Proces verbal din 12.05.2020

8.Proces-verbal al sedintei extraordinare 12 mai 2020.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 12 mai 2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin. (1), lit.a), alin.(3), lit.b) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr. 1472 din 08.05.2020, la care participă: domnul primar Mircia Gutău, domnul secretar general Didoiu Ion, precum și 19 consilieri locali, inițial, din cei 23 de consilieri locali în funcție. Ulterior aprobării ordinii de zi au fost prezenți 20 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. Au lipsit următorii: Băjan Gabriel-Savian, Condescu Daniel, Grigorescu Remus și Popa Valentin Adrian. Domnul Băjan Gabriel-Savian a venit la analizarea punctului unu din ordinea de zi.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Florian George: Bună ziua! Deschid ședința extraordinară a Consiliului Local, de astăzi, 12 mai 2020. În continuare, dau cuvântul domnului secretar general Ion Didoiu pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință.

Domnul secretar Ion Didoiu: Bună ziua! Ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi, 12 mai 2020, este legal constituită prin prezența unui număr de 19 consilieri locali din totalul de 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Florian George: În continuare, dau cuvântul primar Mircia Gutău pentru a prezenta și supune aprobării, ordinea de zi a ședinței.

Domnul primar Mircia Gutău: Supun aprobării, în temeiul prevederilor art.135, alin.(7) din Codul administrativ, proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare de astăzi, 12.05.2020, care se aprobă cu majoritate simplă.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre de modificare și completare a alin.(2) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.100 din 29.04.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei - inițiator primarul municipiului.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este ”pentru”?

Domnul secretar general Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul primar Gutău Mircia: De asemenea, în conformitate cu prevederile alin.(8) al art.135 din Codul administrativ, propun suplimentarea ordinii de zi, care se aprobă cu majoritate simplă, cu următoarele puncte:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020.

 • 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020.

Domnul primar Mircia Gutău: Cine este ”pentru”?

Domnul secretar Didoiu Ion: Vot unanim.

Domnul președinte de sedință consilier local Apostolescu Florian George anunță că se intră în ordinea de zi și se analizează punctul înscris pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre de modificare și completare a alin.(2) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.100 din 29.04.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei - inițiator primarul municipiului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat aviele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

A venit domnul consilier local Băjan Gabriel-Savian. În aceste condiții sunt prezenți la ședința extraordinară un număr de 20 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre de modificare și completare a alin.(2) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.100 din 29.04.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei - inițiator primarul municipiului.

Cu vot unanim se aprobă modificarea și completarea alin.(2) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.100/29.04.2020, privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 30.000.000 lei, care va avea următorul conținut:

Art.2. (2) Din împrumut vor fi finanțate următoarele investitii de interes local:

 • Reabilitare si modernizare complex sportiv si de agrement "Arenele Traian";

 • Sediu Administrativ;

 • Largire intersectie str.Strandului cu b-dul Dem Radulescu;

 • Sala de sport la Liceul Antim Ivireanu- utilitati si sistematizari verticala-Rm.Valcea;

 • Gradinita cu program prelungit Ostroveni;

 • Reabilitare imobil str.G-ral Magheru, nr.25;

 • Reabilitare si modernizare Sala de Festivitati Colegiul Mircea cel Batran;

 • Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice str. Mihai Eminescu, Mun. Rm. Valcea;

 • Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice bd. Nicolae Balcescu, Mun. Rm.Valcea;

 • Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice str. Copacelu, Mun. Rm.Valcea;

 • Reabilitare sala de sport Colegiul Mircea cel Batran;

 • Sala de sport Scoala Gimnaziala nr.4;

 • Amenajare locuinte ANL pentru tineri Stirbei Voda;

 • Reabilitare imobil str. Popa Sapca, nr.7;

 • Statie de tratare mecano biologica a deseurilor municipale;

 • Amenajare parcare publica Zona Ostroveni”.

Consecință a modificărilor și completărilor de mai sus, anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 29.04.2020 se înlocuiește cu anexa la hotărârea adoptată.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează primarul Municipiului Ramnicu Valcea.

La primul punct suplimentar este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Crăciunescu Grigore: Domnule primar, am câteva întrebări pentru dumneavoastră și sper să îmi răspundeți cu toată sinceritatea. Este pentru prima dată în trei mandate, când văd o rectificare de buget privind amânarea datoriilor către bănci. Amânarea unor rate de credit pentru realizarea unor investiții planificate. Bineînțeles că nu vă acuză nimeni de nimic pentru că este perfect legal, sunt surse de finanțare care vă pot permite treaba asta. Ceea ce vreau să întreb eu este următoarea chestiune: nu ați găsit altă sursă de finanțare, altă soluție în momentul acesta decât să amânați plata ratelor, a datoriilor municipiului către bănci? Nu există altă soluție? Chiar nu există bani neutilizați pentru alte capitole cu sume neutilizate și ați apelat la această ultimă soluție legală ca să amânați ratele către bănci? O să spuneți că este ca și la o firmă dar mă tem că în cazul situației generale pe criza COVID, municipiul nu are resursele necesare să-și plătească datoriile la zi și nu ar fi o problemă că se amână dar modul cum doriți să relocați acești bani pe care îi luațidin ratele ce trebuie rambursate, nu știu dacă este o necesitate să cumpărați un aparat de curățenie pentru Sport Club Municipal? Pe de altă parte, discutăm de o rectificare de 440.000 lei, nici măcar 100.000 de euro pe care municipiul nu îi are acum și 400.000 lei din ei doriți să îi alocați pentru reparații curente la imobilul achiziționat. Ok, este în regulă și acela trebuie reparat, dar nu aveți altă soluție? S-a ajuns la fundul sacului și nu există o altă sursă și trebuie să amânăm plata datoriilor scadente? Repet, totul în condiții legale. Mulțumesc frumos!

Doamna Colțoș Narcisa, director Direcția Economico-Financiară. În acest an, în contextul pandemiei COVID, au fost luate mai multe măsuri. Există acest Ordin 799, prin care autoritățile publice care au contractate împrumuturi La ministerul de Finanțe amânau plata unei rate. Ratele sunt trimestriale și pentru celelalte credite bugetare pe care le avem există angajamente legale încheiate. Dacă avem un contract încheiat nu putem să disponibilizăm de acolo bani să alocăm pentru altceva. Aceasta fiind o sursă care a fost disponibilizată că nu mai achităm o rată am utilizat-o în altă parte.

Domnul Crăciunescu Grigore: Eu am înțeles perfect. Este logic.

Domnul primar Mircia Gutău: Numai un pic, dați-mi voie. Domnule Crăciunescu, dumneavoastră ați pus întrebarea așa? Este foarte clar că legea permite așa ceva și datorită situației de la COVID am avut voie fiecare instituție publică, ca și persoanele fizice au voie să amâne rata respectivă. Aveam două variante: dacă nu se întâmpla cu COVID-ul luam din altă parte abni si rezpolvam problema pentru că așa poți administra orașul, să fac investiții și nu să amân de pe o zi pe alta sau la anul, ivindu-se această ocazie nu am mai luat de la altă sursă să aduc banii aici și am luat rata care s-a amânat. Fiți convinși că avem cu ce plăti rata. Nu veniți cu treburile astea cu dublu sens. Am făcut totul conform legii iar eu nu vreau să stagnez o secundă dezvoltarea orașului, oricât ar vrea unul sau altul, sub nicio formă. Am fost acuzat de ce am asfaltat străzile și acum oamenii îmi mulțumes pe stradă pentru că s-a asfaltat pe perioada de criză când nu circulă mașinile și toate drumurile principale se asfaltează. Așa gândesc eu. Eu voi da socoteală la vot. Dacă am procedat bine, oamenii mă vor mai vota, dacă nu vor vota gândirea dumneavoastră. Nu am încălcat cu nimic legea, am găsit această soluție tocmai ca să nu împiedic dezvoltarea orașului. Avem sediul de la Socom pe care trebuie să îl acoperim. Îl lăsăm în ploaie să inunde ceea ce am făcut în interior? Nu. Am făcut acest sediu si am adus toți angajații Primăriei. Acum a apărut o altă problemă că prestatorul de servicii de salubrizare de la noi să nu mai vrea să presteze din august și trebuie să ne organizăm noi. Suntem pregătiți cu Piețe Prest să facem acest lucru. Lăsați administrarea orașului în mâinile mele. Așa m-au mandatat vâlcenii și îi asigur că voi duce așa cum trebuie, cu fruntea sus iar la alegeri vom pune fiecare pe masă cum am gândit eu și cum am făcut și dumneavoastră cum gândiți dumneavoastră și ce doriți să faceți și vâlceni vor merge și vor pune ștampila. Mulțumesc.

Domnul Crăciunescu Grigore:Domnule primar, nimeni nu v-a acuzat că ați încălcat legea.

Domnul primar Mircia Gutău: Și atunci mă întrebați de ce am luat de acolo și am pus acolo. V-am spus varianta. Puteam să iau de la alte investiții și să duc fondurile acolo și după aia când veneau banii îi mutam în partea cealaltă pentru că legea îmi permite acest lucru. Nu poți ști de la începutul anului că trebuie să aloci 2.300.015 lei la investiția cutare, 5.300.014 lei la altă investiție. Aloci cât aloci și te miști în funcție de cum se dezvoltă sau cum este un constructor care finalizează sau nu o lucrare și iei banii dintr-o parte și îi muți în altă parte.

Tocmai de aceea legiuitorul ne-a permis acest lucru, conform legii, cum bine spuneți. Deci, acum dacă a permis legea ca ratele să fie amânate, am fructificat această permisiune și am amânat ratele cu cele trei luni și vom avea bani să plătim ratele. Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea nu a rămas niciodată cu o rată neplătită pentru că gradul de îndatorare este mult sub nivelul altor primării din țară, cu toate împrumuturile pe care le-am făcut este cu mult sub. Stim să drămuim banii și știm cum să o facem.

Domnul Crăciunescu Grigore: Dar, în același timp este mare comparativ cu alte, însă suntem acolo într-un grafic...

Domnul primar Mircia Gutău: Oricât aș încerca nu reușesc. A apărut acum și o mârlănie să îi zic așa, de la candidatul nimănui, că Vâlcea nu a atras niciun leu. E strigător la cer. Dumneavoastră ar trebui să îl pregătiți. Noi am fost dați în ziar în primele 18, în primele 20 de municipii exemple, după noi era Sibiul. Deci, să spuneți că nu am atras fonduri europene în condițiile în care chiar domnul Păsat m-a sunat să mă felicite că ministrul a semnat pentru 16 milioane pentru parcul ETA si luăm 20 de mașini? 2 milioane cel din Nord, apoi 2 milioane si ceva la cel din Ostroveni, 2 milioane cel din Parcul Zăvoi. Mâine plec la Craiova să le semnez. O să vin cu aceste hârti când trece treaba cu COVID-ul, cu hârti cu ștampilă aprobate de miniștrii dumneavoastră. Nu mințim. Trebuie doar să venim cu probe să nu mai intoxicăm lumea. Lumea nu se mai ia după toate mizeriile astea. Nu au găsit cu ce să mă atace și acum scrie în ziar că în Primărie lucrează nu știu care curvele lui Gutău, Josnic pentru cei care procedează așa dar Mircia Gutău nu cedează. Să știți până unde a ajums decăderea.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020.

Întrunind 17 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” (Băzăvan Constantin, Vîlcu Dumitru și Poenaru Constantin Mircea) se aprobă retragerea sumei de 305.500 lei din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare în cadrul CAP. 51” Autorități executive”.

Se aprobă retragerea sumei 134.500 lei din cadrul CAP. 67 ”Cultură, recreere și religie” din secțiunea funcționare și alocarea acesteia în secțiunea dezvoltare, astfel:

 • - 94.500 lei - CAP. 51 "Autorități Executive”;

 • - 25.000 lei - CAP. 61 "Ordine publică și siguranță națională”;

 • - 15.000 lei - CAP. 67 ”Cultură, recreere și religie”.

Modificările prevăzute la alineatele precedente se regăsesc în anexa nr. 2 la hotărârea adoptată, după cum urmează:

 • - Anexa nr. 2 -"Situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2020" modificată în structură și o valoare totală de 233.607.900 lei.

Bugetul pe anul 2020, rectificat conform alenatelor precedente rămâne la aceeași valoare de 233.607.900 lei.

Se majorează cu suma de 440.000 lei anexa nr.6 ”Lista obiectivelor de investiții - anul 2020”, ajungând la valoarea de 11.452.400 lei, conform anexei nr.6 la hotărârea adoptată.

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus.

Anexele nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5 parte integrantă a bugetului rămân nemodificate.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară.

La punctul suplimentar doi este prezentat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii: 12 voturi.

Domnul Băzăvan Constantin: Domnule primar, spuneați la punctul precedent să lăsăm administrarea orașului în sarcina dumneavoastră, asta și facem că suntem obligați prin lege, dar, totodată trebuie să și cunoaștem motivele și ceea ce se întâmplă în Primărie pentru că până la urmă prin votul nostru administrați orașul. Ca atare, întrebările care vor fi puse șpi cele care au fost puse sunt în ideea de a cunoaște mai bine ceea ce doriți și ceea ce faceți și a implica votul nostru. Știm cu toții că perioada aceasta de pandemie, de COVID, de ce a fost a diminuat activitățile sportive, reducându-le spre zero, lucru care a fost reflectat în presă și în toate canalele media. Auzim la televizor că nu știu care fotbalisti de la Steau au trecut la salariul minim, că nu știu ce sportive handbaliste, Cristian Neagu câștigă 2000 lei/lună. Întrebarea mea era următoarea: din ceea ce ne prezentați la rectificare, nu reiese faptul că cheltuielile clubului s-au reduc cu aproximativ o zecime, reducându-se cu 134.000 cheltuielile de personal cum spuneți aici. Întrebare: s-au redus contractele de bunuri și servicii ale sportivilor s-au se continuă cu ele cu plata integrală? Din 11 milioane de lei cât este bugetul clubului sunt economisiți 130.000. De ce nu s-a economist proporțional cu perioada cât este această pandemie?

Domnul primar Mircia Gutău: O să vă explice doamna director dar vreau să vă spun că tot ce se face la Sport Club Municipal se face conform legii. Legea a spus foarte clar că sportivii vor intra cu 75% din salariul minim pe economie. Ce înseamnă asta? 5200 de lei brut și salariul minim (n.r. mediu) pe economie, net, bani în mână este de 4020 lei. Toate ahandbalistele noastre de la 4000-5000 de euro/lună iau acum 4000 de lei în mână. Ce vreți mai mult decât atât?

Domnul Băzăvan Constantin: De ce nu se face rectificarea cu diferenta asta mare de sumă?

Domnul primar Mircia Gutău: Banii nu se pot cheltui decât conform legii.

Domnul Băzăvan Constantin: Deci s-au redus contractele conform legii și asta înseamnă că se va economisi o sumă mult mai mare decât cei 134.000 lei.

Doamna Colțoș Narcisa, diector Direcția Economico-Financiară: Ceea ce vedeți dumneavoastră în rectificare sunt sumele de bani primite de la Șomaj și AJPIS pentru luna aprilie reprezentând șomaj tehnic, respectiv 134.500 lei, sumă cu care noi diminuăm suma acordată SCM de la bugetul local. Ulterior, după ce se termină cu șomajul tehnic, vedem partea care este economisită. Deocamdată nu știm și vom diminua în mod corespunzător bugetul clubului.

La întrebarea domnului Băzăvan Constantin dacă pentru luna aprilie s-a încheiat cu șomajul tehnic, doamna Narcisa Colțoș spune că se prelungește pe perioada stării de urgență, iar la jucătoare, dacă se prelungește starea de urgență se va prelungi și șomajul.

Domnul Băzăvan Constantin menționează că o rectificare ulterioară a bugetului clubului va arăta o diminuare cu o sumă mult mai mare.

Doamna Colțoș Narcisa spune că se face rectificare în fiecare lună și când se încheie starea de urgență se va vedea economia realizată.

Domnul primar Mircia Gutău: Dumneavoastră credeți că banii se cheltuie așa făsă respectarea legii?

Domnul Băzăvan Constantin spune că nu reiese din rectificare reducerea contractelor sportivilor.

Domnul primar Mircia Gutău: Domnule consilier, dumneavoastră știți că a fost Curtea de Conturi și ne-a verificat la sânge și am ieșit perfect.

Domnul Băzăvan Constantin spune că prin lege se spune că dacă angajatorul vrea poată să nu meargă pe varianta cu șomajul tehnic și să se plătească salariile întregi și să suport diferența.

Domnul primar Mircia Gutău menționează că după această stare de urgență, referitor la salarizarea aceasta se vor face acțiuni în instanță pentru că nu este clar cadrul legal și instanțele vor hotărî.

La întrebarea domnului Poenaru Constantin Mircea dacă handbalistele au venit la antrenamente, domnul primar Mircia Gutău răspunde că nu permite legea și nu au venit. ”De luni încolo dacă se permite, în condițiile în care vor fi stabilite, cu plecarea în cantonamente, câte unul în cameră. Nu se fac antrenamente pentru că unele nu sunt în țară și nici legea nu permite acest lucru. Lucrurile sunt complicate și acum se discută cum se va finaliza campionatul”.

Urmează o serie de discuții vizavi de propunerile privind încheierea campionatului de handbal, cu variante diferite, cu reluarea sau nu a campionatului sau înghețarea anului, cu împărțirea numărului de puncte la numărul de meciuri sau modelul norvegian.

Domnul Băjan Gabriel Savian: S-au discutat deja trei variante - modelul norvegian cu titlul pentru CSM București, modelul norvegian fără titlu și mai este modelul firesc de înghetare a campionatului, care este ok si din punctul nostru de vedere, cu acordarea unui wildcard. Discutia este pentru acest aspect și luni, 18 mai 2020, se va decide.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020.

Cu vot unanim se rectifică bugetul de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2020, prin modificări în structură, cu suma de 134.500 lei, sumă ce va fi încasată de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea și de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Vâlcea, aceasta urmând a fi folosită pentru plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă.

Bugetul instituției Sport Club Municipal, rectificat conform alineatului precedent și prezentat în anexa la hotărârea adoptată, rămâne la aceeași valoare totală de 11.111.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economico-Financiară și Sport Club Municipal.

Nemaifiind alte puncte înscrise pe Ordinea de zi, președintele de ședință declară închisă, ședința extraordinară a Consiliului Local convocată astăzi 12 mai 2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL,


Florian George APOSTOLESCU

jurist Ion DIDOIU


Red.R.M.M.

1 ex.