Hotărârea nr. 215/2020

hotarirea 215 - 31 august 2020 - alegere presedinte sedinta

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA


consiliul Local


CERTIFICĂRI MRC-OCS SR l-N ISO 9001:2015 4 10/C SRI-N ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:2018 190/HS SR ISO/II-C 27001:2018 019/SI

HOTĂRÂREA NR.215

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 31 august 2020, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere prevederile alin.(1) al art.123 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Urmare a propunerii formulate în plenul ședinței Consiliului Local privind nominalizarea doamnei consilier Adina-Florentina Dobrete pentru funcția de președinte de ședință pentru 3 (trei) luni, respectiv: septembrie, octombrie și noiembrie 2020;

în baza art.129, alin.(1), art. 139, alin.(1) și art. 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 19 voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea doamna consilier Adina-Florentina Dobrete, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv: septembrie, octombrie și noiembrie 2020.


PREȘEDINTE DE ȘEDJNTA, Nicolae         ACONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALIT SECRETAR GENERAL, jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 31 august 2020