Hotărârea nr. 136/2020

hotarirea 136 - 28 mai 2020 - alegere presedinte sedinta Stelian

ROMÂNIA

Județul vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 1400.1:2015 223/M SR OHSAS 18001:2008 190/HS SR ISO/CE1 27001:2013 019/S1

HOTĂRÂREA NR.136

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 28 mai 2020, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Având în vedere prevederile alin.(1) al art.123 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Urmare a propunerii formulate în plenul ședinței Consiliului Local privind nominalizarea domnului consilier Nicolae Stelian pentru funcția de președinte de ședință pentru 3 (trei) luni, respectiv: iunie, iulie și august 2020;

în baza art.129, alin.(1), art.139, alin.(1) și art 196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

întrunind 23 de voturi "pentru”, 0 voturi "împotrivă” și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea domnul consilier Nicolae Stelian, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv: iunie, iulie și august 2020.