci, în concluzie domnule primar aveti bani alocati suficienti pentru aceasta situatie?

Domnul primar Mircia Gutău: Avem bani, avem capitole de unde să luăm acesti bani, conform legii, iar in momentul in care vom ntampina greutati vom convoca o sedinta de indata.

Domnul Grigorescu Remus:Domnule Crăciunescu, lucrurile stau in felul următor: tot ceea ce spuneti dumneavoastră, eu cred ca toate aceste discutii nu fac altceva decat sa alimenteze o anumita situatie. În conditiile in care ar exista o dispozitie pentru stare de necesitate sau stare de urgenta, tot ceea ce spuneti dumneavoastra ca elemente d econtrol se pot aplica. In situatii de genul acesta sunt doar chestiuni de natura administrativa.

Domnul Crăciunescu Grigore: Sunt oameni cu care ma intalnesc pe stradă toată ziua si ma intreabă...

Domnul Grigorescu Remus: Nu cred ca stati toata ziua pe stradă.

Domnul Crăciunescu Grigore: Sunt oameni cu care ma intalnesc in fiecare zi pe strada si care ma intreaba ce decizii ia Primaria, ce decizii ia Consiliul Local?

Domnul Grigorscu Remus: Știți care este decizia cea mai simpla: limitarea contactului. Nu sunt lucruri care trebuie dezbătute neapărat acum. Dacă vorbim de situatii de urgenta sunt chestiuni cu care suntem pregatiti pentru ca lunar se dau situatii cu tot ceea ce inseamna spatii.Eu zic ca la momentul acesa lucrurile evolueaza asa cum trebuie si haideti sa nu mai bagam altceva. Limitarea contactului. Asta este tot.

Domnul primar Mircia Gutău: Am vrut sa va supun aprobării o decizie dar care trebuie să se incadreze in lege. O măsura pe care a luat-o primarul de la Oradea, sa dam posibilitatea cetatenilor ca sa isi plateasca impozitele si taxele locale cu aceasta reducere de 10% sa o mai prelungim cu o luna e zile dar este tot ilegal. Daca era starea de necesitate o puteai aplica, așa nu o putem aplica si nu am vrut sa incalc legea. Cu siguranta sunt contestatii, au mai facut si unele comune si Prefecturile au anulat hotararile si dupa cineva va plati. Daca va fi declarata starea de necesitate cu siguranta vom aplica masuri pe care le gandim noi ca sunt bune. Eu asta o consider o masura buna dartrebuie sa ai temeiul legal.

Doamna Bobeanu Maria: Buna ziua. Domnule primar, daca imi dati voie as vrea sa il linistesc putin pe domnul consilier Craciunescu si in acelasi timp si populatia. Vreau sa va spun ca Spitalul Judetean de Urgenta a fost transformat in spital suport. Cu alte cuvinte nu vom trata niciun caz pozitiv. Deci, in privinta asta puteti sa stati linistiti. Avem parteneriat cu Spitalul Judetean din Craiva. Noi vom prelua si vom trta si din judetele invecinate dar doar cazuri negative. Referitorr la autobuzele ETA, domnul director Andi Davidescu a avut ieri o solicitare catre specialistii Spitalului Judetea. A cerut sprijin tehnic si material de la noi. Toti salariatii au fost informati cum sa faca dezinfectia autobuzelor. Am fost la fata locului si aveau materiale dezinfectante pe baza de clorom si deci nu era deloc spirt in pulverizatoarele acelea de care spuneti dumneavoastră. Are soliciaea facuta si este in faza de achizitionare a unor pulverizatoare asa cum i s-a explicat de la Spitalul Judetean care sa fie eficiente. Are un program si un grafic de dezinfectie al fiecarui autobuz la finalul fiecărei curse. Soferii au fost informati, au primit masti si din acest punct de vedere populatia poate sa stea linistita. Ramane ca si noi, ca si populatie sa respectam masurile standard date de Comitetul de urgenta prin hotararile 6 si 7.

Domnul Craciunescu Grigore: Doamna Bobeanu, nu contest, poate unele lucruri sunt asa cum le spuneti dumneavoastra, dar, in aceste conditii, eu cred ca personalul de la ETA atunci cand este intrebat ce substante foloseste trebuie sa fie instruiti si sa li se spuna ca in acele recipiente aveti cutare solutie. Mie ieri in nord mi-au spus ca au spirt.

Urmează o serie de discutii vizavi de modalitatea in care se realizeaza dezinfecta autobuzelor de cate soferi si cu ce substante.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2020, precum și completarea la raport înregistrată sub nr. 220248 din 10.03.2020.

Cu vot unanim se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2020, în plus cu suma de 11.400 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ajungând la valoarea totală de 233.127.900 lei.

Se aprobă virarea de credite în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli - CAP. 84 "Transporturi”, în sumă de 5.000.000 lei de la ordonatorul terțiar de credite - Direcția Administrării Domeniului Public - la ordonatorul principal de credite - municipiul Râmnicu Vâlcea.

Se aprobă retragerea sumei de 250.000 lei din secțiunea funcționare și alocarea acesteia în secțiunea dezvoltare.

Se aprobă utilizarea sumei de 32.600 lei în cadrul secțiunii dezvoltare pentru achiziționarea unei centrale telefonice și pentru plata cotei ISC aferentă obiectivului ”Transformare clădire internat Liceul Tehnologic Ferdinand I în locuințe sociale”.

Bugetul pe anul 2020, rectificat conform alineatelor precedente va avea valoarea totală de 233.127.900 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, din care 231.529.900 lei - venituri estimate pentru anul 2020 și 1.598.000 lei - excedent an 2019, conform anexelor nr.1 și nr.2 la hotărârea adoptată.

Se rectifică ”Lista obiectivelor de investiții - anul 2020 - finanțate din fonduri europene nerambursabile, împrumut de trezorerie și cofinanțare buget local”, prin modificări în structură și o valoare totală rectificată de 32.165.000 lei, conform anexei nr. 4 la hotărârea adoptată.

Se rectifică ”Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, în plus cu suma de 282.600 lei, ajungând la valoarea de 10.346.300 lei, coform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - 150.000 lei - studiu de fezabilitate pentru ”Amenajare centru multifuncțional de relaxare și agrement (stabilire destinație) - CAP. 67 ”Cultură, recreere și religie”;

 • - 21.500 lei - achiziționare centrală telefonică la noul sediu al Direcției

Economico-Financiare de la Arenele Traian;

 • - 11.100 lei - cotă ISC pentru obiectivul ”Transformare clădire internat Liceul

Tehnologic Ferdinand I în locuințe sociale”;

 • - 100.000 lei - achiziționare autoutilitară cu masa maximă autorizată de 3,5 tone pentru Direcția Administrării Domeniului Public.

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus.

Anexele nr. 3 și nr.5 parte integrantă a bugetului rămân nemodificate.

Cu ducerea la îndeplinire râri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul doi din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020.

Cu vot unanim se rectifică bugetul Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2020 prin disponibilizarea sumei de 5.000.000 lei.

Creditele bugetare disponibilizate conform alineatului precedent, în sumă de 5.000.000 lei, se repartizează la CAP. 84 ”Transporturi” la Titlul II ”Bunuri și servicii” și sunt destinate finanțării lucrărilor de reparații curente a infrastructurii rutiere din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Bugetul Direcției Administrării Domeniului Public, rectificat conform art.1, în sumă de 42.617.400 lei este prezentat în anexa la hotărârea adoptată și este repartizat pe capitole, astfel:

 • - 3.586.200 lei - CAP. 67 ”Cultură, recreere și religie”;

 • - 12.130.000 lei - CAP. 70 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică”;

 • - 2.185.200 lei - CAP. 74 ”Protecția Mediului”;

 • - 24.716.000 lei - CAP. 84 ”Transporturi”.

Cu ducerea la îndeplinire râri se încredințează Direcția Economico-Financiară.

Punctul trei a fost retras de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Depozit legume - fructe, schimbare funcțiune și zona funcțională, jud. Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Râureni nr. 110 A”, beneficiar: S.C. Ysagolden SRL - inițiator primarul municipiului.

La punctul patru din ordinea de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUD - Imobil de birouri P+3E cu garare la parter, împrejmuire teren și racord la utilități, str. Nicolae Titulescu nr.19, Râmnicu Vâlcea”, beneficiar Mihăilescu Cristian - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”PUZ și RLU - Depozit legume -fructe, schimbare funcțiune și zona funcțională, jud. Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Râureni nr. 110 A”, beneficiar: S.C. Ysagolden SRL.

Cu vot unanim se aprobă documentația de urbanism ”P.U.D. - IMOBIL DE BIROURI P+3E CU GARARE LA PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORD LA UTILITĂȚI”, str. Nicolae Titulescu nr.19, Râmnicu Vâlcea, beneficiar: Mihăilescu Cristian, cu respectarea următoarei condiții:

 • - construcțiile propuse, cât și cheltuielile aferente respectării condițiilor impuse de avizatori, racordurile la utilitățile existente în zonă, se vor efectua pe cheltuiala investitorului.

Termenul de valabilitate al documentației de urbanism ”P.U.D. - IMOBIL DE BIROURI P+3E CU GARARE LA PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORD LA UTILITĂȚI”, str. Nicolae Titulescu nr.19, Râmnicu Vâlcea, beneficiar: Mihăilescu Cristian, aprobată conform alineatului precedent, este de 2 (doi) ani de la data aprobării acesteia.

Documentația aferentă ”P.U.D. - IMOBIL DE BIROURI P+3E CU GARARE LA PARTER, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORD LA UTILITĂȚI”, str. Nicolae Titulescu nr.19, Râmnicu Vâlcea, beneficiar: Mihăilescu Cristian, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Raportul informării și consultării publicului nr.6762 din 18.02.2020, întocmit de către JOC Art S.R.L., prin care a fost îndeplinită procedura prevăzută în Hotărârea Consiliului Local nr.96/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Responsabilitatea privind exactitatea datelor, veridicitatea înscrisurilor, calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparțin specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației de urbanism.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Urbanism.

La punctul suplimentar unu este prezentat proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării despăgubirilor necesare lucrărilor de reparații la acoperișurile imobilelor afectate de fenomenele meteorologice din data de 22.01.- 23.01.2020 - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Grigorescu Remus: Vreau să vă întreb ceva: blocurile sunt cu apartamente proprietate personală și nu au avut asigurare obligatorie de locuință?

Domnul primar Mircia Gutău: Nu au avut nici autorizație de construire pentru acoperișuri care erau vechi și când a bătut vântul au cazut tablele și plăcile de pe acoperiș.

Domnul Grigorescu Remus: Vă întreb pentru că aceste sume ar trebui să fie pentru blocurile Primăriei și înțeleg că nu sunt ale Primăriei ci sunt proprietăți private.

Domnul primar Mircia Gutău: În situații de urgență, de catastrofe avem voie să venim cu acest ajutor de urgență cu aprobarea Consiliului Local. Am aprobat în prealabil o sumă de 400 de mii de lei. Fiecare bloc si-a ales constructorul, s-a făcut un deviz, devizul respectiv a fost verificat de un om al nostru care are contract cu Primăria, un specialist, am mai tăiat am acordat în plus.

La întrebarea domnului Băzăvan Constantin cui se vor da banii, domnul primar Mircia Gutău spune că banii se alocă asociațiilor de proprietari dar în același timp sa intre in legalitate si fara sa poată schimba destinatia banilor. Sunt tabele cu cetățenii care locuiesc acolo care au luat parte si au semnat. Asociațiile au obligatia intrării în legalitate în ceea ce privește execuția lucrărilor, respectiv obținerea Autorizației de Construire, pentru că nu au autorizații. Va intra și blocul CPL-ului pentru ca este blocul mare si acolo s-a produs un dezastru.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării despăgubirilor necesare lucrărilor de reparații la acoperișurile imobilelor afectate de fenomenele meteorologice din data de 22.01.23.01.2020.

Cu vot unanim se aprobă acordarea despăgubirilor necesare lucrărilor de reparații la acoperișurile imobilelor afectate de fenomenele metelorologice din data de 22.01.23.01.2020, după cum urmează:

 • - pentru bloc H2, sc.A, strada Republicii nr. 18 - suma de 139.799,86 lei fără TVA, respectiv 166.361,84 lei cu TVA;

 • - pentru bloc 60, str. Grigore Procopiu nr.34 - suma de 281.632,44 lei fără TVA, respectiv 335.142,60 lei cu TVA;

 • - pentru bloc 62, str. Grigore Procopiu nr.33 - suma de 186.907,52 lei fără TVA, respectiv 222.419,95 lei cu TVA.

Plata sumelor prevăzute la alineatul precedent se va deconta din bugetul local -cap.51.02.- Autorități Executive.

Până la data de 31.12.2020, Asociațiile de Proprietari ale blocurilor menționate mai sus sunt obligate să facă dovada intrării în legalitate în ceea ce privește execuția lucrărilor, respectiv obținerea Autorizației de Construire.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară, Direcția Investiții și Achiziții Publice și Compartimentul pentru Situații de Urgență.

La punctul suplimentar doi este prezentat proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 388/2018 - inițiator primarul municipiului.

Comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 388/2018.

Cu vot unanim se aprobă completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.388/2018, în sensul suplimentării parcului auto la Direcția Administrării Domeniului Public cu încă autovehicul și a stabilirii consumului lunar de 200 l carburant pentru acest autovehicul.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Direcția Administrării Domeniului Public.

La ”Capitolul Interpelări” are cuvântul domnul Crăciunescu Grigore.

Domnul Crăciunescu Grigore: As vrea să îl întreb pe domnul primar două chestiuni. Una, domnule primar puteti să ne faceti o prezentare sau o informare succintă sau scurtă a situației CET-ului de la momentul de față?

Domnul primar Mircia Gutău: După cum știți, CET-ul este în insolvență și și-a prelungit perioada de insolvență cu încă un an de zile. Situația este delicată. O parte din active a fost evaluată la 8,23 milioane de euro, printre care sunt statia de gaz, statia de curent si clădirea respectivă. Acolo nu mai comandă nici Consiliul Județean și nici Primăria. Primăria oricum nu are cum să comande pentru că este lichidatorul, domnul Borza, cel care hotărărște soarta. Noi nu am stat cu mâinile în sân. Am demarat si am purtat discuții cu mai multe firme care să facă centrale de cogenerare. Există o variantă cu Oltchim-ul dar centrala pe care și-o face Oltchim-ul este insuficientă să le asigure lor și nouă aburul. Am purtat discutii și cu o altă firmă și chiar astăzi mi-au trimis un draft sa promitem că noi vom lua abur de la ei și trebuie analizat de specialiști. Ei spun că au 100% sursa de finanțare pentru că o astfel de centrală costă 50 de milioane de euro. Centrala nu se poate face mai repede de un an de zile sau un an si jumatate in cel mai fericit caz. CET-ul s-a angajat că pentru un an si ceva va asigura căldura pentru oameni și sunt obligati prin lege. Pe viitor nu stăm degeaba si sperăm să avem această centrală de cogenerare care să ne asigure. La Sodă acestia sunt în asteptare pentru că ei vor să îți facă centrală singuri. Acolo situatia este mult mai complicata pentru ca o sititi cu toții si o stiu toate guvernele că acolo platforma chimica a fost construită în sistem de lanț, verigă de verigă, sistem integrat și fiecare depinde de fiecare. În condițiile în care pică Soda gândiți-vă că poate să pice calcarul, sarea, miniera. Aici trebuie o gândire numai la nivel de guvern. Discuțiile au fost și cu actualul guvern, sunt promisiuni în acest sens pentru că nimeni nu este interesat să închidă așa ceva. Noi nu stăm și sprijinim orice acțiune, orice investitor care vine să facă o centrală de cogenerare.

Domnul Crăciunescu Grigore: Ați declarat că la finalul lunii februarie sistemul de canalizare din Copăcelu va fi gata și că toate casele vor fi racordate. Există...

Domnul primar Mircia Gutău: Dacă îmi permiteți să vă răspund. Vă rog să nu trunchiați, pentru că în trecut sistemul de canalizare, în vechiul mandat a fost făcut greșit din punctul meu de vedere și mi-ați dat și dumneavoastră dreptate atunci când s-a făcut canalizare pe străzi fără ca să fie făcut canalul colector. Dacă erau destepți marii specialiști care au plecat și făceau canalul colector, făceai fiecare străduță și devenea funcțională. Au făcut străduțele și oamenii s-au branșat în acea canalizare și la cei de jos le-a iesit rahatul in casă. Am dat drumul la canalul colector cu 7 statii de pompare și străzile care au fost prinse în proiect și asta am spus eu pentru că est eun proiect european, toate aceste străzi au fost branșate și funcționează. Acum oamenii își fac procedura legală, oblșigatorie să se branșeze la canalul care merge pe strada lor. Mai sunt încă vreo 6-7 străduțe care nu au fost prinse în proiect și care intră pe o anexă acum pentru canalizare. Vreau să vă spun că s-a rezolvat o problemă importantă la Căzănești unde au fost mutați cei de la Ocne. Acolo era o fosă care la 2 zile trebuia golită și era un miros de nu se putea trece, acolo a fost rezolvată situația integral. De asemenea pe străzile mari s-a rezolvat canalizarea. Celelate străzi se lucrează acum pentru extindere și ma sunt casele de pe partea dreaptă când mergi spre Târgu Jiu unde casele de la stradă au rămas neracordate si se face canalizare pe lungime paralel cu strada și nu se poater face decât așa pentru că sunt 33 de subtraversării și nu poti să faci la fiecare casă pentru că acel canal colector este pe partea stângă.

Domnul Crăciunescu Grigore dorește să prezinte situatia pentru străzile din zona Troianu, respectiv Andrei Mureșianu și celalte din zonă.

Domnul primar Mircia Gutău prezintă situația pe strada Andrei Muresianu unde s-a făcut un canal colector, Acum se lucrează la proiectul pentru extindere canalizare si care va ajunge pe undeva pe la Dedeman. Acolo a fost o situatie delicată pentru că acea canalizare de la Dedeman nu era proprietate APAVIL și nu puteam să deversăm acolo.

Domnul Băzăvan Constantin prezintă situația de pe strada Bâlciului unde s-au făcut lucrări de canalizare dar nu s-a finalizat cu asfalt, domnul primar spune că Apavil trebuie să urmărească lucrarea cu contructorii dar o să se verifice.

La sesizarea domnului Crăciunescu Grigore că în zona Poenari in partea dreaptă este o străduță donată de proprietari la Primărie care nu are apă și canal, domnul primar Mircia Gutău răspunde că s-au verificat intabulările și s-a dat comandă spre APAVIL să facă proiect pentru apă și canal. De asemenea, a fost montat un sistem de iluminat. De fapt, doar alimentare cu apă pentru că nu se poate face canalizare pentru că este contrapantă.

Nemaifiind alte puncte înscrise pe Ordinea de zi, președintele de ședință declară închisă, ședința extraordinară a Consiliului Local convocată astăzi 13 martie 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Florian George APOSTOLESCU

jurist Ion DIDOIU


Red.R.M.M.

1 ex.