Proces verbal din 28.05.2015

9. Proces-verbal al sedintei extraordinare 28 mai 2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 28 mai 2015, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată de îndată, conform art.39, alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la inițiativa a opt consilieri locali din cei 23 în funcție, la care participă secretarul municipiului, domnul Ion Didoiu, precum și 14 consilieri locali din cei 23 de consilieri locali. Au lipsit următorii: domnul Matei Gigi Ion, domnul Cocoș Vasile, domnul Mihăilescu Gheorghe, domnul Amza Valeru, domnul Gherghinaru Ion, doamna Dobrete Adina Florentina, domnul Olteanu Marin și domnul Nuică Ionuț Eduard.

Domnul viceprimar Eduard Vîrlan: Bună ziua. Domnule secretar vă rog să faceți prezența.

Domnul secretar Ion Didoiu: Bună ziua! Este o ședință de consiliu local extraordinară, convocată de îndată de un număr de opt consilieri locali. Prezența este următoarea: 14 consilieri locali "prezenți”. Ședința este legal constituită.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Domnule secretar, eu cred că trebuie să alegem un președinte pentru că domnul Grig Crăciunescu a fost doar pentru ședința ordinară și atunci vă rugăm să faceți propuneri pentru președintele de ședință.

Domnul consilier local Persu Mihai: Propun pe domnul Grigore Crăciunescu

Domnul secretar Ion Didoiu: Numai puțin să înțeleg. Faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință numai pentru această ședință sau valabilă pentru următoarele trei luni?

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Pentru următoarele trei luni.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Cine este pentru această propunere?

Domnul secretar Ion Didoiu: Unanimitate. Domnule președinte, aveți cuvântul.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc. Intrăm în ordinea de zi. Voi supune spre aprobare ordinea de zi a ședinței care se votează cu majoritate simplă. Ședința extraordinară a consiliului local din data de 28 mai 2015, ora 14.30, desfășurată în sala de consiliu a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea. Punctul numărul unu: Raport și proiect de hotărâre privind retragerea atribuțiunilor de primar exercitate de domnul viceprimar Ion Gigi Matei. Punctul numărul doi: Raport și proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar care să exercite atribuțiile de primar. Punctul numărul trei: Raport și proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier care să îndepluinească atribuțiile specifice funcției de viceprimar.

Domnul secretar Ion Didoiu: Vă rog să rectificați la punctul trei. Atribuțiile specifice funcției de viceprimar. Da?

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Da la punctul trei. Este o eroare de dactilografiere. Deci, atribuții specifice funcției de viceprimar. Supun ordinea de zi spre a fi aprobată în cadrul ședinței de consiliu local. Cine este „pentru”?

Domnul secretar Ion Didoiu: Unanimitate.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Voi intra în ordinea de zi și vă supun spre dezbatere punctul numărul unu - Raport și proiect de hotărâre privind retragerea atribuțiunilor de primar exercitate de domnul viceprimar Ion Gigi Matei. Discuții, vă rog. Domnul consilier Vețeleanu?

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Eu constat, cu părere de rău, că domnul viceprimar Gigi Ion Matei nu știe să piardă și am văzut că a folosit în urmă cu o jumătate de oră când încă mai era aici un cuvânt urât „japca”. Ne-a acuzat că vrem să-i luăm atribuțiunile cu japca. Eu vreau să vă povestesc în 30 de secunde cum a primit dânsul atribuțiunile, în urmă cu un an și jumătate, doi ani, că am uitat de când sunt. Eram lider al grupului UNPR pentru că atunci eram îmtr-o alianță, mi-a trimis sms la 10 noaptea că a doua zi este ședință extraordinară. L-am sunat să-l întreb de ce este atât de mare graba și mi-a spus că vicele Vîrlan este plecat în străinătate, că primarul Frâncu este arestat și că în Primărie nu are nimeni drept de semnătură, există hârtii foarte importante de semnat, motiv pentru care trebuie să punem un viceprimar cu atribuții de primar. A fost o minciună crasă pentru că Edi Vîrlan avea drept de semnătură. Deci, eu pot să spun acum că a luat atribuțiile de primar prin vicleșug, cu japca.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc domnului consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu. Vreau să-l întreb pe domnul secretar dacă procesul verbal al ședinței de astăzi este înregistrat sau stenografiat?

Domnul secretar Ion Didoiu: Este înregistrat.

Mulțumesc. Alte discuții, vă rog. Domnule Ioniță?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Sigur nu este o situație plăcută. Probabil că nu este nici prima dată și nici ultima dată. Cred că suntem toți de acord, cei opt consilieri, că trebuie să explicăm opiniei publice și motivarea acestei inițiative întrucât am observat că nu a fost bine înțeleasă. Și, foarte pe scurt, cum spune domnul general: ca la armată. Dincolo de exercitarea defectuoasă și uneori abuzivă a actului administrativ, fapt evidențiat de foarte mulți cetățeni, sunt cel puțin patru motive puternice care justifică necesitatea acestei inițiative. Am în vedere, în primul rând exercitarea ilegală, concomitentă a atribuțiilor de viceprimarul cu atribuții de primar alături de exercitarea funcției de consilier. Ce înseamnă acest lucru? Avem în țară foarte multe situații de viceprimari care îndeplinesc atribuții de primar și chiar dacă în lege spune că își păstrează calitatea de consilier local ei nu și-o exercită. Consiliul local se află în situația în care o bună parte din hotărâri importante sunt adoptate cu votul ilegal al viceprimarului cu atribuții de primar. Aceasta înseamnă că toate aceste hotărâri sunt supuse riscului de a fi atacate în instanță. Unele dintre ele produc deja efecte și vă dați seama în ce haos juridic se va ajunge. Țin să vă informez pe cei care nu știu că există deja un dosar în instanță privind faimoasa ședință de acum un an, când domnia sa a introdus pe ordinea de zi șapte puncte la fel, fără rapoarte și alte avize și fără a fi discutate și acolo s-au luat hotărâri cu votul decisiv al domniei sale. A continua, în ciuda insistențelor noastre, de a vota cu votul decisiv al viceprimarului cu atribuții de primar ne asumăm în continuare un risc major și să aducem haosul în punerea lor în aplicare. Al doilea motiv îl reprezintă lipsa comunicării cu consilierii. Fapt fără precedent. Fiecare primar a avut un minim dialog. Respingerea din start fără niciun argument a oricărei inițiative din partea consilierilor numai pe motivul că vine din afara partidului, respectiv a PSD-ului. Nu, în ultimul rând, am cântărit foarte mult. Să știți că am fost printre puținii care mi-am dat acordul pentru asemenea acțiune. Este caz fără precedent refuzul viceprimarului de a prezenta cum trebuie raportul privind situația socio-economică a județului, a municipiului. Vă amintiți faimosul raport de acum două luni de zile când la starea mediului în municipiul Râmnicu Vâlcea aveam informația că s-a participat la ora pământului. Am avut și atunci o interveție, din păcate fără succes. Refuzul în continuare de a-și prezenta raportul privind situația sesizărilor și dorințelor cetățenilor, fapt consemnat de altfel. Mă opresc la aceste trei motive.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mai sunt și alte intervenții. Domnule secretar?

Domnul secretar Ion Didoiu: Pentru că primul motiv invocat se referă la legalitatea actelor administrative eu vreau să vă spun că nu sunt de acord cu punctul dumneavoastră de vedere și vreau să se consemneze că nu sunt de acord. Avem acea acțiune în instanță și eu sunt în situația în care conduc Direcția Juridică și facem apărarea pe instanță și este și poziția mea. Partea politică nu mă interesează.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Pe lângă motivele invocate de domnul consilier Ioniță Gheorghe și de domnul consilier Vețeleanu, mai adaug și eu încă unul. Să ne amintim cu toții ședința precedentă de consiliu, de la sfârșitul lunii aprilie, când a fost modificată organigrama de la Filarmonică. Știu că unul dintre motive a fost comasarea biroului economico-financiar de acolo, dar faptul că a invocat în ședința de consiliu local publică, unde trebuie să fie transparență totală, că persoana care urmează să fie înlocuită are pregătire juridică, am avut o discuție cu domnul Matei și i-am spus că minte, iar, din punctul meu de vedere, primarul trebuie să arate cea mai mare transparență. Deci, dezinformarea pe care a practicat-o este un lucru care nu corectă și care nu poate fi atribuită conducătorului orașului. Este doar unul dintre motive acela privind dezinformarea. Dacă mai dorește să ia cineva cuvântul? Dacă nu, domnule secretar, va fi vot deschis pentru retragerea din funcție?

Domnul secretar Ion Didoiu: Dumneavoastră hotărâți.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Vot deschis? Ok. Cine este pentru?

La întrebarea domnului Ioniță Gheorghe dacă pentru revocare este necesar un altfel de vot, domnul secretar Ion Didoiu spune că nu este niciun fel de problemă.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Supun votului dumneavoastră cine este „pentru” retragerea atribuțiilor de primar exercitate de domnul viceprimar Ion Gigi Matei?

Domnul secretar Ion Didoiu: Unanimitate.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc. Deci, cu 14 voturi, unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat, deși au fost necesare doar 12 voturi. Punctul numărul doi: Raport și proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar care să exercite atribuțiile de primar. Cred că aici trebuie vot secret întrucât atribuțiile de primar pot fi exercitate doar de către unul dintre cei doi viceprimari. Voi ruga să se întocmească buletine de vot, completarea comisiei care va face numărarea voturilor. Departamentul APL?

Domnul secretar Ion Didoiu: Vă referitiți la comisia de validare să fie comisia de numărare și aceasta să fie completată.

Domnul consilier Ioniță Gheorghe: O precizare. Cred că pe buletinul de vot trebuie trecuți ambii viceprimari.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Deoarece domnul Amza și domnul Nuică nu sunt prezenți aș ruga consilierii să propună înlocuirea acestora.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Componența comisia de validare și de numărare a voturilor aprobată în luna iunie 2012 este următoarea: Amza Valeru, Pruteanu Costel Bogdan, Boban Liviu, Crăciunescu Grigore și Nuică Ionuț Eduard. Constatăm că, în acest moment, lipsesc doi dintre ei: domnul Amza și doumnul Nuică. Ca atare propun completarea doar pentru această ședință de consiliu local.

Domnul consilier Pruteanu Costel Bogdan propune pe domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu și pe doamna Bobeanu Maria.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Componența comisiei de numărare pentru această ședință este următoarea: Pruteanu Costel Bogdan, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Boban Liviu și Crăciunescu Grigore. Cine este pentru această componență?

Domnul secretar Ion Didoiu: Unanimitate.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule secretar, vă rog să explicați dumneavoastră procedura de vot.

Domnul secretar Ion Didoiu: Deci, se vor redacta buletinele de vot unde vor fi scriși ambii viceprimari. Dumneavoastră veți hotărî asupra modalității cum veți vota: prin barare sau prin încercuire.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Vă propun o singură variantă persoana pe care doriți să o eliminați de pe buletinul de vot, printr-o linie orizontală, prin tăierea numelui și toată lumea să respecte această procedură. Dacă nu sunt discuții supun votului dumneavoastră modalitatea de votare prin tăiere a numelui persoanei care nu doriți să-i fie conferite atribuțiile de primar. Sunteți „pentru”.

Domnul secretar Ion Didoiu: Unanimitate.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: procedura este foarte simplă: cu o singură linie orizontală prin tăiere a numeșlui persoanei ce nu doriți să-i fie atribuite prerogativele de primar interimar. Domnule secretar pentru că nu avem cabină de vot propun colegilor consilieri ca în partea dreaptă a sălii să fie eliberată și acolo să meargă să voteze și introduce buletinul în urmă.

Urmează îndeplinirea procedurii de vot secret de către consilierii locali prezenți la ședință și retragerea comisie de numărare pentru stabilirea rezultatului votului.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: ca să nu fie discuții pentru votul de astăzi, vă anunț că eu nu voi vota. Mă abțin de la vot.

După numărarea buletinelor de vot, comisia de numărare se întoarce în sală și domnul consilier Pruteanu Costel Bogdan prezintă procesul verbal al comisiei de numărare. Acest proces verbal face parte integrantă din dosarul de ședință. Conform acestui proces verbal reise că din cele 13 buletine de vot distribuite, voturi valabil exprimate: 13, din care 13 voturi pentru alegerea domnul Vîrlan Eduard, o voturi pentru alegerea domnului Gigi Ion Matei, voturi nule-0. Domnul Vîrlan Eduard a întrunit cel mai mare număr de voturi pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției de primar.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc, domnule consilier. Începând din acest moment, domnul viceprimar Eduard Vîrlan va prelua prerogativele și atribuțiunile de primar interimar. L-aș invita pe domnul Vîrlan să ne spună câteva cuviinte înainte de a trece la cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard. Da. Eu vreau să vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Știu că este o răspundere mare pe umerii mei și vreau să vă am alături în toate deciziile, să munciți alături de mine să schimbăm puțin fața orașului și modul de a conduce o primărie. Aștept toți consilierii să vină alături să conducă primăria ca acest oraș să fie unul dintre cele mai frumoase orașe din România. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore:Trecem la punctul trei din ordinea de zi: Raport și proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier care să îndeplinească atribuțiile specifice funcției de viceprimar, funcție pe care până la acest moment a ocupat-o domnul viceprimar Vîrlan Eduard. Aș dori nominalizări și propuneri pentru unul sau mai mulți consilieri din cei prezenți în sală ca să ocupe funcția, să aibă atributul de viceprimar.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Eu propun pe domnul Iulian Voicu.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, atunci, domnule secretar fiind vot de persoană este vot secret. APL-ul să întocmească buletinele de vot cu o singură persoană nominalizată domnul consilier Iulian Voicu. Ca și procedură de vot respectăm aceeași procedură de vot ca pentru primarul interimar. O singură linie, barat pe orizontală, se taie numele sau rămâne în funcție de opțiuni. Dacă nu doriți puteți bara, dacă îl doriți ramâne în alb.

Domnul consilier local Iulian Voicu anunță că se abține de la vot.

Urmează îndeplinirea de către consilierii locali a procedurii de vot secret așa cum a fost stabilită în plenul ședinței. După exprimarea votului comisia de numărare se retrage pentru constatarea rezultatului votului.

După numărarea buletinelor de vot, comisia de numărare se întoarce în sală și domnul consilier Pruteanu Costel Bogdan prezintă procesul verbal al comisiei de numărare. Acest proces verbal face parte integrantă din dosarul de ședință. Conform acestui proces verbal reiese că din cele 13 buletine de vot distribuite consilierilor locali, voturi valabil exprimate 13, din care 13 voturi pentru alegerea domnului Voicu Marius Iulian, voturi nule -0.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc domnule consilier. Deși pentru alegerea domnului Iulian Voicu erau necesare 12 voturi sau întrunit 13 voturi. Îl invit pe domnul consilier local Iulian Voicu să ne transmită un mesaj.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Eu vă mulțumesc pentru încredere. Ce pot să vă spun decât că voi încerca să ajut, pe cât posibil, și Primăria și orașul Râmnicu Vâlcea, cu experiența mea juridică și cu orice altceva ce va fi nevoie. Vă mulțumesc încă o dată.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Dragi colegi, urmare a ședinței extraordinare din data de 28 mai 2015, desfășurată în sala de consiliu a

Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, componența structurii de conducere a Primăriei este următoarea: domnul Vîrlan Eduard - viceprimar cu atribuțiuni de primar interimar, domnul Gigi Ion Matei - viceprimar, domnul Iulian Voicu - consilier local cu atribuțiuni de viceprimar. Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR MUNICIPIU,


ec. Grigore Crăciunescu


jurist Ion DIDOIU


Red.

R.M./1 ex.